Return to Video

(h) TROM - 2.6 Politicians, voting and democracy

 • 0:04 - 0:09
  Политици, гласуване и демокрация
 • 0:13 - 0:19
  Политиците са човешки същества
  и като всички нас се влияят от средата.
 • 0:20 - 0:27
  Когато политиците достигнат парламентарната
  среда, те ще се държат в съответствие с нея.
 • 0:30 - 0:38
  Правителствата съществуват от хилядолетия
  и винаги са воювали и са се избивали помежду си.
 • 0:38 - 0:42
  Всички управлявани от хората
  правителства по същество са порочни.
 • 0:42 - 0:45
  Обслужват интересите
  на затворен кръг от хора.
 • 0:45 - 0:49
  Това им се налага, защото в противен случай
  няма да бъдат избрани.
 • 0:49 - 0:53
  И стоим с илюзията, че оправяме обществото,
  правим го по-добро,
 • 0:53 - 0:56
  избираме почтени хора в правителството.
 • 0:56 - 1:01
  Всичко това е заблуда. Трябва да имаме
  правителство, което не е основано върху парите.
 • 1:01 - 1:06
  Трябва да имаме правителство от машини,
  които разпределят продуктите и услугите,
 • 1:06 - 1:11
  независимо от раса, религия или лични възгледи.
 • 1:11 - 1:15
  С други думи, на хората трябва да им бъде
  позволено да живеят по начина,
 • 1:15 - 1:19
  по който искат,
  без вие да им казвате какво да правят.
 • 1:19 - 1:22
  Когато се издигнете и кажете:
  "Това е правилният начин!",
 • 1:22 - 1:25
  вие говорите за вашия начин,
  отговарящ на ценностите ви.
 • 1:25 - 1:29
  Но това не го прави правилен.
  Прави го единствено подходящ за вас.
 • 1:29 - 1:33
  Бъдещето ще бъде много различно
  от днешния свят.
 • 1:33 - 1:37
  Бъдещето ще е основано на това
  дали системата работи,
 • 1:37 - 1:40
  дали помага на повечето хора,
 • 1:40 - 1:46
  дали подкрепя споделянето на съществени
  ценности или възпрепятства това.
 • 1:46 - 1:50
  Така ще решаваме коя система
  да бъде избрана:
 • 1:50 - 1:54
  колко добре функционира.
  Това е окончателният критерий,
 • 1:54 - 1:57
  който се използва в инженерните стандарти.
 • 1:57 - 2:01
  Това е единственият валиден подход.
 • 2:01 - 2:05
  "Дали това е демокрация?", ме питат хората.
 • 2:05 - 2:10
  Да го кажем така: позволява ли тази
  демокрация участието на индивидите?
 • 2:10 - 2:12
  Аз участвам ли?
 • 2:12 - 2:16
  Понякога хората имат желание
  да участват на момента. Добре тогава!
 • 2:16 - 2:20
  Как ще предотвратите автомобилните катастрофи?
  "Не знам".
 • 2:20 - 2:24
  Как ще предпазите сградите от пожари?
  "Не знам".
 • 2:24 - 2:26
  С какво можете да участвате?
 • 2:26 - 2:30
  Участвахте ли в гласуването
  за Космическата програма?
 • 2:30 - 2:34
  А за войната във Виетнам,
  изобщо за която и да е война?
 • 2:34 - 2:38
  А за проекта за кацане на Луната?
 • 2:38 - 2:41
  В какво тогава участвате?
 • 2:41 - 2:43
  Още една илюзия.
 • 2:43 - 2:49
  Половината от всички пълнолетни американци
  знаят, че Земята се завърта около Слънцето
 • 2:49 - 2:52
  веднъж годишно според проучване
  на тема "Основи на науката".
 • 2:52 - 2:54
  Въпреки това има ентусиазъм
  за научни изследвания в области като
 • 2:54 - 2:58
  генно инженерство, атомна енергия,
  които обикновено биват гледани с подозрение.
 • 2:58 - 3:01
  Само около 25% от американците
  биха могли да преминат изпит
 • 3:01 - 3:07
  върху "Основи на науката и икономиката" според
  проучване на Националната научна фондация.
