Return to Video

تحصیل و شغل برای ناشنوایان

 • 0:07 - 0:09
  چیزی متوجه نشدید؟
 • 0:09 - 0:11
  (خنده)
 • 0:11 - 0:13
  این طرز صحبت کردن ۶۳ میلیون کر و لال در هند
 • 0:13 - 0:16
  با این مصیبت دست پنجه نرم میکنن
 • 0:16 - 0:17
  هرسال
 • 0:17 - 0:17
  و هر روز
 • 0:17 - 0:20
  سعی در یافتن دنیای پیرامون خود را دارند
 • 0:20 - 0:23
  با کمبود آگاهی و این ننگ اجتماعی
 • 0:23 - 0:26
  برای داشتن یک فرزند با توان متفاوت
 • 0:26 - 0:28
  والدین بدبختی میکشن
 • 0:28 - 0:31
  تا بفهمن چجوری بچه ناتوانشون بزرگ کنن
 • 0:31 - 0:34
  بهشون گفته میشه "اگرچه بچه شما نمیتونه بشنوه"
 • 0:34 - 0:36
  اما مشکل آوایی در حنجرش وجود نداره
 • 0:36 - 0:38
  تارهای صوتی این بچه هیچ مشکلی نداره
 • 0:38 - 0:41
  و در آخر میتونه یادبگیره چجوری حرف بزنه
 • 0:41 - 0:46
  اینجاست که سفر طول دراز تلاش بر یاددادن ادای
 • 0:46 - 0:50
  چند کلمه کوچیک که حتی نمیتونه اونارو بشنوه شروع میشه
 • 0:51 - 0:54
  حتی تو خانواده این بچه میخواد
 • 0:54 - 0:56
  با والدینش حرف بزنه
 • 0:56 - 1:00
  میخواد جزئی از مکالمه بین خانوادش باشه
 • 1:00 - 1:04
  اما نمیتونه. و نمیفهمه چرا دیگران بهش گوش نمیدن
 • 1:05 - 1:07
  بنا براین گوشه گیرمیشه
 • 1:07 - 1:10
  مهم ترین مهارتهای که نیاز رشدش هست رو از دست میده
 • 1:10 - 1:14
  میره به مدرسه، میگه "خب، خدارو شکر اینجا همه چی فرق خواهد کرد."
 • 1:14 - 1:17
  یهو میبینه معلمش دهانش را باز و بسته میکند
 • 1:17 - 1:20
  بعد یه چیزای عجیب غریبی روی تخته مینویسه
 • 1:20 - 1:23
  نمیفهمه...چون نمیشنوه
 • 1:23 - 1:27
  همه چی و حفظ میکنه، بعد هرو برمیگردونه تو ورق امتحانی
 • 1:27 - 1:31
  طوطی وار یادمیگیره یه نمره میاره.. مدرسه تا کلاس ۱۰ تمام میکنه
 • 1:31 - 1:35
  شانس اشتغال این بچه چیه؟
 • 1:35 - 1:38
  این بچه ای که به واقع تحصیل نکرده
 • 1:38 - 1:41
  کلمات بصری، با ۴۰ لغت
 • 1:41 - 1:46
  دچار ناامنی احساسی میشه، از دست دنیا عصبانیه
 • 1:46 - 1:49
  احساس همه دنیا، ناتوانش کردن
 • 1:49 - 1:53
  کجا کار گیرش بیاد
  کارگرساده، کارهای ناچیز
 • 1:53 - 1:56
  گاهی در شرایط سواستفاده قرار میگیره
 • 1:56 - 2:02
  اینجا سفر به دنیا اومدن من در سال ۱۳۸۳ شروع میشه
 • 2:02 - 2:04
  من خانواده ای که ناتوان شنوایی باشن ندارم
 • 2:04 - 2:08
  تنها یک حل و هیچ فکر عقلانی پشتش نبود
 • 2:08 - 2:10
  پریدم تو این دنیا و زبان اشاره رو یادگرفتم
 • 2:10 - 2:14
  تو اون زمان یه چالش بود. کسی نمیخواست... کسی بلد نبود
 • 2:14 - 2:17
  روما، چی میخوای یادبگیری؟
  چه زبونیه؟
 • 2:17 - 2:22
  به هر حال فرا گرفتن زبان اشاره
  دریچه ای بود به دنیای این آدم ها
 • 2:22 - 2:25
  که از بیرون خاموشن
  ولی از درون لب ریز شکستن خاموشین
 • 2:25 - 2:28
  با اشتیاق و کنجکاوی، آنها به عنوان یادگیرندگان بصری یاد میشوند
 • 2:28 - 2:31
  داستانشون که چه کار میخوان بکنن شنیدم
 • 2:31 - 2:39
  بعد یک سال، ۲۰۰۵، با یک اندوخته اندک..حدود ۵۰۰۰ دلار
 • 2:39 - 2:42
  با استفاده ازخدمات بیمه ای هوشیارانه، این مرکز راه انداختم
 • 2:42 - 2:46
  در یک آپارتمان دوخوابه با ۶ دانش آموز
 • 2:46 - 2:49
  و بهشون انگلیسی با زبان اشاره یاد دادم
 • 2:50 - 2:53
  چالش این که نیاز به زمان داری
