Return to Video

Kódování zdroje

 • 0:04 - 0:06
  Začněme s problémem.
 • 0:15 - 0:18
  Alice a Bob žijí v obydlích na stromě,
  které jsou oddělené,
 • 0:18 - 0:21
  bez přímé viditelnosti mezi sebou.
 • 0:21 - 0:23
  A potřebují komunikovat.
 • 0:23 - 0:27
  Rozhodli se natáhnout drát
  mezi dvěma domy.
 • 0:40 - 0:42
  Drát pevně utáhli,
 • 0:42 - 0:45
  a na každém konci připojili plechovku,
 • 0:52 - 0:54
  která jim umožní vyslat jejich hlas
 • 0:54 - 0:56
  slabě po drátu.
 • 0:59 - 1:02
  [BOB] "Haló?"
 • 1:02 - 1:06
  [ALICE] Haló? Neslyším tě.
 • 1:06 - 1:09
  [BOB] Já tě slyším, ale málo.
 • 1:09 - 1:15
  [ALICE] 1. 2. 3. 4. 5.
 • 1:15 - 1:18
  Je zde ale problém:
 • 1:18 - 1:21
  hluk.
 • 1:21 - 1:22
  Kdykoli, kdy je silný vítr,
 • 1:22 - 1:24
  není možné slyšet
 • 1:24 - 1:27
  signál přes hluk.
 • 1:29 - 1:30
  Potřebují způsob ke zvýšení
 • 1:30 - 1:32
  úrovně energie signálu,
 • 1:32 - 1:35
  aby jej oddělili od hluku.
 • 1:35 - 1:37
  Bob dostal nápad.
 • 1:40 - 1:43
  Mohou jednoduše na drát zahrát,
 • 1:43 - 1:47
  což je mnohem jednodušší ke zjištění při hluku.
 • 1:47 - 1:49
  To ale vede k novému problému.
 • 1:49 - 1:53
  Jak budou kódovat jejich zprávy při rozkmitání drátu?
 • 1:57 - 1:58
  Od chvíle, kdy chtěli hrát
 • 1:58 - 2:00
  deskové hry na dálku,
 • 2:00 - 2:03
  museli se nejprve vypořádat s nejčastějšími společnými zprávami -
 • 2:03 - 2:06
  součet dvou čísel na kostkách.
 • 2:06 - 2:09
  V tomto případě, mohly být zasílané zprávy
 • 2:09 - 2:11
  myšleny jako výběr
 • 2:11 - 2:14
  z konečného počtu 'symbolů' -
 • 2:14 - 2:17
  v tomto případě, jedenáct možných čísel,
 • 2:17 - 2:20
  kterým říkáme 'diskrétní zdroj.'
 • 2:24 - 2:27
  Prvně se rozhodli použít nejjednodušší metodu.
 • 2:27 - 2:31
  Poslali součet jako počet rozkmitání drátu.
 • 2:31 - 2:34
  K poslání "3" rozkmitali drát třikrát.
 • 2:34 - 2:36
  "9" devět rozkmitání.
 • 2:36 - 2:38
  A "12" je dvanáct rozkmitání.
 • 2:38 - 2:41
  Avšak brzy si uvědomili,
 • 2:41 - 2:43
  že to trvá mnohem déle, než potřebují.
 • 2:44 - 2:48
  Z praxe zjistili, že jejich nejvyšší rychlost rozkmitávání
 • 2:48 - 2:51
  jsou dvě rozkmitání za vteřinu.
 • 2:51 - 2:54
  Rychleji ne, a byli zmatení.
 • 2:54 - 2:57
  Dvě rozkmitání za sekundu
  může být myšleno jako 'míra' -
 • 2:57 - 3:01
  nebo 'kapacita' - pro poslání informace tímto způsobem.
 • 3:06 - 3:07
  A ukazuje se,
 • 3:07 - 3:10
  že nejčastějším číslem je "7",
 • 3:10 - 3:14
  takže poslání čísla 7 trvá 3,5 vteřiny.
 • 3:22 - 3:24
  Alice si pak uvědomila,
  že to mohou dělat o mnoho lépe,
