Turkish υπότιτλους

← Kentleşme ve şehirlerin geleceği - Vance Kite

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
23 Γλώσσες

Υπότιτλοι μεταφρασμένοι από Αγγλικά Showing Revision 5 created 01/24/2014 by Eren Gokce.

 1. Bugün, dünya nüfusunun yarısından çoğu
 2. kentsel alanda yaşıyor.
 3. Yüzyılın ortalarında, bu rakam yüzde 70'e ulaşacak.
 4. Ama 100 yıl gibi yakın bir zaman önce,
 5. on insandan sadece ikisi şehirde yaşıyordu
 6. ve ondan önce, sayı daha da azdı.
 7. Bu denli yüksek ölçüde
 8. kentleşmeye nasıl ulaştık
 9. ve geleceğimiz için ne anlama geliyor?
 10. İnsanlık tarihinin ilk zamanlarında,
 11. insanlar avcı ve toplayıcıydı,
 12. çoğu zaman yiyecek arayışında,
 13. bir yerden diğerine gidiyordu.
 14. Ama yaklaşık 10.000 yıl önce,
 15. atalarımız seçici yetiştirme ve
 16. ilk tarımsal tekniklerin
 17. sırlarını öğrenmeye başladılar.
 18. Tarihte ilk kez,
 19. insanlar yiyeceği
 20. aramak yerine yetiştiriyordu
 21. ve bu da tarihteki ilk
 22. yarı-kalıcı köylerin
 23. gelişmesine yol açtı.
 24. "Neden sadece yarı-kalıcı?" diye sorabilirsiniz.
 25. İlk başta, toprak kuraklaştıkça, köylerin hala
 26. her birkaç yılda bir
 27. başka yere taşınması gerekiyordu.
 28. Yaklaşık 5.000 yıl önce, sulama ve
 29. toprağın işlenmesi gibi
 30. tekniklerin ortaya çıkması sonucu
 31. insanlar, düzenli ve uzun vadeli
 32. yiyecek arzına güvenebildiler,
 33. bu da kalıcı yerleşimi olası kıldı.
 34. Ve bu tekniklerin ürettiği
 35. yiyecek fazlalığı ile,
 36. artık herkesin tarımcılık yapmasına gerek yoktu.
 37. Bu ise diğer uzmanlık isteyen işler
 38. ve, bir uzantısı olarak, şehirlerin
 39. gelişmesine olanak sağladı.
 40. Artık şehirlerin ihtiyaç fazlası yiyecek,
 41. alet, zanaat ve
 42. başka mallar
 43. üretmesi ile,
 44. daha uzun mesafeler üzerinden ticaret ve
 45. etkileşim kurma olasılığı oluşmuştu.
 46. Ve ticaret büyüdükçe,
 47. onu kolaylaştıran teknolojiler de büyüdü,
 48. arabalar,
 49. gemiler,
 50. yollar
 51. ve limanlar gibi.
 52. Tabi ki, bu şeyleri inşa etmek ve sürdürmek için
 53. daha fazla işgücüne gerek duyuldu,
 54. bu nedenle daha fazla insan
 55. daha fazla iş ve fırsatlar ortaya çıktıkça
 56. kırsal bölgelerden şehirlere
 57. göç etti.
 58. Modern şehirlerin kalabalık olduğunu düşünüyorsanız,
 59. şunu öğrenmek sizi şaşırtabilir,
 60. M.Ö. 2000 yılında bazı şehirlerin nüfusu Şangay veya
 61. Kalküta'nın nüfusundan iki kat daha fazlaydı.
 62. Bunun bir nedeni
 63. ulaşımın yaygın olmaması idi,
 64. yani o zaman varolan birkaç temiz su kaynağı dahil,
 65. herşey yürüme mesafesinde
 66. olmalıydı.
 67. Ve şehrin yüzölçümü
 68. saldırılara karşı korunmak amacıyla
 69. ihtiyaç duyulan duvarlarla kısıtlandı.
 70. Roma İmparatorluğu, bu sınırlamaların üstesinden gelecek
 71. altyapıyı geliştirebildi,
 72. ama bunun dışında,
 73. bildiğimiz şekliyle modern şehirler
 74. gerçekten de mevcut değildi,
 75. ta ki Sanayi Devrimi'ne kadar,
 76. yeni teknolojiler kitlesel ölçekte kullanılınca,
 77. şehirlerin büyümesini ve daha fazla entegre olmasını sağladı,
 78. polis, yangın ve
 79. temizlik
 80. departmanları kuruldu ve
 81. yol ağları ve sonra
 82. elektrik dağıtımı yapıldı.
 83. Peki, şehirlerin geleceği nedir?
 84. Küresel nüfus günümüzde 7 milyardan fazla
 85. ve 10 milyara ulaşması tahmin ediliyor.
 86. Bu büyümenin çoğu
 87. dünyanın en fakir ülkelerindeki kentsel alandarda gerçekleşecek.
 88. Bu büyümeyi kaldırabilmesi için
 89. şehirlerin nasıl değişmesi gerekiyor?
 90. İlk olarak, dünyanın tüm insanlara
 91. yeterli yiyecek, temizlik
 92. ve eğitim
 93. sunmak için yollar araması gerekecek.
 94. İkincisi, büyümenin, insan nüfusunu
 95. destekleyen mal ve hizmetleri
 96. bizlere sağlayan toprağa zarar vermeyecek
 97. şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.
 98. Yiyecek üretimi, dikey çiftliklere,
 99. gökdelenlere, çatı bahçelerine ve
 100. şehir merkezlerindeki
 101. boş alanlara kayabilir,
 102. elektrik ise giderek daha fazla
 103. çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarından gelecek.
 104. Tek aile evleri yerine,
 105. daha fazla konut dikey olarak inşa edilecek.
 106. İnsanların günlük hayattaki her türlü ihtiyacını barındıran
 107. binaların yanı sıra, yerel ve sürdürülebilir
 108. üretime odaklanan daha küçük,
 109. kendi kendine yeten şehirleri görebiliriz.
 110. Şehirlerin geleceği çeşitli,
 111. değişken
 112. ve yaratıcıdır,
 113. artık tek bir sanayinin üzerine kurulu değil,
 114. onun yerine giderek daha fazla iletişim kuran ve
 115. küresel bir dünyayı yansıtır.