Return to Video

(h) TROM - 1.1 Science

 • 0:34 - 0:37
  Можете ли да ме чуете?
  Да.
 • 0:37 - 0:41
  Мисля, че сега ме чувате,
  но не ме виждате.
 • 0:41 - 0:43
  Това е така, защото имате уши.
 • 0:43 - 0:48
  Ако затворите очи и се протегнете към екрана,
  ще разберете, че е там.
 • 0:48 - 0:50
  Ще го почувствате чрез кожата си.
 • 0:50 - 0:54
  Ако не ви е позволено да го докосвате,
  поне можете да го помиришете
 • 0:54 - 1:00
  и заради мириса на топлата пластмаса
  вие ще разберете, че мониторът ви трябва да е там.
 • 1:00 - 1:03
  За щастие, имате нос.
 • 1:03 - 1:06
  Но какво ще стане,
  ако го опитате на вкус?
 • 1:06 - 1:08
  Е, би било по-трудно,
 • 1:08 - 1:12
  но все пак ще усетите вкуса на пластмасата,
  защото имате език.
 • 1:12 - 1:15
  Вие възприемате света около вас,
 • 1:15 - 1:19
  т.е. всичко, което ви заобикаля,
  чрез тези пет сетива.
 • 1:19 - 1:22
  Ако имате уши, можете да чувате.
 • 1:22 - 1:24
  Ако имате очи, ще можете да виждате.
 • 1:24 - 1:26
  Чрез кожата можете да усещате.
 • 1:26 - 1:28
  Езикът ще ви помогне да вкусвате
 • 1:28 - 1:32
  и ако имате нос,
  значи можете да помирисвате.
 • 1:32 - 1:39
  Очи, уши, нос, език и кожа са инструментите,
  с които сте родени.
 • 1:39 - 1:42
  Те ви помагат да разберете света около вас.
 • 1:42 - 1:45
  Но откъде знаете всичко това?
 • 1:45 - 1:48
  Само защото сте забелязали?
 • 1:48 - 1:51
  И как сме ги разделили
  на пет сетива?
 • 2:11 - 2:18
  Наука
 • 2:26 - 2:28
  Отговорът е наука!
 • 2:28 - 2:30
  Тъй като светът е толкова сложен,
 • 2:30 - 2:33
  ние използваме науката,
  за да откриваме и определяме.
 • 2:33 - 2:35
  Но какво е наука?
 • 2:35 - 2:40
  Изследване и изучаване на природата
  чрез наблюдения и разсъждения
 • 2:40 - 2:44
  или съвкупността от цялото познание,
  набавено чрез проучване.
 • 2:44 - 2:48
  На практика това е съвкупност от тестове,
  цифри и букви,
 • 2:48 - 2:51
  които, взети заедно, могат да определят.
 • 2:51 - 2:52
  Но как?
 • 2:52 - 2:55
  Повечето хора разпознават знаците
  като стойности.
 • 2:55 - 2:58
  Най-известните групи са буквите и цифрите.
 • 2:58 - 3:03
  Те са създадени, за да ни помогнат да разберем
  заобикалящата ни среда.
 • 3:03 - 3:07
  За да опознаем по-добре
  как тези знаци са се появили,
 • 3:07 - 3:10
  нека видим кратка история на математиката.
 • 3:12 - 3:14
  Развитие на бройната система
 • 3:14 - 3:19
  Хората от дълбока древност са търсели
  решения на основни проблеми.
 • 3:19 - 3:22
  Строене на домове,
  измерване на разстояния,
 • 3:22 - 3:24
  отбелязване на сезоните
  и броене на обекти.
 • 3:25 - 3:29
  Преди около тридесет хиляди години
  хората от ранния палеолит
 • 3:29 - 3:32
  са отбелязвали изминалите сезони
  и промените във времето.
 • 3:32 - 3:34
  За да представят изминаващото време,
 • 3:34 - 3:36
  те издълбавали съответстващи знаци
  на стените
 • 3:36 - 3:39
  или изрязвали маркировки върху кости,
  дърво или камък.
 • 3:39 - 3:41
  Всеки знак означавал едно.
 • 3:41 - 3:44
  Но тази система била неудобна
  за измерване на големи количества,
 • 3:44 - 3:48
  така че впоследствие били изобретени символи,
  съответстващи на група от обекти.
 • 3:48 - 3:51
  Открити са шумерски глинени камъни,
 • 3:51 - 3:54
  датиращи от четвъртото хилядолетие пр. н. е.
 • 3:54 - 3:56
