Serbian υπότιτλους

← Urbanizacija i budućnost gradova - Vens Kajt (Vance Kite)

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
23 Γλώσσες

Showing Revision 8 created 01/15/2016 by TED Translators admin.

 1. Danas, više od polovine
  svih ljudi na svetu
 2. živi u urbanim oblastima.
 3. Do polovine veka,
  taj broj će se uvećati do 70%.
 4. Ali relativno skoro, pre sto godina,
 5. samo dvoje od deset ljudi
  je živelo u gradu,
 6. a pre toga, još i manje.
 7. Kako smo dostigli
 8. tako visok stepen urbanizacije
 9. i šta to znači za našu budućnost?
 10. U najranijim danima ljudske istorije
 11. ljudi su bili lovci sakupljači
 12. i često su se selili
 13. u potrazi za hranom.
 14. Ali pre oko 10.000 godina,
 15. naši preci su počeli da uče tajne
 16. selektivnog uzgoja
 17. i prve poljoprivredne tehnike.
 18. Po prvi put,
 19. ljudi su mogli da uzgajaju hranu,
 20. a ne da idu u potragu za njom
 21. i to je dovelo do razvoja
 22. privremenih sela
 23. po prvi put u istoriji.
 24. Možda se pitate
  zašto samo privremenih?
 25. Pa, u početku, sela su još uvek
  morala da se premeštaju
 26. svakih nekoliko godina
 27. pošto se zemlja iscrpljivala.
 28. Tek sa pojavom tehnika
 29. kao što su navodnjavanje
  i obrađivanje zemlje,
 30. pre oko 5.000 godina,
 31. ljudi su mogli da računaju
  na ravnomerno
 32. i dugoročno snabdevanje hranom
 33. i pravili su stalnija naselja.
 34. Sa viškom hrane
 35. koju su ovim tehnikama proizvodili,
 36. nije više bilo potrebno
  da je svako uzgaja.
 37. Ovo je omogućilo razvoj
 38. specijalizovane trgovine
 39. i nadalje, razvoj gradova.
 40. Sa gradovima koji su sada
  proizvodili višak hrane,
 41. kao i alata,
 42. zanatskih predmeta
  i druge robe,
 43. postojala je mogućnost trgovine
 44. i interakcije na većim razdaljinama.
 45. Kako je trgovina cvetala,
 46. tako su cvetale i tehnologije
  koje su je omogućavale,
 47. kao što su zaprege,
 48. brodovi,
 49. putevi
 50. i luke.
 51. Naravno, ove stvari su zahtevale
  još više radne snage
 52. za gradnju i održavanje,
 53. tako da je to privlačilo više ljudi
 54. sa sela u gradove,
 55. pošto je više poslova i prilika
 56. bilo na raspolaganju.
 57. Ako mislite da su moderni gradovi
  prenatrpani,
 58. iznenadićete se kad saznate
 59. da su neki gradovi 2.000 pre n.e.
  imali gustinu stanovništva
 60. skoro dvaput veću
  od Šangaja ili Kalkute.
 61. Jedan od razloga za ovo je bio
 62. taj što prevoz nije bio
  široko dostupan,
 63. pa je sve moralo da bude
  na kraćoj udaljenosti,
 64. uključujući i malobrojne izvore
  čiste vode
 65. koji su tada postojali.
 66. I teritorija grada
 67. je dalje bila ograničena
  potrebom za zidovima
 68. za zaštitu od napada.
 69. Rimskom carstvu uspelo je
  da napravi infrastrukturu
 70. koja prevazilazi ova ograničenja,
 71. ali inače,
 72. moderni gradovi kakve poznajemo
 73. nisu to uspeli
 74. sve do Industrijske revolucije
 75. kada je visoka tehnologija počela
  da se koristi masovno,
 76. omogućujući gradovima
  da se dalje šire i integrišu,
 77. da uvedu policiju,
 78. vatrogasce
 79. i zdravstvene ustanove,
 80. kao i mreže puteva
 81. i kasnije, distribuciju struje.
 82. Šta je, dakle, budućnost gradova?
 83. Svetsko stanovništvo trenutno
  broji više od 7 milijardi ljudi
 84. i predviđa se da će dostići
  gornju granicu od oko 10 milijardi.
 85. Najveći deo ovog rasta će se desiti
 86. u urbanim oblastima
  najsiromašnijih zemalja sveta.
 87. Kako će onda gradovi morati
  da se promene
 88. da bi se prilagodili ovom rastu?
 89. Prvo, svet će morati
  da potraži načine
 90. da obezbedi adekvatnu hranu,
 91. higijenu
 92. i obrazovanje za sve ljude.
 93. Drugo, rast će morati da se odvija
 94. tako da ne uništi zemlju
 95. koja nas snabdeva robom i uslugama
 96. za održavanje ljudske populacije.
 97. Proizvodnja hrane se možda premesti
 98. u vertikalne farme i oblakodere,
 99. u bašte na krovu
 100. ili u gradilišta u centru grada,
 101. dok će napajanje
  sve više dolaziti
 102. od brojnih izvora obnovljive energije.
 103. Umesto porodičnih kuća,
 104. više stanova će se graditi vertikalno.
 105. Možda budemo videli zgrade
  koje sadrže
 106. sve što je ljudima potrebno
  za svakodnevni život,
 107. kao i manje samoodržive gradove,
 108. fokusirane na lokalnu
  i održivu proizvodnju.
 109. Budućnost gradova je raznolika,
 110. fleksibilna
 111. i kreativna
 112. i nije više izgrađena
  oko jedne industrije
 113. već odražava
  sve veću povezanost
 114. i globalni svet.