Return to Video

Morseova abeceda & Věk infofmace (Jazyk mincí 8/12)

 • 0:03 - 0:09
  V roce 1832 matematik Karl Gauss a profesor fyziky Wilhelm Weber
 • 0:09 - 0:14
  navrhli systém, který jim umožňoval komunikovat na větší vzdálenost, když pracovali na svých experimentech,
 • 0:14 - 0:18
  propojili observatoř s fyzikální laboratoří.
 • 0:18 - 0:23
  Řešili opravdu důležitý problém, který se skládal z více dílků:
 • 0:23 - 0:28
  Jak poslat všechna písmena abecedy s použitím jednoho obvodu - nebo dráhy.
 • 0:28 - 0:33
  A jejich systém používal galvanometr, protože bylo známo, že elektrický proud
 • 0:33 - 0:36
  procházející cívkou, vytváří magnetické pole procházející středem smyčky,
 • 0:36 - 0:39
  která by mohla vychýlit jehlu.
 • 0:39 - 0:42
  Ale místo toho, aby pouze přesunuli jehlu,
 • 0:42 - 0:48
  jejich systém používal přepínač, který mohl okamžitě změnit směr proudu.
 • 0:48 - 0:52
  To by způsobilo, že by se magnetické pole okolo cívky převrátilo
 • 0:52 - 0:58
  a jehla by se vychýlila buď vpravo nebo vlevo v závislosti na směru proudu.
 • 0:58 - 1:06
  To jim dalo dva rozdílné údaje signalizující události - buď vychýlení doprava nebo doleva.
 • 1:06 - 1:12
  Důležitější ale je, že přiřadil kratší symboly pro více častá písmena.
 • 1:12 - 1:17
  Například "A" bylo jedna výchylka doprava. A "E" byla jedna výchylka doleva.
 • 1:17 - 1:26
  A použil delší kódy pro méně častá písmena, jako "K", které bylo tři výchylky doprava.
 • 1:26 - 1:33
  A v té době tak byla rychlost přenosu asi devět písmen za minutu.
 • 1:33 - 1:38
  Všechny telegrafy využívající jehly, které následovaly, trpěly podobným omezením
 • 1:38 - 1:41
  a to byl problém techniky.
 • 1:41 - 1:44
  Signalizační tempo bylo pomalé.
 • 1:44 - 1:48
  Teď bylo signalizační tempo počet výchylek za minutu,
 • 1:48 - 1:51
  které mohly být přesně vysílány přijímány.
 • 1:51 - 1:56
  A pokud jste zmáčkli signalizační události dohromady, přijímač byl vzhledem k vibracím zmatený
 • 1:56 - 1:58
  a výsledek byl chybný.
 • 1:58 - 2:06
  Podobně jako když více kláves na pianu hraje dohromady a stanou se tak méně rozpoznatelné, pokud hrajete velmi rychle.
 • 2:06 - 2:11
  V průběhu času se signalizační rychlost postupně zlepšila.
 • 2:11 - 2:16
  Jedno zlepšení spočívalo v přidání malého trvalého magnetu vně cívky.
 • 2:16 - 2:21
  To pomáhalo dostat jehlu zpět do neutrální pozice po každém vychýlení.
 • 2:21 - 2:27
  A tyto návrhy vedly i rozšíření jehlových telegrafů po celé Evropě.
 • 2:27 - 2:32
  Společnost Electric Telegraph Company byla první veřejnou telegrafní společností.
 • 2:32 - 2:42
  Byla založena roku 1846 a její vlastníci si ve stejném čase nechali zaregistrovat patent na jehlový telegraf.
 • 2:42 - 2:51
  Ale rychlost těchto různých jehlových telegrafů nikdy nepřekonala asi 60 písmen za minutu,
 • 2:53 - 2:59
  každá z jehel prostě nemohla signalizovat rychleji než jedno vychýlení za sekundu.
 • 3:00 - 3:04
  Zpočátku společnost účtovala zákazníkům cenu za jednotlivé zprávy,
 • 3:05 - 3:10
  které mohly obsahovat až dvacet slov - to je asi délka jednoho tweetu.
 • 3:10 - 3:14
  A v roce 1848 byla cena za poslání jedné zprávy
 • 3:14 - 3:18
  z Londýna do Edinburghu šestnáct šilinků.
 • 3:18 - 3:22
  A to byl v té době řekněme asi týdenní plat majitele obchodu.
 • 3:23 - 3:28
  Takže tato technologie původně nebyla v dosahu pro běžné lidi.
