Return to Video

Morse Code & The Information Age (Language of Coins 8/12)

 • 0:04 - 0:06
  In 1832 ontwierpen wiskundige Carl Gauss
 • 0:06 - 0:09
  en natuurkunde hoogleraar Wilhelm Weber
 • 0:09 - 0:11
  een systeem wat hun op een
  afstand liet communiceren
 • 0:11 - 0:14
  terwijl zij aan hun experimenten werkten -
 • 0:14 - 0:18
  ze verbonden het observatorium
  met hun laboratorium.
 • 0:18 - 0:21
  Ze losten een heel belangrijk probleem op,
 • 0:21 - 0:23
  wat meer een puzzel was -
 • 0:23 - 0:25
  Hoe kunnen we alle letters
  van het alfabet verzenden
 • 0:25 - 0:28
  door middel van één
  stroomkring ofwel een lijn?
 • 0:28 - 0:31
  Hun systeem maakte gebruik
  van een galvanometer,
 • 0:31 - 0:33
  want het was bekend dat als een
  elektrische stroom door een spoel gaat
 • 0:33 - 0:36
  dat deze een magnetisch veld creëert
 • 0:36 - 0:39
  waarmee een wijzer of naald
  bewogen kan worden.
 • 0:39 - 0:42
  Maar in plaats van alleen een naald
  over een afstand te kunnen bewegen
 • 0:42 - 0:45
  gebruikte hun systeem ook
  een knop die de richting
 • 0:45 - 0:49
  van de stroom plotseling kon laten omkeren
 • 0:49 - 0:50
  Hierdoor zou het magnetische veld
 • 0:50 - 0:52
  rondom de spoel ook omkeren
 • 0:52 - 0:56
  en de naald zou ofwel naar rechts
  ofwel naar links uitslaan,
 • 0:56 - 0:58
  afhankelijk van de richting van de stroom -
 • 0:58 - 1:02
  waardoor ze twee verschillende
  signalen of symbolen kregen:
 • 1:02 - 1:06
  Een afwijking naar links of naar rechts.
 • 1:06 - 1:09
  Hij gebruikte kortere symbolen
 • 1:09 - 1:12
  voor de meest gebruikte letters.
 • 1:12 - 1:15
  Een 'A' was bijvoorbeeld één rechter afwijking,
 • 1:15 - 1:17
  en een 'E' was één linker afwijking.
 • 1:17 - 1:20
  En hij gebruikte langere codes
  voor minder gebruikte letters,
 • 1:20 - 1:26
  zoals een 'K', wat drie afwijkingen naar rechts waren.
 • 1:26 - 1:29
  In die tijd was de snelheid van overdracht
 • 1:29 - 1:33
  ongeveer negen letters per minuut.
 • 1:33 - 1:36
  Al de telegrafen met naalden die hier op volgden
 • 1:36 - 1:38
  hadden dezelfde beperking,
 • 1:38 - 1:41
  en dat was een technisch probleem.
 • 1:41 - 1:44
  De signaal-snelheid was langzaam.
 • 1:44 - 1:46
  Nu, deze signaal-snelheid was het
 • 1:46 - 1:48
  aantal signalen per minuut
 • 1:48 - 1:51
  dat voldoende nauwkeurig kon worden
  verzonden en ontvangen.
 • 1:51 - 1:54
  En als je de signalen zou samenpersen,
 • 1:54 - 1:56
  zou de ontvanger verward raken door 'jitter' -
 • 1:56 - 1:58
  met fouten als gevolg -
 • 1:58 - 2:01
  vergelijkbaar met hoe doorklinkende noten
  op een piano in elkaar samensmelten
 • 2:01 - 2:06
  en daardoor minder goed te
  onderscheiden zijn als je snel speelt.
 • 2:06 - 2:08
  Met de tijd werd de signaal-snelheid
 • 2:08 - 2:11
  stap voor stap verbeterd.
 • 2:11 - 2:12
  Een grote verbetering was het toevoegen van
 • 2:12 - 2:16
  een kleine permanente magneet
  aan de buitenkant van de spoel.
 • 2:16 - 2:18
  Dat hielp de naald terug te gaan
 • 2:18 - 2:19
  naar de neutrale positie na elk signaal.