 • 2:53 - 2:56
  و چجوری میشه برای این بچه ها
 • 2:56 - 2:58
  بعد از دوره متوسطه کار پیدا کرد
 • 2:58 - 3:03
  کار با آبرو، کاری که ثابت کنه این بچه ها لال نیستند
 • 3:04 - 3:08
  بنابراین چالش های بزرگی داشتیم.
  بچه های ناشنوا همیجوری هستند
 • 3:08 - 3:11
  سالها ملالت و تاریکی
 • 3:11 - 3:14
  آنها باید خودشون رو باور کنند
  والدین باید متقاعد بشند
 • 3:14 - 3:17
  که این بچه کر و لال نیست
 • 3:17 - 3:19
  اون میتونه روی پاش وایسه
 • 3:19 - 3:21
  اما مهتر از اون
 • 3:21 - 3:24
  آیا یک مدیر مایله همچین کسی
  که نمیتونه حرف بزنه رو به کارگیری کنه
 • 3:24 - 3:27
  کسی که نمیتونه بشنوه،هم بخونه... بنویسه
 • 3:27 - 3:31
  من با چند تن از دوستانم درصنعت
  در این مورد جلسه گذاشتم
 • 3:31 - 3:35
  با اونها در این مورد صحبت کردم
 • 3:35 - 3:39
  متوجه شدم که حوزه های مشخصی در شرکت ها وجود داره
 • 3:39 - 3:43
  که یک ناشنوا میتونه در اون کار کنه
  و یک ارزش افزده داشته باشه
 • 3:43 - 3:46
  و با منابع اندک،
  ما اولین
 • 3:46 - 3:49
  برنامه کارورزی برای تمام ناشنوایان در کشور
  را راه انداختیم
 • 3:49 - 3:54
  پیداکردن مربی کار سختی بود.
  بنابراین من بچه های ناشنوای خودم راه انداختم
 • 3:54 - 3:57
  اون ها شدن مربی بچه های دیگه
 • 3:57 - 4:01
  بجه ها کار رو با افتخار و مسئولیت پذیری به عهده گرفتند
 • 4:01 - 4:07
  اما هنوز مدیر باورش کامل نشده
  تحصیل، صلاحیت، همه با نمره خوب قبول
 • 4:07 - 4:09
  نه نه نه روما
  ما نمیتونیم قبولش کنیم
 • 4:09 - 4:10
  مشکل بزرگی بود
 • 4:10 - 4:12
  گیریم این فرد ناشنوا قبول کردیم
 • 4:12 - 4:15
  چجوری باهاش ارتباط برقرار بکنیم؟
  نه میتونه بخونه نه بنویسه
 • 4:15 - 4:16
  نمیتونه بشنوه...صحبت کنه
 • 4:16 - 4:20
  ازشون خواهش میکردم، لطفا میتونید یک زره یک زره بریم جلو
 • 4:21 - 4:23
  میدونید، میشه به کارهایی که میتونه انجام بده
  توجه داشتع باشید؟
 • 4:23 - 4:26
  این فردی با توانایی بصری بالایی هستش.. متونه کار کنه.و
 • 4:26 - 4:30
  اگر کار خوب انجام بده یا نه.. حداقل میدونیم تلاشش کرده
 • 4:30 - 4:35
  مخوام یه داستان درباره ویشوکاپور بگم
 • 4:35 - 4:39
  این پسر سال ۲۰۰۹ اومد پیش ما
  بدون هیج زبان ارتباطی
 • 4:39 - 4:41
  حتی زبان اشاره هم بلد نبود
 • 4:41 - 4:45
  تمام چیزی که میدید و در مغزش حلاجی میکرد
  با کمک چشم هاش بود
 • 4:45 - 4:47
  مادرش در کمال نا امیدی
  میگفت
 • 4:47 - 4:50
  روما، می تونم این بچرو در مرکز شما
  دوساعت بگذارم؟
 • 4:50 - 4:52
  واقعا برای من کنترلش سخت بود
 • 4:52 - 4:54
  چجوری میخوای ۲۴ ساعت در هفته این بچرو
  کنترل کنی
 • 4:54 - 4:58
  بعد من گفتم باشه
  مثل اوراقی درست کن
 • 4:58 - 5:03
  خیلی به ما سخت گذشت
  نیم سال طول کشید
 • 5:03 - 5:07
  به ویشو زبان یاددادم
  اون شروع کرد به ارتباط برقرار کردن
 • 5:07 - 5:11
  اون خودشو پیدا کرد
  و فهمید منی وجود داره
 • 5:11 - 5:14
  منظورم اینه که کسی که نمیتونست بشنوه
  میتونست خیلی کارهای دیگه انجام بده
 • 5:14 - 5:16
  فهمید که دوست داره با رایانه کار کنه
 • 5:16 - 5:18
  ما بهش انگیزه دادیم تشویقش کردیم
 • 5:18 - 5:23
  و گذاشتیمش تو قسمت IT.
  میدونید تمام تست هارو با موفقیت قبول شد
