Return to Video

(h) TROM - 1.1 Věda

 • 0:06 - 0:11
  / má realita /
 • 0:15 - 0:24
  www.tromsite.com
 • 0:35 - 0:36
  Slyšíte mě?
 • 0:37 - 0:38
  Ano,
 • 0:38 - 0:39
  Myslím, že mě teď slyšíte
 • 0:39 - 0:41
  ale nevidíte mě.
 • 0:41 - 0:43
  To je proto, že mate uši.
 • 0:43 - 0:46
  Pokud zavřete oči a dosáhnete na obrazovku
 • 0:47 - 0:48
  budete vědět, že tam je.
 • 0:48 - 0:50
  Můžete to cítit přes kůži.
 • 0:51 - 0:53
  Pokud vám nebylo dovoleno dotknout se toho,
 • 0:53 - 0:55
  alespoň to můžete cítit
 • 0:55 - 0:57
  a po té horké plastové vůni
 • 0:57 - 1:00
  si uvědomíte, že tam musí být váš monitor.
 • 1:00 - 1:03
  Naštěstí máte nos.
 • 1:03 - 1:06
  Ale co když to ochutnáte?
 • 1:06 - 1:08
  No, to bude těžší,
 • 1:08 - 1:10
  ale nakonec ochutnáte plast,
 • 1:10 - 1:12
  protože máte jazyk.
 • 1:13 - 1:15
  Chápete svět kolem sebe,
 • 1:15 - 1:17
  mám na mysli vše, co je kolem vás
 • 1:18 - 1:19
  prostřednictvím těchto pěti smyslů.
 • 1:19 - 1:21
  pokud máte uši,
 • 1:21 - 1:22
  můžete slyšet.
 • 1:22 - 1:23
  máte-li oči,
 • 1:23 - 1:24
  můžete vidět.
 • 1:25 - 1:26
  Přes kůži,
 • 1:26 - 1:27
  můžete cítit.
 • 1:27 - 1:28
  Jazyk vám pomůže mít chuť,
 • 1:29 - 1:32
  a pokud máte nos, můžete cítit.
 • 1:33 - 1:37
  Oči, uši, nos, jazyk a kůže jsou "Nástroje"
 • 1:38 - 1:39
  se kterými jste se narodili.
 • 1:39 - 1:42
  Nástroje, které vám pomáhají chápat svět kolem sebe.
 • 1:43 - 1:45
  Ale, jak jste to všechno věděli?
 • 1:46 - 1:48
  Jen proto, že jste si všimli.
 • 1:48 - 1:52
  A jak jsme je rozdělit do pěti smyslu?
 • 2:12 - 2:18
  [VĚDA]
 • 2:26 - 2:28
  Odpověď je věda!
 • 2:28 - 2:30
  Protože svět je tak složitý,
 • 2:31 - 2:34
  používáme vědu k objevování a definování.
 • 2:34 - 2:35
  Ale co je věda?
 • 2:36 - 2:38
  Vyšetřování a studium přírody
 • 2:38 - 2:41
  podle pozorování a argumentace
 • 2:41 - 2:42
  nebo součtem všech znalostí
 • 2:42 - 2:44
  získaných prostřednictvím výzkumu.
 • 2:44 - 2:48
  V podstatě součet testu, číslic a písmen
 • 2:48 - 2:51
  kterými lze všechno dohromady definovat.
 • 2:51 - 2:52
  Ale jak?
 • 2:52 - 2:55
  Většina lidí uznává jako hodnoty značky
 • 2:55 - 2:58
  a nejznámější skupiny jsou písmena a číslice.
 • 2:58 - 3:01
  Jsou to vynálezy, které nám pomáhají
 • 3:01 - 3:03
  pochopit naše životní prostředí.
 • 3:04 - 3:05
  Za účelem lepšího porozumění toho, jak tyto značky
 • 3:05 - 3:07
  přišly k existenci,
 • 3:07 - 3:10
  Podívejme se na stručné dějiny matematiky:
 • 3:14 - 3:16
  Lidské bytosti, z našich prvních začátků,
 • 3:16 - 3:19
  hledaly řešení základních problémů.
 • 3:20 - 3:21
  Budování domovu, měřeni prostoru,
 • 3:21 - 3:24
  sledování sezón a počítání objektů.