 • 2:21 - 2:23
  De nieuwe inzichten leidden
  tot een diversiteit aan
 • 2:23 - 2:27
  naald-telegrafen verspreid door heel Europa.
 • 2:27 - 2:29
  Het bedrijf 'Electric Telegraph Company'
 • 2:29 - 2:32
  was het eerste publieke telegraaf bedrijf.
 • 2:32 - 2:36
  Het werd gestart in 1846 nadat
  de oprichters de belangrijkste
 • 2:36 - 2:39
  patenten voor naald-telegrafie
  uit die tijd hadden opgekocht
 • 2:42 - 2:46
  Maar de snelheid van de
  diverse naald-telegrafen
 • 2:46 - 2:50
  overtrof nooit het aantal van
  60 letters per minuut -
 • 2:54 - 2:57
  omdat de naald niet veel sneller kon
 • 2:57 - 3:00
  dan één uitslag per seconde
 • 3:00 - 3:02
  In het begin factureerde
  het bedrijf haar klanten
 • 3:02 - 3:05
  per bericht -
 • 3:05 - 3:07
  wat kon oplopen tot 20 woorden -
 • 3:07 - 3:10
  vergelijkbaar met de lengte van een 'tweet'.
 • 3:10 - 3:14
  In 1848, waren de kosten voor het
  versturen van één bericht
 • 3:14 - 3:18
  van Londen naar Edinburgh zo'n 16 shillings.
 • 3:18 - 3:20
  En dat was zo ongeveer een week inkomen
 • 3:20 - 3:23
  voor bijvoorbeeld een winkelier uit die tijd.
 • 3:23 - 3:25
  Oftewel deze technologie was in het begin
 • 3:25 - 3:30
  buiten het bereik van de gemiddelde mens.
 • 3:30 - 3:33
  In de Verenigde Staten werd de
  commercialisering van de telegraaf
 • 3:33 - 3:37
  geleid door een portret schilder
  genaamd Samuel Morse,
 • 3:37 - 3:38
  die de ontwikkelingen gevolgd had
 • 3:38 - 3:41
  van de naald-telegraaf in Europa.
 • 3:41 - 3:44
  Morse was belangrijk want hij richtte zich op
 • 3:44 - 3:48
  het verbeteren van snelheid
  van de verstuurde letters.
 • 3:48 - 3:50
  Hij maakte een eind aan de 'naald'.
 • 3:50 - 3:53
  Hij vroeg een patent aan
 • 3:53 - 3:56
  op het idee dat elektrische stroom
 • 3:56 - 3:58
  ofwel 'stroomde' ofwel werd 'onderbroken' -
 • 3:58 - 4:03
  De onderbrekingen konden van
  betekenis worden voorzien.
 • 4:03 - 4:06
  Zijn ontwerp om de juiste
  onderbrekingen te produceren
 • 4:06 - 4:09
  waren ingewikkeld -
  een complex systeem met
 • 4:09 - 4:12
  tandwielen, hendels en elektromagneten.
 • 4:12 - 4:15
  Echter, zijn systeem versimpelde sterk
 • 4:15 - 4:19
  toen hij ging samenwerken met Albert Vail.
 • 4:19 - 4:22
  Het leidde tot een iconisch stukje
  user interface ontwerp -
 • 4:22 - 4:26
  de simpele verende hendel - ofwel 'toets' -
 • 4:26 - 4:29
  die kon worden bediend met het 'tikje' van een vinger.
 • 4:29 - 4:33
  Aan de ontvangende kant was
  eveneens een verende hendel
 • 4:33 - 4:35
  die kon worden bediend
 • 4:35 - 4:37
  door een sterke elektromagneet
 • 4:45 - 4:49
  Om een verschil te kunnen maken
  tussen een links of rechts signaal,
 • 4:49 - 4:55
  varieerde hij de lengte van een
  toetsaanslag, ofwel de 'pulsbreedte'.
 • 4:55 - 4:58
  Een kort ingedrukte toets
 • 4:58 - 5:00
  noemde men een 'punt'.
 • 5:00 - 5:02
  De punt kan worden voorgesteld als
 • 5:02 - 5:07
  de basis tijdeenheid in Morse code.
