Return to Video

Dějiny optických telegrafů (Jazyk mincí: 5/9)

 • 0:05 - 0:09
  Signální oheň je bezpochyby jednou z nejstarších technologií
 • 0:09 - 0:11
  pro přenos informací -
 • 0:11 - 0:15
  pochází pravděpodobně už z doby, kdy člověk poprvé začal kotrolovaně využívat oheň.
 • 0:15 - 0:19
  Umožňuje ovlivnit stav myšlení někoho jiného
 • 0:19 - 0:21
  i přes velkou vzdálenost.
 • 0:21 - 0:23
  Protože díky schopnosti zpozorovat
 • 0:23 - 0:26
  přítomnost nebo naopak absenci čehokoliv,
 • 0:26 - 0:30
  jsme schopni přepínat mezi dvěma stavy vědomí.
 • 0:30 - 0:33
  Jeden rozdíl. Dva stavy.
 • 0:35 - 0:37
  A když se podíváme zpět do historie,
 • 0:37 - 0:39
  zjistíme, že toto bylo velmi důležité
 • 0:39 - 0:41
  pro všechny armády,
 • 0:41 - 0:44
  protože se spoléhají na efektivní komunikaci.
 • 0:44 - 0:45
  Je to dobře vidět na příkladu
 • 0:45 - 0:48
  řeckého mýtu o Kadmovi -
 • 0:48 - 0:50
  fénickém princi, který představil Řekům
 • 0:50 - 0:53
  fonetická písmena.
 • 0:53 - 0:54
  Řecká abeceda -
 • 0:54 - 0:56
  odvozená z fénických písmen -
 • 0:56 - 0:58
  společně se světlem a levným papyrem
 • 0:58 - 1:01
  způsobila přesun moci
 • 1:01 - 1:04
  od knězů k armádě.
 • 1:04 - 1:07
  A historie řeckého vojenství nám předkládá jasný důkaz
 • 1:07 - 1:09
  prvních pokroků v komunikaci,
 • 1:09 - 1:12
  v oblasti užívání signálních pochodní.
 • 1:12 - 1:17
  Polybios byl řecký historik, který se narodil 200 př.n.l.
 • 1:17 - 1:18
  Napsal dílo Dějiny, což je
 • 1:18 - 1:20
  pokladnice různých detailů
 • 1:20 - 1:23
  o komunikačních technologiích této doby.
 • 1:23 - 1:26
  Napsal: "Schopnost jednat v tu pravou chvíli
 • 1:26 - 1:30
  velmi přispívá úspěchu všech podniků.
 • 1:30 - 1:34
  A signální ohně jsou tím nejefektivnějším prostředkem,
 • 1:34 - 1:36
  který nám k tomu může pomoci."
 • 1:36 - 1:40
  Nicméně, byl si vědom i jejich omezení.
 • 1:40 - 1:41
  Napsal:
 • 1:41 - 1:44
  Lidé se mohli předem domluvit, že vyšlou signál
 • 1:44 - 1:47
  ve chvíli, kdy dorazí flotila do přístavu.
 • 1:47 - 1:49
  Ale když byli nějací občané
 • 1:49 - 1:51
  obviněni ze zrady
 • 1:51 - 1:54
  nebo se ve městě odehrál nějaký masakr -
 • 1:54 - 1:57
  věci, které se stávají často, ale nemohou být předvídány -
 • 1:57 - 2:02
  pro všechny tyto záležitosti je dorozumívání pomocí signálního ohně nepoužitelné."
 • 2:02 - 2:03
  Signální oheň je skvělý ve chvíli,
 • 2:03 - 2:06
  kdy máme jen omezené množství různých sdělení -
 • 2:06 - 2:11
  například jestli nepřítel dorazil nebo nedorazil.
 • 2:11 - 2:14
  Nicméně, když rozsah zpráv -
 • 2:14 - 2:17
  celkové množství možných sdělení - naroste,
 • 2:17 - 2:20
  je potřeba si navzájem sdělit mnoho různých detailů.