 • 3:07 - 3:09
  Това е точно така, както и вие казахте.
 • 3:09 - 3:13
  Определено говоря за това в книгата си
  "Свят, населен с демони".
 • 3:13 - 3:17
  Моето усещане, Чарли, не е това,
 • 3:17 - 3:20
  че псевдонауката, суеверията,
 • 3:20 - 3:27
  т.нар. Ню Ейдж вярвания и
  фундаменталния фанатизъм са нещо ново.
 • 3:27 - 3:36
  Съществуват от както сме на този свят, но живеем
  във времена, основани на науката и технологиите
 • 3:36 - 3:39
  и притежаваме наистина
  невероятна технологична сила.
 • 3:39 - 3:43
  Науката и технологиите ни движат напред
  с ускоряващи се темпове.
 • 3:43 - 3:48
  Точно така. И ако ние не разбираме,
  под "ние" имам предвид широката публика,
 • 3:48 - 3:51
  ако всеки казва: "О, в това не ме бива",
  "Не зная нищо за това".
 • 3:51 - 3:55
  Тогава кой взима всичките решения,
  отнасящи се до науката и технологиите,
 • 3:55 - 4:01
  които ще определят в какво бъдеще ще живеят
  децата ни? Някои си конгресмени?
 • 4:01 - 4:06
  Та едва шепа хора от тях имат
  каквото и да е научно образование.
 • 4:06 - 4:09
  А републиканския Конгрес наскоро закри
 • 4:09 - 4:12
  своя отдел по оценяване на технологиите.
 • 4:12 - 4:16
  Организацията, която се очаква да ги консултира
  компетентно по въпросите,
 • 4:16 - 4:18
  свързани с науката и технологиите.
 • 4:18 - 4:20
  Те просто казват: "Ние не искаме да знаем".
 • 4:20 - 4:23
  Има два вида опасност. Единият е този,
  за който току-що говорих.
 • 4:23 - 4:26
  Това, че сме изградили общество,
  основано на науката и технологиите,
 • 4:26 - 4:30
  в което никой не разбира нищо от тях.
 • 4:30 - 4:38
  А тази експлозивна смес от невежество и власт,
  рано или късно, ще избухне в лицето ни.
 • 4:38 - 4:41
  Имам предвид - кой управлява науката
  и технологиите в една демокрация,
 • 4:41 - 4:44
  ако хората не разбират нищо от тях?
 • 4:44 - 4:48
  А втората причина да бъда притеснен е в това,
 • 4:48 - 4:53
  че науката е нещо много повече
  от натрупани знания. Тя е начин на мислене.
 • 4:53 - 4:58
  Начин да се проучва
  със скептицизъм Вселената,
 • 4:58 - 5:02
  комбиниран с разбирането на
  човешката способност за допускане на грешки.
 • 5:02 - 5:07
  Ако не сме способни да се усъмняваме,
  да разпитваме тези, които ни казват,
 • 5:07 - 5:12
  че нещо е истина, да бъдем скептични
  към тези с власт и авторитет,
 • 5:12 - 5:16
  тогава ставаме беззащитна плячка за следващия
 • 5:16 - 5:20
  политически или религиозен шарлатанин,
  който се появи.
 • 5:20 - 5:24
  Мисля, че вие повдигнахте
  въпроса относно това,
 • 5:24 - 5:29
  кога за последен път президентът е изнесъл реч,
  посветена на науката.
 • 5:29 - 5:35
  Това е виждането, че науката
  не представлява особен интерес за нас,
 • 5:35 - 5:39
  че един вид не ни се иска
  да се учим.
 • 5:39 - 5:44
  Хората четат котировките на стоковия пазар,
  финансови вестници.
 • 5:44 - 5:46
  Замислете се колко са сложни.
 • 5:46 - 5:49
  Защото осъзнават прякото им отношение
  към техния живот?
 • 5:49 - 5:52
  Имат мотивация, но те са способни,
  голям брой от тях.
 • 5:52 - 5:56
  Мнозина умеят да следят спортни статистики.