  Малък глинен конус бил употребяван за 1.
 • 3:56 - 3:58
  Глинена топка била използвана за 10,
 • 3:58 - 4:00
  а голям конус - за 60.
 • 4:01 - 4:04
  Писмени свидетелства от 3300 г. пр. н. е. показват,
 • 4:04 - 4:08
  че вавилонците надписвали количествата
  на глинени подложки чрез тръстика.
 • 4:08 - 4:10
  Те ползвали фигура с формата на пирон за 1
 • 4:10 - 4:12
  и форма V отстрани за десетиците,
 • 4:12 - 4:15
  комбинирайки тези символи,
  за да изписват и други числа.
 • 4:15 - 4:20
  Например, вавилонците изписвали 19 така...
 • 4:20 - 4:23
  Древните египтяни използвали обекти
  от своето ежедневие като символи.
 • 4:23 - 4:26
  Пръчка означавала 1, букаи - 10,
 • 4:26 - 4:28
  усукано въже - 100,
 • 4:28 - 4:31
  цвят от лотос - 1000, и т.н.
 • 4:31 - 4:35
  Числото 19 се изписвало като букаи и 9 пръчки.
 • 4:36 - 4:39
  Древните римляни създали системата,
  която виждаме и днес.
 • 4:39 - 4:43
  Заедно с други символи те използвали
  "X" за 10 и "I" за 1.
 • 4:43 - 4:47
  През Средновековието римляните слагали
  "I" отдясно на "X",
 • 4:47 - 4:50
  за да изпишат 11 и отляво за 9.
 • 4:50 - 4:52
  Те изписвали 19 като "XIX".
 • 4:52 - 4:57
  Всички тези системи с цифри показват групи
  от обекти, както и индивидуални обекти.
 • 4:58 - 5:02
  Някои от най-старите човешки системи за броене
  разчитат на пръстите на ръцете и краката.
 • 5:02 - 5:06
  Те били базирани на единици,
  петици, десетици и двайсетици.
 • 5:06 - 5:10
  На зулу думата за 6 означава
  "да вземеш палеца на дясната ръка".
 • 5:10 - 5:16
  Това означава, че всички пръсти на лявата ръка
  са добавени и е необходим палецът от дясната.
 • 5:16 - 5:18
  Други системи се развили чрез търговията.
 • 5:18 - 5:22
  Народът йоруба в Нигерия използвал
  раковини като валута
 • 5:22 - 5:24
  и създал изумително сложна система.
 • 5:24 - 5:26
  Тя била базирана на двайсетици
 • 5:26 - 5:30
  и на операциите умножение,
  изваждане и събиране.
 • 5:30 - 5:36
  Например, те гледали на 45 като на
  3 х 20 - 10 - 5.
 • 5:36 - 5:39
  Възли, вързани на връзки и нишки,
 • 5:39 - 5:43
  били използвани за записване на суми
  при много култури, като персите например.
 • 5:43 - 5:46
  Инките използвали по-усъвършенствана версия,
  наречена "кипу".
 • 5:46 - 5:49
  Дебела връзка, държана хоризонтално,
  от която висели нишки с възли.
 • 5:49 - 5:51
  Според типа на възела, който ползвали,
 • 5:51 - 5:53
  заедно с дължината и цвета на въжето
 • 5:53 - 5:56
  представяли единици, десетици и стотици.
 • 5:56 - 5:58
  Днес почти всяка индустриална култура
 • 5:58 - 6:00
  използва цифрите от 1 до 9.
 • 6:00 - 6:04
  Но тези символи не били създадени
  допреди 3 век пр. н. е. в Индия.
 • 6:04 - 6:07
  И отнело още 800 години
  за идеята за 0,
 • 6:07 - 6:10
  поставена след символ,
  да означава стойност.
 • 6:10 - 6:13
  Тази идея драматично променила
  лицето на математиката.
 • 6:13 - 6:14
  Развитие на дробите
 • 6:14 - 6:16
  Ние, хората, винаги сме делели нещо
  помежду си.
 • 6:16 - 6:19
  Когато ранните култури делели храна и вода
 • 6:19 - 6:22
  или искали да разделят земята си
  по честен и равен начин,
 • 6:22 - 6:24
  постепенно се създали дробите,
 • 6:24 - 6:27
  символизиращи частите
  на честно разделяне.
 • 6:27 - 6:30
  Древните египтяни използвали
  делене на единици.