 • 3:30 - 3:35
  V USA byl telegraf zpopularizován malířem portrétů Samuelem Morseem,
 • 3:37 - 3:41
  který následoval vývoj jehlových telegrafů v Evropě.
 • 3:41 - 3:47
  Morse je důležitý, protože se zaměřil na rychlost, kterou mohla písmena cestovat.
 • 3:48 - 3:50
  Dal pryč jehly.
 • 3:50 - 3:56
  A v roce 1838 předložil patent založený na myšlence, že elektrický proud
 • 3:56 - 3:58
  může buď proudit nebo být přerušen.
 • 3:58 - 4:03
  A přerušení mohou být uspořádána tak, aby dávala nějaký význam.
 • 4:03 - 4:08
  Ačkoliv jeho návrhy na to, jak dělat tato přerušení, byly komplikované,
 • 4:08 - 4:12
  zahrnující spletité systémy pák, ozubených kol a elektromagnetů.
 • 4:12 - 4:18
  Nicméně jeho systém byl skvěle zjednodušen po spolupráci s Albertem Vailem.
 • 4:19 - 4:26
  To vedlo k jednoduchému uživatelskému rozhraní - pružinová páka nebo klíč,
 • 4:26 - 4:29
  který byl kontrolován poklepáním prstem.
 • 4:29 - 4:33
  A na přijímací straně byla pružinová páka,
 • 4:33 - 4:40
  která byla natahována a uvolňována silným elektromagnetem.
 • 4:45 - 4:55
  Když chtěl vytvořit rozdíl podobný levým a pravým výchylkám, změnil délku stisknutí klávesy nebo šířku impulsu.
 • 4:55 - 5:00
  Uzavření spínače na velmi krátký čas bylo nazýváno tečka.
 • 5:00 - 5:07
  A tečka je základní jednotkou času v Morseově abecedě.
 • 5:07 - 5:13
  A uzavření spínače po dobu tří jednotek představuje pomlčku.
 • 5:13 - 5:18
  [Zvuk dopisů, které byly poslány Morseovou abecedou.]
 • 5:18 - 5:21
  Přesně ta pravá vzdálenost.
 • 5:21 - 5:26
  Velmi malé, těsné mezery mezi tečkami a čárkami v písmenech.
 • 5:26 - 5:28
  Tečka čárka tečka.
 • 5:28 - 5:30
  [Dopis poslaný pomocí Morseovy abecedy.]
 • 5:30 - 5:31
  Tečka čárka tečka tečka.
 • 5:31 - 5:33
  [Dopis poslaný pomocí Morseovy abecedy.]
 • 5:33 - 5:38
  A to byl rozdíl v jejich kódovací strategii.
 • 5:38 - 5:46
  Počínaje počáteční tečkou nebo pomlčkou - levá nebo pravá větev - které pak pokračuje další tečkou nebo pomlčkou, a tak dále.
 • 5:46 - 5:51
  A toto schéma přiřazuje symboly kratší sekvence více pravděpodobným písmenům, na základě
 • 5:51 - 5:55
  frekvence písmen, která byla sestavena z knih.
 • 5:55 - 6:00
  Takže uzly na vrcholku stromu, jako jedna tečka představuje "E".
 • 6:00 - 6:03
  A jedna čárka představuje "T".
 • 6:03 - 6:08
  A jak se po stromě posouváme stále více dolů, klademe stále méně používaná písmena.
 • 6:08 - 6:14
  A po písmenu tento systém vkládá tří jednotkovou pauzu.
 • 6:14 - 6:19
  Mezery mezi písmeny ve slově nebo ve skupině jsou stejné, ale delší.
 • 6:19 - 6:23
  [Dopis poslaný pomocí Morseovy abecedy.]
 • 6:23 - 6:30
  Je důležité si uvědomit, že význam těchto zpráv byl vnímán s jejich načasováním.
 • 6:30 - 6:34
  Divíte se, proč jsou mezery tolik důležité?
 • 6:34 - 6:39
  Nebo už je to moc velké zdokonalování? Je to hezká věc - jako úhledný rukopis.
 • 6:39 - 6:42
  Pokud si to také myslíte, je to špatně. A já vám ukážu proč.
 • 6:42 - 6:48
  [Dopis poslaný pomocí Morseovy abecedy.]
 • 6:48 - 6:51
  Tečka pro tečku a čárka pro čárku, shodují se.
 • 6:52 - 6:57
  Pouze mezery dělají rozdíly mezi jedním a dalším slovem.
 • 6:58 - 7:07
  Takže k poslání slova "Paris" o tom musíme přemýšlet jako "P mezera A mezera R mezera I mezera S."
 • 7:07 - 7:12
  Signalizační rychlost tohoto systému přímo souvisela s tempem signálu.
 • 7:13 - 7:16
