YouTube

Got a YouTube account?

Νέο: ενεργοποιείστε μεταφράσεις και λεζάντες που δημιουργήθηκαν από θεατές στο κανάλι σας στο YouTube!

Cebuano υπότιτλους

← (h) TROM - 1.1 Science

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
31 Γλώσσες

Showing Revision 2 created 03/22/2012 by ronjersan.

 1. /Ang Kamatooran sa akong Kaugalingon/ by:ronjersan
 2. www.tromsite.com
 3. Nakadungog kaba nako?
 4. O,
 5. Huna-huna nako nakadungog ka nako karon
 6. Pero wala ko kakita nako.
 7. Tungod kay naa kay duha ka dalunggan.
 8. Kung piyungon nimo imong mata ug aboton ang SCREEN.
 9. makabawo dayon ka nga naa ra diha.
 10. Imong mabati gikan sa imong panit.
 11. Kung dili ka tugutan nga hikapon kana.
 12. nagapasabot lang nga imong napanimahoan
 13. ug human simhot sinunog nga plastic.
 14. Imong mabati nga ang imo monitor naa ra didto.
 15. Swerte ka, kay naa kay ilong
 16. Pero, kung imo kini tilawan?
 17. Lisud gyud siya diba,
 18. Pero sa katapusan imo matilawan ang plastic,
 19. Tungod kay naa kay dila
 20. Imong masabtan ang kalinutan sa imong palibot,
 21. Boot nakong ipasabot tanang butang sa imong palibot.
 22. Pinaagi sa imong mga Pangbati.
 23. Kung naa kay dunggan,
 24. makadungog ka.
 25. Kung naa kay mata,
 26. Makakita ka.
 27. Pinaagi sa imong panit,
 28. maka bati ka.
 29. Ang dila motabang nimo ug tilas,
 30. kung naa kay ilong, maka simhot ka.
 31. Mata, dunggan,dila ug panit usa sa mga "kagamitan"
 32. sa imong pagkatawo.
 33. kagamitan nga makatabang sa pagsabot sa kalibutan nimo.
 34. Pero, gi unsa nimo pagkabawo niini ang tanan?
 35. Tungod kay nakabawo ka.
 36. Ug, gi unsa nimo pag bahin sa lima ka pamati?
 37. [SYENSYA]
 38. Ang tubag kay SYENSYA!
 39. Tungod kay ang kalibutan grabe ka kumplikado,
 40. atong gigamit ang SYENSYA aron makadiskobre ug matagaan ug kahulugan.
 41. Pero unsa ang man ang SYENSYA?
 42. Pag Imbestiga UG pagtukib sa kinaiyahan
 43. pinaagi sa obserbasyon ug panubag
 44. o ang sumada sa tanang kahibalo
 45. nga makuha sa pag tuki-tuki
 46. Kasagaran sumada kini sa mga pagsuwaysuway, numero ug letra
 47. nga mao ang tanan nga mka hatag ug subad.
 48. Pero unsaon?
 49. Kasagarang tawo makaila ug marka ug kantidad
 50. pero ang mas pina ka ilado kay letra ug numero.
 51. Mga imbento na sila nga nagtabang nato
 52. aron masabtan pag ayo ang arong palibot
 53. Aron masabtan kini pag ayo kung unsa kining mga marka
 54. nga ming tungha,
 55. atong tan awon ang gihubad nga istorya sa matematika:
 56. Ang mga tawo sa unang kapanahunan pa,
 57. nangita gyud sila ug sulbad sa ilang mga ginagmay problema.
 58. Pagbuhat ug balay, ug pagsukod sa kawanangan,
 59. sa pag tutol sa panahon ug pag ihat sa mga butang.
 60. Trenta ka libo ka tuig sa una,
 61. sa una nga mga tawo
 62. ilang gyud ginalista ang mga nanganging panahon
 63. ug pag usab sa klima para sa pagtanum
 64. nga maoy timailhan sa nilabay nga panahon,
 65. gasuwat sila ug marka sa dingding sa mga langob
 66. ug uban nagbagis ug bukog,kahoy ug bato.
 67. Kada bagis sa matag usa.
 68. Pero kini gyud na sistemaha lisud kaayo
 69. kung mo anam na kini ug dako,
 70. mao nga simbolo nalang ang katapusang paaging gibuhat
 71. mao nalang ang timailhan sa mga dinagko nang butang.
 72. Sa SUMERIAN lapok nga pinauga ang nakit an,
 73. nga nagpetsa sa ikaupat ka melenyo sa wala pa si kristo [B.C]
 74. Gamay nga pinaugang lapok maoy gigamit sa 1 [UNO]
 75. ang lapok nga gidako gyud ug lingin mao ang 10 [DYES]
 76. ug ang pinakadako ga porma ug apa kadako 60 [saysenta]
 77. Gipakita sa mga nahitulat gikan sa 3300 BC [ sa wala pa si kristo ]
 78. sa mga Babylonians nga kantidad
 79. lapok nga naay stik
 80. Mh συγχρονισμένα
  [Nagbuhat sila ug numero nga systema]