Return to Video

Kódování zdroje

 • 0:03 - 0:06
  Začněme s problémem.
 • 0:06 - 0:07
  [VÍTR]
 • 0:14 - 0:16
  Alice a Bob žijí v obydlích na stromě,
 • 0:16 - 0:18
  které jsou oddělené,
 • 0:18 - 0:20
  bez přímé viditelnosti mezi sebou.
 • 0:20 - 0:23
  A potřebují komunikovat.
 • 0:23 - 0:25
  Rozhodli se natáhnout drát
 • 0:25 - 0:26
  mezi dvěma domy.
 • 0:39 - 0:41
  Drát pevně utáhli,
 • 0:41 - 0:44
  a na každém konci připojili plechovku -
 • 0:52 - 0:53
  které jim umožnili vyslat jejich hlas
 • 0:53 - 0:55
  slabě po drátu.
 • 0:58 - 1:01
  [BOB - TLUMENĚ] "Haló?"
 • 1:01 - 1:05
  [ALICE - TLUMENĚ] Haló? Neslyším tě.
 • 1:05 - 1:08
  [BOB - TLUMENĚ] Já tě slyším, ale málo.
 • 1:08 - 1:14
  [ALICE - TLUMENĚ] 1. 2. 3. 4. 5.
 • 1:14 - 1:18
  Avšak, je zde problém:
 • 1:18 - 1:20
  'hluk.'
 • 1:20 - 1:22
  Kdykoli, kdy je silný vítr,
 • 1:22 - 1:24
  není možné slyšet
 • 1:24 - 1:26
  signál přes hluk.
 • 1:28 - 1:30
  Potřebují způsob ke zvýšení
 • 1:30 - 1:32
  úrovně energie signálu,
 • 1:32 - 1:34
  aby jej oddělili od hluku.
 • 1:34 - 1:37
  Bob dostal nápad.
 • 1:40 - 1:42
  Mohou jednoduše na drát zahrát,
 • 1:42 - 1:46
  což je mnohem jednodušší ke zjištění při hluku.
 • 1:46 - 1:48
  To ale vede k novému problému.
 • 1:48 - 1:53
  Jak budou kódovat jejich zprávy při rozkmitání drátu?
 • 1:56 - 1:57
  Od chvíle, kdy chtěli hrát
 • 1:57 - 2:00
  deskové hry na dálku,
 • 2:00 - 2:03
  museli se nejprve vypořádat s nejčastějšími společnými zprávami -
 • 2:03 - 2:06
  součet dvou čísel na kostkách.
 • 2:06 - 2:08
  V tomto případě, mohly být zasílané zprávy
 • 2:08 - 2:10
  myšleny jako výběr
 • 2:10 - 2:13
  z konečného počtu 'symbolů' -
 • 2:13 - 2:17
  v tomto případě, jedenáct možných čísel,
 • 2:17 - 2:19
  kterým říkáme 'diskrétní zdroj.'
 • 2:23 - 2:27
  Prvně se rozhodli použít nejjednodušší metodu.
 • 2:27 - 2:30
  Poslali součet jako počet rozkmitání drátu.
 • 2:30 - 2:33
  K poslání '3' rozkmitali drát třikrát.
 • 2:33 - 2:35
  '9' devět rozkmitání.
 • 2:35 - 2:38
  A '12' je dvanáct rozkmitání.
 • 2:38 - 2:40
  Avšak brzy si uvědomili,
 • 2:40 - 2:43
  že to trvá mnohem déle, než potřebují.
 • 2:44 - 2:48
  Z praxe zjistili, že jejich nejvyšší rychlost rozkmitávání
 • 2:48 - 2:50
  jsou dvě rozkmitání za vteřinu.
 • 2:50 - 2:53
  Rychleji ne, a byli zmatení.
 • 2:53 - 2:57
  Dvě rozkmitání za sekundu může být myšleno jako 'míra' -
 • 2:57 - 3:00
  nebo 'kapacita' - pro poslání informace tímto způsobem.
 • 3:00 - 3:05
  [ZVUK ROZKMITÁVÁNÍ]
 • 3:05 - 3:06
  A ukazuje se,
 • 3:06 - 3:09
  že nejčastějším číslem je 7 -
 • 3:09 - 3:14
  takže poslání čísla 7 trvá 3,5 vteřiny.
 • 3:14 - 3:20
  [ZVUK SEDMI ROZKMITÁNÍ]
 • 3:21 - 3:24