  A v tréninkových videích byla používána hudební analogie.
 • 7:16 - 7:21
  To, co poslal, bylo standardní testovací slovo: "PARIS."
 • 7:21 - 7:26
  A tady to máme. Každý vrchol je buď tečka nebo čárka.
 • 7:26 - 7:29
  Každé údolí je mezera.
 • 7:29 - 7:34
  Toto je skvěle odeslaná zpráva. Stejnoměrně, rytmicky.
 • 7:35 - 7:39
  Toto je příklad špatně odeslané zprávy.
 • 7:39 - 7:43
  To stejné slovo: PARIS. Ale vypadá rozdílně.
 • 7:43 - 7:48
  Nepravidelné tečky a čárky. Různé mezery.
 • 7:48 - 7:52
  Žádná jednotnost. Žádný rytmus.
 • 7:52 - 7:55
  Úžasně, to byla jednoduchost tohoto klíčového systému,
 • 7:55 - 8:02
  který to dělal mnohem rychleji než kterékoliv z tlačítek a klik u evropských jehlových telegrafů.
 • 8:03 - 8:10
  Rychlost psaní vyskočila na 135 písmen za minutu nebo s vyškolenými operátory ještě více.
 • 8:11 - 8:15
  24. května 1844 byla první úspěšná
 • 8:15 - 8:20
  zpráva "What hath God wrought?"
 • 8:20 - 8:27
  A druhý den New York Tribune hlásil, že "Byl proveden zázrak"
 • 8:27 - 8:31
  Domníváme se, že v době, kdy bylo devadesát procent zpráv
 • 8:31 - 8:34
  stále transportováno pomocí koňů,
 • 8:34 - 8:38
  tato technologie se okamžitě stala
 • 8:38 - 8:40
  rozhodující pro vojenský úspěch, noviny,
 • 8:40 - 8:43
  finanční obchodníky, kriminalisty, atd.
 • 8:43 - 8:46
  Každý podnik, který se spoléhal na informace,
 • 8:46 - 8:49
  nyní spoléhal na telegraf a Morseovu abecedu.
 • 8:49 - 8:55
  V roce 1900 ceny klesly na třicet centů za zprávu,
 • 8:55 - 9:01
  když provoz vzrostl na 63,2 milionů poslaných zpráv ročně.
 • 9:01 - 9:04
  Když lidé začali používat tento systém, přirozeně přemýšleli nad způsoby,
 • 9:04 - 9:06
  jak ušetřit peníze.
 • 9:06 - 9:12
  To dalo vzniknout populární knize kódů, která mapovala slova běžných vět.
 • 9:13 - 9:17
  Například "Blade" mohlo také znamenat
 • 9:17 - 9:19
  "Prosím rezervuj pro mě a moji rodinu
 • 9:19 - 9:21
  následující ubytování."
 • 9:21 - 9:23
  Telegrafní společnosti se na to dívaly zamračeně,
 • 9:23 - 9:26
  protože by byly šťastnější, kdyby lidé hodně mluvili.
 • 9:26 - 9:29
  Více písmen znamenalo větší výdělek.
 • 9:29 - 9:34
  Teď bylo jasné, že informace byla pružný termín.
 • 9:34 - 9:37
  Byl potřeba specifický význam.
 • 9:37 - 9:40
  Zřejmá otázka zůstala bez odpovědi.
 • 9:40 - 9:44
  Když prodáváte informace, nezáleží na systému,
 • 9:44 - 9:48
  jak byste to měli ohodnotit, aby to bylo spravedlivé pro všechny?
 • 9:48 - 9:51
  Počet písmen, jako míra informace, už nestačila.
Τίτλος:
Morseova abeceda & Věk infofmace (Jazyk mincí 8/12)
Περιγραφή:

Sleduje vývoj jehlových telegrafů v Evropě, které nakonec vedou k Morseově abecedě a klíčovému a pákovému designu. Během tohoto období byl kladen důraz na zvýšení signálu pro odeslání písmen za minutu. Toto video se zaměřuje na podrobnosti týkající se seřazení kódovací strategie a jak čas / tempo hrály roli v přenosu informací. (1820-1900)

Simulátor Morseova kódu:
https://www.khanacademy.org/math/applied-math/informationtheory/info-theory/p/morse-code-exploration

Reference:
The Worldwide History of Communication (Anton A. Huurdeman)
Distant Writing (http://distantwriting.co.uk/)
Stock Video:
http://archive.org/details/Telegram1956
http://archive.org/details/gov.archives.arc.36813

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:59

Czech subtitles

Αναθεωρήσεις