Return to Video

Historia telegrafów optycznych (Język Monet: 5/9)

 • 0:05 - 0:07
  Ogień sygnałowy jest bez wątpienia
 • 0:07 - 0:08
  jedną z najstarszych technik
 • 0:08 - 0:11
  przesyłania informacji
 • 0:11 - 0:12
  być może sięgającą czasów pierwszego
 • 0:12 - 0:15
  kontrolowanego używania ognia
 • 0:15 - 0:16
  pozwala ona jednej osobie
 • 0:16 - 0:19
  wpłynąć na stan przekonań drugiej osoby
 • 0:19 - 0:21
  na odległość
 • 0:21 - 0:23
  ponieważ wraz ze zdolnością dostrzeżenia
 • 0:23 - 0:26
  obecności lub nieobecności czegoś
 • 0:26 - 0:28
  jesteśmy zdolni przełączać się
 • 0:28 - 0:30
  na jednen z dwóch stanów przekonania
 • 0:30 - 0:35
  jedna różnica - dwa stany
 • 0:35 - 0:37
  jeśli spojrzymy w przeszłość
 • 0:37 - 0:39
  odkryjemy że miało to duże znaczenie
 • 0:39 - 0:41
  dla potęg militarnych
 • 0:41 - 0:44
  które wszystkie polegały na efektywnej komunikacji
 • 0:44 - 0:46
  znakomitym miejscem rozpoczęcia (historii)
 • 0:46 - 0:49
  jest grecki mit o Kadmosie, fenickim księciu
 • 0:49 - 0:51
  który wprowadził alfabet fonetyczny
 • 0:51 - 0:53
  w Grecji
 • 0:53 - 0:56
  Alfabet grecki oparty na literach fenickich
 • 0:56 - 0:58
  wraz z lekkim i tanim papyrusem
 • 0:58 - 1:01
  umożliwił przekazanie władzy
 • 1:01 - 1:04
  od kasty kapłańskiej do wojskowej
 • 1:04 - 1:06
  Grecka historia militarna
 • 1:06 - 1:07
  dostarcza wyraźnych dowodów
 • 1:07 - 1:09
  na pierwsze postępy w komunikacji
 • 1:09 - 1:12
  wynikające z używania pochodni sygnalizacyjnych
 • 1:12 - 1:14
  Polibiusz był greckim historykiem
 • 1:14 - 1:17
  urodzonym w 200 p.n.e.
 • 1:17 - 1:19
  Napisał "Dzieje", które są skarbnicą
 • 1:19 - 1:22
  szczegółów na temat technik komunikacji
 • 1:22 - 1:23
  w tamtych czasach.
 • 1:23 - 1:24
  Pisze on:
 • 1:24 - 1:26
  "Moc działania we właściwym czasie"
 • 1:26 - 1:30
  "przyczynia się bardzo do sukcesu przedsięwzięć"
 • 1:30 - 1:33
  "A sygnały ogniowe są najbardziej wydajnym"
 • 1:33 - 1:34
  "ze wszystkich urządzeń"
 • 1:34 - 1:37
  "które pomagają nam to osiągnąć"
 • 1:37 - 1:39
  Jednakże ograniczenie sygnału ogniowego
 • 1:39 - 1:41
  było dla niego oczywiste.
 • 1:41 - 1:41
  Pisze on:
 • 1:41 - 1:44
  "Było możliwe dla tych, którzy to uzgodnili"
 • 1:44 - 1:45
  "przekazanie informacji"
 • 1:45 - 1:47
  "która oznaczała >>przybyliśmy<<"
 • 1:47 - 1:50
  Ale w przypadku obywateli osądzonych za zdradę
 • 1:50 - 1:53
  lub masakrę mającą miejsce w mieście
 • 1:53 - 1:57
  zdarzenia mają miejsce ale nie mogą być przewidziane
 • 1:57 - 1:59
  wszelkie takie zdarzenia
 • 1:59 - 2:00
  nie mogą być komunikowane
 • 2:00 - 2:02
  za pomocą sygnałów ogniowych.
