YouTube

Got a YouTube account?

Νέο: ενεργοποιείστε μεταφράσεις και λεζάντες που δημιουργήθηκαν από θεατές στο κανάλι σας στο YouTube!

Czech υπότιτλους

← (h) TROM - 1.1 Věda

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
31 Γλώσσες

Showing Revision 3 created 07/23/2012 by zeeno.atl.

 1. / má realita /
 2. www.tromsite.com
 3. Slyšíte mě?
 4. Ano,
 5. Myslím, že mě teď slyšíte
 6. ale nevidíte mě.
 7. To je proto, že mate uši.
 8. Pokud zavřete oči a dosáhnete na obrazovku
 9. budete vědět, že tam je.
 10. Můžete to cítit přes kůži.
 11. Pokud vám nebylo dovoleno dotknout se toho,
 12. alespoň to můžete cítit
 13. a po té horké plastové vůni
 14. si uvědomíte, že tam musí být váš monitor.
 15. Naštěstí máte nos.
 16. Ale co když to ochutnáte?
 17. No, to bude těžší,
 18. ale nakonec ochutnáte plast,
 19. protože máte jazyk.
 20. Chápete svět kolem sebe,
 21. mám na mysli vše, co je kolem vás
 22. prostřednictvím těchto pěti smyslů.
 23. pokud máte uši,
 24. můžete slyšet.
 25. máte-li oči,
 26. můžete vidět.
 27. Přes kůži,
 28. můžete cítit.
 29. Jazyk vám pomůže mít chuť,
 30. a pokud máte nos, můžete cítit.
 31. Oči, uši, nos, jazyk a kůže jsou "Nástroje"
 32. se kterými jste se narodili.
 33. Nástroje, které vám pomáhají chápat svět kolem sebe.
 34. Ale, jak jste to všechno věděli?
 35. Jen proto, že jste si všimli.
 36. A jak jsme je rozdělit do pěti smyslu?
 37. [VĚDA]
 38. Odpověď je věda!
 39. Protože svět je tak složitý,
 40. používáme vědu k objevování a definování.
 41. Ale co je věda?
 42. Vyšetřování a studium přírody
 43. podle pozorování a argumentace
 44. nebo součtem všech znalostí
 45. získaných prostřednictvím výzkumu.
 46. V podstatě součet testu, číslic a písmen
 47. kterými lze všechno dohromady definovat.
 48. Ale jak?
 49. Většina lidí uznává jako hodnoty značky
 50. a nejznámější skupiny jsou písmena a číslice.
 51. Jsou to vynálezy, které nám pomáhají
 52. pochopit naše životní prostředí.
 53. Za účelem lepšího porozumění toho, jak tyto značky
 54. přišly k existenci,
 55. Podívejme se na stručné dějiny matematiky:
 56. Lidské bytosti, z našich prvních začátků,
 57. hledaly řešení základních problémů.
 58. Budování domovu, měřeni prostoru,
 59. sledování sezón a počítání objektů.
 60. Před třiceti tisíci lety,
 61. první paleolitičtí lidé
 62. udržovali neustálý přehled o střídání ročních období
 63. a změn počasí k setí.
 64. Představující čas,
 65. vyřezali ověřovací značky na stěnách jeskyně
 66. nebo vysekali záznamy do kosti, dřeva nebo kamene.
 67. Každý čárka znamenala jedničku.
 68. Tento systém byl nemotorný
 69. když přišlo na velké množství,
 70. tak byly nakonec vytvořeny symboly
 71. pro skupiny objektů.
 72. Sumerské hliněné kameny, jenž byly nalezeny
 73. se datují do čtvrtého tisíciletí před naším Letopočtem.
 74. Malý hliněný sloupec byl použit pro 1,
 75. hliněná koule byla použita pro 10
 76. a velký kužel pro 60.
 77. Písemný záznam zhruba z 3300 před naším letopočtem ukazuje,
 78. že Babyloňané zapisovali množství
 79. do hliněných tabulek rákosem.
 80. Použili tvar hřebíku jako 1
 81. a V. na jeho straně jako 10,
 82. kombinací těchto symbolů mohli psát další čísla.
 83. Například,
