YouTube

Got a YouTube account?

Νέο: ενεργοποιείστε μεταφράσεις και λεζάντες που δημιουργήθηκαν από θεατές στο κανάλι σας στο YouTube!

Chinese, Simplified υπότιτλους

← 你生活的面具 - 花絮

来自Miss Representation. 2014年上演, 一场对美国男性之气的发掘。
http://facebook.com/themaskyoulivein

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
40 Γλώσσες

Showing Revision 1 created 01/26/2014 by Dervish Wang.

 1. 别哭了
 2. 止住泪水
 3. 不要哭哭啼啼的
 4. 拾回你自己
 5. 别让情绪冲垮你
 6. 别像只小猫一样
 7. 别让人看低你
 8. 冷静
 9. 像个男人一样
 10. 保持沉默
 11. 没人喜欢喋喋不休
 12. 兄弟比武器更可靠
 13. 别让女人耗尽了你的人生
 14. 你这个贱人
 15. 混蛋
 16. 准备迎接挑战
 17. 做点什么
 18. 像个男人
 19. 你是男人!
 20. 敢不敢有点骨气!
 21. “像个男人”是一个男孩能听到的最具有建设性的话语
 22. 我们在美利坚留下的作为男人的信念并不是为了让那些小男孩感到安全。因此,我们让他每时每刻都要证明自己。
 23. 在同龄人中,他们根据周围人的姿态摆出自己的姿态
 24. 而他们最终错过的便是他们真正想要的,失之毫厘却已远在天涯
 25. 很多时候人们与周围人似乎亲密无间
 26. 但当事情有一点点不对了,你只能靠自己
 27. 在中学我有四个死党
 28. 刚进入高中时,我难以找到人交流,我感到无助
 29. 孩子们起得很早。他们要准备他们去学校路上的面具
 30. 我们很多人不知道如何摘下面具
 31. 你不想让人们看到的是什么?
 32. 在那面具后,你们几乎都藏着痛苦与愤怒
 33. 若你这些情绪在你心中跳动,你却未曾哭泣,你便无法摆脱它们
 34. 它们确实添进了一种不重视女性的文化。如果我们身处在一种不重视关爱、
 35. 交流、共鸣的文化中,我们的男孩女孩、男人女人都会疯掉。
 36. 高中有一次我很愤怒。我感觉被抛弃了。

 37. 每年我在这里,我都会至少有一次被丢下
 38. 我们只是寻找麻烦,然后似乎是要解决它
 39. 男孩们更容易表现,更容易变得富有侵略性。很多人忽略了这一点,只把这当作一种压力,或是不正当行为,或者仅仅认为他们是坏男孩
 40. 我曾感觉要放弃人生,就像...在六年级时考虑自杀
 41. 我很孤独...这种感觉持续了很久,我确实在考虑自杀
 42. 不管这是谋杀还是自杀,人们只会在感到羞愧、被羞辱或认为他们没有正面自己是真正的男人时,才会绝望的选择这类行为
 43. 如果你有一天被告诉“不要让任何人看低你”与“有一种男人的方法解决这种事”,尊敬便与暴力挂上了钩
 44. 如果我能男人起来,为什么不远离那种行为?你懂吗?
 45. 这就像一种直觉
 46. ...
 47. 男人起来!
 48. 男人起来!
 49. 像个男人一样!
 50. 你是男人!
 51. 他妈的来点骨气!
 52. 像男人一样行动。作一个男人。
 53. 作一个男人!
 54. 为了我的孩子,我将在这里结束这充满激情与力量的讲述。