Return to Video

Morse Code & The Information Age (Language of Coins 8/12)

 • 0:03 - 0:06
  U 1832. g. matematičar, Carl Gauss,
 • 0:06 - 0:09
  i profesor fizike, Wilhelm Weber
 • 0:09 - 0:11
  su dizajnirali sustav koji im je
  omogućio komunikacju
 • 0:11 - 0:14
  na udaljenosti dok su radili na njihovim
  eksperimentima-
 • 0:14 - 0:18
  povezujući obzervatorij i labaratorij
  za fiziku.
 • 0:18 - 0:21
  Ovo je riješilo vrlo važan problem,
 • 0:21 - 0:23
  koji je više bio zagonetka:
 • 0:23 - 0:25
  kako poslati sva slova abecede
 • 0:25 - 0:28
  koristeći samo jedan krug - ili crtu.
 • 0:28 - 0:31
  I njihov sustav je koristio galvanometar,
 • 0:31 - 0:33
  jer je bilo poznato da električna struja,
  prolazeći kroz
 • 0:33 - 0:36
  zavojnicu, stvara magnetsko polje
  koje prolazi
 • 0:36 - 0:39
  kroz centar petlje, i koje može pomicati iglu.
 • 0:39 - 0:42
  Ali umjesto samog pomicanja igle na daljinu,
 • 0:42 - 0:45
  njihov sustav je koristio prekidač koji
  je mogao obrnuti
 • 0:45 - 0:49
  smjer struje istog trenutka.
 • 0:49 - 0:50
  Ovo bi uzrokovalo da se
 • 0:50 - 0:52
  magnetsko polje oko petlje okrene,
 • 0:52 - 0:56
  i da se igla otkloni u desno ili u lijevo,
 • 0:56 - 0:58
  ovisno o smjeru struje -
 • 0:58 - 1:02
  time, davajući dva različita oblika signala -
 • 1:02 - 1:06
  ili 'simbola' - desnog ili lijevog otklona.
 • 1:06 - 1:09
  Najvažnije,dodjelio je kraći
 • 1:09 - 1:12
  simbol najčešćim slovima.
 • 1:12 - 1:15
  [Npr.] 'A' je bio jedan otklon u desno.
 • 1:15 - 1:17
  A 'E' je bio jedan otklon u lijevo.
 • 1:17 - 1:20
  I koristio je duže kodove za manje česta slova,
 • 1:20 - 1:26
  kao što je 'K' koji je bio tri otklona u desno.
 • 1:26 - 1:29
  I nakon nekog vremena, brzina prijenosa je bila
 • 1:29 - 1:33
  oko devet slova u minuti.
 • 1:33 - 1:36
  Svi telegrafi sa iglom koji su usljedili
 • 1:36 - 1:38
  patili su od istog problema -
 • 1:38 - 1:41
  i to je bio inžinjerski problem.
 • 1:41 - 1:44
  'Brzina signaliranja je bila spora.
 • 1:44 - 1:46
  Sada je 'Brzina signaliranja'
 • 1:46 - 1:48
  bila broj otklona u minuti
 • 1:48 - 1:51
  koja se mogla točno prenjeti i primiti.
 • 1:51 - 1:54
  I ako bi približio signale jedan drugome,
 • 1:54 - 1:56
  primatelj bi se zbunio, zbog brzine -
 • 1:56 - 1:58
  što bi rezultiralo greškama -
 • 1:58 - 2:01
  slično kako se slične note na klaviru poklope
 • 2:01 - 2:06
  i zajedno zvuče manje prepoznatljivo
  - ako sviraš brzo.
 • 2:06 - 2:08
  I tjekom vremena, brzina signaliranja
 • 2:08 - 2:11
  se ubrzano popravila.
 • 2:11 - 2:12
  Jedno poboljšanje je bilo da se
 • 2:12 - 2:16
  maleni trajni magnet doda na vanjski dio zavojnice.
 • 2:16 - 2:18
  Ovo je pomoglo da se igla vraća nazad
 • 2:18 - 2:21
  u neutralnu poziciju,nakon svakog otklona.
 • 2:21 - 2:23
  I ovi dizajn je doveo do širokog spektra
 • 2:23 - 2:27
  telegrafa sa iglama, koji su razmješteni
  diljem europe.
 • 2:27 - 2:29
  The Electric Relegraph Company
 • 2:29 - 2:32
  je bila prva javna telegrafska kompanija,
 • 2:32 - 2:36
