Return to Video

(h) TROM - 1.1 Science

 • 0:35 - 0:36
  Дали ме слушаш?
 • 0:37 - 0:38
  Да,
 • 0:38 - 0:39
  Мислам дека можеш да ме слушнеш сега,
 • 0:39 - 0:41
  но не ме гледаш.
 • 0:41 - 0:43
  Тоа е бидејќи имаш уши.
 • 0:43 - 0:46
  Ако ги затвориш очите и ако посегнеш кон екранот,
 • 0:47 - 0:48
  ќе знаеш дека е таму.
 • 0:48 - 0:50
  Го чуствуваш преку твојата кожа.
 • 0:51 - 0:53
  Ако не ти е дозволено да го допреш,
 • 0:53 - 0:55
  можеш да го помирисаш
 • 0:55 - 0:57
  и после миризбата на жешка пластика
 • 0:57 - 1:00
  ќе видиш дека твојот монитор мора да е таму.
 • 1:00 - 1:03
  За среќа, имаш нос.
 • 1:03 - 1:06
  Но, што ако го вкусиш?
 • 1:06 - 1:08
  Епа, тоа би било многу тешко,
 • 1:08 - 1:10
  но најпосле ќе ја осетиш пластиката,
 • 1:10 - 1:12
  бидејќи имаш јазик.
 • 1:13 - 1:15
  Го разбираш светот околу тебе,
 • 1:15 - 1:17
  Мислам, се што е околу тебе,
 • 1:18 - 1:19
  низ овие пет сетила.
 • 1:19 - 1:21
  Ако имаш уши,
 • 1:21 - 1:22
  можеш да слушаш.
 • 1:22 - 1:23
  Ако имаш очи,
 • 1:23 - 1:24
  можеш да гледаш.
 • 1:25 - 1:26
  Низ твојата кожа,
 • 1:26 - 1:27
  можеш да чуствуваш.
 • 1:27 - 1:28
  Твојот јазик ќе ти помогне за вкусот,
 • 1:29 - 1:32
  и ако имаш нос, можеш да помирисаш.
 • 1:33 - 1:37
  Очи, уши, нос, јазик и кожа се "алатките"
 • 1:38 - 1:39
  со коишто си роден.
 • 1:39 - 1:42
  Алатки кои ти помагаат да го разбереш светот околу тебе.
 • 1:43 - 1:45
  Но, како го знаеш сево ова?
 • 1:46 - 1:48
  Само затоа што забележа?
 • 1:48 - 1:51
  И како ги делиме на пет сетила?
 • 2:13 - 2:19
  НАУКА
 • 2:26 - 2:28
  Одговорот е наука.
 • 2:28 - 2:31
  Бидејќи светот е толку комплициран,
 • 2:31 - 2:34
  ние употребуваме наука за да откриеме и дефинираме.
 • 2:34 - 2:35
  Но, што е наука?
 • 2:36 - 2:38
  "Истражување и проучување на природата
 • 2:38 - 2:41
  со набљудување и објаснување."
 • 2:41 - 2:42
  или "сума од сите познавања
 • 2:42 - 2:44
  содржани преку истражување."
 • 2:44 - 2:48
  Во основа сума од тестови, бројки и букви,
 • 2:48 - 2:51
  коишто сите заедно можат да се дефинираат.
 • 2:51 - 2:52
  Но како?
 • 2:52 - 2:55
  Многу луѓе пропознаваат знаци како вредности,
 • 2:55 - 2:58
  а најпознатите групи се буквите и бројките.
 • 2:58 - 3:01
  Тие се пронајдоци кои ни помагаат
 • 3:01 - 3:03
  да ја разбереме нашата околина.
 • 3:04 - 3:05
  За подобро да разбереме како овие знаци
 • 3:05 - 3:07
  дојдоја до постоење
 • 3:07 - 3:10
  да погледнеме кратка историја за математиката:
 • 3:14 - 3:16
  Човечките суштества, од нашето најрано постоење,
 • 3:16 - 3:19
  барале решенија за основни проблеми
 • 3:20 - 3:21
  Граделе куќи, мереле простор,
 • 3:21 - 3:24
  го следеле менувањето на сезоните и броеле објекти.
