Return to Video

(h) TROM - 1.1 Science

 • 0:06 - 0:11
  /Ang Kamatooran sa akong Kaugalingon/ by:ronjersan
 • 0:15 - 0:24
  www.tromsite.com
 • 0:35 - 0:36
  Nakadungog kaba nako?
 • 0:37 - 0:38
  O,
 • 0:38 - 0:39
  Huna-huna nako nakadungog ka nako karon
 • 0:39 - 0:41
  Pero wala ko kakita nako.
 • 0:41 - 0:43
  Tungod kay naa kay duha ka dalunggan.
 • 0:43 - 0:46
  Kung piyungon nimo imong mata ug aboton ang SCREEN.
 • 0:47 - 0:48
  makabawo dayon ka nga naa ra diha.
 • 0:48 - 0:50
  Imong mabati gikan sa imong panit.
 • 0:51 - 0:53
  Kung dili ka tugutan nga hikapon kana.
 • 0:53 - 0:55
  nagapasabot lang nga imong napanimahoan
 • 0:55 - 0:57
  ug human simhot sinunog nga plastic.
 • 0:57 - 1:00
  Imong mabati nga ang imo monitor naa ra didto.
 • 1:00 - 1:03
  Swerte ka, kay naa kay ilong
 • 1:03 - 1:06
  Pero, kung imo kini tilawan?
 • 1:06 - 1:08
  Lisud gyud siya diba,
 • 1:08 - 1:10
  Pero sa katapusan imo matilawan ang plastic,
 • 1:10 - 1:12
  Tungod kay naa kay dila
 • 1:13 - 1:15
  Imong masabtan ang kalinutan sa imong palibot,
 • 1:15 - 1:17
  Boot nakong ipasabot tanang butang sa imong palibot.
 • 1:18 - 1:19
  Pinaagi sa imong mga Pangbati.
 • 1:19 - 1:21
  Kung naa kay dunggan,
 • 1:21 - 1:22
  makadungog ka.
 • 1:22 - 1:23
  Kung naa kay mata,
 • 1:23 - 1:24
  Makakita ka.
 • 1:25 - 1:26
  Pinaagi sa imong panit,
 • 1:26 - 1:27
  maka bati ka.
 • 1:27 - 1:28
  Ang dila motabang nimo ug tilas,
 • 1:29 - 1:32
  kung naa kay ilong, maka simhot ka.
 • 1:33 - 1:37
  Mata, dunggan,dila ug panit usa sa mga "kagamitan"
 • 1:38 - 1:39
  sa imong pagkatawo.
 • 1:39 - 1:42
  kagamitan nga makatabang sa pagsabot sa kalibutan nimo.
 • 1:43 - 1:45
  Pero, gi unsa nimo pagkabawo niini ang tanan?
 • 1:46 - 1:48
  Tungod kay nakabawo ka.
 • 1:48 - 1:52
  Ug, gi unsa nimo pag bahin sa lima ka pamati?
 • 2:12 - 2:18
  [SYENSYA]
 • 2:26 - 2:28
  Ang tubag kay SYENSYA!
 • 2:28 - 2:30
  Tungod kay ang kalibutan grabe ka kumplikado,
 • 2:31 - 2:34
  atong gigamit ang SYENSYA aron makadiskobre ug matagaan ug kahulugan.
 • 2:34 - 2:35
  Pero unsa ang man ang SYENSYA?
 • 2:36 - 2:38
  Pag Imbestiga UG pagtukib sa kinaiyahan
 • 2:38 - 2:41
  pinaagi sa obserbasyon ug panubag
 • 2:41 - 2:42
  o ang sumada sa tanang kahibalo
 • 2:42 - 2:44
  nga makuha sa pag tuki-tuki
 • 2:44 - 2:48
  Kasagaran sumada kini sa mga pagsuwaysuway, numero ug letra
 • 2:48 - 2:51
  nga mao ang tanan nga mka hatag ug subad.
 • 2:51 - 2:52
  Pero unsaon?
 • 2:52 - 2:55
  Kasagarang tawo makaila ug marka ug kantidad
 • 2:55 - 2:58
  pero ang mas pina ka ilado kay letra ug numero.
 • 2:58 - 3:01
  Mga imbento na sila nga nagtabang nato