 • 5:07 - 5:09
  Het indrukken van de toets
 • 5:09 - 5:13
  gedurende drie tijdseenheden
  stond voor een 'streepje'.
 • 5:13 - 5:18
  [ HET GELUID VAN LETTERS
  VERZONDEN MET MORSE CODE ]
 • 5:18 - 5:21
  Spatiëring exact correct.
 • 5:21 - 5:23
  Zeer korte tijd ertussen.
 • 5:23 - 5:26
  De 'dits' and 'dahs' in een letterteken.
 • 5:26 - 5:27
  'didah dit'
 • 5:28 - 5:30
  [ HET GELUID VAN EEN LETTER
  VERZONDEN MET MORSE CODE ]
 • 5:30 - 5:31
  'didah dit dit'
 • 5:31 - 5:33
  [ HET GELUID VAN EEN LETTER
  VERZONDEN MET MORSE CODE ]
 • 5:33 - 5:35
  En dit was het grote verschil
 • 5:35 - 5:38
  in hun coderingstrategie.
 • 5:38 - 5:42
  Startend met een punt of een streep -
  linker of rechter tak -
 • 5:42 - 5:46
  wat dan leidt tot een volgende
  punt of streep, enzovoorts.
 • 5:46 - 5:49
  Het schema voorzag in
  kortere symbool reeksen
 • 5:49 - 5:51
  voor veel gebruikte letters -
 • 5:51 - 5:52
  gebaseerd op de letter frequentie
 • 5:52 - 5:55
  af te leiden uit boeken.
 • 5:55 - 5:57
  Oftewel, nodes hoog
  in de boomstructuur -
 • 5:57 - 6:00
  zoals een enkele punt -
  representeert 'E'.
 • 6:00 - 6:03
  Een enkele streep
  representeert 'T'.
 • 6:03 - 6:05
  En lager in de boomstructuur,
 • 6:05 - 6:08
  plaatsen we minder
  voorkomende letters.
 • 6:08 - 6:14
  En na elke letter, heeft dit systeem
  een pause van drie tijdseenheden.
 • 6:14 - 6:17
  Spatiëring tussen de tekens
  in een woord of groep
 • 6:17 - 6:19
  is eveneens uniform -
  maar langer.
 • 6:19 - 6:23
  [ HET GELUID VAN EEN LETTER
  VERZONDEN MET MORSE CODE ]
 • 6:23 - 6:27
  Het is belangrijk om te realiseren
  dat de betekenis van de berichten
 • 6:27 - 6:30
  verweven was met de timing ervan.
 • 6:30 - 6:32
  Vraagt u zich af of correcte spatiëring
 • 6:32 - 6:34
  echt zo belangrijk is?
 • 6:34 - 6:37
  Of is het niet dan een extra verfijning -
 • 6:37 - 6:39
  mooi om te doen -
  zoals een net handschrift?
 • 6:39 - 6:42
  Als u dat denkt, zit u fout.
  En ik zal laten zien waarom.
 • 6:42 - 6:48
  [ HET GELUID VAN EEN LETTER
  VERZONDEN MET MORSE CODE ]
 • 6:48 - 6:51
  dit voor dit, en dah voor dah, dat klopt.
 • 6:52 - 6:53
  Enkel de spatiëring maakt het verschil
 • 6:53 - 6:58
  tussen het ene woord
  en het andere.
 • 6:58 - 7:00
  Dus, om het woord 'Paris' te versturen
 • 7:00 - 7:02
  Zullen we het eerst moeten zien als
 • 7:02 - 7:07
  'P [spatie] A [spatie] R [spatie] I [spatie] S.'
 • 7:07 - 7:10
  De signaal-snelheid van dit
  systeem was direct gerelateerd
 • 7:10 - 7:13
  aan het tempo van het signaal.
 • 7:13 - 7:16
  En analogie met muziek werd
  gebruikt in instructiefilms.
 • 7:16 - 7:21
  Wat hij verstuurde was het
  standaard test-woord: PARIS
 • 7:21 - 7:23
  En kijk aan
 • 7:23 - 7:26
  Elke piek is een 'dit' - of een 'dah'
 • 7:26 - 7:29
  Elk dal, een spatie.