 • 3:25 - 3:26
  Пред околу 30 илјади години,
 • 3:26 - 3:28
  раниот палеолитски човек
 • 3:28 - 3:29
  го следел менувањето на сезоните
 • 3:29 - 3:31
  и промената на времето за посадување.
 • 3:32 - 3:34
  За да го бележи одминувањето на времето,
 • 3:34 - 3:36
  режел црти на пештерските ѕидови
 • 3:36 - 3:39
  или резбал црти на коски, дрво или камен.
 • 3:39 - 3:42
  Секоја црта означувала еден.
 • 3:42 - 3:43
  Но овој систем бил чуден
 • 3:43 - 3:45
  кога дошле на ред големите суми,
 • 3:45 - 3:46
  така што симболите биле измислени
 • 3:47 - 3:48
  и означувале група на објекти.
 • 3:48 - 3:51
  Сумерски глинен камен е најден
 • 3:51 - 3:53
  што датира од четвртиот милениум п.н.е.
 • 3:53 - 3:56
  Малечок глинен столб е употребен за 1,
 • 3:56 - 3:58
  топка од глина е употребена за 10
 • 3:58 - 4:00
  и голем конус за 60.
 • 4:01 - 4:04
  Напишани записи пред околу 3300 год пред н.е. покажаа
 • 4:04 - 4:06
  дека Вавилонците запишувале суми
 • 4:06 - 4:07
  на глинени плочи со трска.
 • 4:08 - 4:10
  Употребиле форма на клинец како единица/и
 • 4:10 - 4:13
  а формата V странично, како десетка/и
 • 4:13 - 4:15
  комбинирајќи ги овие симболи за да напишат други броеви.
 • 4:15 - 4:16
  На пример,
 • 4:16 - 4:18
  Вавилонците го пишувале бројот 19 како...
 • 4:20 - 4:22
  Античките Египќани употребувале објекти
 • 4:22 - 4:24
  од нивното секојдневие како симболи.
 • 4:24 - 4:27
  Прачка означувала 1, добитокот бил 10,
 • 4:27 - 4:28
  навиткано јаже како 100,
 • 4:28 - 4:31
  лотосов цвет бил илјада и.т.н.
 • 4:31 - 4:35
  Бројот 19 бил добиток и 9 прачки.
 • 4:36 - 4:38
  Раните Римјани креирале систем од броеви
 • 4:38 - 4:40
  кој што го гледаме и ден денес.
 • 4:40 - 4:41
  Заедно со други симболи
 • 4:41 - 4:44
  тие употребувале X како 10, и I како 1
 • 4:44 - 4:45
  До средните векови,
 • 4:45 - 4:47
  Римјаните ставале I десно од X
 • 4:47 - 4:50
  за 11, а лево за 9.
 • 4:50 - 4:52
  Така да 19 го пишувале како XIX.
 • 4:53 - 4:54
  Сите овие креативни системи на броеви
 • 4:55 - 4:58
  покажуваат група на објекти, како и индивидуални објекти.
 • 4:59 - 5:00
  Некои од најстарите човечки системи за броење
 • 5:00 - 5:03
  се заосновуваат на прстите на рацете и нозете.
 • 5:03 - 5:06
  Така да тие се базирани на единици, петтки, десеттки и дваесеттки
 • 5:06 - 5:08
  Зулу зборот за 6 значи,
 • 5:08 - 5:11
  да го земеш палецот од десната рака,
 • 5:11 - 5:12
  што значи сите прсти од левата рака
 • 5:13 - 5:16
  да се додадат, а и другиот палец бил потребен.
 • 5:16 - 5:18
  Други системи настанале од трговија.
 • 5:18 - 5:20
  Јоруба во Нигерија,
 • 5:20 - 5:22
  употребувале школки како валута
 • 5:22 - 5:25
  и развиле неверојатно комплексен систем од бројки.