 • 3:25 - 3:26
  Před třiceti tisíci lety,
 • 3:26 - 3:28
  první paleolitičtí lidé
 • 3:28 - 3:29
  udržovali neustálý přehled o střídání ročních období
 • 3:29 - 3:31
  a změn počasí k setí.
 • 3:32 - 3:34
  Představující čas,
 • 3:34 - 3:36
  vyřezali ověřovací značky na stěnách jeskyně
 • 3:36 - 3:39
  nebo vysekali záznamy do kosti, dřeva nebo kamene.
 • 3:39 - 3:42
  Každý čárka znamenala jedničku.
 • 3:42 - 3:43
  Tento systém byl nemotorný
 • 3:43 - 3:45
  když přišlo na velké množství,
 • 3:45 - 3:46
  tak byly nakonec vytvořeny symboly
 • 3:47 - 3:48
  pro skupiny objektů.
 • 3:48 - 3:51
  Sumerské hliněné kameny, jenž byly nalezeny
 • 3:51 - 3:53
  se datují do čtvrtého tisíciletí před naším Letopočtem.
 • 3:53 - 3:56
  Malý hliněný sloupec byl použit pro 1,
 • 3:56 - 3:58
  hliněná koule byla použita pro 10
 • 3:58 - 4:00
  a velký kužel pro 60.
 • 4:01 - 4:04
  Písemný záznam zhruba z 3300 před naším letopočtem ukazuje,
 • 4:04 - 4:06
  že Babyloňané zapisovali množství
 • 4:06 - 4:07
  do hliněných tabulek rákosem.
 • 4:08 - 4:10
  Použili tvar hřebíku jako 1
 • 4:10 - 4:13
  a V. na jeho straně jako 10,
 • 4:13 - 4:15
  kombinací těchto symbolů mohli psát další čísla.
 • 4:15 - 4:16
  Například,
 • 4:16 - 4:18
  Babyloňané napsal číslo 19 jako...
 • 4:20 - 4:22
  Starověcí Egypťané používali objekty
 • 4:22 - 4:24
  z jejich každodenního života jako symboly.
 • 4:24 - 4:27
  Prut znamenal 1, jařmo znamenalo 10,
 • 4:27 - 4:28
  stočený provaz byl 100,
 • 4:28 - 4:31
  lotosový květ byl tisíc a tak dále.
 • 4:31 - 4:35
  Číslo 19 bylo jařmo (oblouk) a 9 prutů
 • 4:36 - 4:38
  První Římané vytvořili číselné soustavy,
 • 4:38 - 4:40
  které stále vidíme dnes.
 • 4:40 - 4:41
  Společně s další symboly
 • 4:41 - 4:44
  používali "X" pro 10 a "I" pro 1
 • 4:44 - 4:45
  Ve středověku
 • 4:45 - 4:47
  Římané umístili "I" napravo od "X"
 • 4:47 - 4:50
  pro 11 a nalevo pro 9
 • 4:50 - 4:52
  Takže psali 19 jako XIX
 • 4:53 - 4:54
  Všechny tyto kreativní číselné systémy
 • 4:55 - 4:58
  zobrazují skupiny objektů, stejně jako jednotlivé objekty.
 • 4:59 - 5:00
  Některé z nejstarších lidských počítacích systémů
 • 5:00 - 5:03
  spoléhá na prsty na rukách a nohách.
 • 5:03 - 5:06
  Takže byly založeny na 1, 5ti, 10ti a 20ti
 • 5:06 - 5:08
  Zulu slovo pro 6 znamená
 • 5:08 - 5:11
  vzít palec z pravé ruky
 • 5:11 - 5:12
  což znamená, že všechny ostatní prsty na levé straně
 • 5:13 - 5:16
  byly započteny a bylo zapotřebí palce.
 • 5:16 - 5:18
  Ostatní systémy se vyvinuly z obchodu.
 • 5:18 - 5:20
  Jorubové v Nigérii,
 • 5:20 - 5:22
  používali mušle jako měnu
 • 5:22 - 5:25
  a vyvinuli úžasně složitý číselný systém
 • 5:25 - 5:26
  byl založen na 20ti
 • 5:26 - 5:28
  a na operaci násobení,
 • 5:28 - 5:30
  odčítání a sčítání
 • 5:30 - 5:31
  Například:
 • 5:31 - 5:36
  uvažovali o 45 jako 3 x 20 mínus 10 mínus 5
 • 5:37 - 5:39
  Uzly vázané na provázcích a strunách byly používány
 • 5:39 - 5:41
  pro zaznamenávání množství v mnoha kulturách
 • 5:41 - 5:43
  napžíklad jako Peršané.