 • 7:29 - 7:34
  Dit is uitstekend verzonden.
  Uniform en ritmisch.
 • 7:36 - 7:39
  Dit is een voorbeeld van
  slechte verzending.
 • 7:39 - 7:43
  Zelfde woord: PARIS
  Maar let op het verschil.
 • 7:43 - 7:48
  Onregelmatige dits en dahs.
  Lukrake spatiëring.
 • 7:48 - 7:52
  Geen uniformiteit.
  Geen ritme.
 • 7:52 - 7:55
  Gek genoeg was de eenvoud
  van dit coderingssysteem
 • 7:55 - 7:57
  wat het zoveel sneller maakte
 • 7:57 - 7:59
  dan de andere systemen
 • 7:59 - 8:03
  die gebruikt werden bij de
  naald-telegrafen in Europa
 • 8:03 - 8:08
  De letter snelheid sprong
  naar 135 tekens per minuut.
 • 8:08 - 8:11
  of meer nog bij goed
  getrainde telegrafisten.
 • 8:11 - 8:15
  En op 24 mei 1844, de
  eerste succesvolle transmissie:
 • 8:15 - 8:20
  was het bericht: "What hath God wrought"
 • 8:20 - 8:23
  En de volgende dag was te lezen in
  de New York Tribune dat
 • 8:23 - 8:26
  "The miracle of annihilation of space
 • 8:26 - 8:28
  is at length performed."
 • 8:28 - 8:31
  Besef dat, in die tijd, 90% van de berichten
 • 8:31 - 8:34
  werd verzonden te paard.
 • 8:34 - 8:38
  Ogenblikkelijk werd deze technologie
  van onschatbare waarde
 • 8:38 - 8:40
  voor het success van het leger, kranten,
 • 8:40 - 8:43
  financiële handelaren, misdaadbestrijding...
 • 8:43 - 8:46
  Iedere organisatie afhankelijk van informatie
 • 8:46 - 8:49
  was nu afhankelijk van de telegraaf -
  en Morse code.
 • 8:49 - 8:52
  Rond 1900, de prijs was gezakt
 • 8:52 - 8:55
  tot 30 cent per bericht.
 • 8:55 - 9:01
  Het verkeer steeg naar 63.2 miljoen
  verzonden berichten dat jaar.
 • 9:01 - 9:04
  Naarmate meer mensen het
  systeem gingen gebruiken
 • 9:04 - 9:06
  bedachten ze natuurlijk manieren
  om geld te besparen.
 • 9:06 - 9:09
  Dit leidde tot populaire boeken met codes
 • 9:09 - 9:13
  waarin veel gebruikte zinnen werden
  afgekort tot code-woorden.
 • 9:13 - 9:17
  Bijvoorbeeld: 'Blad' betekende dan eigenlijk
 • 9:17 - 9:19
  'Graag reserveer ik een plaats
  voor mij en mijn familie bij
 • 9:19 - 9:21
  de volgende accommodaties.'
 • 9:21 - 9:23
  De telegraafbedrijven
  waren hier niet blij mee,
 • 9:23 - 9:26
  zij verdienden meer als mensen
  uitvoerige verhalen verstuurden.
 • 9:26 - 9:29
  Meer tekens betekende meer winst.
 • 9:29 - 9:34
  Het werd duidelijk dat informatie
  een rekbaar begrip was.
 • 9:34 - 9:37
  Een specifieke betekenis was nodig.
 • 9:37 - 9:40
  Een voor de hand liggende
  vraag bleef onbeantwoord.
 • 9:40 - 9:42
  Wil je geld verdienen met informatieoverdacht -
 • 9:42 - 9:44
  onafhankelijk van het systeem -
 • 9:44 - 9:48
  hoe bepaal je dan de kosten op een
  manier die voor iedereen eerlijk is
 • 9:48 - 9:51
  Het aantal tekens - als een maatstaf -
 • 9:51 - 9:55
  was niet langer bruikbaar.
Τίτλος:
Morse Code & The Information Age (Language of Coins 8/12)
Περιγραφή:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:59

Dutch subtitles

Αναθεωρήσεις