 • 5:25 - 5:26
  Бил базиран на дваесеттки
 • 5:26 - 5:28
  и на операцијата на множење,
 • 5:28 - 5:30
  одземање и додавање.
 • 5:30 - 5:31
  На пример:
 • 5:31 - 5:36
  тие мислеле за 45 како (3x20)-10-5.
 • 5:37 - 5:39
  Јазли заврзани во јаже и низи биле употребувани
 • 5:39 - 5:41
  за бележење суми од страна на многу култури,
 • 5:41 - 5:43
  како Персиците.
 • 5:43 - 5:44
  Инките употребувале подобра верзија
 • 5:44 - 5:45
  наречена "куипу":
 • 5:45 - 5:48
  Дебело јаже се држело хоризонтално
 • 5:48 - 5:49
  од кое виселе врвци полни со јазли.
 • 5:50 - 5:52
  Видот на јазолот кој што Инките го употребувале
 • 5:52 - 5:53
  заедно со должината и бојата на врвцата
 • 5:53 - 5:56
  означувало единици, десеттки и стоттки.
 • 5:56 - 5:58
  Во денешен свет скоро секоја индустриска култура
 • 5:58 - 6:00
  ги употребува броевите од 0 до 9.
 • 6:01 - 6:02
  Но овие симболи не биле пронајдени
 • 6:02 - 6:04
  се до третиот век пред н.е. во Индија
 • 6:05 - 6:06
  и требало уште други 800 години
 • 6:06 - 6:10
  за идејата да 0 биде поставена како вредност.
 • 6:10 - 6:11
  Оваа голема идеја
 • 6:11 - 6:13
  драматично ја променило математиката.
 • 6:15 - 6:17
  Ние луѓето отсекогаш сме делеле еден со друг.
 • 6:17 - 6:19
  Кога раните култури ја делеле својата храна и вода
 • 6:19 - 6:21
  или сакале да го поделат своето земјиште
 • 6:21 - 6:22
  на начин кој што бил фер и еднаков,
 • 6:23 - 6:24
  постепено настанале дропките
 • 6:24 - 6:27
  како симболи за овие ситуации.
 • 6:28 - 6:30
  Античките Египќани употребувале единични дропки.
 • 6:30 - 6:32
  Дропки каде броителот е 1,
 • 6:32 - 6:35
  како 1/2, 1/3 и 1/5,
 • 6:35 - 6:37
  и би додале и поделиле овие дропки.
 • 6:37 - 6:40
  Ако сакале да поделат три парчина леб еднакво
 • 6:40 - 6:42
  за пет семејни членови,
 • 6:42 - 6:44
  тие прво ќе ги поделеле првото и второто парче
 • 6:44 - 6:45
  на третини.
 • 6:46 - 6:48
  Потоа, третото парче леб ќе го поделеле на петтини.
 • 6:50 - 6:51
  И на крај ќе ја земеле останатата една третина
 • 6:52 - 6:55
  од второто парче и ќе го поделеле на пет делови.
 • 6:56 - 7:00
  Тие го запишувале ова како 1/3, 1/5, 1/15.
 • 7:01 - 7:02
  Денес ова делење ќе го претставиме
 • 7:02 - 7:04
  со дропката 3/5.
 • 7:04 - 7:06
  3/5 парчина леб за секој член,
 • 7:07 - 7:09
  или 3 парчина леб поделени на 5 луѓе.
 • 7:10 - 7:12
  Сумерите и раните Вавилонци
 • 7:12 - 7:13
  измислиле броен систем од делови
 • 7:13 - 7:17
  базиран на 60, кој што и ние после 4000 години го користиме.
 • 7:17 - 7:19
  Нашите денови имаат 60 минутни часови
 • 7:19 - 7:20
  и 60 секунди во минута,
 • 7:21 - 7:23
  и нашиот круг има 360 степени.
 • 7:25 - 7:27
  Кинеските општества користеле абакус
 • 7:27 - 7:30
  со систем базиран на десеттки, иако немало 0.