 • 5:43 - 5:44
  Inkové používali přesnější verzi
 • 5:44 - 5:45
  nazývanou to "kipu".
 • 5:45 - 5:48
  Silné lanko drženo vodorovně,
 • 5:48 - 5:49
  ověšeno provázky s uzlíky.
 • 5:50 - 5:52
  Druh uzlu, který Inkové používali,
 • 5:52 - 5:53
  spolu s délkou a barvou provázku
 • 5:53 - 5:56
  zastupovaly jednotky, desítky a stovky.
 • 5:56 - 5:58
  V dnešním světě téměř všechny průmyslové kultury
 • 5:58 - 6:00
  používají číslice 0 až 9.
 • 6:01 - 6:02
  Ale tyto symboly nebyly vynalezeny
 • 6:02 - 6:04
  dřív než ve třetím století před naším letopočtem v Indii
 • 6:05 - 6:06
  a trvalo to dalších 800 let
 • 6:06 - 6:10
  k myšlence o vytvořeni hodnoty 0.
 • 6:10 - 6:11
  Tato velká myšlenka
 • 6:11 - 6:13
  dramaticky změnila tvář matematiky.
 • 6:15 - 6:17
  My lidé jsme se vždy dělili mezi sebou
 • 6:17 - 6:19
  když se rané kultury podílely o jídlo a vodu
 • 6:19 - 6:21
  nebo chtěly rozdělit jejich pozemky
 • 6:21 - 6:22
  způsoby, které jsou spravedlivé a rovné.
 • 6:23 - 6:24
  Postupně se objevily zlomky
 • 6:24 - 6:27
  jako symboly pro tyto situace se spravedlivým podílem.
 • 6:28 - 6:30
  Starověcí Egypťané používali zlomky jednotek,
 • 6:30 - 6:32
  zlomky, kde v čitateli je 1,
 • 6:32 - 6:35
  Podobně jako 1/2, 1/3 a 1/5,
 • 6:35 - 6:37
  a sčítali je a dělili na půl tyto zlomky.
 • 6:37 - 6:40
  Kdyby chtěli rozdělit rovnoměrně tři bochníky chleba
 • 6:40 - 6:42
  mezi pěti rodinnými příslušníky,
 • 6:42 - 6:44
  nejprve rozdělí první a druhý bochník
 • 6:44 - 6:45
  na třetinu,
 • 6:46 - 6:48
  Pak rozdělí třetí bochník na pětiny,
 • 6:50 - 6:51
  s nakonec, vezmou zbývající jednu třetinu
 • 6:52 - 6:55
  z druhého bochníku a rozdělí ho na pět kusů.
 • 6:56 - 7:00
  Napsali to jako 1/3, 1/5, 1/15
 • 7:01 - 7:02
  Dnes bychom zaznamenali toto sdílení
 • 7:02 - 7:04
  zlomkem: 3/5
 • 7:04 - 7:06
  3/5 bochníku pro každou osobu,
 • 7:07 - 7:09
  nebo 3 bochníky rozdělený mezi 5 lidí
 • 7:10 - 7:12
  Sumerové a raní Babyloňané
 • 7:12 - 7:13
  vynalezli číselné soustavy zlomků
 • 7:13 - 7:17
  založených na 60, které stále používáme o 4000 let později.
 • 7:17 - 7:19
  Naše dny mají 60ti minutové hodiny
 • 7:19 - 7:20
  a 60ti sekundové minuty,
 • 7:21 - 7:23
  a naše kružnice zahrnuji 360 stupňů
 • 7:25 - 7:27
  Čínské společnosti používaly počitadlo (abakus)
 • 7:27 - 7:30
  se systémem založeným na 10ti, i když neměl žádnou nulu
 • 7:31 - 7:32
  Raná forma desetinných zlomků
 • 7:32 - 7:33
  přišla z toho počitadla.
 • 7:34 - 7:34
  například:
 • 7:34 - 7:38
  3/5 by bylo 6 z 10 na počitadle
 • 7:38 - 7:41
  Číňané láskyplně pojmenovali čitatel "syn"
 • 7:41 - 7:43
  a jmenovatel "matka".