 • 2:02 - 2:03
  Sygnał ogniowy jest doskonały, gdy
 • 2:03 - 2:05
  przestrzeń między możliwymi komunikatami
 • 2:05 - 2:06
  jest mała
 • 2:06 - 2:09
  np. nieprzyjaciel "przybył"
 • 2:09 - 2:12
  lub "nie przybył"
 • 2:12 - 2:13
  jednakże gdy przestrzeń komunikatów
 • 2:13 - 2:16
  która jest całkowitą ilością możliwych komunikatów
 • 2:16 - 2:17
  rośnie
 • 2:17 - 2:19
  występowała potrzeba komunikowania
 • 2:19 - 2:20
  wielu różnic
 • 2:20 - 2:22
  i w "Dziejach"
 • 2:22 - 2:23
  Polibiusz opisuje
 • 2:23 - 2:24
  technikę wymyśloną przez
 • 2:24 - 2:26
  Eneasza Taktyka
 • 2:26 - 2:27
  jednego z pierwszych greckich pisarzy
 • 2:27 - 2:29
  na temat sztuki wojennej
 • 2:29 - 2:30
  z IV w. p.n.e.
 • 2:30 - 2:34
  I jego technika została opisana następująco:
 • 2:34 - 2:37
  Ci, którzy chcą komunikować pilne wiadomości
 • 2:37 - 2:38
  między sobą za pomoca sygnałów ogniowych
 • 2:38 - 2:40
  niech zaopatrzą się w dwa zbiorniki
 • 2:40 - 2:43
  o takiej samej szerokości i głębokości
 • 2:43 - 2:45
  Przez środek przechodzi pręt
 • 2:45 - 2:47
  podzielony na równe odcinki
 • 2:47 - 2:50
  każdy wyraźnie oddzielony od kolejnego
 • 2:50 - 2:52
  i opisany grecką literą
 • 2:52 - 2:55
  każda litera odpowiadała pojedynczej wiadomości
 • 2:55 - 2:57
  opisanej w tabeli
 • 2:57 - 2:59
  która zawierała najczęściej występujące zdarzenia
 • 2:59 - 3:01
  występujące podczas wojny
 • 3:01 - 3:04
  Aby komunikować się postępowali następująco
 • 3:04 - 3:07
  Najpierw nadawca unosi pochodnię by poinformować
 • 3:07 - 3:08
  że ma wiadomość
 • 3:08 - 3:10
  Następnie odbiorca unosi swoją pochodnię
 • 3:10 - 3:13
  że jest gotowy wiadmość odebrać
 • 3:13 - 3:16
  następnie nadawca opuszcza pochodnię
 • 3:16 - 3:18
  i oboje zaczynają spuszczać wodę ze zbiorników
 • 3:18 - 3:23
  przez dziurę o tej samej średnicy wywierconą w dnie
 • 3:23 - 3:25
  gdy wydarzenie zostanie osiągnięte
 • 3:25 - 3:27
  nadawca podnosi pochodnię sygnalizując
 • 3:27 - 3:31
  że powinni oni obaj zatrzymać wypływ wody
 • 3:31 - 3:34
  pozwalało to uzyskać równy poziom wody
 • 3:34 - 3:39
  odpowiadający pojedynczej uzgodnionej wiadomości
 • 3:39 - 3:43
  ta sprytna metoda wykorzystuje różnice w czasie
 • 3:43 - 3:45
  by sygnalizować komunikaty
 • 3:45 - 3:48
  jednakże jej możliwości wyrażania były ograniczone
 • 3:48 - 3:51
  głównie ze względu na jej prędkość
 • 3:51 - 3:53
  Polibiusz następnie opisuje nowszą metodę
 • 3:53 - 3:56
  pierwotnie wymyśloną przez Demokryta
 • 3:56 - 3:59
  która, utrzymuje on, "została udoskonalona przeze mnie"
 • 3:59 - 4:01
  "i dość zdecydowanie zdolna precyzyjnie wysyłać"
 • 4:01 - 4:05
  "każdy rodzaj pilnej wiadomości"
 • 4:05 - 4:07
  Jego metoda znana dziś jako kwatrat Polibiusza
 • 4:07 - 4:09
  działa w następujacy sposób
 • 4:09 - 4:11
  Dwóch ludzi oddalonych od siebie
 • 4:11 - 4:13
  każdy posiada 10 pochodni podzielonych