 • 7:31 - 7:32
  Рана форма на децимални делови
 • 7:32 - 7:33
  дојдени се од абакусот.
 • 7:34 - 7:34
  На пример:
 • 7:34 - 7:38
  3/5 би било 6 од 10 на абакус.
 • 7:38 - 7:41
  Кинезите го нарекле броителот "синот"
 • 7:41 - 7:43
  а именителот "мајката".
 • 7:44 - 7:45
  Не било така се до 12 век
 • 7:45 - 7:46
  тие општи поделби,
 • 7:46 - 7:48
  со преграда (дробна црта) кои што ги користиме ден денес,
 • 7:48 - 7:49
  биле измислени.
 • 7:50 - 7:52
  Дури тогаш, овие поделби не биле широко користени
 • 7:52 - 7:54
  се до ренесансниот период до пред 500 год.
 • 7:56 - 7:58
  Низ историјата секој култура околу светот
 • 7:58 - 8:00
  имала креирано инвентивни начини за сметање.
 • 8:01 - 8:03
  Да се реши проблемот, на пример 12x15,
 • 8:04 - 8:05
  старите Руски селани
 • 8:05 - 8:07
  користеле систем на дуплирање и преполовување.
 • 8:10 - 8:12
  Кога непарен број поделен резултира со дропка,
 • 8:13 - 8:14
  тие го заобиколувале,
 • 8:16 - 8:17
  потоа ги додавале факторите
 • 8:17 - 8:19
  поврзани со непарните множители.
 • 8:24 - 8:27
  Старите Египќани се потпирале на двојна процедура
 • 8:27 - 8:28
  се додека не произведат доволно групи.
 • 8:32 - 8:35
  Потоа ги додаваат овие групи за да го најдат одговорот.
 • 8:41 - 8:43
  Низ Европа и Азија, за време на средните векови,
 • 8:43 - 8:46
  абакусот бил секојдневен калкулатор.
 • 8:46 - 8:48
  Но само неколку луѓе знаеле да го користат,
 • 8:48 - 8:50
  обично богатите трговци и големите лидери
 • 8:51 - 8:53
  Со едноставно поместување на зрнцата, така што секое зрнце имало своја вредност
 • 8:54 - 8:56
  абакусот бил високо ефикасен начин за сметање.
 • 8:57 - 8:59
  Тогаш, големиот арапски математичар al-KhwÄrizmÄŤ
 • 8:59 - 9:02
  ги вовел Хинду Арапските бројки од 0 до 9,
 • 9:02 - 9:04
  во Северна Америка и Европа
 • 9:04 - 9:06
  и креирал нови процедури на сметање.
 • 9:07 - 9:09
  Овие алгоритми можат да се напишат на хартија
 • 9:10 - 9:12
  Низ вековите учењето на алгоритмите
 • 9:12 - 9:14
  станало посебна гранка на едукација,
 • 9:14 - 9:15
  како што студентите учеле да сметаат
 • 9:15 - 9:17
  долги колони броеви и симболи,
 • 9:17 - 9:18
  позајмувале и спроведувале,
 • 9:18 - 9:21
  а големите делења ги правеле ефикасно и сигурно.
 • 9:22 - 9:23
  Сега тие можеле да чуваат податоци за овие процедури
 • 9:23 - 9:25
  и да ги проверуваат резултатите.
 • 9:26 - 9:28
  Денес, комплексните калкулации
 • 9:28 - 9:30
  се прават со помош на дигитрон.
 • 9:30 - 9:31
  Ова значи дека на студентите им е потребна способноста
 • 9:31 - 9:33
  за да ги проверат разумните одговори
 • 9:33 - 9:35
  и да имаат богат репертоар
 • 9:35 - 9:37
  на ментални математички стратегии за да го направат тоа.
 • 9:38 - 9:40
  Наједноставните пресметувања како 12x15
 • 9:41 - 9:43
  можат да се решат ментално со употреба на различни стратегии.