 • 7:44 - 7:45
  Trvalo to to až do dvanáctého století
 • 7:45 - 7:46
  kdy běžné zlomky
 • 7:46 - 7:48
  s čárovým zápisem, který používáme dnes,
 • 7:48 - 7:49
  byly vynalezeny.
 • 7:50 - 7:52
  I tak nebyly tyto zlomky široce používány
 • 7:52 - 7:54
  tedy až do období renesance, před 500 lety.
 • 7:56 - 7:58
  V průběhu dějin každá kultura po celém světě
 • 7:58 - 8:00
  vytvořila vynalézavé způsoby, jak počítat.
 • 8:01 - 8:03
  Chcete-li vyřešit problém, řekneme... 12 x 15,
 • 8:04 - 8:05
  první Ruští rolníci
 • 8:05 - 8:07
  používali systém zdvojnásobení a půlení.
 • 8:10 - 8:12
  Když lichý počet poloviny vyústil ve zlomek
 • 8:13 - 8:14
  zaokrouhlili dolů
 • 8:16 - 8:17
  pak přidali faktory
 • 8:17 - 8:19
  spojené s lichými multiplikátory.
 • 8:24 - 8:27
  Starověcí Egypťané spoléhali na zdvojení postupu
 • 8:27 - 8:28
  dokud nevyprodukovali dost skupin...
 • 8:32 - 8:35
  pak sečetli tyto skupiny k nalezeni odpovědi.
 • 8:41 - 8:43
  Po celé Evropě a Asii během středověku,
 • 8:43 - 8:46
  bylo počitadlo abakus kapesní kalkulátor tehdejší doby.
 • 8:46 - 8:48
  Ale jen velmi málo lidí vědělo, jak ho používat,
 • 8:48 - 8:50
  obvykle Bohatí kupci a půjčovatele peněz.
 • 8:51 - 8:53
  Jednoduše přesunutím korálků tak, že každý měl hodnotové místo
 • 8:54 - 8:56
  a počitadlo bylo vysoce efektivní způsob, jak počítat.
 • 8:57 - 8:59
  Pak velký arabský matematik al-Khwārizmī
 • 8:59 - 9:02
  představil hinduistické arabské číslice 0 až 9,
 • 9:02 - 9:04
  do Severní Ameriky a Evropy
 • 9:04 - 9:06
  a vytvořil nové postupy pro výpočet.
 • 9:07 - 9:09
  Tyto algoritmy mohly byt napsané na papír.
 • 9:10 - 9:12
  Během staletí, učení se algoritmům
 • 9:12 - 9:14
  se stalo celkovou známkou vzdělání
 • 9:14 - 9:15
  Jak se studenti učili počítat
 • 9:15 - 9:17
  dlouhé sloupce čísel,
 • 9:17 - 9:18
  přenosy do dalších řádů,
 • 9:18 - 9:21
  a dělat dlouhé dělení efektivně a spolehlivě.
 • 9:22 - 9:23
  Mohli teď vest záznamy o těchto postupech
 • 9:23 - 9:25
  a ověřit výsledky.
 • 9:26 - 9:28
  Dnešní složité výpočty
 • 9:28 - 9:30
  jsou prováděny s ruční kalkulačku.
 • 9:30 - 9:31
  To znamená, že studenti potřebují schopnost
 • 9:31 - 9:33
  k ověření přiměřenosti odpovědi
 • 9:33 - 9:35
  a mít bohatý repertoár
 • 9:35 - 9:37
  duševních matematických strategií, jak to udělat.
 • 9:38 - 9:40
  Většina jednodušších výpočtu jako 12 x 15
 • 9:41 - 9:43
  lze řešit duševně pomocí různých strategií.
 • 9:54 - 9:55
  Na naší cestě přes bohatou
 • 9:55 - 9:57
  a živou historii matematiky
 • 9:57 - 9:59
  můžeme vidět, jak myšlenky a výtvory
 • 9:59 - 10:01
  vyrostly z naši velmi lidské potřeby
 • 10:01 - 10:04
  řešit problémy v našem každodenním životě.
 • 10:04 - 10:06
  Časem, matematické průzkumy
 • 10:06 - 10:08
  mužů a žen z celého světa,
 • 10:08 - 10:10
  nám daly fascinující objektivy
 • 10:10 - 10:12
  které nám pomáhají v matematickém rozhledu
 • 10:12 - 10:14
  a v pochopení smyslu našeho světa.
