Return to Video

ოპტიკური ტელეგრაფების ისტორია (მონეტების ენა 5/9)

 • 0:05 - 0:10
  ცეცხლი არის ინფორმაციის გადაცემის ერთ-ერთი
  უძველესი მეთოდი
 • 0:10 - 0:15
  შესაძლოა, ხალხმა მისი გამოყენება პირდაპირ
  ცეცხლის გამოყენების სწავლის შემდეგ დაიწყო
 • 0:15 - 0:17
  მისი მეშვეობით ერთ ადამიანს შეუძლია
 • 0:17 - 0:21
  მანძილზე მეორე ადამიანის "რწმენის
  მდგომარეობაზე" მოახდინოს გავლენა
 • 0:21 - 0:25
  ცეცხლის ალის არსებობის ან არარსებობის
  გაცნობიერების უნარი
 • 0:25 - 0:29
  საშუალებას გვაძლევს გადავერთოთ
  ორიდან ერთ-ერთი "რწმენის მდგომარეობაზე"
 • 0:29 - 0:33
  ერთი განსხვავება, ორი მდგომარეობა
 • 0:35 - 0:41
  თუ გადავხედავთ ისტორიას, ვნახავთ, რომ
  ეს მნიშვნელოვანი იყო სამხედრო ძალებისთვის
 • 0:41 - 0:44
  რომლებიც ეფექტურ კომუნიკაციაზე იყვნენ
  დამყარებულნი
 • 0:44 - 0:48
  დავიწყოთ ძველბერძნული მითით
  კადმოსის შესახებ
 • 0:48 - 0:50
  ის იყო ფინიკიელი პრინცი, რომელმაც
  საბერძნეთს
 • 0:50 - 0:52
  პირველმა გააცნო "ფონეტიკური" წერილები
 • 0:52 - 0:56
  ბერძნულმა ანბანმა, რომელიც ფინიკიურ
  ასოებს ეფუძნება
 • 0:56 - 0:59
  მსუბუქ, იაფ პაპირუსთან ერთად
 • 0:59 - 1:00
  ხელი შეუწყო ძალაუფლების გადაცემას
 • 1:00 - 1:04
  სამღვდელოებიდან სამხედრო კლასამდე
 • 1:04 - 1:09
  ბერძნული სამხედრო ისტორია კი გვაწვდის
  მასალებს კომუნიკაციის განვითარების შესახებ
 • 1:09 - 1:12
  რომელიც გამაფრთხილებელი ჩირაღდნების
  გამოყენებიდან მომდინარეობს
 • 1:12 - 1:16
  პოლიბიუსი იყო ბერძენი ისტორიკოსი, რომელიც
  ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 200 წელს დაიბადა
 • 1:16 - 1:20
  მან დაწერა "ისტორიები", სადაც მოიპოვება
  ბევრი სამხილი
 • 1:20 - 1:23
  იმდოინდელი კომუნიკაციის ტექნოლოგიების
  შესახებ
 • 1:23 - 1:24
  ის წერს:
 • 1:24 - 1:30
  "სწორ დროს მოქმედება ბევრი წამოწყების
  ბედ-იღბალს წყვეტს
 • 1:30 - 1:36
  ამაში კი ყველაზე მეტად ცეცხლის ჩირაღდნები
  გვეხმარება"
 • 1:36 - 1:40
  თუმცა მას მშვენივრად ესმოდა ჩირაღდნების
  შეზღუდვები
 • 1:40 - 1:41
  ის წერს:
 • 1:41 - 1:47
  "შესაძლებელია ისეთი გზავნილის გადმოცემა
  რომელიც გვეტყვის, რომ 'ფლოტი მოვიდა'
 • 1:47 - 1:50
  თუმცა უფრო რთული სახის ინფორმაცია,
  მაგალითად მოქალაქეების ღალატი ან
 • 1:50 - 1:53
  ქალაქში მომხდარი ხოცვა-ჟლეტა--
 • 1:53 - 1:57
  მოვლენები, რომლებიც ხდება ხოლმე, თუმცა
  მათი განჭვრეტა რთულია
 • 1:57 - 2:01
  ცეცხლის სიგნალით მსგავს ინფორმაციას
  ვერ გადასცემდი"
 • 2:01 - 2:06
  ცეცხლის სიგნალი სასარგებლოა, როდესაც
  "გზავნილების სივრცე" მცირეა
 • 2:06 - 2:10