 • 5:23 - 5:26
  برخلاف تمام نگرانی های من.
  یک شروع در IT شرکت
 • 5:26 - 5:28
  که در آخر همون جا شناخته شد
 • 5:28 - 5:32
  و تمامش به خاطر محیط و تجربه بود
 • 5:32 - 5:35
  گفتم این بچرو بفرستیم مصاحبه شغلی
 • 5:35 - 5:38
  ویشو میره مصاحبه
  و در مصاحبه مراحل تخصصی رو با موفقیت میگذرونه
 • 5:38 - 5:42
  حتی من گفتم امیدوارم بتونه تا
 • 5:42 - 5:44
  ۶ ماه دوام بیاره
 • 5:44 - 5:46
  الان یک سال و نیم گذشته
 • 5:46 - 5:50
  این پسر هنوز اونجا داره کار میکنه
  ورشو تنها کسی نیست که
 • 5:50 - 5:53
  در این محیط داره کار میکنه
 • 5:53 - 5:58
  اون تاج بهترین کارمند برنده شده و نه یک
  بار دو بار
 • 5:58 - 6:01
  (تشویق)
 • 6:01 - 6:04
  و امروزمیخوام با شما در میان بگذارم
  برای ما
 • 6:04 - 6:08
  یک سال نیم زمان لازمه
  تا یک ناشنوارو آماده
 • 6:08 - 6:10
  رفتن به دنیای واقعی.. که ما میدونیم
 • 6:10 - 6:15
  بعد از ۶ سال، ۵۰۰ دانش آموز فوقالعاده من
 • 6:15 - 6:20
  دارن در بهترین سازمان های صنعتی کار میکنند
 • 6:20 - 6:24
  در بخش طراحی گرافیک، در IT
 • 6:24 - 6:28
  در خوشامدگویی،
  در شکوندن موانع کارمندان
 • 6:28 - 6:31
  در حراست و در بانک ها
 • 6:31 - 6:34
  و همجنین در فروشگاه ها و خدمات مستقیم مشتریان
 • 6:34 - 6:36
  (تشویق)
 • 6:36 - 6:40
  بله تغییر میسر هستش
 • 6:40 - 6:42
  من فقط برای شما یک دریچه ای کوچک
  باقی گذاشتم
 • 6:42 - 6:44
  بله این ممکنه
 • 6:44 - 6:48
  فقط از یک تغییر درنوع نگرش ما شروع میشه
 • 6:48 - 6:49
  خیلی ممنونم
 • 6:49 - 6:56
  (تشویق)
 • 7:02 - 7:06
  و این تشویق، علامت تشویق بین المللی هستش
 • 7:06 - 7:08
  از توجهتون خیلی ممنونم
Τίτλος:
تحصیل و شغل برای ناشنوایان
Περιγραφή:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:10
Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH" edited Περσικά subtitles for Education and jobs for the deaf | Ruma Roka
Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH" edited Περσικά subtitles for Education and jobs for the deaf | Ruma Roka
Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH" edited Περσικά subtitles for Education and jobs for the deaf | Ruma Roka
Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH" edited Περσικά subtitles for Education and jobs for the deaf | Ruma Roka
Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH" edited Περσικά subtitles for Education and jobs for the deaf | Ruma Roka
Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH" edited Περσικά subtitles for Education and jobs for the deaf | Ruma Roka

Persian subtitles

Αναθεωρήσεις Compare revisions

 • Revision 6 Edited
  Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH"
 • Revision 5 Edited
  Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH"
 • Revision 4 Edited
  Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH"
 • Revision 3 Edited
  Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH"
 • Revision 2 Edited
  Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH"
 • Revision 1 Edited
  Mohammad Hossein Badinfekr "DaRvIsH"