Return to Video

Claude Shannon's Perfect Secrecy

 • 0:04 - 0:06
  Pomyślcie o następującej grze.
 • 0:06 - 0:09
  Ewa każe Bobowi wejść do pokoju.
 • 0:09 - 0:13
  Bob widzi, że nie ma tam nic
  poza kilkoma kłódkami,
 • 0:13 - 0:16
  pustym pudełkiem i talią kart.
 • 0:16 - 0:19
  Ewa każe Bobowi wybrać kartę z talii
 • 0:19 - 0:22
  i jak najlepiej ją ukryć.
 • 0:23 - 0:27
  Zasady są proste. Bob nie może
  niczego stamtąd wynieść;
 • 0:27 - 0:30
  karty i kluczyki zostają w pokoju;
 • 0:30 - 0:34
  do pudełka można włożyć
  co najwyżej jedną kartę.
 • 0:35 - 0:38
  Ewa mówi, że nigdy
  nie widziała tych kłódek.
 • 0:38 - 0:43
  Bob wygra, jeśli Ewa nie zdoła
  określić, którą wybrał kartę.
 • 0:43 - 0:45
  Jaka będzie najlepsza strategia?
 • 0:45 - 0:50
  Bob wybrał kartę, szóstkę karo,
  i wrzucił ją do pudełka.
 • 0:51 - 0:53
  Najpierw pomyślał
  o różnych typach zamków.
 • 0:54 - 0:57
  Może powinien zamknąć kartę
  w pudełku na klucz?
 • 0:58 - 1:03
  Ale Ewa może mieć wytrych,
  więc Bob myśli o zamku cyfrowym.
 • 1:03 - 1:08
  Klucz jest z tyłu. Najlepiej będzie
  zamknąć i pomieszać cyfry.
 • 1:09 - 1:12
  Nagle Bob coś sobie uświadamia:
 • 1:12 - 1:16
  pozostałe karty na stole
  przekażą informację o jego wyborze,
 • 1:16 - 1:18
  bo teraz jednej brakuje.
 • 1:18 - 1:21
  Zamki służą odwróceniu uwagi!
 • 1:21 - 1:24
  Nie powinien wyciągać
  karty z talii.
 • 1:24 - 1:28
  Wkłada ją z powrotem.
  Nie pamięta, gdzie dokładnie była.
 • 1:28 - 1:31
  Tasuje więc karty
  dla większej losowości.
 • 1:32 - 1:34
  Tasowanie to najlepszy zamek,
 • 1:35 - 1:37
  bo nie pozostawia
  informacji o wyborze.
 • 1:38 - 1:42
  Teraz jego karta
  może być każdą w talii.
 • 1:43 - 1:46
  Bob może zostawić karty na wierzchu.
 • 1:48 - 1:53
  Bob wygrywa, ponieważ Ewa
  może co najwyżej zgadywać.
 • 1:53 - 1:57
  Nie pozostawił informacji
  o swoim wyborze.
 • 1:57 - 2:02
  Co ważniejsze, nawet jeśli damy Ewie
  nieograniczoną moc obliczeniową,
 • 2:02 - 2:04
  będzie ona mogła tylko zgadywać.
 • 2:04 - 2:09
  To właśnie jest tzw.
  „tajność doskonała”.
 • 2:09 - 2:14
  1 września 1945 r.
  29-letni Claude Shannon
 • 2:14 - 2:17
  opublikował utajniony
  artykuł na ten temat.
 • 2:17 - 2:20
  On pierwszy
  matematycznie dowiódł,
 • 2:20 - 2:25
  że szyfr z kluczem jednorazowym
  jest doskonale tajny.
 • 2:25 - 2:29
  Oto, jak Shannon myślał
  o schematach szyfrowania.
 • 2:30 - 2:34
  Wyobraźcie sobie, że Alicja pisze
  20-literową wiadomość do Boba.
 • 2:34 - 2:38
  To ekwiwalent wybrania
  jednej kartki
 • 2:38 - 2:40
  z przestrzeni wiadomości.
 • 2:40 - 2:44
  A przestrzeń wiadomości
  to kompletny zbiór
 • 2:44 - 2:47
  wszystkich możliwych
  wiadomości 20-literowych.
 • 2:48 - 2:53
  Wszystko 20-literowe, co przyjdzie wam
  do głowy, jest kartką w tym stosie.
 • 2:53 - 2:55
  Teraz Alicja stosuje wspólny klucz,
 • 2:55 - 3:00
  listę 20 losowo wygenerowanych
  podstawień między 1 a 26.
 • 3:00 - 3:05
  Przestrzeń kluczy jest zbiorem
  wszystkich możliwych wyników,
 • 3:05 - 3:08
  więc wygenerowanie klucza
  to ekwiwalent
 • 3:08 - 3:11
  losowego wyboru strony z tego stosu.
 • 3:11 - 3:14
  Alicja stosuje klucz
  do zakodowania wiadomości
 • 3:14 - 3:16
  i uzyskuje szyfrogram.
 • 3:16 - 3:22
  Przestrzeń szyfrogramów to wszystkie
  możliwe wyniki szyfrowania.
 • 3:23 - 3:28
  Zastosowanie klucza odeśle Alicję
  do jednej kartki z tego stosu.
 • 3:29 - 3:31
  Zauważcie, że przestrzeń
  wiadomości
 • 3:31 - 3:33
  ma wielkość przestrzeni kluczy
 • 3:33 - 3:35
  i przestrzeni szyfrogramów.
 • 3:36 - 3:38
  To definiuje „tajność doskonałą”.
 • 3:39 - 3:43
  Bo jeśli ktoś ma dostęp wyłącznie
  do strony z szyfrogramem,
 • 3:43 - 3:48
  to wie tylko, że każda wiadomość
  jest równie prawdopodobna.
 • 3:48 - 3:53
  Żadna moc obliczeniowa
  nie poprawi skuteczności zgadywania.
 • 3:54 - 3:57
  Problem z kluczem jednorazowym
  jest taki, że musimy
 • 3:57 - 4:00
  wcześniej przekazać
  sobie długie klucze.
 • 4:00 - 4:05
  By rozwiązać ten problem,
  musimy zmienić definicję tajności,
 • 4:05 - 4:08
  wprowadzając pseudolosowość.
Τίτλος:
Claude Shannon's Perfect Secrecy
Video Language:
English
Duration:
04:13

Polish subtitles

Αναθεωρήσεις

 • Revision 1 Έχει μεταφορτωθεί
  Lech Mankiewicz