YouTube

Got a YouTube account?

Νέο: ενεργοποιείστε μεταφράσεις και λεζάντες που δημιουργήθηκαν από θεατές στο κανάλι σας στο YouTube!

Dutch υπότιτλους

← (h) TROM - 1.1 Wetenschap

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
31 Γλώσσες

Showing Revision 2 created 12/08/2013 by Ringo van Dorst.

 1. De Realiteit Van Mij
 2. www.tromsite.com
 3. Kan je mij horen?
 4. Ja,
 5. Ik denk dat je mij nu kunt horen
 6. maar je ziet mij niet.
 7. Dat komt omdat je oren hebt.
 8. Als je je ogen sluit en naar het scherm leunt, dan weet je dat die daar is
 9. Je voelt het door je huid.
 10. Als je het scherm niet mocht aanraken,
 11. dan kan je het tenminste ruiken
 12. en na de hete plastic geur zal je je realiseren dat je monitor daar wel moet zijn.
 13. Gelukkig heb je een neus
 14. Maar, wat als je het proeft?
 15. Nou, dat zal moeilijker zijn,
 16. maar uiteindelijk proef je het plastic,
 17. omdat je een tong hebt
 18. Je begrijpt de wereld om je heen,
 19. Ik bedoel, alles om je heen
 20. door deze 5 zintuigen
 21. als je oren hebt,
 22. dan kan je horen.
 23. Als je ogen hebt,
 24. dan kan je zien.
 25. door je huid,
 26. kan je voelen.
 27. De tong helpt je proeven,
 28. en als je een neus hebt, dan kan je ruiken.
 29. Ogen, oren, neus, tong en huid zijn de "gereedschappen"
 30. waarmee je geboren wordt.
 31. Gereedschappen die je helpen de wereld om je heen te begrijpen.
 32. Maar hoe weten we dit allemaal?
 33. Gewoon omdat het je opgevallen is.
 34. En hoe hebben we ze verdeeld in 5 zintuigen?
 35. [WETENSCHAP]
 36. Het antwoord is wetenschap.
 37. Omdat de wereld zo complex is,
 38. gebruiken we wetenschap om te ontdekken en te beschrijven.
 39. Maar wat is wetenschap?
 40. "Onderzoek en studie van de natuur
 41. door observatie en redenatie"
 42. of "De som van alle verkregen kennis
 43. verkregen door onderzoek"
 44. Simpelweg de som van tests, cijfers en letters
 45. welke samen kunnen definiëren.
 46. Maar hoe?
 47. De meeste mensen erkennen tekens als waarden
 48. en bekendste groepen zijn letters en cijfers.
 49. Dit zijn uitvindingen die ons helpen
 50. om onze omgeving te begrijpen.
 51. Om beter te begrijpen hoe deze tekens
 52. zijn ontstaan,
 53. laten we even kijken naar de geschiedenis van de wiskunde:
 54. De mens, van ons vroegste begin,
 55. hebben gezocht naar oplossingen van simpele problemen.
 56. Huizen bouwen, ruimtes meten,
 57. bijhouden van seizoen en het tellen van objecten.
 58. Meer dan dertig duizend jaar geleden,
 59. hielden mensen uit het stenentijdsperk
 60. het passeren van de seizoenen bij
 61. en de veranderingen van het weer voor het oogsten.
 62. Om het passeren van de tijd bij te houden,
 63. hielden ze markeringen bij op stenen muren
 64. of markeringen in botten, hout of steen.
 65. Elke markering stond voor 1.
 66. Maar dit systeem was raar
 67. als ze bij grote getallen aankwamen,
 68. dus er werden symbolen gecreëerd
 69. die de betekenis kregen van een groep objecten.
 70. Sumerische kleistenen zijn gevonden,
 71. die dateren uit het vierde millenium voor Christus.
 72. Een kleine klei zuil stond voor 1.
 73. Een bal van klei stond voor 10
 74. en een grote kegel stond voor 60.
 75. Geschriften van ongeveer rond 3300 v.Chr laten zien
 76. dat de Babyloniërs hoeveelheden graveerde
 77. op klei tabletten met riet.
 78. Ze gebruikten een spijker vorm voor 1-en
 79. en een V op z'n kant voor 10-en
 80. en combinaties van deze symbolen om andere getallen te schrijven.
 81. Bijvoorbeeld,
 82. Babyloniërs schreven het getal 19 als...