  Formirana je u 1846. g. nakon što su
  njezini vlasnici kupili
 • 2:36 - 2:39
  patent za telegrafe sa iglom u to vrijeme.
 • 2:42 - 2:46
  Ali brzina tih raznih telegrafa sa iglom
 • 2:46 - 2:50
  nikada nije prekoračila brzinu od
  60 slova u minuti -
 • 2:54 - 2:57
  jer nijedna igla nije mogla postići brzinu signala
  veću od
 • 2:57 - 3:00
  jednog otklona u sekundi.
 • 3:00 - 3:02
  I u početku, kompanija je naplaćivala
  korisnicima
 • 3:02 - 3:05
  prema njihovim porukama -
 • 3:05 - 3:07
  koje su mogle sadržavati do maximalno
  dvadeset riječi -
 • 3:07 - 3:10
  što je dužina jednog ''stausa na Twitteru''.
 • 3:10 - 3:14
  I do 1848, cijena slanja jedne poruke
 • 3:14 - 3:18
  iz Londona u Edinburg je bila šesnaest šilinga.
 • 3:18 - 3:20
  I to je otprilike bila tjedna plaća za, recimo,
 • 3:20 - 3:23
  vlasnika trgovine u to vrijeme.
 • 3:23 - 3:25
  Tako je ova tehnologija bila van dometa
 • 3:25 - 3:30
  većine ljudi.
 • 3:30 - 3:33
  U SAD-u, komercijalizacija telegrafa je bila
 • 3:33 - 3:37
  predvođena slikarom portreta, zvanog Samuel Morse.
 • 3:37 - 3:38
  koji je pratio razvoj
 • 3:38 - 3:41
  telegrafa sa iglom u Europi.
 • 3:41 - 3:44
  Morse je bitan, jer se fokusirao na
 • 3:44 - 3:48
  povećanje brzine kojom su slova mogla putovati.
 • 3:48 - 3:50
  To je učinio sa iglama.
 • 3:50 - 3:53
  I u 1838.g. je prvotno podnio patent
 • 3:53 - 3:56
  baziran na ideji da električna struja
 • 3:56 - 3:58
  može ili teći ili biti prekinuta -
 • 3:58 - 4:03
  i neprekinutost može biti organizirana da
  ima smisao.
 • 4:03 - 4:06
  Iako su njegovi dizajni na koji način proizvesti
  ove prekide
 • 4:06 - 4:09
  bili komplicirani, uključujući savijen sustav
 • 4:09 - 4:12
  zupčanika, poluga i elektromagneta.
 • 4:12 - 4:15
  Ipak, njegov sustav je bio pojednostavljen
 • 4:15 - 4:19
  nakon njegove suradnje sa Alfredom Vail-om.
 • 4:19 - 4:22
  To je dovelo do ikoničnog dijela korisničkog
  sučelja -
 • 4:22 - 4:26
  jednostavna poluga pokrenuta oprugom
  ili ključem
 • 4:26 - 4:29
  koji se mogao kontrolirati pritiskom prsta.
 • 4:29 - 4:33
  I na primateljskom kraju se nalazila
  poluga pokrenuta oprugom
 • 4:33 - 4:35
  koja se mogla povlačiti i puštati
 • 4:35 - 4:37
  pomoću snažnog elektromagneta.
 • 4:45 - 4:49
  Da bi se stvorila razlika slična otklonu lijevo-desno,
 • 4:49 - 4:55
  mijenjao je dužinu pritiska ključa ili širinu pulsa.
 • 4:55 - 4:58
  Zatvaranje sklopke prvi put za kratko vrijeme,
  se nazivalo točka.
 • 4:58 - 5:00
 • 5:00 - 5:02
  Točka se može zamisliti kao
 • 5:02 - 5:07
  osnovna jedinica Morseova koda.
 • 5:07 - 5:09
  Zatvaranje sklopke
 • 5:09 - 5:13
  za tri jedinice vremena predstavlja crticu.
 • 5:13 - 5:18
  [ZVUK PORUKE KOJA SE ŠALJE MORSEOVIM KODOM]
 • 5:18 - 5:21
  Razmak upravo dovoljan.
 • 5:21 - 5:23
  Vrlo mali, uski razmaci između
 • 5:23 - 5:26
  točkica i crtica u slovu.
 • 5:26 - 5:27
  Točkica crtica točkica
 • 5:28 - 5:30
  [PORUKA SE ŠALJE MORSEOVIM KODOM]
 • 5:30 - 5:31
  Točkica crtica točkica
 • 5:31 - 5:33
  [PORUKA SE ŠALJE MORSEOVIM KODOM]