  მაგალითად, "მტერი მოგვიახლოვდა" ან
  "არ მოგვიახლოვდა"
 • 2:10 - 2:13
  თუმცა როდესაც გზავნილების სივრცე
 • 2:13 - 2:16
  --ეს აღნიშნავს ყველა შესაძლო გზავნილის
  რაოდენობას--
 • 2:16 - 2:21
  იზრდება, საჭირო ხდება უფრო მეტი
  განსხვავებულობის გადაცემა
 • 2:21 - 2:24
  "ისტორიებში'' პოლიბიუსი მოგვითხრობს
  ტექნოლოგიაზე, რომელიც შექმნა
 • 2:24 - 2:28
  ენეას ტაქტიკუსმა, ერთ-ერთმა ადრინდელმა
  მწერალმა ომის თემატიკაზე
 • 2:28 - 2:31
  ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეოთხე საუკუნეში
 • 2:31 - 2:34
  მისი ტექნოლოგიის აღწერა ასე
  გამოიყურება:
 • 2:34 - 2:38
  "ვისაც სურს სწრაფად გადასცეს ერთმანეთს
  გადაუდებელი ამბები ცეცხლის გამოყენებით
 • 2:38 - 2:43
  უნდა ჰქონდეთ ორი ერთნაირი ჯამი
  ზუსტად ერთნაირად განიერი და ერთნაირად ღრმა
 • 2:43 - 2:47
  შუაში უნდა გადიოდეს თოკი, რომელიც
  დაყოფილია ტოლ ნაწილებად
 • 2:47 - 2:52
  ყოველი ნაწილი უნდა იყოს კარგად გამოხატული
  და ბერძნული ასოთი აღნიშნული
 • 2:52 - 2:55
  თითოეული ასო უნდა შეესაბამებოდეს
  ერთ-ერთ გზავნილს
 • 2:55 - 3:00
  წინასწარ ცნობილი გზავნილებიდან, რომლებიც
  აღწერენ ომის დროს ხშირად მომხდარ მოვლენებს
 • 3:00 - 3:04
  კავშირის დასამყარებლად ისინი ასე უნდა
  მოქცეულიყვნენ:
 • 3:04 - 3:08
  თავიდან გამგზავნს უნდა აენთო ჩირაღდანი
  იმის სანიშნებლად, რომ გზავნილი ჰქონდა
 • 3:08 - 3:12
  მიმღებს კი თავისი ჩირაღდანი უნდა აენთო
  იმის სათქმელად, რომ მისაღებად მზად იყო
 • 3:12 - 3:16
  შემდეგ გამგზავნი ძირს დადებდა ჩირაღდანს
  და ორივე
 • 3:16 - 3:22
  დაიწყებდა თავიანთი ჯამების დაცლას
  ტოლი დიამეტრის მქონე ხვრელით
 • 3:22 - 3:28
  როდესაც სასურველ მოვლენა დადგებოდა
  გამგზავნი მაღლა აწევდა ჩირაღდანს
 • 3:28 - 3:30
  ეს ნიშნავდა, რომ ორივეს უნდა შეეჩერებინა
  წყლის დინება
 • 3:30 - 3:34
  ამით წყლის დონე ორივე ჯამში ზუსტად
  ერთნაირი იქნებოდა
 • 3:34 - 3:37
  და ეს დონე ერთიდაიგივე ასოზე იქნებოდა
  გაჩერებული
 • 3:37 - 3:44
  ეს მეთოდი იყენებდა განსხვავებას დროში
  რომ გადაეცა შეტყობინებები
 • 3:44 - 3:48
  თუმცა მისი გამომხატველობითი შესაძლებლობა
  შეზღუდული იყო
 • 3:48 - 3:50
  მისი სიჩქარის გამო
 • 3:50 - 3:55
  პოლიბიუსი შემდეგ წერს უფრო ახალ მეთოდზე,
  რომელიც შექმნა დემოკრატუსმა
 • 3:55 - 3:59
  შემდეგ ეს მეთოდი პოლიბიუსმა დახვეწა და
 • 3:59 - 4:05
  მისი თქმით "ნებისმიერი სახის სასწრაფო
  შეტყობინების გადაცემა შეეძლო"
 • 4:05 - 4:09
  ეს მეთოდი, რომელსაც "პოლიბიუსის კვადრატი"
  ეწოდება, ასე მუშაობს:
 • 4:09 - 4:13
  ორი ადამიანიდან თითოეულს აქვს 10 ცალი
  ჩირაღდანი