 • 10:15 - 10:17
  Věda je sbírka faktů
 • 10:17 - 10:20
  ke kterým dojdeme definováním toho, co pozorujeme
 • 10:21 - 10:23
  a testováním objevů.
 • 10:24 - 10:28
  Matematika, chemie a fyzika představují pevné
 • 10:29 - 10:32
  jazyky, které nejsou předmětem interpretace.
 • 10:32 - 10:35
  Jazyky používané k popisu toho, co pozorujeme a
 • 10:36 - 10:39
  k testování těchto pozorování za účelem jejich prokázání.
 • 10:39 - 10:41
  Zamyslete se nad DNA,
 • 10:41 - 10:44
  buňkami, galaxiemi,
 • 10:44 - 10:46
  ovocem,
 • 10:46 - 10:48
  notebooky,
 • 10:49 - 10:51
  klimatizaci....
 • 10:51 - 10:54
  Přemýšlejte o autech,
 • 10:54 - 10:57
  potravinách,
 • 10:57 - 10:59
  domech,
 • 11:00 - 11:03
  fauně,
 • 11:03 - 11:06
  flóře
 • 11:06 - 11:09
  Přemýšlejte o atomech,
 • 11:09 - 11:11
  částech těla,
 • 11:12 - 11:14
  klimatu,
 • 11:15 - 11:18
  nebo oblečeni, které nosíte....
 • 11:20 - 11:23
  A uvědomte si, že všechno je definováno,
 • 11:23 - 11:25
  nebo vytvořeno
 • 11:25 - 11:27
  vědou.
 • 11:34 - 11:36
  Pro pochopení celého pojetí vědy,
 • 11:36 - 11:40
  byste měli vědět, co to vědecká teorie je:
 • 11:41 - 11:42
  Vědecká teorie
 • 11:42 - 11:45
  zahrnuje sbírku koncepcí,
 • 11:45 - 11:48
  včetně abstrakcí pozorovatelných jevů,
 • 11:48 - 11:51
  vyjádřených jako měřitelné vlastnosti,
 • 11:51 - 11:54
  spolu s pravidly (nazývané vědecké zákony)
 • 11:54 - 11:56
  které vyjadřují vztahy
 • 11:56 - 11:59
  mezi pozorováním těchto koncepcí.
 • 11:59 - 12:02
  Vědecká teorie je konstruována tak, aby byla v souladu s
 • 12:02 - 12:05
  dostupnými empirickými údaji o těchto pozorováních,
 • 12:05 - 12:09
  a je uvedena jako princip nebo zásada
 • 12:09 - 12:11
  k vysvětlení třídy jevů.
 • 12:12 - 12:14
  Vědecká teorie je naprosto odlišná
 • 12:14 - 12:15
  od jakékoli jiné teorie,
 • 12:16 - 12:18
  je to nejpravděpodobnější varianta
 • 12:18 - 12:21
  vyplývající z nedávných objevů.
 • 12:33 - 12:36
  Věda je nejlepší nástroj, který byl kdy vymyšlen ♪
 • 12:37 - 12:39
  pro pochopení, jak funguje svět. ♪
 • 12:39 - 12:42
  Věda je velmi lidská forma poznání . ♪
 • 12:42 - 12:45
  Jsme vždy na pokraji poznaného. ♪
 • 12:45 - 12:47
  Věda je spolupráce podniků ♪
 • 12:48 - 12:50
  překlenutí nové generace. ♪
 • 12:51 - 12:53
  Pamatujeme na ty, kteří připravili tuto cestu, ♪
 • 12:54 - 12:57
  rovněž skrze ně vidíme. ♪
 • 12:57 - 12:58
  Pokud jste vědecky gramotní ♪
 • 12:59 - 13:00
  svět pro vás vypadá úplně jinak, ♪
 • 13:00 - 13:03
  a to porozumění vás posiluje. ♪
 • 13:09 - 13:12
  V reálném světě je skutečná poezie. ♪
 • 13:12 - 13:15
  Věda je poezie reality. ♪
 • 13:16 - 13:18
  Můžeme dělat vědu a spolu s ní, ♪
 • 13:19 - 13:21
  můžeme vylepšit naše životy. ♪
 • 13:21 - 13:24
  V reálném světě je skutečná poezie. ♪
 • 13:24 - 13:27
  Věda je poezie reality. ♪
 • 13:27 - 13:30
  Příběh lidí je příběhem nápadů ♪
 • 13:30 - 13:34
  které vrhají světlo do temných zákoutí. ♪
 • 13:40 - 13:44