 • 4:13 - 4:14
  na dwie grupy po 5
 • 4:14 - 4:17
  Aby rozpocząć, nadawca podnosi pochodnię
 • 4:17 - 4:20
  i czeka na odpowiedź odbiorcy
 • 4:20 - 4:24
  następnie nadawca zapala kilka pochodni w każdej grupie
 • 4:24 - 4:28
  i unosi je
 • 4:32 - 4:34
  następnie odbiorca liczy ilośc pochodni
 • 4:34 - 4:37
  zapalonych w pierwszej grupie
 • 4:37 - 4:39
  ta liczba określa położenie w rzędzie
 • 4:39 - 4:42
  tabeli alfabetu używanej przez obu
 • 4:42 - 4:44
  a druga grupa pochodni
 • 4:44 - 4:47
  określa położenie w kolumnie tej tabeli
 • 4:47 - 4:50
  przecięcie się numeru kolumny i rzędu
 • 4:50 - 4:52
  wyznacza przesłaną literę
 • 4:52 - 4:54
  Wyobraźmy sobie, że metodę tę można opisać
 • 4:54 - 4:57
  jako wymianę dwóch symboli
 • 4:57 - 4:59
  każda grupa pięciu pochodni
 • 4:59 - 5:00
  jest symbolem
 • 5:00 - 5:03
  który jest ograniczony do pięciu różnic
 • 5:03 - 5:05
  od 1 do 5 pochodni
 • 5:05 - 5:08
  razem te dwa symbole mnoży się
 • 5:08 - 5:12
  uzyskując 5 x 5 = 25 różnic
 • 5:12 - 5:15
  nie 5 + 5
 • 5:15 - 5:17
  to mnożenie ukazuje
 • 5:17 - 5:21
  ważne kombinatoryczne rozumienie naszej historii
 • 5:21 - 5:23
  Zostało ono przejrzyście wyjaśnione
 • 5:23 - 5:27
  w VI w p.n.e. w indyjskim tekście medycznym
 • 5:27 - 5:29
  przypisywanym Sushrucie
 • 5:29 - 5:31
  starożytnemu hinduskiemu mędrcowi
 • 5:31 - 5:33
  następująco
 • 5:33 - 5:35
  "Majac 6 różnych przypraw"
 • 5:35 - 5:38
  "jak wiele różnych smaków można uzyskać?
 • 5:38 - 5:41
  Proces tworzenia mieszanki
 • 5:41 - 5:45
  moze być rozbity na sześć pytań
 • 5:45 - 5:47
  Czy dodajesz "A", tak czy nie?
 • 5:47 - 5:49
  Czy dodajesz "B"
 • 5:49 - 5:50
  "C"
 • 5:50 - 5:51
  "D"
 • 5:51 - 5:52
  "E"
 • 5:52 - 5:54
  i "F"
 • 5:54 - 5:56
  Zdaj sobie sprawę, że rozrasta się to
 • 5:56 - 5:59
  w postaci drzewa możliwych sekwencji odpowiedzi
 • 5:59 - 6:05
  2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 64
 • 6:05 - 6:11
  są więc możliwe 64 różne sekwencje odpowiedzi
 • 6:11 - 6:15
  Zdaj sobie sprawę, że "n" pytań "TAK" lub "NIE"
 • 6:15 - 6:20
  daje 2 do potęgi "n" możliwych sekwencji odpowiedzi
 • 6:20 - 6:23
  W roku 1605 Francis Bacon
 • 6:23 - 6:25
  przejrzyście wyjaśnił, jak ten pomysł
 • 6:25 - 6:29
  pozwalał wysyłać wszystkie litery alfabetu
 • 6:29 - 6:31
  wykorzystując tylko jedną różnicę
 • 6:31 - 6:33
  Za pomocą swojego kodu dwuliterowego
 • 6:33 - 6:35
  pisał Bacon
 • 6:35 - 6:38
  "zamienianie dwóch liter w pięcu lokalizacjach"
 • 6:38 - 6:41
  "wystarczy do (określenia) 32 różnic"
 • 6:41 - 6:43
  "pozostawia to otwartymi drogi"
 • 6:43 - 6:46
  "którymi człowiek może wyrazić i oznaczyć"
 • 6:46 - 6:47
  "intencje swojego umysłu"
 • 6:47 - 6:49
  "na dowolną odległość"
 • 6:49 - 6:50
  "za pomocą przedmiotów"
 • 6:50 - 6:52
  "które są zdolne do (wykazywania)"
 • 6:52 - 6:54
  "jedynie dwóch stanów."