 • 5:56 - 6:00
  Разбирането на науката не е по-трудно.
 • 6:00 - 6:04
  Не изисква големи интелектуални способности.
 • 6:04 - 6:07
  Но важното при нея е,
  първо, че тя дава отговор за това
 • 6:07 - 6:12
  какво всъщност представлява Вселената,
  а не какво ни кара да се чувстваме добре.
 • 6:12 - 6:17
  А много от съперничещите й
  доктрини са основани върху това,
 • 6:17 - 6:21
  което ни кара да се чувстваме добре,
  а не върху реалността.
 • 6:22 - 6:25
  Не са политиците тези,
  които могат да решават проблеми.
 • 6:25 - 6:30
  Те просто нямат техническите умения.
  Не знаят как да решават проблеми.
 • 6:30 - 6:35
  Дори ако бяха искрени в намеренията си,
  те просто не как знаят да решават проблеми.
 • 6:35 - 6:39
  Техниците са тези, които
  създават обезсолителните станции.
 • 6:39 - 6:44
  Техниците са тези, които ви дават електричеството,
  моторните превозни средства,
 • 6:44 - 6:47
  отопляват дома ви, а лятото го охлаждат.
 • 6:47 - 6:51
  Технологиите решават проблеми,
  не политиката!
 • 6:51 - 6:55
  Политиците не могат да решават проблеми,
  защото не са обучени да го правят.
 • 6:55 - 6:59
  Да пишете на вашия конгресмен е фантастично.
 • 6:59 - 7:02
  Казват: "Пишете до вашия конгресмен,
  ако искате нещо да бъде направено".
 • 7:02 - 7:06
  Хората във Вашингтон би трябвало
  да са авангарда на технологиите.
 • 7:06 - 7:09
  Авангарда на човешкото познание,
  на борбата с престъпността,
 • 7:09 - 7:13
  всички фактори,
  оформящи човешкото поведение.
 • 7:13 - 7:15
  Не трябва да пишете на вашия конгресмен.
 • 7:15 - 7:19
  Що за хора избират за тази работа?
 • 7:19 - 7:23
  Вместо табела:
  "Карайте внимателно, хлъзгав път!",
 • 7:23 - 7:27
  сложете абразив на магистралата,
  за да не е хлъзгав пътят.
 • 7:27 - 7:33
  Когато някой кара пиян и колата криволичи по пътя,
  да има малко махало,
 • 7:33 - 7:37
  което се люлее напред-назад
  и дърпа колата обратно.
 • 7:37 - 7:39
  Не закон. Решение.
 • 7:39 - 7:43
  Сложете сонар и радар на автомобилите,
  за да не могат да се сблъскват.
 • 7:43 - 7:48
  Законите, създадени от човека,
  са опити да се справим с проблемите.
 • 7:48 - 7:52
  Когато не знаем решението, създаваме закон.
 • 7:53 - 7:58
  Живеете в контролиран свят
  и в бъдеще децата ви ще ви питат:
 • 7:58 - 8:03
  "Не беше ли очевидно, че се подкупват сенаторите,
  губернаторите,
 • 8:03 - 8:07
  различни хора, за да
  се наложи определена воля?".
 • 8:07 - 8:11
  Не е ли очевидно?
  Предполагам, че не е.
 • 8:11 - 8:16
  Ако премахнем паричната система,
  не можете да продавате наркотици,
 • 8:16 - 8:21
  няма как да подкупите сенаторите,
  няма как да купувате хората.
 • 8:21 - 8:25
  Докато са замесени парите,
  независимо кого ще изберете...
 • 8:25 - 8:29
  Може да кажете: "Ами ако изберем почтени
  хора в правителството?". Няма начин.
 • 8:29 - 8:35
  Дори и да изберете най-почтените хора на света,
  от най-добрите църкви,
 • 8:35 - 8:39
  ако свършат ресурсите,
  ще има лъжи, измами, убийства, кражби.
 • 8:39 - 8:43
  Защото хората се нуждаят от ресурси,
  а не от пари.
 • 8:43 - 8:46
  Достъп до ресурси.