 • 2:20 - 2:23
  A v Dějinách Polybios popisuje technologii,
 • 2:23 - 2:26
  kterou vyvinul Aeneas Tacticus -
 • 2:26 - 2:28
  jeden z nejranějších řeckých spisovatelů, který se zabýval válečným uměním -
 • 2:28 - 2:31
  v 4. století př. n. l.
 • 2:31 - 2:34
  A jeho technologie byla popsána následovně:
 • 2:34 - 2:36
  "Ti, kteří si navzájem potřebují sdělit
 • 2:36 - 2:38
  novinky pomocí signálního ohně,
 • 2:38 - 2:40
  by si měli obstarat dvě nádoby
 • 2:40 - 2:43
  o přesně stejných rozměrech.
 • 2:43 - 2:45
  Doprostřed nádoby poté vložit tyč
 • 2:45 - 2:48
  rozdělenou na stejné části -
 • 2:48 - 2:50
  každá z nich musí být jasně oddělená od té následující,
 • 2:50 - 2:52
  označené řeckým písmenem."
 • 2:52 - 2:54
  Každé písmeno odpovídá
 • 2:54 - 2:57
  jedné zprávě v seznamu, který obsahuje
 • 2:57 - 3:01
  ty nejčastější události, které ve válce mohou nastat.
 • 3:01 - 3:04
  Při komunikaci poté postupovali následovně:
 • 3:04 - 3:06
  Nejprve odesílatel zdvihl pochodeň,
 • 3:06 - 3:08
  aby dal najevo, že chce vyslat zprávu.
 • 3:08 - 3:10
  Adresát poté zdvihl svou pochodeň
 • 3:10 - 3:12
  a tím dal najevo, že je připraven zprávu přijmout.
 • 3:12 - 3:16
  Poté odesílatel opět spustil svojí pochodeň dolů
 • 3:16 - 3:18
  a oba začli vyprazdňovat svoje nádoby
 • 3:18 - 3:23
  pomocí otvoru stejné velikosti ve spodní části nádoby.
 • 3:23 - 3:25
  Jakmile se dostali na úroveň, která symbolizovala danou událost,
 • 3:25 - 3:27
  odesílatel zdvihl svoji pochodeň
 • 3:27 - 3:31
  a tím dal najevo, že mají oba zastavit proud vody.
 • 3:31 - 3:34
  Tím dostali vodu v nádobách na stejnou úroveň
 • 3:34 - 3:39
  a sdíleli díky tomu zprávu navzájem.
 • 3:39 - 3:41
  Tato šikovná metoda
 • 3:41 - 3:45
  využívala rozdílů v čase pro přenos zpráv.
 • 3:45 - 3:48
  Nicméně vyjadřovací schopnost této metody byla omezená,
 • 3:48 - 3:51
  především kvůli její rychlosti.
 • 3:51 - 3:53
  Polybios poté napsal i o novější metodě -
 • 3:53 - 3:56
  kterou původně vymyslel Demokritos -
 • 3:56 - 3:59
  o které tvrdil, že jí "zdokonalil
 • 3:59 - 4:01
  a učinil schopnou vyslat -
 • 4:01 - 4:03
  s velkou přesností -
 • 4:03 - 4:05
  jakýkoliv druh akutní zprávy."
 • 4:05 - 4:07
  Jeho metoda - nyní známa jako Polybiův čtverec -
 • 4:07 - 4:09
  funguje takto:
 • 4:09 - 4:11
  Dva lidé, odděleni velkou vzdáleností,
 • 4:11 - 4:13
  mají každý deset pochodní -
 • 4:13 - 4:15
  rozdělené do dvou skupin po pěti.
 • 4:15 - 4:17
  Na začátku odesílatel zdvihne svou pochodeň
 • 4:17 - 4:20
  a čeká, až mu příjemce odpoví.
 • 4:20 - 4:23
  Poté odesílatel zapálí určitý počet pochodní
 • 4:23 - 4:26
  z každé skupiny - a zdvihne je.