 • 9:54 - 9:55
  Како што патуваме кон богатата
 • 9:55 - 9:57
  и жива историја на математиката
 • 9:57 - 9:59
  можеме да видиме како идеите и креациите
 • 9:59 - 10:01
  растат надвор од нашите човечки потреби
 • 10:01 - 10:04
  за да ги решиме секојдневните проблеми.
 • 10:04 - 10:06
  Низ времето, математичките испитувања
 • 10:06 - 10:08
  на мажот и жената од целиот свет,
 • 10:08 - 10:10
  ни дале фасцинантни леќи
 • 10:10 - 10:12
  кои ни помогаат да математички го погледнеме
 • 10:12 - 10:14
  и да побараме смисла во нашиот свет.
 • 10:15 - 10:17
  Науката е збирка од факти
 • 10:17 - 10:20
  постигнати со дефинирање на она што го гледаме
 • 10:21 - 10:23
  и правење тестови за да се открие.
 • 10:24 - 10:28
  Математиката, хемијата и физиката репрезентираат фиксирани
 • 10:29 - 10:32
  јазици коишто не се подложни на толкување.
 • 10:32 - 10:35
  Јазиците служат да опишат што набљудуваме и
 • 10:36 - 10:39
  да ги тестираме тие набљудувања со цел да ги подобриме.
 • 10:39 - 10:41
  Размислете за ДНК,
 • 10:41 - 10:44
  ќелии, галаксии,
 • 10:44 - 10:46
  овошје,
 • 10:46 - 10:48
  лаптопи,
 • 10:49 - 10:51
  климатизатори.
 • 10:51 - 10:54
  Размислете за автомобили,
 • 10:54 - 10:57
  храна,
 • 10:57 - 10:59
  куќи,
 • 11:00 - 11:03
  фауна,
 • 11:03 - 11:06
  флора,
 • 11:06 - 11:09
  Размислете за атоми,
 • 11:09 - 11:11
  делови од телото,
 • 11:12 - 11:14
  климата,
 • 11:15 - 11:18
  или за облеката која ја носиш.
 • 11:20 - 11:23
  И сфати дека се е дефинирано,
 • 11:23 - 11:25
  или креирано
 • 11:25 - 11:27
  од науката.
 • 11:34 - 11:36
  За да го разбериш целиот концепт на науката,
 • 11:36 - 11:40
  треба да знаеш што е научна теорија:
 • 11:41 - 11:42
  "Научната теорија
 • 11:42 - 11:45
  опфатува збирка од концепти,
 • 11:45 - 11:48
  вклучувајќи абстракции од видлив феномен,
 • 11:48 - 11:51
  изразени како мерливи својства,
 • 11:51 - 11:54
  заедно со правила (наречени научни закони)
 • 11:54 - 11:56
  кои изразуваат врска
 • 11:56 - 11:59
  помеѓу набљудувањата на таквите концепти."
 • 11:59 - 12:02
  Научната теорија е конструирана да се прилагоди на
 • 12:02 - 12:05
  достапни емпириски податоци како набљудувањата,
 • 12:05 - 12:09
  и е поставена како принцип или тело од принципи
 • 12:09 - 12:11
  за појаснување на класа феномен.
 • 12:12 - 12:14
  Научната теорија е тотално различна
 • 12:14 - 12:15
  од другите теории,
 • 12:16 - 12:18
  и е најможната варијанта
 • 12:18 - 12:21
  резултирајќи од неодамнешните откритија.
 • 12:33 - 12:36
  Науката е најдобрата алатка измислена
 • 12:37 - 12:39
  за разбирање како светот работи.
 • 12:39 - 12:42
  Науката е многу хумана форма на знаење.
 • 12:42 - 12:45
  Ние сме секогаш на работ на познатото.
 • 12:45 - 12:47
  Науката е колаборативно претпријатие
 • 12:48 - 12:50
  кое опфаќа нови генерации.