 • 6:30 - 6:32
  Дроби, в които числителят е 1.
 • 6:32 - 6:34
  Например 1/2, 1/3, 1/5.
 • 6:34 - 6:37
  След това добавяли
  и разделяли тези дроби.
 • 6:37 - 6:41
  Ако искали да разделят три хляба по равно
  на петчленно семейство,
 • 6:41 - 6:46
  те първо разделяли първия
  и втория хляб на третини.
 • 6:46 - 6:49
  След това делели третия хляб на пет.
 • 6:49 - 6:55
  Накрая вземали останалата третина от втория хляб
  и я делели на 5 части.
 • 6:56 - 7:00
  Те записвали това като 1/3, 1/5, 1/15.
 • 7:00 - 7:04
  Днес ние бихме представили деленето
  с дробта 3/5.
 • 7:04 - 7:06
  3/5 хляб за всеки
 • 7:06 - 7:09
  или три хляба, разделени на пет човека.
 • 7:09 - 7:13
  Шумерите и древните вавилонци измислили
  система от дроби,
 • 7:13 - 7:17
  базирана на 60, която все още използваме
  4000 години по-късно.
 • 7:17 - 7:21
  Дните ни имат 60-минутни часове
  и 60-секундни минути.
 • 7:21 - 7:24
  Окръжностите имат 360 градуса.
 • 7:25 - 7:27
  Китайците използвали сметало със система,
 • 7:27 - 7:30
  базирана на десетици, като нямало 0.
 • 7:30 - 7:34
  Ранна форма на десетичните дроби
  се появила от сметалото.
 • 7:34 - 7:38
  Например, 3/5 ще представлява
  6 от 10 на сметалото.
 • 7:38 - 7:40
  Китайците наричали числителя "синът",
 • 7:40 - 7:43
  а знаменателя - "майката".
 • 7:43 - 7:49
  Чак през ХII век обикновените дроби с цифри,
  каквито ползваме днес, били измислени.
 • 7:49 - 7:52
  Дори тогава,
  тези дроби не били ползвани масово
 • 7:52 - 7:54
  чак до периода на Ренесанса,
  едва преди 500 години.
 • 7:54 - 7:55
  Развитие на смятането
 • 7:55 - 7:58
  През цялата история всяка култура по света
 • 7:58 - 8:00
  е създавала находчиви начини за смятане.
 • 8:00 - 8:03
  За да се реши задачата 12 х 15,
 • 8:03 - 8:09
  ранните руски селяни използвали
  система на удвояване и разделяне на две.
 • 8:09 - 8:13
  Когато се получавало нечетно число и половинка
  в резултат на деленето,
 • 8:13 - 8:15
  те закръгляли.
 • 8:15 - 8:18
  След това събирали множителите,
 • 8:18 - 8:20
  свързани с нечетните числа.
 • 8:24 - 8:26
  Древните египтяни разчитали на удвояване,
 • 8:26 - 8:29
  докато се получат достатъчно групи.
 • 8:32 - 8:35
  След това събирали групите,
  за да намерят решението.
 • 8:40 - 8:43
  Из цяла Европа и Азия
  през Средновековието
 • 8:43 - 8:46
  сметалото представлявало
  днешния калкулатор.
 • 8:46 - 8:48
  Но малко хора знаели как да го използват,
 • 8:48 - 8:51
  обикновено богати търговци и лихвари.
 • 8:51 - 8:54
  Чрез преместване на мъниста,
  всяка от които с определена стойност,
 • 8:54 - 8:56
  сметалото било ефективен начин за пресмятане.
 • 8:56 - 8:59
  Тогава великият арабски математик ал-Хорезми
 • 8:59 - 9:03
  представил арабските цифри от 0 до 9
  в Северна Америка и Европа
 • 9:03 - 9:06
  и създал нови действия за пресмятане.
 • 9:06 - 9:09
  Тези алгоритми можели да се записват на хартия.
 • 9:10 - 9:12
  През вековете изучаването на алгоритмите
 • 9:12 - 9:14
  се превърнало в отличителен белег
  на образованието.
 • 9:14 - 9:18
  Учениците били обучавани да изчисляват
  дълги редици от цифри,
 • 9:18 - 9:21
  пренасяне и пресмятане на големи деления,
  ефективно и сигурно.
 • 9:21 - 9:23
  Сега те можели да записват тези действия
 • 9:23 - 9:26
  и да проверяват резултати.