 • 4:32 - 4:33
  Příjemce poté spočítá
 • 4:33 - 4:37
  počet pochodní zapálených z první skupiny.
 • 4:37 - 4:39
  Toto číslo označuje řadu
 • 4:39 - 4:42
  v mřížce, kterou navzájem sdílejí.
 • 4:42 - 4:44
  A druhá skupina pochodní
 • 4:44 - 4:47
  označuje sloupec v této mřížce.
 • 4:47 - 4:50
  V průsečíku řady a sloupce
 • 4:50 - 4:52
  se nachází odeslané písmeno.
 • 4:52 - 4:54
  Uvědomte si, že o této metodě můžeme uvažovat
 • 4:54 - 4:57
  jako o výměně dvou symbolů.
 • 4:57 - 5:00
  Každá ze skupin pěti pochodní je symbolem,
 • 5:00 - 5:03
  který je omezen na pět variací -
 • 5:03 - 5:05
  od jedné do pěti pochodní.
 • 5:05 - 5:08
  Když počet těchto variací vynásobíme dohromady,
 • 5:08 - 5:13
  dostaneme 5 x 5 = 25 různých možností -
 • 5:13 - 5:15
  ne 5 + 5.
 • 5:15 - 5:17
  Toto násobení ukazuje
 • 5:17 - 5:21
  důležitost chápání kombinatoriky v našem příběhu.
 • 5:21 - 5:25
  Toto bylo jasně vysvětleno už v 6. stol. př. n. l.
 • 5:25 - 5:29
  v indickém textu o lékařství, který byl připisován Sushrutovi -
 • 5:29 - 5:32
  starodávnému indickému mudrcovi - následovně:
 • 5:32 - 5:35
  "Máme 6 druhů koření,
 • 5:35 - 5:38
  kolik různých příchutí z nich můžeme namíchat?"
 • 5:38 - 5:41
  Proces vytváření směsi
 • 5:41 - 5:44
  může být rozdělen do šesti otázek:
 • 5:44 - 5:47
  Přidáváš A? Ano, nebo ne?
 • 5:47 - 5:49
  Přidáváš B?
 • 5:49 - 5:50
  C?
 • 5:50 - 5:51
  D?
 • 5:51 - 5:52
  E?
 • 5:52 - 5:54
  a F?
 • 5:54 - 5:56
  Uvědomte si, že to můžeme zapsat i jako strom
 • 5:56 - 5:59
  s různými posloupnostmi odpovědí -
 • 5:59 - 6:05
  2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 64 ...
 • 6:05 - 6:08
  Je tedy možné vytvořit
 • 6:08 - 6:11
  64 různých posloupností odpovědí.
 • 6:11 - 6:15
  Povšimněte si, že číslo n (počet otázek na ano-ne)
 • 6:15 - 6:20
  nám dává 2 na n možných posloupností odpovědí.
 • 6:20 - 6:24
  V roce 1605 Francis Bacon jasně vysvětlil,
 • 6:24 - 6:27
  jak tento nápad umožňuje odeslat
 • 6:27 - 6:29
  všechna písmena abecedy
 • 6:29 - 6:31
  pomocí jednoho jediného rozdílu.
 • 6:31 - 6:35
  O svém bilaterální šifře Bacon napsal:
 • 6:35 - 6:38
  Rozmístění dvou písmen na pět míst
 • 6:38 - 6:41
  dostačuje pro vyjádření 32 rozdílů.
 • 6:41 - 6:44
  Tímto uměním se otevírá cesta, díky které může člověk
 • 6:44 - 6:47
  vyjádřit své záměry
 • 6:47 - 6:51
  z jakkoliv vzdáleného místa i s objekty, které jsou
 • 6:51 - 6:53
  schopny signalizovat pouze dva odlišné stavy."