 • 8:46 - 8:49
  Имаме повече от достатъчно ресурси.
 • 8:49 - 8:52
  Само с парите, изхарчени по време
  на Втората световна война,
 • 8:52 - 8:55
  можехме да премахнем бедняшките квартали
  по целия свят,
 • 8:55 - 8:59
  да образоваме хората, да построим най-добрите
  университети, в които обучението да бъде безплатно.
 • 8:59 - 9:02
  Защо да бъдат безплатни?
 • 9:02 - 9:05
  Защото колкото по-умни са децата ни,
  толкова всички ние сме по-богати.
 • 9:05 - 9:08
  Всички деца взимат наркотици
  и се разхождат в моловете.
 • 9:08 - 9:10
  Защо?
  Защото нямат къде другаде да отидат.
 • 9:10 - 9:15
  Трябва да има галерии, музикални и културни
  центрове, театрални групи,
 • 9:15 - 9:17
  където хората могат да отидат.
 • 9:17 - 9:21
  Разхождат се в моловете и по магазините,
  защото няма къде да отидат.
 • 9:21 - 9:28
  И нека кажа така - на правителството и индустрията
  не им пука за хората.
 • 9:28 - 9:33
  Веднага давам пример. Не биха изнасяли производството.
  Ако съм собственик на голяма фабрика
 • 9:33 - 9:38
  и плащам на персонала си над
  минималната заплата, не мога да остана в бизнеса,
 • 9:38 - 9:41
  ако друг изнесе
  производството в Китай.
 • 9:41 - 9:45
  Няма да инвестирате в компания,
  която строи детски площадки за децата,
 • 9:45 - 9:49
  чиито майки работят във фабриката.
  Искате парите да бъдат похарчени
 • 9:49 - 9:54
  за реклама на продуктите, за да бъдат
  приходите по-големи - затова инвестирате в нея.
 • 9:54 - 9:59
  Всички сме негодници в монетарната система.
  Тя ни принуждава да бъдем такива.
 • 9:59 - 10:06
  Ако смятате, че не сте, направете справка
  на банковата си сметка и преценете какъв сте.
 • 10:09 - 10:14
  Има си причина за това.
  Има причина образованието да е зле
 • 10:14 - 10:18
  и поради същата причина
  никога няма да се оправи.
 • 10:18 - 10:22
  Няма да стане по-добре. Не го чакайте.
  Радвайте се на това, което имате.
 • 10:22 - 10:26
  Защото собствениците на тази страна
  не искат това.
 • 10:26 - 10:31
  Говоря за истинските собственици.
  Големите, богати бизнес интереси,
 • 10:31 - 10:34
  които контролират всичко
  и взимат важните решения.
 • 10:34 - 10:37
  Забравете за политиците. Те са поставени там,
  за да ви пробутат идеята,
 • 10:37 - 10:39
  че имате свобода на избора.
 • 10:39 - 10:43
  Нямате такава. Нямате избор.
  Имате собственици.
 • 10:43 - 10:46
  Те ви притежават.
  Те притежават всичко.
 • 10:46 - 10:50
  Те притежават ценните площи.
  Те притежават и контролират корпорациите.
 • 10:50 - 10:53
  Много отдавна са купили
  и платили за Сената, Конгреса,
 • 10:53 - 10:55
  законодателните органи, кметствата.
 • 10:55 - 10:58
  Държат съдиите в малкия си джоб.
  И притежават големите медии,
 • 10:58 - 11:01
  съответно контролират всички
  новини и информацията, която чувате.
 • 11:02 - 11:07
  Държат ви за топките. Те харчат милиарди долари
  всяка година за лобиране,
 • 11:07 - 11:10
  за да получат това, което искат.
 • 11:10 - 11:14
  Ние знаем какво искат те. Те искат повече
  за себе си и по-малко за всички останали,
 • 11:14 - 11:19
  но нека ви кажа какво не искат - те не искат
  граждани, които са способни на критично мислене.
 • 11:19 - 11:24
  Те не искат добре информирани, добре
  образовани хора, които имат критично мислене.