  Vědci mají rád záhady, mají rádi to, nevědí. ♪
 • 13:46 - 13:48
  Necítím se vystrašen tím, že něco nevím. ♪
 • 13:49 - 13:51
  Myslím, že je to mnohem zajímavější. ♪
 • 13:52 - 13:55
  Existuje větší univerzální realita ♪
 • 13:55 - 13:58
  které jsme všichni součástí. ♪
 • 13:58 - 14:00
  Čím dále se snažíme proniknout do vesmíru, ♪
 • 14:00 - 14:04
  tím významnější jsou naše objevy.. ♪
 • 14:04 - 14:06
  Hledání pravdy, samo o sobe , ♪
 • 14:06 - 14:09
  je příběh, který je naplněn postřehy. ♪
 • 14:16 - 14:18
  V reálném světě je skutečná poezie. ♪
 • 14:19 - 14:22
  Věda je poezie reality. ♪
 • 14:23 - 14:25
  Můžeme dělat vědu a spolu s ní, ♪
 • 14:26 - 14:28
  můžeme vylepšit naše životy. ♪
 • 14:28 - 14:31
  V reálném světě je skutečná poezie. ♪
 • 14:31 - 14:34
  Věda je poezie reality. ♪
 • 14:34 - 14:37
  Příběh lidí je příběhem nápadů ♪
 • 14:38 - 14:40
  které vrhají světlo do temných koutů. ♪
 • 14:40 - 14:43
  Z našeho osamělého bodu v kosmu, ♪
 • 14:43 - 14:46
  jsme prostřednictvím síly myšlenek ♪
 • 14:46 - 14:49
  byli schopni nahlédnout na krátký okamžik ♪
 • 14:50 - 14:52
  po začátku vesmíru. ♪
 • 14:52 - 14:53
  Myslím, že věda ♪
 • 14:53 - 14:55
  mění způsob, jak vaše mysl pracuje. ♪
 • 14:55 - 14:58
  Abychom se trochu více zamysleli hluboce o věcech. ♪
 • 14:58 - 15:02
  Věda nahrazuje naše předsudky ♪
 • 15:02 - 15:04
  s veřejně ověřitelnými důkazy. ♪
 • 15:04 - 15:07
  V reálném světě je skutečná poezie. ♪
 • 15:08 - 15:11
  Věda je poezie realitu. ♪
 • 15:11 - 15:14
  Můžeme dělat vědu a spolu s ní, ♪
 • 15:15 - 15:16
  můžeme vylepšit naše životy. ♪
 • 15:16 - 15:19
  [věda je skvělý nástroj pro pochopení
 • 15:20 - 15:22
  okolního světa]
 • 15:22 - 15:24
  [Představte si ji jako ZVĚTŠOVACÍ sklo
 • 15:24 - 15:26
  jehož prostřednictvím můžete vidět
 • 15:26 - 15:30
  realitu kolem sebe]
 • Mh συγχρονισμένα
  [ Výpočetní Vývoj]
 • Mh συγχρονισμένα
  [Vytvoření Číselného systému]
 • Mh συγχρονισμένα
  [Vývojove zlomky]
Τίτλος:
(h) TROM - 1.1 Věda
Περιγραφή:

http://tromsite.com - Celý dokumentární film, velmi dobře organizován (ke stažení, youtube stream, titulky, kredity, podilet se, zapoj se a mnoho dalších)

Documentary´s description :
-------------------------------------------------------------------------
TROM (Realita mě) představuje největší dokumentární film jaký byl kdy vytvořen, a to je také jediny, ktery se snaží analyzovat všechno: od vědy do měnového systému, stejně jako skutečné řešení ke zlepšení kvality života každého z nás.

Novy a "skutečný" způsob, jak vidět svět.

"Před Velkym třeskem, až po současnost, a dále."
-------------------------------------------------------------------------

more » « less
Video Language:
English
Duration:
15:34
zeeno.atl edited Τσέχικα subtitles for (h) TROM - 1.1 Science
Χρήστης που αποσύρθηκε edited Τσέχικα subtitles for (h) TROM - 1.1 Science
Χρήστης που αποσύρθηκε added a translation

Czech subtitles

Αναθεωρήσεις Compare revisions