 • 6:53 - 6:57
  Tato jednoduchá myšlenka používat jediného rozdílu
 • 6:57 - 6:59
  k vyjádření všech písmen abecedy při komunikaci
 • 6:59 - 7:01
  se opravdu ujala až v 17. století
 • 7:01 - 7:04
  díky tomu, že byl vynalezen teleskop
 • 7:04 - 7:08
  nejprve Lippersheyem v roce 1608 a poté Galileem v roce 1609.
 • 7:08 - 7:11
  Protože tímto vzostla přibližovací schopnost lidského oka
 • 7:11 - 7:16
  ze trojnásobné na osminásobnou, třiatřicetinásobnou - a tak dále.
 • 7:16 - 7:18
  Takže pozorování rozdílů
 • 7:18 - 7:21
  mohlo být uskutečňování na mnohem větší vzdálenost.
 • 7:23 - 7:26
  Robert Hooke, anglický polyhistor, který se zajímal
 • 7:26 - 7:30
  o zlepšení schopností lidského zraku pomocí čoček,
 • 7:30 - 7:35
  nastartoval další pokrok, když v Královské společnosti v roce 1684 řekl,
 • 7:35 - 7:38
  že najednou, "s trochou cviku může být
 • 7:38 - 7:41
  v Paříži viděn stejný znak,
 • 7:41 - 7:46
  který byl minutu předtím vyslán v Londýně."
 • 7:46 - 7:48
  Následovala záplava různých vynálezů,
 • 7:48 - 7:51
  které pomáhaly přenášet informace efektivněji
 • 7:51 - 7:54
  a na větší vzdálenosti.
 • 7:54 - 7:59
  Jedna z technologií z roku 1795 perfektně ukazuje použití
 • 7:59 - 8:02
  jediného rozdílu pro libovolné sdělení.
 • 8:02 - 8:06
  "Telegraf z klapek" lorda George Murraye
 • 8:06 - 8:10
  byl britskou reakcí na hrozbu, kterou představoval pro Anglii Napoleon Bonaparte.
 • 8:10 - 8:13
  Byl složen ze šesti otočných klapek,
 • 8:13 - 8:17
  které mohly být nastaveny buď jako "otevřené", nebo "zavřené".
 • 8:17 - 8:20
  Každou klapku si můžeme představit jako jeden rozdíl.
 • 8:20 - 8:24
  S šesti klapkami máme k dispozici šest otázek - otevřeno nebo zavřeno -
 • 8:24 - 8:29
  které nám dávají 2^6, neboli 64 rozdílů -
 • 8:29 - 8:34
  což je dostatečné pro všechna písmena, čísla a další znaky.
 • 8:34 - 8:38
  Pozorování tohoto telegrafu z klapek si můžeme také představit
 • 8:38 - 8:40
  jako pozorování
 • 8:40 - 8:45
  jedné ze 64 různých větví rozhodovacího stromu.
 • 8:52 - 8:55
  A s pomocí teleskopu bylo nyní možné vysílat písmena
 • 8:55 - 8:59
  pomocí majáků přes neuvěřitelné vzdálenosti.
 • 8:59 - 9:01
  Tento objev z roku 1820
 • 9:01 - 9:04
  pomohl k revoluční technologii,
 • 9:04 - 9:07
  který navždy změnila, jak daleko tyto informace
 • 9:07 - 9:10
  mohou cestovat mezi majáky.
 • 9:10 - 9:12
  Toto pomohlo novým nápadům,
 • 9:12 - 9:17
  které nás postupně přivedly do "informačního věku".
Τίτλος:
Dějiny optických telegrafů (Jazyk mincí: 5/9)
Περιγραφή:

The history of visual telegraphs from the signal fire to 18th Century semaphore lines. We visit ideas of Polybius, Aeneas Tactius, Sushruta, Francis Bacon, Robert Hooke and others.

References:
Communications: An International History of the Formative Years (Burns)
Understanding Media (McLuhan)
The Mathematical Theory of Communication (Shannon)
The Histories (Polybius)
translation link: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Polybius/home.html)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:20

Czech subtitles

Αναθεωρήσεις Compare revisions