 84. Babyloňané napsal číslo 19 jako...
 85. Starověcí Egypťané používali objekty
 86. z jejich každodenního života jako symboly.
 87. Prut znamenal 1, jařmo znamenalo 10,
 88. stočený provaz byl 100,
 89. lotosový květ byl tisíc a tak dále.
 90. Číslo 19 bylo jařmo (oblouk) a 9 prutů
 91. První Římané vytvořili číselné soustavy,
 92. které stále vidíme dnes.
 93. Společně s další symboly
 94. používali "X" pro 10 a "I" pro 1
 95. Ve středověku
 96. Římané umístili "I" napravo od "X"
 97. pro 11 a nalevo pro 9
 98. Takže psali 19 jako XIX
 99. Všechny tyto kreativní číselné systémy
 100. zobrazují skupiny objektů, stejně jako jednotlivé objekty.
 101. Některé z nejstarších lidských počítacích systémů
 102. spoléhá na prsty na rukách a nohách.
 103. Takže byly založeny na 1, 5ti, 10ti a 20ti
 104. Zulu slovo pro 6 znamená
 105. vzít palec z pravé ruky
 106. což znamená, že všechny ostatní prsty na levé straně
 107. byly započteny a bylo zapotřebí palce.
 108. Ostatní systémy se vyvinuly z obchodu.
 109. Jorubové v Nigérii,
 110. používali mušle jako měnu
 111. a vyvinuli úžasně složitý číselný systém
 112. byl založen na 20ti
 113. a na operaci násobení,
 114. odčítání a sčítání
 115. Například:
 116. uvažovali o 45 jako 3 x 20 mínus 10 mínus 5
 117. Uzly vázané na provázcích a strunách byly používány
 118. pro zaznamenávání množství v mnoha kulturách
 119. napžíklad jako Peršané.
 120. Inkové používali přesnější verzi
 121. nazývanou to "kipu".
 122. Silné lanko drženo vodorovně,
 123. ověšeno provázky s uzlíky.
 124. Druh uzlu, který Inkové používali,
 125. spolu s délkou a barvou provázku
 126. zastupovaly jednotky, desítky a stovky.
 127. V dnešním světě téměř všechny průmyslové kultury
 128. používají číslice 0 až 9.
 129. Ale tyto symboly nebyly vynalezeny
 130. dřív než ve třetím století před naším letopočtem v Indii
 131. a trvalo to dalších 800 let
 132. k myšlence o vytvořeni hodnoty 0.
 133. Tato velká myšlenka
 134. dramaticky změnila tvář matematiky.
 135. My lidé jsme se vždy dělili mezi sebou
 136. když se rané kultury podílely o jídlo a vodu
 137. nebo chtěly rozdělit jejich pozemky
 138. způsoby, které jsou spravedlivé a rovné.
 139. Postupně se objevily zlomky
 140. jako symboly pro tyto situace se spravedlivým podílem.
 141. Starověcí Egypťané používali zlomky jednotek,
 142. zlomky, kde v čitateli je 1,
 143. Podobně jako 1/2, 1/3 a 1/5,
 144. a sčítali je a dělili na půl tyto zlomky.
 145. Kdyby chtěli rozdělit rovnoměrně tři bochníky chleba
 146. mezi pěti rodinnými příslušníky,
 147. nejprve rozdělí první a druhý bochník
 148. na třetinu,
 149. Pak rozdělí třetí bochník na pětiny,
 150. s nakonec, vezmou zbývající jednu třetinu
 151. z druhého bochníku a rozdělí ho na pět kusů.
 152. Napsali to jako 1/3, 1/5, 1/15
 153. Dnes bychom zaznamenali toto sdílení
 154. zlomkem: 3/5
 155. 3/5 bochníku pro každou osobu,
 156. nebo 3 bochníky rozdělený mezi 5 lidí
 157. Sumerové a raní Babyloňané
 158. vynalezli číselné soustavy zlomků
 159. založených na 60, které stále používáme o 4000 let později.
 160. Naše dny mají 60ti minutové hodiny
 161. a 60ti sekundové minuty,
 162. a naše kružnice zahrnuji 360 stupňů
