YouTube

Got a YouTube account?

Νέο: ενεργοποιείστε μεταφράσεις και λεζάντες που δημιουργήθηκαν από θεατές στο κανάλι σας στο YouTube!

Czech υπότιτλους

← Dějiny optických telegrafů (Jazyk mincí: 5/9)

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
11 Γλώσσες

Showing Revision 2 created 07/07/2015 by Czech Grammar Bot.

 1. Signální oheň je bezpochyby jednou z nejstarších technologií
 2. pro přenos informací -
 3. pochází pravděpodobně už z doby, kdy člověk poprvé začal kotrolovaně využívat oheň.
 4. Umožňuje ovlivnit stav myšlení někoho jiného
 5. i přes velkou vzdálenost.
 6. Protože díky schopnosti zpozorovat
 7. přítomnost nebo naopak absenci čehokoliv,
 8. jsme schopni přepínat mezi dvěma stavy vědomí.
 9. Jeden rozdíl. Dva stavy.
 10. A když se podíváme zpět do historie,
 11. zjistíme, že toto bylo velmi důležité
 12. pro všechny armády,
 13. protože se spoléhají na efektivní komunikaci.
 14. Je to dobře vidět na příkladu
 15. řeckého mýtu o Kadmovi -
 16. fénickém princi, který představil Řekům
 17. fonetická písmena.
 18. Řecká abeceda -
 19. odvozená z fénických písmen -
 20. společně se světlem a levným papyrem
 21. způsobila přesun moci
 22. od knězů k armádě.
 23. A historie řeckého vojenství nám předkládá jasný důkaz
 24. prvních pokroků v komunikaci,
 25. v oblasti užívání signálních pochodní.
 26. Polybios byl řecký historik, který se narodil 200 př.n.l.
 27. Napsal dílo Dějiny, což je
 28. pokladnice různých detailů
 29. o komunikačních technologiích této doby.
 30. Napsal: "Schopnost jednat v tu pravou chvíli
 31. velmi přispívá úspěchu všech podniků.
 32. A signální ohně jsou tím nejefektivnějším prostředkem,
 33. který nám k tomu může pomoci."
 34. Nicméně, byl si vědom i jejich omezení.
 35. Napsal:
 36. Lidé se mohli předem domluvit, že vyšlou signál
 37. ve chvíli, kdy dorazí flotila do přístavu.
 38. Ale když byli nějací občané
 39. obviněni ze zrady
 40. nebo se ve městě odehrál nějaký masakr -
 41. věci, které se stávají často, ale nemohou být předvídány -
 42. pro všechny tyto záležitosti je dorozumívání pomocí signálního ohně nepoužitelné."
 43. Signální oheň je skvělý ve chvíli,
 44. kdy máme jen omezené množství různých sdělení -
 45. například jestli nepřítel dorazil nebo nedorazil.
 46. Nicméně, když rozsah zpráv -
 47. celkové množství možných sdělení - naroste,
 48. je potřeba si navzájem sdělit mnoho různých detailů.
 49. A v Dějinách Polybios popisuje technologii,
 50. kterou vyvinul Aeneas Tacticus -
 51. jeden z nejranějších řeckých spisovatelů, který se zabýval válečným uměním -
 52. v 4. století př. n. l.
 53. A jeho technologie byla popsána následovně:
 54. "Ti, kteří si navzájem potřebují sdělit
 55. novinky pomocí signálního ohně,
 56. by si měli obstarat dvě nádoby
 57. o přesně stejných rozměrech.
 58. Doprostřed nádoby poté vložit tyč
 59. rozdělenou na stejné části -
 60. každá z nich musí být jasně oddělená od té následující,
 61. označené řeckým písmenem."
 62. Každé písmeno odpovídá
 63. jedné zprávě v seznamu, který obsahuje
 64. ty nejčastější události, které ve válce mohou nastat.
 65. Při komunikaci poté postupovali následovně:
 66. Nejprve odesílatel zdvihl pochodeň,
 67. aby dal najevo, že chce vyslat zprávu.
 68. Adresát poté zdvihl svou pochodeň
 69. a tím dal najevo, že je připraven zprávu přijmout.
 70. Poté odesílatel opět spustil svojí pochodeň dolů
 71. a oba začli vyprazdňovat svoje nádoby
 72. pomocí otvoru stejné velikosti ve spodní části nádoby.
 73. Jakmile se dostali na úroveň, která symbolizovala danou událost,
 74. odesílatel zdvihl svoji pochodeň
 75. a tím dal najevo, že mají oba zastavit proud vody.
 76. Tím dostali vodu v nádobách na stejnou úroveň
 77. a sdíleli díky tomu zprávu navzájem.
 78. Tato šikovná metoda
 79. využívala rozdílů v čase pro přenos zpráv.
 80. Nicméně vyjadřovací schopnost této metody byla omezená,
 81. především kvůli její rychlosti.
 82. Polybios poté napsal i o novější metodě -
 83. kterou původně vymyslel Demokritos -
 84. o které tvrdil, že jí "zdokonalil
 85. a učinil schopnou vyslat -
 86. s velkou přesností -
 87. jakýkoliv druh akutní zprávy."
 88. Jeho metoda - nyní známa jako Polybiův čtverec -
 89. funguje takto:
 90. Dva lidé, odděleni velkou vzdáleností,