 • 12:51 - 12:53
  Ние се сеќаваме на оние кои го подготвија патот,
 • 12:54 - 12:57
  исто така гледајќи низ нив
 • 12:57 - 12:58
  ако си научно образуван
 • 12:59 - 13:00
  светот изгледа многу поразличен за тебе,
 • 13:00 - 13:03
  и тоа разбирање те прави помоќен.
 • 13:09 - 13:12
  Постои реална поезија во реалниот свет.
 • 13:12 - 13:15
  Науката е поезија на реалноста.
 • 13:16 - 13:18
  Можеме да правиме наука, и со неа,
 • 13:19 - 13:21
  можеме да ги подобриме нашите животи.
 • 13:21 - 13:24
  Постои реална поезија во реалниот свет.
 • 13:24 - 13:27
  Науката е поезија на реалноста.
 • 13:27 - 13:30
  Приказната на луѓето е приказна за идеите
 • 13:30 - 13:34
  која свети силно во мрачните ќошеви.
 • 13:40 - 13:44
  Научниците сакаат мистерии, тие сакаат да незнаат.
 • 13:46 - 13:48
  Тие не се плашат да незнаат.
 • 13:49 - 13:51
  Мислам дека е многу поинтересно.
 • 13:52 - 13:55
  Има поголема универзална реалност
 • 13:55 - 13:58
  од која сите сме дел.
 • 13:58 - 14:00
  Колку подалеку одиме во универзумот,
 • 14:00 - 14:04
  толку повеќе извонредни се откритијата.
 • 14:04 - 14:06
  Потрагата за вистината, во себе и за себе,
 • 14:06 - 14:09
  е приказна која е исполнета со интуиција.
 • 14:16 - 14:18
  Има реална поезија во реалниот свет.
 • 14:19 - 14:22
  Науката е поезија на реалноста.
 • 14:23 - 14:25
  Ние можеме да правиме наука, и со неа,
 • 14:26 - 14:28
  можеме да ги подобриме нашите животи.
 • 14:28 - 14:31
  Има реална поезија во реалниот свет.
 • 14:31 - 14:34
  Науката е поезија на реалноста.
 • 14:34 - 14:37
  Приказната за луѓето е приказна од идеи
 • 14:38 - 14:40
  која што свети во мрачните ќошеви.
 • 14:40 - 14:43
  Од нашата осамена точка во космосот,
 • 14:43 - 14:46
  преку моќта на мислата
 • 14:46 - 14:49
  сме способни да загледаме назад за момент
 • 14:50 - 14:52
  после почетокот на универзумот.
 • 14:52 - 14:53
  Мислам дека науката
 • 14:53 - 14:55
  го менува начинот на кој што твојот мозок работи.
 • 14:55 - 14:58
  Да размислува малку подлабоко за нештата.
 • 14:58 - 15:02
  Науката ја заменува приватната предрасуда
 • 15:02 - 15:04
  со општ потврдлив доказ.
 • 15:04 - 15:07
  Постои реална поезија во реалниот свет.
 • 15:08 - 15:11
  Науката е поезија на реалноста.
 • 15:11 - 15:14
  Ние можеме да правиме наука, и со неа,
 • 15:15 - 15:16
  ние можеме да ги подобриме нашите животи.
 • 15:16 - 15:19
  Науката е прекрасна алатка за разбирање на средината на светот
 • 15:24 - 15:29
  мисли на тоа како стакло за ЗГОЛЕМУВАЊЕ со кое можеш да ја видиш реалноста околу тебе
Τίτλος:
(h) TROM - 1.1 Science
Περιγραφή:

http://tromsite.com - Full documentary, very well organized (download, youtube stream, subtitles, credits, share, get involved, and many more)

Documentary´s description :
-------------------------------------------------------------------------
TROM (The Reality of Me) represents the biggest documentary ever created, it is also the only one that tries to analyse everything : from science to the monetary system as well as real solutions to improve everyone's life.

A new and ´real´ way to see the world.

"Before the Big-Bang, till present, and beyond."
-------------------------------------------------------------------------

more » « less
Video Language:
English
Duration:
15:34

Macedonian subtitles

Αναθεωρήσεις Compare revisions