 • 11:24 - 11:28
  Това не ги интересува и не им помага.
  Това е против техните интереси.
 • 11:28 - 11:32
  Те не искат хора, достатъчно умни,
  които седейки на кухненската маса,
 • 11:32 - 11:35
  да се сетят колко лошо са прецакани от системата,
 • 11:35 - 11:37
  която ги е изхвърлила зад борда преди 30 години.
 • 11:37 - 11:41
  Те не искат това. Знаете ли какво искат?
  Те искат послушни работници.
 • 11:41 - 11:45
  Послушни работници - хора, които са
  достатъчно умни да боравят с машините
 • 11:45 - 11:48
  и да се справят с документацията,
  но в същото време достатъчно глупави,
 • 11:48 - 11:51
  за да приемат безучастно все по-скапаните
  работи, с все по-ниско заплащане,
 • 11:51 - 11:54
  все по-дългото работно време, все по-малкото
  допълнителни облаги,
 • 11:54 - 11:57
  края на плащането за извънредни часове и пенсия,
  която се изпарява в момента, в който я вземеш.
 • 11:57 - 12:01
  А сега идват да вземат и парите
  от социалните ви осигуровки.
 • 12:01 - 12:04
  Искат парите ви, заделени за старини.
  Искат си ги обратно,
 • 12:04 - 12:07
  за да ги дадат на престъпните си приятели
  от Уолстрийт.
 • 12:07 - 12:10
  Да ви кажа ли нещо? Ще ви ги вземат.
  Ще ви ги вземат всичките, рано или късно.
 • 12:10 - 12:16
  Защото притежават това място.
  То е един голям клуб, и вие не сте в него!
 • 12:16 - 12:20
  Вие и аз не сме в големия клуб.
 • 12:20 - 12:25
  Между другото, това е същият клуб, който по
  цял ден ви набива в главата в какво да вярвате.
 • 12:25 - 12:29
  С техните медии ви казват в какво да вярвате,
  какво да мислите и какво да купувате.
 • 12:29 - 12:35
  Масата е наклонена, приятели. Играта е нагласена
  и сякаш никой не забелязва.
 • 12:35 - 12:37
  Сякаш никой не го е грижа.
 • 12:37 - 12:41
  Добри, почтени, работещи хора - бели или сини,
  няма значение какъв цвят носите.
 • 12:41 - 12:46
  Това са хора, водещи скромно съществуване,
  и продължават да избират
 • 12:46 - 12:50
  тези богати шибаняци,
  на които изобщо не им пука за тях.
 • 12:50 - 12:53
  На тях не им пука за вас!
  Изобщо не им пука за вас!
 • 12:53 - 12:57
  Тях не ги е грижа за вас!
  Изобщо! Изобщо! Изобщо!
 • 13:01 - 13:06
  И сякаш никой не забелязва, сякаш никой не го е
  грижа. Точно на това разчитат собствениците.
 • 13:06 - 13:09
  На това, че американците вероятно
  ще останат умишлено слепи
 • 13:09 - 13:14
  за големия червено-бяло-син кол,
  който им се набива в задниците всеки ден.
 • 13:14 - 13:17
  Защото собствениците
  на тази страна знаят истината.
 • 13:17 - 13:22
  Тя се казва "Американската мечта (сън)", защото
  трябва да сте заспали, за да повярвате в нея!
 • 13:29 - 13:33
  Алтернативни решения
 • 13:38 - 13:42
  Решенията не трябва да представляват
  продукт на лично мнение,
 • 13:42 - 13:46
  а действия в резултат
  от извършено научно изследване.
 • 13:46 - 13:49
  Политиците нямат техническо разбиране
 • 13:49 - 13:53
  и съответно не предлагат нищо ценно
  при достигането до решения.
 • 13:53 - 13:56
  Най-добрият вариант, който ми е познат,
 • 13:56 - 14:00
  е достигането до решения
  вместо вземането на решения.
 • 14:00 - 14:05
  Достигането до решение означава
  да поставите всичките си решения на проверка.
 • 14:05 - 14:10
  Да видите дали работят. Да използвате
  научни стандарти на действане.
