YouTube

Got a YouTube account?

Νέο: ενεργοποιείστε μεταφράσεις και λεζάντες που δημιουργήθηκαν από θεατές στο κανάλι σας στο YouTube!

Hebrew υπότιτλους

(h) TROM - 2.2 Documents

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
22 Γλώσσες

Showing Revision 1 created 12/24/2012 by Noam Zecharia.

 1. [מסמכים, מערכת החינוך, עבודה]
 2. מרגע לידתך, בעל כורחך הפכת לחלק מהמערכת הכספית.
 3. תעודת לידה, שם, מספר זהות ועוד.
 4. מסמכים אשר (רובם) הופקו והודפסו ע"י מכונות.
 5. מה שמופיע על מסמכים אלו נקרא 'שפה' -
  נדון בנושא זה בהמשך.
 6. זה חיוני שתבינו שאלו בסה"כ ניירות
  עם כמה סימנים עליהם.
 7. לשום נייר, מסמך, מרשם, או כל דבר דומה
  אין ערך ממשי.
 8. הערך הוא דמיוני לחלוטין.
 9. אם תקבלו ותסכימו למסמכים אלו - הם יהוו את זהותכם.
 10. שימכם למשל, נבחר ע"י אחרים, והוא מהווה
  שורה נוספת של סימנים (שפה).
 11. נוסף על כך - בחירת שמכם מוגבלת במספר
  האותיות וחוקי השפה.
 12. אותיות אלו מהוות רצף צלילים, אשר דרכו
  תזהו עצמכם, ואותו הדבר חל על אחרים.
 13. צלילים המשוייכים לאנשים ספציפים, אשר ניתן
  לשנותם בהליכים שונים בהמשך הדרך.
 14. לאנשים רבים אותו השם,
  כך ששמם אינו באמת אישי.
 15. אז למדנו את הרציונל האמיתי העומד מאחורי השמות.
 16. הם מייצגים קבוצות אותיות (סימנים),
  אשר בעזרתם אתה לומד להזדהות.
 17. ולמסמכים אין כל ערך אלא אם תתנו להם תוקף.
 18. למעשה, גם כתוּבה, ומסמכים רבים כאלו
  במערכת הכספית הם ניירות עם סימנים בעלי ערך דומה.
 19. מה שמטריד בכל הסיפור הוא שהמערכת כולה
  מבוססת על מסמכים אלו, אשר ניתנים לזיוף בקלות.
 20. ואתם עלולים לסבול כתוצאה מכך.
  קשות.
 21. זהו בית רגיל, ואלו בעליו החוקיים של הנכס,
  גברת א. הומשטיין.
 22. היא בדיוק חוזרת הבייתה מיום עבודה שגרתי.
 23. היא אינה יודעת שהיא עומדת להפוך לקורבן.
 24. נוכלים אלו עומדים לגנוב משהו
  בעל ערך-רב השייך לה.
 25. לא. אין מדובר ברכב או בכסף.
 26. הם עומדים לגנוב את זהותה!
 27. "גניבת-זהות"
 28. זהו תחום אשר תופס תאוצה בכל העולם.
 29. העניין מתבצע כאשר הגנבים משיגים
  פיסות מידע חיוניות לגביך.
 30. דברים כמו חלק ממספר האשראי,
  מספר תעודת הזהות..
 31. כל דבר אשר יעלה בידם.
 32. הם משתמשים במידע זה על מנת להשיג אשראי חדש.
 33. אני מקבל הלוואות, כרטיסי אשראי.. והכל תחת שמכם.
 34. אשראי - משמעותו חוב.
  הגנבים צוברים חובות בשמך.
 35. הגנבים מילאו טפסים לבקשת הלוואות,
  כרטיסי אשראי ועוד.