 • 3:24 - 3:27
  pokud změní jejich kódovací strategii.
 • 3:27 - 3:30
  Uvědomila si, že statistiky
  každého zaslaného čísla
 • 3:30 - 3:32
  tvoří jednoduchý model.
 • 3:32 - 3:34
  Je jedna cesta, jak zaslat 2.
 • 3:34 - 3:36
  Jsou dva způsoby,
  jak zaslat 3.
 • 3:36 - 3:38
  Tři způsoby, jak poslat 4.
 • 3:38 - 3:40
  Čtyři cesty, jak zaslat 5.
 • 3:40 - 3:43
  Pět způsobů,
  jak poslat 6.
 • 3:43 - 3:45
  A šest způsobů,
  jak poslat 7 -
 • 3:45 - 3:46
  nejčastější součet.
 • 3:46 - 3:49
  A pět cest k zaslání 8.
 • 3:49 - 3:50
  Čtyři způsoby, jak zaslat 9 -
 • 3:50 - 3:54
  a tak dále, až k jednomu způsobu zaslání 12.
 • 3:54 - 3:55
  Toto je graf znázorňující
 • 3:55 - 3:58
  počet způsobů k součtu každého čísla.
 • 3:58 - 4:00
  Tento model je zřejmý.
 • 4:00 - 4:02
  Nyní změňme graf na
 • 4:02 - 4:05
  'počet rozkmitání versus každý symbol.'
 • 4:05 - 4:07
  Postupujme mapováním
 • 4:07 - 4:08
  nejběžnějšího čísla -
 • 4:08 - 4:12
  7 - k nejkratšímu signálu - jedno zatáhnutí.
 • 4:12 - 4:14
  [ZVUK ROZKMITÁNÍ]
 • 4:14 - 4:17
  Pokračuje k dalšímu
  nejpravděpodobnějšímu číslu.
 • 4:17 - 4:20
  Pokud je tam svazek, jedno náhodně vybere.
 • 4:20 - 4:23
  V tomto případě, vybírá 6 na dvě rozkmitání,
 • 4:23 - 4:25
  pak 8 jako tři rozkmitání,
 • 4:25 - 4:28
  poté zpět k 5 jako čtyři rozkmitání,
 • 4:28 - 4:30
  a 9 je pět rozkmitání,
 • 4:30 - 4:34
  zpět ke čtvrtému, dokud nedosáhneme 12,
 • 4:34 - 4:36
  která je přiřazeno 11 rozkmitání.
 • 4:36 - 4:39
  Nyní, nejčastější číslo, 7,
 • 4:39 - 4:42
  může být zasláno za méně než jednu vteřinu -
 • 4:42 - 4:44
  obrovské zlepšení.
 • 4:44 - 4:46
  Tato jednoduchá změna jim umožnila zaslat
 • 4:46 - 4:52
  více informace v průměru za stejný čas.
 • 4:52 - 4:54
  Vlastně, tato kódovací strategie je optimální
 • 4:54 - 4:56
  pro tento jednoduchý příklad -
 • 4:56 - 4:58
  v něm je pro vás nemožné
 • 4:58 - 5:00
  přijít s kratší metodou
 • 5:00 - 5:05
  zasílání dvou čísel na kostkách
  - využívající stejné rozkmitání.
 • 5:05 - 5:09
  Avšak po hraní si s drátem za nějaký čas
 • 5:09 - 5:11
  Boba napadla nová myšlenka.
Τίτλος:
Kódování zdroje
Περιγραφή:

Úvod do teorie kódování (kódování s proměnnou délkou zdroj) s problematikou bezztrátové komprese. Tento zjednodušený problém řeší pouze odesílání unárních symbolů (rozkmitání drátu) k zaslání jednotlivých symbolů. Zdroj kódování se snaží o kompresi dat ze zdroje, aby bylo možné jej přenášet efektivněji.

more » « less
Video Language:
Japanese
Duration:
05:57

Czech subtitles

Αναθεωρήσεις Compare revisions