 • 4:13 - 4:16
  თითოეულთან ისინი დაყოფილია ორ ჯგუფად
  თითო ჯგუფში ხუთი ჩირაღდანი შედის
 • 4:16 - 4:20
  დასაწყისისთვის, გამგზავნი მაღლა წევს
  ჩირაღდანს და მიმღების პასუხს ელის
 • 4:20 - 4:25
  შემდეგ გამგზავნი ანთებს თითოეული ჯგუფიდან
  განსაზღვრული რაოდენობის ჩირაღდანს
 • 4:25 - 4:30
  და მათ მაღლა წევს
 • 4:30 - 4:36
  შემდეგ მიმღები ითვლის პირველ ჯგუფში
  ანთებული ჩირაღდნების რაოდენობას
 • 4:36 - 4:41
  ეს რიცხვი განსაზღვრავს რიგის ნომერს
  ანბანის ცხრილში, რომელიც ორივეს გააჩნია
 • 4:41 - 4:47
  მეორე ჯგუფის ჩირაღდნების რაოდენობა კი
  ამ ცხრილში სვეტის ნომერს განსაზღვრავს
 • 4:47 - 4:52
  რიგის და სვეტის ნომრების გადაკვეთით
  მივიღებთ რომელიმე ასოს
 • 4:52 - 4:57
  ამ მეთოდით ხდება ორი სიმბოლოს
  მიმოცვლა
 • 4:57 - 5:00
  თითოეული ჩირაღდნების ჯგუფი არის სიმბოლო
 • 5:00 - 5:03
  რომლებსაც შეუძლიათ ხუთი სხვადასხვა
  მნიშვნელობის მიღება
 • 5:03 - 5:05
  ერთიდან ხუთ ჩირაღდნამდე
 • 5:05 - 5:12
  ერთად, ეს სიმბოლოები ქმნიან ხუთჯერ ხუთ--
  25 სხვადასხვა მნიშვნელობას
 • 5:12 - 5:20
  ეს გამრავლება ძალიან
  მნიშვნელოვანია ჩვენს ამბავში
 • 5:20 - 5:27
  ის ახსნილია ქრისტეშობამდე მეექვსე საუკუნის
  ინდურ ტექსტში
 • 5:27 - 5:31
  რომლის ავტორადაც მიჩნეულია სუშრუტა
 • 5:31 - 5:32
  იქ წერია:
 • 5:32 - 5:34
  "თუ გვაქვს ექვსი სხვადასხვა სანელებელი
 • 5:34 - 5:38
  რამდენი სხვადასხვა გემოს მიღებაა
  შესაძლებელი?"
 • 5:38 - 5:44
  ნარევის მიღების პროცესი შეგვიძლია
  ექვს შეკითხვად დავყოთ
 • 5:44 - 5:47
  დაუმატებ თუ არა A-ს?
  კი ან არა
 • 5:47 - 5:50
  დაუმატებ თუ არა B-ს?
  C-ს?
 • 5:50 - 5:53
  D-ს? E-ს? ან F-ს?
 • 5:53 - 5:59
  ეს ყველაფერი მრავლდება და ვიღებთ
  შესაძლო პასუხების თანმიმდევრობების ხეს
 • 5:59 - 6:04
  ოჯერ ორჯერ ორჯერ ორჯერ ორჯერ ორი
  უდრის 64-ს
 • 6:04 - 6:10
  ამიტომ შესძლებელია 64 სხვადასხვა
  პასუხთა თანმიმდევრობა
 • 6:10 - 6:15
  თუ მოცემულია n რაოდენობის კი-ან-არა
  შეკითხვა
 • 6:15 - 6:19
  მაშინ შესაძლო პასუხთა თანმიმდევრობების
  რაოდენობა იქნება ორი n ხარიხში-ს ტოლი
 • 6:19 - 6:26
  1605 წელს ფრენსის ბეკონმა ახსნა, თუ როგორ
  შეიძლებოდა ამ აზრის გამოყენება
 • 6:26 - 6:29
  ანბანის ყველა ასოს გასაგზავნად
 • 6:29 - 6:31
  მხოლოდ ერთადერთი განსხვავებულობის
  მეშვეობით
 • 6:31 - 6:34
  ბეკონი წერდა:
 • 6:34 - 6:40
  "ორი ასოს ჩასმით ხუთ სხვადასხვა ადგილას
  მივიღებთ 32 შესაძლო მნიშვნელობას
 • 6:40 - 6:47
  ამის მეშვეობით ადამიანს შეუძლია მისი
  განზრახვების
 • 6:47 - 6:51
  გადაცემა ნებისმიერ მანძილზე მხოლოდ იმ