 • 9:26 - 9:30
  В днешно време сложните изчисления се правят
  изцяло чрез електронен калкулатор.
 • 9:30 - 9:33
  Това означава, че учениците имат възможността
  да проверяват отговора
 • 9:33 - 9:37
  и да имат богат репертоар
  от математически стратегии.
 • 9:37 - 9:40
  Повечето по-прости пресмятания като 12 х 15
 • 9:40 - 9:44
  могат да бъдат пресметнати наум
  по различни начини.
 • 9:54 - 9:58
  С пътуването си през богатата и изпълнена с живот
  история на математиката,
 • 9:58 - 10:01
  виждаме как идеи и иновации са се появили
  от самата нужда на човека
 • 10:01 - 10:03
  да разрешава проблеми от ежедневието.
 • 10:03 - 10:08
  През времето математическите проучвания
  на мъже и жени от цял свят
 • 10:08 - 10:10
  са ни дали изумителни прозрения,
 • 10:10 - 10:15
  които ни помагат да погледнем математически
  и да осмислим нашия свят.
 • 10:15 - 10:17
  Науката е съвкупността от факти,
 • 10:17 - 10:20
  до които е достигнато чрез определяне на това,
  което наблюдаваме,
 • 10:20 - 10:23
  и чрез провеждане на тестове,
  за да правим открития.
 • 10:23 - 10:29
  Математиката, химията и физиката
  са точни видове езици,
 • 10:29 - 10:31
  които не могат
  да бъдат интерпретирани.
 • 10:31 - 10:35
  Езици, използвани за описание на това,
  което наблюдаваме,
 • 10:35 - 10:39
  и за тестване на тези наблюдения,
  за да можем да ги докажем.
 • 10:39 - 10:41
  Помислете за ДНК,
 • 10:41 - 10:43
  клетки, галактики,
 • 10:44 - 10:46
  плодове,
 • 10:46 - 10:48
  лаптопи,
 • 10:48 - 10:50
  климатични инсталации...
 • 10:51 - 10:53
  Помислете за колите,
 • 10:54 - 10:56
  храната,
 • 10:57 - 10:59
  къщите,
 • 11:00 - 11:02
  фауната,
 • 11:03 - 11:05
  флората...
 • 11:06 - 11:08
  Помислете за атомите,
 • 11:08 - 11:11
  частите на тялото,
 • 11:11 - 11:13
  климата,
 • 11:14 - 11:17
  или за дрехите, които носите...
 • 11:20 - 11:22
  И осъзнайте, че всичко е дефинирано
 • 11:22 - 11:24
  или създадено
 • 11:25 - 11:27
  чрез наука.
 • 11:33 - 11:37
  За да разберете цялостната концепция на науката,
 • 11:37 - 11:40
  трябва да знаете какво е научна теория.
 • 11:40 - 11:44
  Научната теория обхваща набор от понятия,
 • 11:44 - 11:48
  включително и абстракциите
  на наблюдавани явления,
 • 11:48 - 11:50
  изразени чрез количествени свойства,
 • 11:50 - 11:54
  както и правила (наречени научни закони),
 • 11:54 - 11:59
  изразяващи взаимоотношенията
  между наблюденията на тези понятия.
 • 11:59 - 12:05
  Научната теория е изградена в съгласие
  с наличните емпирични данни за такива наблюдения
 • 12:05 - 12:12
  и е поставена като принцип или съвкупност от
  принципи за обяснението на група явления.
 • 12:12 - 12:16
  Научната теория е абсолютно различна
  от всякакъв друг вид теории.
 • 12:16 - 12:19
  Тя е най-правдоподобната променлива,
 • 12:19 - 12:21
  идваща в резултат
  на най-последните открития.
 • 12:32 - 12:36
  Науката е най-добрият инструмент,
  изобретяван някога,
 • 12:36 - 12:39
  помагащ ни да разберем
  как функционира светът.
 • 12:39 - 12:42
  Науката е чисто човешка форма на знание.
 • 12:42 - 12:45
  Винаги сме на ръба на познатото.
 • 12:45 - 12:49
  Науката е взаимно начинание,
 • 12:50 - 12:53
  Ние помним тези подготвили пътя,
 • 12:54 - 12:56
  виждайки и през техните очи.
 • 12:56 - 12:58