 • 5:33 - 5:35
  I to je bio izvor razlike
 • 5:35 - 5:38
  u njihovoj strategiji kodiranja.
 • 5:38 - 5:42
  Počevši od početne točke ili crtice - lijeve ili desne strane-
 • 5:42 - 5:46
  koja vodi ka drugoj točki ili crtici, i tako dalje.
 • 5:46 - 5:49
  I ta šema je pridodavala kraće redove simbola
 • 5:49 - 5:51
  češćim slovima -
 • 5:51 - 5:52
  bazrano na učestalosti slova -
 • 5:52 - 5:55
  koja su mogla biti preuzeta iz knjiga.
 • 5:55 - 5:57
  Najjednostavniji elementi -
 • 5:57 - 6:00
  kao što je jedna točka - predstavlja E.
 • 6:00 - 6:03
  Jedna crtica predstavlja T
 • 6:03 - 6:05
  Kako se elementi kompliciraju,
 • 6:05 - 6:08
  pridodajemo im rijeđe korištena slova.
 • 6:08 - 6:14
  I nakon slova, ovaj sustav umeće pauzu
  od tri jedinice vremena
 • 6:14 - 6:17
  Razmak između znakova u riječi ili grupi
 • 6:17 - 6:19
  je konstantan također - ali duži.
 • 6:19 - 6:23
  [PORUKA SE ŠALJE MORSEOVIM KODOM]
 • 6:23 - 6:27
  Važno je shvatiti da je značenje ovih poruka
 • 6:27 - 6:30
  bilo isprepleteno sa kontekstom u kojem su se slali
 • 6:30 - 6:32
  Sigurno se pitaš dali je točan razmak
 • 6:32 - 6:34
  stvarno tako bitan?
 • 6:34 - 6:37
  Ili je to samo dodatno uglađivanje -
 • 6:37 - 6:39
  lijepa stvar za učiniti- poput lijepog rukopisa?
 • 6:39 - 6:42
  Ako misliš tako, u krivu si.
  I pokazati ću ti zašto.
 • 6:42 - 6:48
  [PORUKA SE ŠALJE MORSEOVIM KODOM]
 • 6:48 - 6:51
  Točka za točku, crtica za crticu
  oni se poklapaju.
 • 6:52 - 6:53
  Samo razmak čini razliku između
 • 6:53 - 6:58
  jedne riječi i druge.
 • 6:58 - 7:00
 • 7:00 - 7:02
 • 7:02 - 7:07
 • 7:07 - 7:10
 • 7:10 - 7:13
 • 7:13 - 7:16
 • 7:16 - 7:21
 • 7:21 - 7:23
 • 7:23 - 7:26
 • 7:26 - 7:29
 • 7:29 - 7:34
 • 7:36 - 7:39
 • 7:39 - 7:43
 • 7:43 - 7:48
 • 7:48 - 7:52
 • 7:52 - 7:55
 • 7:55 - 7:57
 • 7:57 - 7:59
 • 7:59 - 8:03
 • 8:03 - 8:08
 • 8:08 - 8:11
 • 8:11 - 8:15
 • 8:15 - 8:20
 • 8:20 - 8:23
 • 8:23 - 8:26
 • 8:26 - 8:28
 • 8:28 - 8:31
 • 8:31 - 8:34
 • 8:34 - 8:38
 • 8:38 - 8:40
 • 8:40 - 8:43
 • 8:43 - 8:46
 • 8:46 - 8:49
 • 8:49 - 8:52
 • 8:52 - 8:55
 • 8:55 - 9:01
 • 9:01 - 9:04
 • 9:04 - 9:06
 • 9:06 - 9:09
 • 9:09 - 9:13
 • 9:13 - 9:17
 • 9:17 - 9:19
 • 9:19 - 9:21
 • 9:21 - 9:23
 • 9:23 - 9:26
 • 9:26 - 9:29
 • 9:29 - 9:34
 • 9:34 - 9:37
 • 9:37 - 9:40
 • 9:40 - 9:42
 • 9:42 - 9:44
 • 9:44 - 9:48
 • 9:48 - 9:51
 • 9:51 - 9:53
Τίτλος:
Morse Code & The Information Age (Language of Coins 8/12)
Περιγραφή:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:59
Χρήστης που αποσύρθηκε edited Κροατικά subtitles for Morse Code & The Information Age (Language of Coins 8/12)
Χρήστης που αποσύρθηκε edited Κροατικά subtitles for Morse Code & The Information Age (Language of Coins 8/12)
Χρήστης που αποσύρθηκε edited Κροατικά subtitles for Morse Code & The Information Age (Language of Coins 8/12)

Croatian subtitles

Incomplete

Αναθεωρήσεις Compare revisions

 • Revision 3 Edited
  Χρήστης που αποσύρθηκε
 • Revision 2 Edited
  Χρήστης που αποσύρθηκε
 • Revision 1 Edited
  Χρήστης που αποσύρθηκε