 91. mají každý deset pochodní -
 92. rozdělené do dvou skupin po pěti.
 93. Na začátku odesílatel zdvihne svou pochodeň
 94. a čeká, až mu příjemce odpoví.
 95. Poté odesílatel zapálí určitý počet pochodní
 96. z každé skupiny - a zdvihne je.
 97. Příjemce poté spočítá
 98. počet pochodní zapálených z první skupiny.
 99. Toto číslo označuje řadu
 100. v mřížce, kterou navzájem sdílejí.
 101. A druhá skupina pochodní
 102. označuje sloupec v této mřížce.
 103. V průsečíku řady a sloupce
 104. se nachází odeslané písmeno.
 105. Uvědomte si, že o této metodě můžeme uvažovat
 106. jako o výměně dvou symbolů.
 107. Každá ze skupin pěti pochodní je symbolem,
 108. který je omezen na pět variací -
 109. od jedné do pěti pochodní.
 110. Když počet těchto variací vynásobíme dohromady,
 111. dostaneme 5 x 5 = 25 různých možností -
 112. ne 5 + 5.
 113. Toto násobení ukazuje
 114. důležitost chápání kombinatoriky v našem příběhu.
 115. Toto bylo jasně vysvětleno už v 6. stol. př. n. l.
 116. v indickém textu o lékařství, který byl připisován Sushrutovi -
 117. starodávnému indickému mudrcovi - následovně:
 118. "Máme 6 druhů koření,
 119. kolik různých příchutí z nich můžeme namíchat?"
 120. Proces vytváření směsi
 121. může být rozdělen do šesti otázek:
 122. Přidáváš A? Ano, nebo ne?
 123. Přidáváš B?
 124. C?
 125. D?
 126. E?
 127. a F?
 128. Uvědomte si, že to můžeme zapsat i jako strom
 129. s různými posloupnostmi odpovědí -
 130. 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 64 ...
 131. Je tedy možné vytvořit
 132. 64 různých posloupností odpovědí.
 133. Povšimněte si, že číslo n (počet otázek na ano-ne)
 134. nám dává 2 na n možných posloupností odpovědí.
 135. V roce 1605 Francis Bacon jasně vysvětlil,
 136. jak tento nápad umožňuje odeslat
 137. všechna písmena abecedy
 138. pomocí jednoho jediného rozdílu.
 139. O svém bilaterální šifře Bacon napsal:
 140. Rozmístění dvou písmen na pět míst
 141. dostačuje pro vyjádření 32 rozdílů.
 142. Tímto uměním se otevírá cesta, díky které může člověk
 143. vyjádřit své záměry
 144. z jakkoliv vzdáleného místa i s objekty, které jsou
 145. schopny signalizovat pouze dva odlišné stavy."
 146. Tato jednoduchá myšlenka používat jediného rozdílu
 147. k vyjádření všech písmen abecedy při komunikaci
 148. se opravdu ujala až v 17. století
 149. díky tomu, že byl vynalezen teleskop
 150. nejprve Lippersheyem v roce 1608 a poté Galileem v roce 1609.
 151. Protože tímto vzostla přibližovací schopnost lidského oka
 152. ze trojnásobné na osminásobnou, třiatřicetinásobnou - a tak dále.
 153. Takže pozorování rozdílů
 154. mohlo být uskutečňování na mnohem větší vzdálenost.
 155. Robert Hooke, anglický polyhistor, který se zajímal
 156. o zlepšení schopností lidského zraku pomocí čoček,
 157. nastartoval další pokrok, když v Královské společnosti v roce 1684 řekl,
 158. že najednou, "s trochou cviku může být
 159. v Paříži viděn stejný znak,
 160. který byl minutu předtím vyslán v Londýně."
 161. Následovala záplava různých vynálezů,
 162. které pomáhaly přenášet informace efektivněji
 163. a na větší vzdálenosti.
 164. Jedna z technologií z roku 1795 perfektně ukazuje použití
 165. jediného rozdílu pro libovolné sdělení.
 166. "Telegraf z klapek" lorda George Murraye
 167. byl britskou reakcí na hrozbu, kterou představoval pro Anglii Napoleon Bonaparte.
 168. Byl složen ze šesti otočných klapek,
 169. které mohly být nastaveny buď jako "otevřené", nebo "zavřené".
 170. Každou klapku si můžeme představit jako jeden rozdíl.
 171. S šesti klapkami máme k dispozici šest otázek - otevřeno nebo zavřeno -
 172. které nám dávají 2^6, neboli 64 rozdílů -
 173. což je dostatečné pro všechna písmena, čísla a další znaky.
 174. Pozorování tohoto telegrafu z klapek si můžeme také představit
 175. jako pozorování
 176. jedné ze 64 různých větví rozhodovacího stromu.
 177. A s pomocí teleskopu bylo nyní možné vysílat písmena
 178. pomocí majáků přes neuvěřitelné vzdálenosti.
 179. Tento objev z roku 1820
 180. pomohl k revoluční technologii,
 181. který navždy změnila, jak daleko tyto informace
 182. mohou cestovat mezi majáky.
 183. Toto pomohlo novým nápadům,
 184. které nás postupně přivedly do "informačního věku".