YouTube

Got a YouTube account?

Νέο: ενεργοποιείστε μεταφράσεις και λεζάντες που δημιουργήθηκαν από θεατές στο κανάλι σας στο YouTube!

Polish υπότιτλους

← Claude Shannon's Perfect Secrecy

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
12 Γλώσσες

Showing Revision 1 created 10/21/2014 by Lech Mankiewicz.

 1. Pomyślcie o następującej grze.
 2. Ewa każe Bobowi wejść do pokoju.
 3. Bob widzi, że nie ma tam nic
  poza kilkoma kłódkami,
 4. pustym pudełkiem i talią kart.
 5. Ewa każe Bobowi wybrać kartę z talii
 6. i jak najlepiej ją ukryć.
 7. Zasady są proste. Bob nie może
  niczego stamtąd wynieść;
 8. karty i kluczyki zostają w pokoju;
 9. do pudełka można włożyć
  co najwyżej jedną kartę.
 10. Ewa mówi, że nigdy
  nie widziała tych kłódek.
 11. Bob wygra, jeśli Ewa nie zdoła
  określić, którą wybrał kartę.
 12. Jaka będzie najlepsza strategia?
 13. Bob wybrał kartę, szóstkę karo,
  i wrzucił ją do pudełka.
 14. Najpierw pomyślał
  o różnych typach zamków.
 15. Może powinien zamknąć kartę
  w pudełku na klucz?
 16. Ale Ewa może mieć wytrych,
  więc Bob myśli o zamku cyfrowym.
 17. Klucz jest z tyłu. Najlepiej będzie
  zamknąć i pomieszać cyfry.
 18. Nagle Bob coś sobie uświadamia:
 19. pozostałe karty na stole
  przekażą informację o jego wyborze,
 20. bo teraz jednej brakuje.
 21. Zamki służą odwróceniu uwagi!
 22. Nie powinien wyciągać
  karty z talii.
 23. Wkłada ją z powrotem.
  Nie pamięta, gdzie dokładnie była.
 24. Tasuje więc karty
  dla większej losowości.
 25. Tasowanie to najlepszy zamek,
 26. bo nie pozostawia
  informacji o wyborze.
 27. Teraz jego karta
  może być każdą w talii.
 28. Bob może zostawić karty na wierzchu.
 29. Bob wygrywa, ponieważ Ewa
  może co najwyżej zgadywać.
 30. Nie pozostawił informacji
  o swoim wyborze.
 31. Co ważniejsze, nawet jeśli damy Ewie
  nieograniczoną moc obliczeniową,
 32. będzie ona mogła tylko zgadywać.
 33. To właśnie jest tzw.
  „tajność doskonała”.
 34. 1 września 1945 r.
  29-letni Claude Shannon
 35. opublikował utajniony
  artykuł na ten temat.
 36. On pierwszy
  matematycznie dowiódł,
 37. że szyfr z kluczem jednorazowym
  jest doskonale tajny.
 38. Oto, jak Shannon myślał
  o schematach szyfrowania.
 39. Wyobraźcie sobie, że Alicja pisze
  20-literową wiadomość do Boba.
 40. To ekwiwalent wybrania
  jednej kartki
 41. z przestrzeni wiadomości.
 42. A przestrzeń wiadomości
  to kompletny zbiór
 43. wszystkich możliwych
  wiadomości 20-literowych.
 44. Wszystko 20-literowe, co przyjdzie wam
  do głowy, jest kartką w tym stosie.
 45. Teraz Alicja stosuje wspólny klucz,
 46. listę 20 losowo wygenerowanych
  podstawień między 1 a 26.
 47. Przestrzeń kluczy jest zbiorem
  wszystkich możliwych wyników,
 48. więc wygenerowanie klucza
  to ekwiwalent
 49. losowego wyboru strony z tego stosu.
 50. Alicja stosuje klucz
  do zakodowania wiadomości
 51. i uzyskuje szyfrogram.
 52. Przestrzeń szyfrogramów to wszystkie
  możliwe wyniki szyfrowania.
 53. Zastosowanie klucza odeśle Alicję
  do jednej kartki z tego stosu.
 54. Zauważcie, że przestrzeń
  wiadomości
 55. ma wielkość przestrzeni kluczy
 56. i przestrzeni szyfrogramów.
 57. To definiuje „tajność doskonałą”.
 58. Bo jeśli ktoś ma dostęp wyłącznie
  do strony z szyfrogramem,
 59. to wie tylko, że każda wiadomość
  jest równie prawdopodobna.
 60. Żadna moc obliczeniowa
  nie poprawi skuteczności zgadywania.
 61. Problem z kluczem jednorazowym
  jest taki, że musimy
 62. wcześniej przekazać
  sobie długie klucze.
 63. By rozwiązać ten problem,
  musimy zmienić definicję tajności,
 64. wprowadzając pseudolosowość.