YouTube

Got a YouTube account?

Νέο: ενεργοποιείστε μεταφράσεις και λεζάντες που δημιουργήθηκαν από θεατές στο κανάλι σας στο YouTube!

Japanese υπότιτλους

← 情報源符号化(コインの言語: 4/9)

無駄のない圧縮方法を考えることで、符号理論 (可変長の符号化) への入門とする。 この簡略化された問題では、1つの記号(はじくこと)の通信を通して、他の記号を伝える方法を扱う。情報源符号化により、情報源をデータに圧縮して効率的に通信することを試みる。

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
11 Γλώσσες

Αφήστε ένα σχόλιο

0 Σχόλια