  Alice si pak uvědomila, že to mohou dělat o mnoho lépe,
 • 3:24 - 3:27
  pokud změní jejich kódovací strategii.
 • 3:27 - 3:29
  Uvědomila si, že statistiky každého zaslaného čísla
 • 3:29 - 3:31
  tvoří jednoduchý model.
 • 3:31 - 3:33
  Je jedna cesta, jak zaslat 2.
 • 3:33 - 3:35
  Jsou dva způsoby, jak zaslat 3.
 • 3:35 - 3:38
  Tři způsoby, jak poslat 4.
 • 3:38 - 3:40
  Čtyři cesty, jak zaslat 5.
 • 3:40 - 3:42
  Pět způsobů, jak poslat 6.
 • 3:42 - 3:44
  A šest způsobů, jak poslat 7 -
 • 3:44 - 3:46
  nejčastější součet.
 • 3:46 - 3:48
  A pět cest k zaslání 8.
 • 3:48 - 3:50
  Čtyři způsoby, jak zaslat 9 -
 • 3:50 - 3:53
  a tak dále, až k jednomu způsobu zaslání 12.
 • 3:53 - 3:54
  Toto je graf znázorňující
 • 3:54 - 3:57
  počet způsobů k součtu každého čísla.
 • 3:57 - 4:00
  Tento model je zřejmý.
 • 4:00 - 4:02
  Nyní změňme graf na
 • 4:02 - 4:05
  'počet rozkmitání versus každý symbol.'
 • 4:05 - 4:06
  Postupujme mapováním
 • 4:06 - 4:08
  nejběžnějšího čísla -
 • 4:08 - 4:12
  7 - k nejkratšímu signálu - jedno zatáhnutí.
 • 4:12 - 4:14
  [ZVUK ROZKMITÁNÍ]
 • 4:14 - 4:17
  Pokračuje k dalšímu nejpravděpodobnějšímu číslu.
 • 4:17 - 4:20
  Pokud je tam svazek, jedno náhodně vybere.
 • 4:20 - 4:22
  V tomto případě, vybírá 6 na dvě rozkmitání,
 • 4:22 - 4:25
  pak 8 jako tři rozkmitání,
 • 4:25 - 4:28
  poté zpět k 5 jako čtyři rozkmitání,
 • 4:28 - 4:30
  a 9 je pět rozkmitání,
 • 4:30 - 4:33
  zpět ke čtvrtému, dokud nedosáhneme 12,
 • 4:33 - 4:36
  která je přiřazeno 11 rozkmitání.
 • 4:36 - 4:39
  Nyní, nejčastější číslo, 7,
 • 4:39 - 4:41
  může být zasláno za méně než jednu vteřinu -
 • 4:41 - 4:43
  obrovské zlepšení.
 • 4:43 - 4:46
  Tato jednoduchá změna jim umožnila zaslat
 • 4:46 - 4:51
  více informace v průměru za stejný čas.
 • 4:51 - 4:54
  Vlastně, tato kódovací strategie je optimální
 • 4:54 - 4:56
  pro tento jednoduchý příklad -
 • 4:56 - 4:57
  v něm je pro vás nemožné
 • 4:57 - 5:00
  přijít s kratší metodou
 • 5:00 - 5:04
  zasílání dvou čísel na kostkách - využívající stejné rozkmitání.
 • 5:04 - 5:08
  Avšak, po hraní si s drátem za nějaký čas,
 • 5:08 - 5:11
  Boba napadla nová myšlenka.
 • 5:11 - 5:13
  [ZVUK ROZKMITÁNÍ NA POZADÍ]
 • 5:27 - 5:32
  [ZPOMALENÉ ROZKMITÁNÍ - BEZE ZVUKU]
Τίτλος:
Kódování zdroje
Περιγραφή:

Úvod do teorie kódování (kódování s proměnnou délkou zdroj) s problematikou bezztrátové komprese. Tento zjednodušený problém řeší pouze odesílání unárních symbolů (rozkmitání drátu) k zaslání jednotlivých symbolů. Zdroj kódování se snaží o kompresi dat ze zdroje, aby bylo možné jej přenášet efektivněji.

more » « less
Video Language:
Japanese
Duration:
05:57

Czech subtitles

Αναθεωρήσεις Compare revisions