Return to Video

ოპტიკური ტელეგრაფების ისტორია (მონეტების ენა 5/9)

 • 0:05 - 0:10
  ცეცხლი არის ინფორმაციის გადაცემის ერთ-ერთი
  უძველესი მეთოდი
 • 0:10 - 0:15
  შესაძლოა, ხალხმა მისი გამოყენება პირდაპირ
  ცეცხლის გამოყენების სწავლის შემდეგ დაიწყო
 • 0:15 - 0:17
  მისი მეშვეობით ერთ ადამიანს შეუძლია
 • 0:17 - 0:21
  მანძილზე მეორე ადამიანის "რწმენის
  მდგომარეობაზე" მოახდინოს გავლენა
 • 0:21 - 0:25
  ცეცხლის ალის არსებობის ან არარსებობის
  გაცნობიერების უნარი
 • 0:25 - 0:29
  საშუალებას გვაძლევს გადავერთოთ
  ორიდან ერთ-ერთი "რწმენის მდგომარეობაზე"
 • 0:29 - 0:33
  ერთი განსხვავება, ორი მდგომარეობა
 • 0:35 - 0:41
  თუ გადავხედავთ ისტორიას, ვნახავთ, რომ
  ეს მნიშვნელოვანი იყო სამხედრო ძალებისთვის
 • 0:41 - 0:44
  რომლებიც ეფექტურ კომუნიკაციაზე იყვნენ
  დამყარებულნი
 • 0:44 - 0:48
  დავიწყოთ ძველბერძნული მითით
  კადმოსის შესახებ
 • 0:48 - 0:50
  ის იყო ფინიკიელი პრინცი, რომელმაც
  საბერძნეთს
 • 0:50 - 0:52
  პირველმა გააცნო "ფონეტიკური" წერილები
 • 0:52 - 0:56
  ბერძნულმა ანბანმა, რომელიც ფინიკიურ
  ასოებს ეფუძნება
 • 0:56 - 0:59
  მსუბუქ, იაფ პაპირუსთან ერთად
 • 0:59 - 1:00
  ხელი შეუწყო ძალაუფლების გადაცემას
 • 1:00 - 1:04
  სამღვდელოებიდან სამხედრო კლასამდე
 • 1:04 - 1:09
  ბერძნული სამხედრო ისტორია კი გვაწვდის
  მასალებს კომუნიკაციის განვითარების შესახებ
 • 1:09 - 1:12
  რომელიც გამაფრთხილებელი ჩირაღდნების
  გამოყენებიდან მომდინარეობს
 • 1:12 - 1:16
  პოლიბიუსი იყო ბერძენი ისტორიკოსი, რომელიც
  ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 200 წელს დაიბადა
 • 1:16 - 1:20
  მან დაწერა "ისტორიები", სადაც მოიპოვება
  ბევრი სამხილი
 • 1:20 - 1:23
  იმდოინდელი კომუნიკაციის ტექნოლოგიების
  შესახებ
 • 1:23 - 1:24
  ის წერს:
 • 1:24 - 1:30
  "სწორ დროს მოქმედება ბევრი წამოწყების
  ბედ-იღბალს წყვეტს
 • 1:30 - 1:36
  ამაში კი ყველაზე მეტად ცეცხლის ჩირაღდნები
  გვეხმარება"
 • 1:36 - 1:40
  თუმცა მას მშვენივრად ესმოდა ჩირაღდნების
  შეზღუდვები
 • 1:40 - 1:41
  ის წერს:
 • 1:41 - 1:47
  "შესაძლებელია ისეთი გზავნილის გადმოცემა
  რომელიც გვეტყვის, რომ 'ფლოტი მოვიდა'
 • 1:47 - 1:50
  თუმცა უფრო რთული სახის ინფორმაცია,
  მაგალითად მოქალაქეების ღალატი ან
 • 1:50 - 1:53
  ქალაქში მომხდარი ხოცვა-ჟლეტა--
 • 1:53 - 1:57
  მოვლენები, რომლებიც ხდება ხოლმე, თუმცა
  მათი განჭვრეტა რთულია
 • 1:57 - 2:01
  ცეცხლის სიგნალით მსგავს ინფორმაციას
  ვერ გადასცემდი"
 • 2:01 - 2:06
  ცეცხლის სიგნალი სასარგებლოა, როდესაც
  "გზავნილების სივრცე" მცირეა
 • 2:06 - 2:10
  მაგალითად, "მტერი მოგვიახლოვდა" ან
  "არ მოგვიახლოვდა"
 • 2:10 - 2:13
  თუმცა როდესაც გზავნილების სივრცე
 • 2:13 - 2:16
  --ეს აღნიშნავს ყველა შესაძლო გზავნილის
  რაოდენობას--
 • 2:16 - 2:21
  იზრდება, საჭირო ხდება უფრო მეტი
  განსხვავებულობის გადაცემა
 • 2:21 - 2:24
  "ისტორიებში'' პოლიბიუსი მოგვითხრობს
  ტექნოლოგიაზე, რომელიც შექმნა
 • 2:24 - 2:28
  ენეას ტაქტიკუსმა, ერთ-ერთმა ადრინდელმა
  მწერალმა ომის თემატიკაზე
 • 2:28 - 2:31
  ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეოთხე საუკუნეში
 • 2:31 - 2:34
  მისი ტექნოლოგიის აღწერა ასე
  გამოიყურება:
 • 2:34 - 2:38
  "ვისაც სურს სწრაფად გადასცეს ერთმანეთს
  გადაუდებელი ამბები ცეცხლის გამოყენებით
 • 2:38 - 2:43
  უნდა ჰქონდეთ ორი ერთნაირი ჯამი
  ზუსტად ერთნაირად განიერი და ერთნაირად ღრმა
 • 2:43 - 2:47
  შუაში უნდა გადიოდეს თოკი, რომელიც
  დაყოფილია ტოლ ნაწილებად
 • 2:47 - 2:52
  ყოველი ნაწილი უნდა იყოს კარგად გამოხატული
  და ბერძნული ასოთი აღნიშნული
 • 2:52 - 2:55
  თითოეული ასო უნდა შეესაბამებოდეს
  ერთ-ერთ გზავნილს
 • 2:55 - 3:00
  წინასწარ ცნობილი გზავნილებიდან, რომლებიც
  აღწერენ ომის დროს ხშირად მომხდარ მოვლენებს
 • 3:00 - 3:04
  კავშირის დასამყარებლად ისინი ასე უნდა
  მოქცეულიყვნენ:
Τίτλος:
ოპტიკური ტელეგრაფების ისტორია (მონეტების ენა 5/9)
Περιγραφή:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:20

Georgian subtitles

Αναθεωρήσεις Compare revisions