  ნივთების გამოყენებით,
 • 6:51 - 6:54
  რომლებსაც მხოლოდ ორი მნიშვნელობის
  გადაცემა შეუძლიათ"
 • 6:54 - 6:58
  ეს მარტივი იდეა,ერთადერთი განსხვავებულობის
  გამოყენებით მთლიანი ანბანის გადაცემა
 • 6:58 - 7:01
  გავრცელდა მე-17 საუკუნეში
 • 7:01 - 7:04
  ტელესკოპის გამოგონების წყალობით
 • 7:04 - 7:08
  ეს ხელსაწყო გამოიგონეს ლიპერშეიმ 1608 წელს
  და გალილეომ 1609 წელს
 • 7:08 - 7:16
  რადგან ადამიანის თვალის გამადიდებელი ძალა
  უცბად 32-მაგი გახდა
 • 7:16 - 7:21
  ერთადერთი განსხვავებულობის დაფიქსირება
  შესაძლებელი გახდა დიდი მანძილებიდან
 • 7:21 - 7:30
  რობერტ ჰუკმა,რომელიც ლინზებით ადამიანის
  მხედველობის შესაძლებლობებს სწავლობდა
 • 7:30 - 7:35
  დიდი ბიძგი მისცა პროგრესს, როდესაც
  1684 წელს თქვა:
 • 7:35 - 7:41
  მცირე ვარჯიშის შემდეგ უკვე შესაძლებელია
  პარიზიდან ისეთი საგნის დანახვა
 • 7:41 - 7:45
  რომელიც ლონდონში ერთი წუთის წინ
  გამოჩნდა
 • 7:45 - 7:48
  ამას მოყვა გამოგონებათა მთელი ტალღა
 • 7:48 - 7:53
  რომლებიც ცდილობდნენ განსხვავებულობების
  გადაცემას უფრო და უფრო დიდ მანძილებზე
 • 7:53 - 7:57
  1795 წლის ერთ-ერთი ტექნოლოგია
 • 7:57 - 8:00
  იდეალურად გვიჩვენებს ერთადერთი
  განსხვავებულობის მეშვეობით
 • 8:00 - 8:02
  ყველაფრის გადაცემის შესაძლებლობას
 • 8:02 - 8:06
  ლორდ ჯორჯ მიურეის"რყევის ტელეგრაფი"
 • 8:06 - 8:09
  იყო ბრიტანეთის პასუხი ნაპოლეონის
  მუქარებისადმი
 • 8:09 - 8:13
  ის შედგებოდა ექვსი მბრუნავი ჩამკეტისგან
 • 8:13 - 8:16
  და შეიძლებოდა ამ ჩამკეტების ან გახსნა, ან
  დაკეტვა
 • 8:16 - 8:19
  თითოეულ ჩამკეტს შეგვიძლია შევხედოთ,
  როგორც ერთ განსხვავებულობას
 • 8:19 - 8:24
  ექვსი ჩამკეტით გვაქვს ექვსი შეკითხვა -
  ღია ან დახურული
 • 8:24 - 8:29
  ეს გვაძლევს ორი მეექვსე ხარიხსში--
  ანუ 64 განსხვავებულობებს
 • 8:29 - 8:33
  ეს საკმარისია ყველა ასოსთვის და
  ციფრისთვის
 • 8:33 - 8:37
  რყევის ტელეგრაფზე თითოეული დაკვირვება
 • 8:37 - 8:52
  შეიძლება ჩავთვალოთ, როგორც ერთ-ერთი გზა
  გადაწყევტილების ხეზე
 • 8:52 - 8:58
  ტელესკოპის მეშვეობით კი შესაძლებელი იყო
  შეტყობინებების დიდ მანძილზე გადაცემა
 • 8:58 - 9:04
  თუმცა, ერთ-ერთმა დაკვირვებამ 1820 წელს
  მოგვცა რევოლუციური ტექნოლოგია
 • 9:04 - 9:10
  რამაც სამუდამოდ შეცვალა შეტყობინებების
  გადაცემის მანძილი
 • 9:10 - 9:17
  ამან დაბადა იდეები, რომლებმაც
  "ინფორმაციის ეპოქაში" გადაგვიყვანეს
Τίτλος:
ოპტიკური ტელეგრაფების ისტორია (მონეტების ენა 5/9)
Περιγραφή:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:20

Georgian subtitles

Αναθεωρήσεις Compare revisions