 83. De oude Egyptenaren gebruikten objecten
 84. uit hun dagelijkse leven als symbolen.
 85. een staaf stond voor 1, een vee-riem was 10,
 86. een opgerold touw was 100,
 87. een lotusbloem was 1000, en ga zo maar door.
 88. Nummer 19 was een vee-riem en 9 staven.
 89. De eerste Romeinen gebruikten een getal-systeem
 90. dat we vandaag de dag nog steeds gebruiken.
 91. Samen met allerlei andere symbolen
 92. zij gebruikten een "X" voor 10 en een "I" voor 1
 93. In de Middeleeuwen
 94. zetten Romeinen de "I" aan de rechterkant van de "X"
 95. voor 11 en aan de linkerkant voor 9.
 96. Dus zij schreven 19 als XIX.
 97. Al deze creatieve getal-systemen
 98. laten groepen objecten én individuele objecten zien.
 99. Een aantal van de oudste menselijke tel-systemen
 100. zijn gebaseerd op vingers en tenen.
 101. Dus deze waren gebaseerd op 1-en, 5-en, 10-en en 20-tallen.
 102. In het Zulu's, het getal 6 betekent
 103. het nemen van de duim van de rechterhand
 104. wat betekent dat alle vingers van de linkerhand
 105. bij elkaar opgeteld waren en de andere duim was inderdaad nodig.
 106. Andere systemen zijn geëvolueerd in commerciële
 107. The Yoruba, in Nigeria,`
 108. gebruikten kauri-schelpen als betaalmiddel
 109. en zij ontwikkelde een ongelooflijk complex getal-systeem
 110. het was gebaseerd op 20-tallen
 111. en bij het gebruik van vermenigvuldiging,
 112. aftrekking en optellen.
 113. Bijvoorbeeld:
 114. zij dachten bij 45 aan 3x20 min 10, min 5.
 115. Knopen en lussen in touwen werden gebruikt
 116. voor het bijhouden van hoeveelheden door veel culturen
 117. zoals de Perzen.
 118. De Inca's gebruikt een meer verfijnde versie
 119. genaamd de "Quipu",
 120. een dik touw horizontaal gehouden
 121. waaruit een geknoopte snaar werd gehanden.
 122. De soort knoop die de Inca's gebruikten
 123. samen met de lengte en kleur van het touw
 124. bepaalde 1-tallen, 10-tallen en de 100-tallen.
 125. Vandaag de dag, bijna alle industriële culturen
 126. gebruiken de getallen 0 tot en met 9.
 127. Maar deze symbolen zijn niet uitgevonden
 128. tot de derde eeuw voor christus in India
 129. en het duurde nog eens 800 jaar
 130. voordat dit idee van nul met een plaats waarde werd gebruikt.
 131. Dit belangrijke idee
 132. veranderde dramatisch het gezicht van de wiskunde.
 133. De mens heeft altijd gedeeld met anderen
 134. toen vroegere culturen voedsel en water deelden
 135. of hun land wilden verdelen
 136. op een manier die eerlijk en gelijk was
 137. ontstonden breuken geleidelijk
 138. als symbolen voor deze eerlijke gedeelde situaties
 139. De oude Egyptenaren gebruikten eenheid breuken,
 140. breuken waarvan de teller 1 is,
 141. zoals 1/2, 1/3 en 1/5
 142. en ze telden op en halveerden deze breuken.
 143. Als ze 3 broden gelijk wilden verdelen
 144. over 5 familieleden
 145. deelden ze het eerste brood en het tweede brood
 146. in 3 stukken,
 147. en het derde brood in 5 stukken,
 148. en uiteindelijk het overgebleven 1/3 deel
 149. van het tweede brood en die verdeelde ze in 5 stukken.
 150. Ze schreven dit als 1/3, 1/5 en 1/15
 151. Vandaag de dag noteren we dit delen
 152. met de breuk: 3/5
 153. 3/5 brood voor elk persoon,
 154. of ook wel 3 stukken brood verdeeld over 5 mensen.
 155. De Sumeriërs en de vroege Babyloniërs
 156. vonden een getal systeem van breuken uit
 157. die gebaseerd is op 60, en die wij 4000 jaar later nog steeds gebruiken.
 158. Onze dagen hebben uren bestaan uit 60 minuten
 159. en minuten uit 60 seconden,
 160. en onze cirkels beslaan 360 graden.