 • 3:01 - 3:03
  aron masabtan pag ayo ang arong palibot
 • 3:04 - 3:05
  Aron masabtan kini pag ayo kung unsa kining mga marka
 • 3:05 - 3:07
  nga ming tungha,
 • 3:07 - 3:10
  atong tan awon ang gihubad nga istorya sa matematika:
 • 3:14 - 3:16
  Ang mga tawo sa unang kapanahunan pa,
 • 3:16 - 3:19
  nangita gyud sila ug sulbad sa ilang mga ginagmay problema.
 • 3:20 - 3:21
  Pagbuhat ug balay, ug pagsukod sa kawanangan,
 • 3:21 - 3:24
  sa pag tutol sa panahon ug pag ihat sa mga butang.
 • 3:25 - 3:26
  Trenta ka libo ka tuig sa una,
 • 3:26 - 3:28
  sa una nga mga tawo
 • 3:28 - 3:29
  ilang gyud ginalista ang mga nanganging panahon
 • 3:29 - 3:31
  ug pag usab sa klima para sa pagtanum
 • 3:32 - 3:34
  nga maoy timailhan sa nilabay nga panahon,
 • 3:34 - 3:36
  gasuwat sila ug marka sa dingding sa mga langob
 • 3:36 - 3:39
  ug uban nagbagis ug bukog,kahoy ug bato.
 • 3:39 - 3:42
  Kada bagis sa matag usa.
 • 3:42 - 3:43
  Pero kini gyud na sistemaha lisud kaayo
 • 3:43 - 3:45
  kung mo anam na kini ug dako,
 • 3:45 - 3:46
  mao nga simbolo nalang ang katapusang paaging gibuhat
 • 3:47 - 3:48
  mao nalang ang timailhan sa mga dinagko nang butang.
 • 3:48 - 3:51
  Sa SUMERIAN lapok nga pinauga ang nakit an,
 • 3:51 - 3:53
  nga nagpetsa sa ikaupat ka melenyo sa wala pa si kristo [B.C]
 • 3:53 - 3:56
  Gamay nga pinaugang lapok maoy gigamit sa 1 [UNO]
 • 3:56 - 3:58
  ang lapok nga gidako gyud ug lingin mao ang 10 [DYES]
 • 3:58 - 4:00
  ug ang pinakadako ga porma ug apa kadako 60 [saysenta]
 • 4:01 - 4:04
  Gipakita sa mga nahitulat gikan sa 3300 BC [ sa wala pa si kristo ]
 • 4:04 - 4:06
  sa mga Babylonians nga kantidad
 • 4:06 - 4:07
  lapok nga naay stik
 • Mh συγχρονισμένα
  [Nagbuhat sila ug numero nga systema]
Τίτλος:
(h) TROM - 1.1 Science
Περιγραφή:

http://tromsite.com - Full documentary, very well organized (download, youtube stream, subtitles, credits, share, get involved, and many more)

Documentary´s description :
-------------------------------------------------------------------------
TROM (The Reality of Me) represents the biggest documentary ever created, it is also the only one that tries to analyse everything : from science to the monetary system as well as real solutions to improve everyone's life.

A new and ´real´ way to see the world.

"Before the Big-Bang, till present, and beyond."
-------------------------------------------------------------------------

more » « less
Video Language:
English
Duration:
15:34
ronjersan edited Cebuano subtitles for (h) TROM - 1.1 Science
ronjersan added a translation

Cebuano subtitles

Incomplete

Αναθεωρήσεις Compare revisions