 • 14:10 - 14:16
  И по този начин бихме могли да достигнем
  до по-тясно съгласие между нациите.
 • 14:16 - 14:20
  Смятам, че всички народи имат нужда
  от еднакви потребности:
 • 14:20 - 14:25
  чист въздух, чиста вода,
  обработваеми площи,
 • 14:25 - 14:32
  медицинско и здравно обслужване, достъп
  до храна и всички жизнени необходимости.
 • 14:32 - 14:39
  Ако не успеем да работим заедно
  в опита ни да решим тези проблеми,
 • 14:39 - 14:45
  мисля, че проблемите ще продължат
  и ще стават все по-тежки.
 • 14:45 - 14:52
  Защото не разглеждаме
  и не засягаме начина,
 • 14:52 - 14:55
  по който тези ценности възникват.
 • 14:56 - 15:01
  Затова когато казвам,
  че "до решенията трябва да се достига" -
 • 15:01 - 15:05
  първо трябва да се проучи
  носещият капацитет на планетата,
 • 15:05 - 15:09
  какво тя може да поддържа.
  После се проектират градовете
 • 15:09 - 15:13
  и гъстотата на населението,
  за да отговарят
 • 15:13 - 15:16
  на носещия капацитет на средата.
 • 15:16 - 15:20
  Това имам предвид, когато казвам,
  че хората не вземат решения,
 • 15:21 - 15:23
  а достигат до тях.
 • 15:23 - 15:27
  А как решавате колко кислород да вземете
  със себе си в една подводница?
 • 15:27 - 15:30
  Това зависи от броя
  на хората в подводницата
 • 15:31 - 15:34
  и от количеството време,
  за което искате да е потопена.
 • 15:34 - 15:36
  Това са определящите фактори.
 • 15:36 - 15:39
  Как определяте колко вода
  да има на подводницата?
 • 15:39 - 15:41
  Как определяте колко
  храна да има?
 • 15:41 - 15:44
  Как определяте от колко
  електричество се нуждаете?
 • 15:44 - 15:48
  Зависи от работата, която очаквате
  тази подводница да върши.
 • 15:48 - 15:51
  Тогава инсталирате съответната
  електрическа мощност
 • 15:51 - 15:54
  за функционирането на подводницата.
 • 15:54 - 15:58
  Трябва да осигурите достатъчно
  храна и охладителна техника,
 • 15:58 - 16:01
  за да изхранвате екипажа.
  Ако не осигурите това,
 • 16:02 - 16:05
  техниката може и да работи,
  но екипажът - не.
 • 16:05 - 16:10
  Затова не трябва да вземате решения,
  а да достигате до тях.
 • 16:11 - 16:15
  Исканията са несъществени. Човешките нужди
  са от първостепенна важност
 • 16:15 - 16:19
  и трябва да бъдат съотнесени
  към ресурсите на планетата.
 • 16:19 - 16:26
  Но цялата идея е в разрез с монетарната система,
  така че ни е нужна друга система.
 • 16:52 - 16:56
  Реалността си е реалност.
  Тя може да бъде само една
 • 16:56 - 16:59
  и се определя най-добре
  чрез научни наблюдения.
 • 16:59 - 17:04
  Хората могат единствено да наблюдават.
  Действията или решенията трябва да се вземат
 • 17:04 - 17:08
  в резултат на наблюдения,
  а не на някакво невалидно мнение.
Τίτλος:
(h) TROM - 2.6 Politicians, voting and democracy
Περιγραφή:

http://tromsite.com - Full documentary, very well organized (download, youtube stream, subtitles, credits, share, get involved, and many more)

Documentary´s description :
-------------------------------------------------------------------------
TROM (The Reality of Me) represents the biggest documentary ever created, it is also the only one that tries to analyse everything : from science to the monetary system as well as real solutions to improve everyone's life.

A new and ´real´ way to see the world.

"Before the Big-Bang, till present, and beyond."
-------------------------------------------------------------------------

more » « less
Video Language:
English
Duration:
17:17

Bulgarian subtitles

Αναθεωρήσεις Compare revisions