 161. Chinese samenlevingen gebruikten een telraam
 162. met een systeem gebaseerd op 10-tallen, maar zonder 0
 163. Een vroege vorm van decimale breuken
 164. kwam van het telraam.
 165. Bijvoorbeeld:
 166. 3/5 was dan 6 uit 10 op een telraam.
 167. De Chinezen noemde hun teller liefdevol "de zoon"
 168. en de noemer "de moeder".
 169. Het was pas tot de 12de eeuw
 170. dat gemeenschappelijke breuken
 171. met een streep-notatie, die we nu ook gebruiken,
 172. uitgevonden werden.
 173. Zelfs toen, werden deze breuken niet veel gebruikt
 174. tot de Renaissance periode, ongeveer 500 jaar geleden.
 175. Door de geschiedenis heen, heeft elke cultuur
 176. rond de wereld inventieve manieren bedacht om te rekenen
 177. Om bijvoorbeeld '12x15' uit te rekenen
 178. gebruikten een van de eerste Russische boeren een systeem van verdubbelen en halveren
 179. Als een oneven getal, gehalveerd, resulteerde in een breuk
 180. rondden ze naar beneden af
 181. daarna telden ze de factoren op die hoorden bij de vermenigvuldigingen met de oneven getallen.
 182. De oude Egyptenaren vertrouwden op een verdubbelingsprocedure
 183. totdat ze genoeg groepen geproduceerd hadden.
 184. Daarna telden ze deze groepen op om tot het antwoord te komen.
 185. Over Europa en Azië, gedurende de Middeleeuwen
 186. was de abacus de toenmalige rekenmachine
 187. Echter, weinig mensen wisten hoe ze deze moesten gebruiken.
 188. Gebruikelijk waren het rijke kooplieden en gelduitleners
 189. Door simpelweg kralen te verschuiven
 190. die elk een plaatsafhankelijke waarde hebben
 191. was het een erg efficiënte manier om te rekenen.
 192. Daarna introduceerde de grote Arabische wiskundige al-Khwārizmī de Arabische nummers 0 tot en met 9
 193. in Noord-Amerika en Europa
 194. en creëerde nieuwe berekeningsprocedures.
 195. Deze algoritmes konden op papier worden geschreven.
 196. Over de eeuwen heen werd het leren van deze algoritmes een keurmerk van een opleiding
 197. omdat studenten geleerd werd om lange kolommen met getallen te berekenen
 198. te lenen en te onthouden
 199. en om grote delingen efficiënt en betrouwbaar uit te voeren.
 200. Ze konden deze procedures nu opschrijven en de resultaten controleren.
 201. Vandaag de dag worden complexe berekeningen gedaan met een zakrekenmachine.
 202. Dit betekent dat studenten de vaardigheid moeten hebben om de redelijkheid van het antwoord te controleren.
 203. en een rijk repertoire aan wiskundestrategieën moeten hebben om dit te kunnen doen
 204. De meeste simpele berekeningen zoals 12x15
 205. kunnen in het hoofd worden opgelost door verschillende strategieën te gebruiken.
 206. Als we reizen door de rijke en levendige geschiedenis
 207. van de wiskunde, zien we hoe ideeën en creaties groeiden uit onze menselijke behoefte
 208. om de problemen in ons alledaagse leven op te lossen.
 209. Door de tijd heen heeft de wiskundige verkenning door mannen en vrouwen uit verschillende landen
 210. ons fascinerende lenzen gegeven die ons helpen om wiskundig onze wereld te zien en te begrijpen.
 211. Wetenschap is de verzameling van feiten
 212. waarop men komt door wat we observeren te definiëren
 213. en uit te testen, om te ontdekken.
 214. Wiskunde, scheikunde
 215. en natuurkunde vertegenwoordigen vaste talen
 216. die niet geīnterpreteerd hoeven te worden
 217. Het zijn talen om te beschrijven wat we observeren
 218. en om die observaties te testen om ze te bewijzen.
 219. Denk aan DNA, cellen, melkwegen
 220. fruit
 221. laptops
 222. airco.
 223. Denk aan auto's,
 224. voedsel