 163. Čínské společnosti používaly počitadlo (abakus)
 164. se systémem založeným na 10ti, i když neměl žádnou nulu
 165. Raná forma desetinných zlomků
 166. přišla z toho počitadla.
 167. například:
 168. 3/5 by bylo 6 z 10 na počitadle
 169. Číňané láskyplně pojmenovali čitatel "syn"
 170. a jmenovatel "matka".
 171. Trvalo to to až do dvanáctého století
 172. kdy běžné zlomky
 173. s čárovým zápisem, který používáme dnes,
 174. byly vynalezeny.
 175. I tak nebyly tyto zlomky široce používány
 176. tedy až do období renesance, před 500 lety.
 177. V průběhu dějin každá kultura po celém světě
 178. vytvořila vynalézavé způsoby, jak počítat.
 179. Chcete-li vyřešit problém, řekneme... 12 x 15,
 180. první Ruští rolníci
 181. používali systém zdvojnásobení a půlení.
 182. Když lichý počet poloviny vyústil ve zlomek
 183. zaokrouhlili dolů
 184. pak přidali faktory
 185. spojené s lichými multiplikátory.
 186. Starověcí Egypťané spoléhali na zdvojení postupu
 187. dokud nevyprodukovali dost skupin...
 188. pak sečetli tyto skupiny k nalezeni odpovědi.
 189. Po celé Evropě a Asii během středověku,
 190. bylo počitadlo abakus kapesní kalkulátor tehdejší doby.
 191. Ale jen velmi málo lidí vědělo, jak ho používat,
 192. obvykle Bohatí kupci a půjčovatele peněz.
 193. Jednoduše přesunutím korálků tak, že každý měl hodnotové místo
 194. a počitadlo bylo vysoce efektivní způsob, jak počítat.
 195. Pak velký arabský matematik al-Khwārizmī
 196. představil hinduistické arabské číslice 0 až 9,
 197. do Severní Ameriky a Evropy
 198. a vytvořil nové postupy pro výpočet.
 199. Tyto algoritmy mohly byt napsané na papír.
 200. Během staletí, učení se algoritmům
 201. se stalo celkovou známkou vzdělání
 202. Jak se studenti učili počítat
 203. dlouhé sloupce čísel,
 204. přenosy do dalších řádů,
 205. a dělat dlouhé dělení efektivně a spolehlivě.
 206. Mohli teď vest záznamy o těchto postupech
 207. a ověřit výsledky.
 208. Dnešní složité výpočty
 209. jsou prováděny s ruční kalkulačku.
 210. To znamená, že studenti potřebují schopnost
 211. k ověření přiměřenosti odpovědi
 212. a mít bohatý repertoár
 213. duševních matematických strategií, jak to udělat.
 214. Většina jednodušších výpočtu jako 12 x 15
 215. lze řešit duševně pomocí různých strategií.
 216. Na naší cestě přes bohatou
 217. a živou historii matematiky
 218. můžeme vidět, jak myšlenky a výtvory
 219. vyrostly z naši velmi lidské potřeby
 220. řešit problémy v našem každodenním životě.
 221. Časem, matematické průzkumy
 222. mužů a žen z celého světa,
 223. nám daly fascinující objektivy
 224. které nám pomáhají v matematickém rozhledu
 225. a v pochopení smyslu našeho světa.
 226. Věda je sbírka faktů
 227. ke kterým dojdeme definováním toho, co pozorujeme
 228. a testováním objevů.
 229. Matematika, chemie a fyzika představují pevné
 230. jazyky, které nejsou předmětem interpretace.
 231. Jazyky používané k popisu toho, co pozorujeme a
 232. k testování těchto pozorování za účelem jejich prokázání.
 233. Zamyslete se nad DNA,
 234. buňkami, galaxiemi,
 235. ovocem,
 236. notebooky,
 237. klimatizaci....
 238. Přemýšlejte o autech,
 239. potravinách,
 240. domech,
 241. fauně,
 242. flóře
