Return to Video

Meet Amara

 • 0:01 - 0:03
  Amara làm cho các video có thể
  được tiếp cận trên toàn cầu
 • 0:03 - 0:05
  với các chú thích và phiên dịch.
 • 0:05 - 0:09
  Trang web được thiết kế với ba
  đối tượng chính.
 • 0:09 - 0:11
  Đầu tiên, nếu bạn là một người làm video,
 • 0:11 - 0:13
  Amara có thể giúp bạn làm phụ đề
 • 0:13 - 0:16
  với phần mềm dễ sử dụng nhất thế giới.
 • 0:16 - 0:19
  Đó là sự liên kết, như Wikipedia,
 • 0:19 - 0:22
  bạn có thể mời bạn bè và
  người xem giúp bạn
 • 0:22 - 0:25
  Thứ hai, nếu bạn là người có
  đam mê về sự tiếp cận
 • 0:25 - 0:27
  như chúng tôi
 • 0:27 - 0:31
  bạn có thể tham gia vào hàng chục cộng đồng trên Amara để làm những việc như
 • 0:31 - 0:34
  làm chú thích các video cho người bị điếc hoặc khiếm thính.
 • 0:34 - 0:37
  và dịch các video sang hàng chục ngôn ngữ.
 • 0:37 - 0:39
  Thứ ba, nếu bạn đang làm việc với các video
 • 0:39 - 0:43
  và cần các công cụ cấp độ chuyên nghiệp hoặc có nhu cầu cần làm phụ đề
 • 0:43 - 0:45
  Amara có thể giúp bạn.
 • 0:45 - 0:47
  Vì vậy, dù bạn là một cá nhân,
 • 0:47 - 0:48
  một thành viên của xã hội
 • 0:48 - 0:51
  hoặc một tổ chức sử dụng Amara,
 • 0:51 - 0:56
  bạn đang hỗ trợ sứ mệnh của Amara để đảm
  bảo rằng mọi người đều có quyền tiếp cận
Τίτλος:
Meet Amara
Περιγραφή:

<div class="amara-embed" data-height="480px" data-width="854px" data-url="http://www.youtube.com/watch?v=5CKwCfLUwj4">
</div>

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
0:56

Vietnamese subtitles

Αναθεωρήσεις Compare revisions