 225. huizen
 226. fauna
 227. flora.
 228. Denk aan atomen,
 229. onderdelen van je lichaam,
 230. klimaat,
 231. alle kleren die je draagt.
 232. En realiseer je dat alles gedefinieerd of gecreëerd is door wetenschap.
 233. Om het hele concept van weteschap te begrijpen
 234. zou je moeten weten wat een wetenschappelijke theorie is.
 235. Een wetenschappelijke theorie omvat een verzameling van concepten
 236. waaronder abstracties van observeerbare fenomenen
 237. uitgedrukt in kwantificeerbare eigenschappen
 238. samen met regels (wetenschappelijke wetten genoemd)
 239. die relaties tussen observaties van zulke concepten uitdrukken.
 240. Een wetenschappelijke theorie wordt gebouwd om te conformeren aan beschikbare empirische data
 241. die gaat over zulke observaties en wordt naar voren gebracht als principe
 242. of groep van principes om een bepaalde klasse van fenomenen te verklaren.
 243. Een wetenschappelijke theorie is totaal verschillend van elke andere theorie.
 244. Het is de meest waarschijnlijke variant die resulteert uit recente ontdekkingen.
 245. Wetenschap is het beste gereedschap dat ooit is bedacht
 246. om te begrijpen hoe de wereld werkt.
 247. Wetenschap is een erg menselijke vorm van kennis.
 248. We staan altijd aan de rand van het bekende.
 249. Wetenschap is een samenwerkende onderneming,
 250. verspreid over nieuwe generaties.
 251. We herinneren hen die de weg hebben voorbereid
 252. en zien ook door hun ogen.
 253. Als je wetenschappelijk onderlegd bent, ziet de wereld er heel anders uit voor je.
 254. En dat begrip geeft je macht.
 255. Er is echte poëzie in de echte wereld.
 256. Wetenschap is de poëzie van de realiteit.
 257. We kunnen wetenschap bedrijven
 258. en daarmee kunnen we onze levens verbeteren.
 259. Er is echte poëzie in de echte wereld.
 260. Wetenschap is de poëzie van de realiteit.
 261. Het verhaal van mensen is het verhaal van ideeën
 262. die een licht schijnen in donkere hoeken.
 263. Wetenschappers houden van mysteries.
 264. Ze houden van het niet weten.
 265. Ik voel me niet bevreesd door dingen niet te weten.
 266. Ik denk dat het veel interessanter is.
 267. Er is een grotere universele realiteit waar we allemaal deel van uitmaken.
 268. Hoe verder we in het universum reden, hoe opmerkelijker de ontdekkingen zijn die we maken.
 269. De queeste om de waarheid op zichzelf is een verhaal dat vol zit met inzichten.
 270. Er is echte poëzie in de echte wereld.
 271. Wetenschap is de poëzie van de realiteit.
 272. We kunnen wetenschap bedrijven
 273. en daarmee kunnen we onze levens verbeteren.
 274. Er is echte poëzie in de echte wereld.
 275. Wetenschap is de poëzie van de realiteit.
 276. Het verhaal van mensen is het verhaal van ideeën
 277. die een licht schijnen in donkere hoeken.
 278. Vanuit een eenzaam punt in de kosmos
 279. hebben we door de kracht van het denken
 280. de mogelijkheid om terug te kijken naar een kort moment na het begin van het universum.
 281. Ik denk dat wetenschap de manier waarop je geest werkt, verandert,
 282. om een beetje dieper over dingen na te denken.
 283. Wetenschap vervangt persoonlijke vooroordelen door publiekelijk verifieerbaar bewijs.
 284. Er is echte poëzie in de echte wereld.
 285. Wetenschap is de poëzie van de realiteit.
 286. We kunnen wetenschap bedrijven
 287. en daarmee kunnen we onze levens verbeteren.
 288. Wetenschap is een geweldig gereedschap om de wereld om ons heen te begrijpen
 289. Je kunt het vergelijken met een vergrootglas waarmee je de realiteit om je heen kunt zien.