 • 6:54 - 6:55
  Ten prosty koncept
 • 6:55 - 6:57
  użycia pojedynczej różnicy
 • 6:57 - 6:59
  do przesyłania alfabetu
 • 6:59 - 7:00
  nabrał rzeczywistej mocy
 • 7:00 - 7:01
  w wieku XVII
 • 7:01 - 7:04
  dzięki wynalezieniu teleskopu
 • 7:04 - 7:05
  przez Hansa Lippersheya w 1608
 • 7:05 - 7:08
  i Galileusza w 1609
 • 7:08 - 7:12
  ponieważ szybko siła powiększenia ludzkiego oka
 • 7:12 - 7:13
  zwiększyła się od 3 do 8,
 • 7:13 - 7:16
  do 33 razy i powyżej.
 • 7:16 - 7:18
  Więc obserwacja pojedynczej różnicy
 • 7:18 - 7:21
  mogła być prowadzona na znacznie większe odległości
 • 7:22 - 7:24
  Robert Hook
 • 7:24 - 7:25
  angielski polimat
 • 7:25 - 7:29
  zainteresowany poprawą zdolności ludzkiego wzroku
 • 7:29 - 7:30
  za pomocą soczewek
 • 7:30 - 7:31
  zapoczątkował postęp
 • 7:31 - 7:35
  gdy poinformował Królewskie Towarzystwo Naukowe w 1684
 • 7:35 - 7:38
  gdy nagle "przy odrobinie praktyki
 • 7:38 - 7:41
  "ta sama litera może być widziana w Paryżu"
 • 7:41 - 7:46
  "w ciągu minuty od jej uwidocznienia w Londynie"
 • 7:46 - 7:48
  Nastąpił potem potop wynalazków
 • 7:48 - 7:50
  służących przekazywaniu różnic
 • 7:50 - 7:51
  bardziej efektywnie
 • 7:51 - 7:55
  na większe odległości
 • 7:55 - 7:57
  Jedna z technologii z 1795
 • 7:57 - 8:00
  perfekcyjnie ukazuje użycie pojedynczej różnicy
 • 8:00 - 8:03
  do przesyłania wszelkich informacji
 • 8:03 - 8:06
  Telegraf przesłonowy lorda George'a Murraya
 • 8:06 - 8:07
  był brytyjską odpowiedzią
 • 8:07 - 8:10
  na zagrożenie bonapartystów dla Anglii
 • 8:10 - 8:13
  Zbudowany był z sześciu obrotowych przesłon
 • 8:13 - 8:17
  które mogły być ustawione w pozycji "otwarte" lub "zamknięte"
 • 8:17 - 8:20
  stan każdej przysłony można uważać za pojedynczą różnicę
 • 8:20 - 8:23
  6 przysłon daje 6 pytań
 • 8:23 - 8:24
  "otwarta" lub "zamknięta'
 • 8:24 - 8:27
  dając nam 2 do potęgi 6
 • 8:27 - 8:30
  lub 64 różnice
 • 8:30 - 8:34
  wystarczająco dla wszystkich liter, cyfr itp.
 • 8:34 - 8:37
  Zdajmy sobie sprawę, że każda obserwacja telegrafu przesłonowego
 • 8:37 - 8:42
  może być pomyślana jako obserwacja jednej z 64 ścieżek
 • 8:42 - 8:49
  drzewa decyzyjnego
 • 8:52 - 8:54
  Za pomocą teleskopu stało się możliwe
 • 8:54 - 8:55
  wysyłanie liter
 • 8:55 - 8:57
  na niewiarygodną odległość
 • 8:57 - 8:59
  między stacjami przekaźnikowymi
 • 8:59 - 9:02
  jednakże obserwacja w 1820 doprowadziła
 • 9:02 - 9:04
  do powstania rewolucyjnej technologii
 • 9:04 - 9:05
  która na zawsze zmieniła
 • 9:05 - 9:08
  jak daleko te różnice mogą się przemieszczać
 • 9:08 - 9:10
  między stacjami przekaźnikowymi
 • 9:10 - 9:12
  to wywołało nowe pomysły
 • 9:12 - 9:17
  które wprowadziły nas do ery informacji
Τίτλος:
Historia telegrafów optycznych (Język Monet: 5/9)
Περιγραφή:

Historia telegrafów optycznych od ogni sygnałowych do XVIII w. telegrafów semaforowych. Prześledzimy pomysły Polibiusza, Eneasza Taktyka, Sushruta, Francisa Bacona, Roberta Hooke'a i innych.

Źródła:
Communications: An International History of the Formative Years (Burns)
Understanding Media (McLuhan)
The Mathematical Theory of Communication (Shannon)
The Histories (Polybius)
translation link: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Polybius/home.html)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:20

Polish subtitles

Αναθεωρήσεις Compare revisions