  Когато си научно грамотен,
 • 12:58 - 13:01
  светът изглежда по много
  различен начин за теб
 • 13:01 - 13:04
  и това разбиране ти дава сили.
 • 13:08 - 13:12
  Има истинска поезия в истинския свят.
 • 13:12 - 13:15
  Науката е поезията на реалността.
 • 13:15 - 13:18
  Можем да творим наука и чрез нея
 • 13:18 - 13:21
  можем да подобрим живота си.
 • 13:21 - 13:24
  Има истинска поезия в истинския свят.
 • 13:24 - 13:27
  Науката е поезията на реалността.
 • 13:27 - 13:30
  Историята на човечеството е история на идеи,
 • 13:30 - 13:33
  огряващи със светлина тъмните кътчета.
 • 13:39 - 13:44
  Учените обичат неизвестното.
  Те обичат да не знаят.
 • 13:45 - 13:48
  Не се плаша от това, че не знам нещо.
 • 13:48 - 13:51
  Мисля, че така е много по-интересно.
 • 13:52 - 13:54
  Има по-голяма всеобхватна реалност,
 • 13:54 - 13:57
  от която всички ние сме част.
 • 13:57 - 14:00
  Колкото по-надалеч достигаме във Вселената,
 • 14:00 - 14:03
  толкова по-забележителни са откритията ни.
 • 14:03 - 14:06
  Търсенето на истината само по себе си
 • 14:06 - 14:09
  е история, изпълнена с проницателност.
 • 14:15 - 14:18
  Има истинска поезия в истинския свят.
 • 14:18 - 14:22
  Науката е поезията на реалността.
 • 14:22 - 14:25
  Можем да творим наука и чрез нея
 • 14:25 - 14:27
  можем да подобрим живота си.
 • 14:27 - 14:30
  Има истинска поезия в истинския свят.
 • 14:30 - 14:34
  Науката е поезията на реалността.
 • 14:34 - 14:37
  Историята на човечеството е история на идеи,
 • 14:37 - 14:39
  огряващи със светлина тъмните кътчета.
 • 14:40 - 14:43
  От нашата самотна отправна точка в Космоса
 • 14:43 - 14:45
  чрез силата на мисълта
 • 14:46 - 14:49
  успяхме да надникнем назад към кратък миг
 • 14:49 - 14:51
  след началото на Вселената.
 • 14:51 - 14:53
  Мисля, че науката променя начина,
 • 14:53 - 14:55
  по който работи мозъка.
 • 14:55 - 14:58
  И се замисляш малко по-задълбочено
  върху нещата.
 • 14:58 - 15:01
  Науката замества личните предубеждения
 • 15:01 - 15:04
  чрез публично проверими доказателства.
 • 15:04 - 15:07
  Има истинска поезия в истинския свят.
 • 15:07 - 15:10
  Науката е поезията на реалността.
 • 15:11 - 15:14
  Можем да творим наука и чрез нея
 • 15:14 - 15:16
  можем да подобрим живота си.
 • 15:16 - 15:19
  Науката е чудесен инструмент,
  който ни помага
 • 15:19 - 15:21
  да опознаем заобикалящия ни свят.
 • 15:21 - 15:24
  Мислете за нея все едно е лупа,
 • 15:24 - 15:29
  през която можете да видите
  заобикалящата ви реалност.
Τίτλος:
(h) TROM - 1.1 Science
Περιγραφή:

http://tromsite.com - Full documentary, very well organized (download, youtube stream, subtitles, credits, share, get involved, and many more)

Documentary´s description :
-------------------------------------------------------------------------
TROM (The Reality of Me) represents the biggest documentary ever created, it is also the only one that tries to analyse everything : from science to the monetary system as well as real solutions to improve everyone's life.

A new and ´real´ way to see the world.

"Before the Big-Bang, till present, and beyond."
-------------------------------------------------------------------------

more » « less
Video Language:
English
Duration:
15:34

Bulgarian subtitles

Αναθεωρήσεις Compare revisions