 243. Přemýšlejte o atomech,
 244. částech těla,
 245. klimatu,
 246. nebo oblečeni, které nosíte....
 247. A uvědomte si, že všechno je definováno,
 248. nebo vytvořeno
 249. vědou.
 250. Pro pochopení celého pojetí vědy,
 251. byste měli vědět, co to vědecká teorie je:
 252. Vědecká teorie
 253. zahrnuje sbírku koncepcí,
 254. včetně abstrakcí pozorovatelných jevů,
 255. vyjádřených jako měřitelné vlastnosti,
 256. spolu s pravidly (nazývané vědecké zákony)
 257. které vyjadřují vztahy
 258. mezi pozorováním těchto koncepcí.
 259. Vědecká teorie je konstruována tak, aby byla v souladu s
 260. dostupnými empirickými údaji o těchto pozorováních,
 261. a je uvedena jako princip nebo zásada
 262. k vysvětlení třídy jevů.
 263. Vědecká teorie je naprosto odlišná
 264. od jakékoli jiné teorie,
 265. je to nejpravděpodobnější varianta
 266. vyplývající z nedávných objevů.
 267. Věda je nejlepší nástroj, který byl kdy vymyšlen ♪
 268. pro pochopení, jak funguje svět. ♪
 269. Věda je velmi lidská forma poznání . ♪
 270. Jsme vždy na pokraji poznaného. ♪
 271. Věda je spolupráce podniků ♪
 272. překlenutí nové generace. ♪
 273. Pamatujeme na ty, kteří připravili tuto cestu, ♪
 274. rovněž skrze ně vidíme. ♪
 275. Pokud jste vědecky gramotní ♪
 276. svět pro vás vypadá úplně jinak, ♪
 277. a to porozumění vás posiluje. ♪
 278. V reálném světě je skutečná poezie. ♪
 279. Věda je poezie reality. ♪
 280. Můžeme dělat vědu a spolu s ní, ♪
 281. můžeme vylepšit naše životy. ♪
 282. V reálném světě je skutečná poezie. ♪
 283. Věda je poezie reality. ♪
 284. Příběh lidí je příběhem nápadů ♪
 285. které vrhají světlo do temných zákoutí. ♪
 286. Vědci mají rád záhady, mají rádi to, nevědí. ♪
 287. Necítím se vystrašen tím, že něco nevím. ♪
 288. Myslím, že je to mnohem zajímavější. ♪
 289. Existuje větší univerzální realita ♪
 290. které jsme všichni součástí. ♪
 291. Čím dále se snažíme proniknout do vesmíru, ♪
 292. tím významnější jsou naše objevy.. ♪
 293. Hledání pravdy, samo o sobe , ♪
 294. je příběh, který je naplněn postřehy. ♪
 295. V reálném světě je skutečná poezie. ♪
 296. Věda je poezie reality. ♪
 297. Můžeme dělat vědu a spolu s ní, ♪
 298. můžeme vylepšit naše životy. ♪
 299. V reálném světě je skutečná poezie. ♪
 300. Věda je poezie reality. ♪
 301. Příběh lidí je příběhem nápadů ♪
 302. které vrhají světlo do temných koutů. ♪
 303. Z našeho osamělého bodu v kosmu, ♪
 304. jsme prostřednictvím síly myšlenek ♪
 305. byli schopni nahlédnout na krátký okamžik ♪
 306. po začátku vesmíru. ♪
 307. Myslím, že věda ♪
 308. mění způsob, jak vaše mysl pracuje. ♪
 309. Abychom se trochu více zamysleli hluboce o věcech. ♪
 310. Věda nahrazuje naše předsudky ♪
 311. s veřejně ověřitelnými důkazy. ♪
 312. V reálném světě je skutečná poezie. ♪
 313. Věda je poezie realitu. ♪
 314. Můžeme dělat vědu a spolu s ní, ♪
 315. můžeme vylepšit naše životy. ♪
 316. [věda je skvělý nástroj pro pochopení
 317. okolního světa]
 318. [Představte si ji jako ZVĚTŠOVACÍ sklo
 319. jehož prostřednictvím můžete vidět
 320. realitu kolem sebe]
 321. Mh συγχρονισμένα
  [ Výpočetní Vývoj]
 322. Mh συγχρονισμένα
  [Vytvoření Číselného systému]
 323. Mh συγχρονισμένα
  [Vývojove zlomky]