Return to Video

Dewch i gwrdd ag Amara

 • 0:00 - 0:01
  Mae Amara yn sicrhau
 • 0:01 - 0:03
  bod fideos ar gael i bawb yn y byd
 • 0:03 - 0:05
  gyda isdeitlau a chyfieithiadau.
 • 0:05 - 0:09
  Cafodd ei ddylunio
  gyda thri chynulleidfa mewn golwg.
 • 0:09 - 0:11
  Yn gyntaf, os ydych chi'n creu fideos,
 • 0:11 - 0:13
  gall Amara eich helpu i wneud isdeitlau
 • 0:13 - 0:16
  gyda'r feddalwedd hawsaf i'w
  ddysgu yn y byd.
 • 0:16 - 0:19
  Mae'n gydweithrediadol, fel Wikipedia,
 • 0:19 - 0:22
  felly gallwch wahodd ffrindiau ac
  aelodau'r gynulleidfa i helpu.
 • 0:22 - 0:25
  Yn ail, os ydych chi'n frwd
  o blaid sicrhau mynediad
 • 0:25 - 0:27
  fel yr ydym ni
 • 0:27 - 0:31
  gallwch ymuno ag un o'r dwsinau o
  gymunedau ar Amara sydd yn gwneud pethau fel
 • 0:31 - 0:34
  isdeitlo fideos ar gyfer defnyddwyr
  byddar nen trwm eu clyw
 • 0:34 - 0:37
  a chyfieithu fideos
  i ddwsinau o ieithoedd.
 • 0:37 - 0:39
  Yn drydydd, os ydych chi'n gweithio
  gyda fideo
 • 0:39 - 0:43
  ac angen offer o safon proffesiynol
  neu isdeitlo Ar Ofyn
 • 0:43 - 0:45
  gall Amara helpu.
 • 0:45 - 0:47
  Felly, pa un ydych chi'n unigolyn,
 • 0:47 - 0:48
  yn aelod o'r gymuned,
 • 0:48 - 0:50
  ynteu'n sefydliad sy'n defnyddio Amara,
 • 0:50 - 0:56
  rydych chi'n cefnogi nôd Amara
  o sicrhau fod gan pawb fynediad.
Τίτλος:
Dewch i gwrdd ag Amara
Περιγραφή:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
0:56

Welsh subtitles

Αναθεωρήσεις Compare revisions