Return to Video

(h) TROM - 2.6 Politicians, voting and democracy

 • 0:06 - 0:09
  Политици, гласуване и демокрация
 • 0:13 - 0:20
  Политиците са човешки същества
  и като всички нас се влияят от средата.
 • 0:21 - 0:27
  Когато политиците достигнат парламентарната
  среда, те ще се държат съответстващо.
 • 0:31 - 0:39
  Правителствата съществуват от хилядолетия
  и винаги са воювали и са се избивали взаимно.
 • 0:39 - 0:43
  Всички те са на практика корумпирани.
 • 0:43 - 0:46
  Обслужват интересите
  на затворен кръг от хора.
 • 0:46 - 0:48
  Това им се налага, защото в противен случай
  няма да бъдат избрани.
 • 0:48 - 0:53
  И стоим с илюзията, че оправяме обществото,
  правим го по-добро,
 • 0:53 - 0:56
  избираме почтени хора
  в правителството.
 • 0:56 - 1:01
  Всичко това е заблуда. Трябва да имаме
  правителство, което не е основано върху парите.
 • 1:01 - 1:06
  Трябва да имаме правителство от машини,
  които разпределят продуктите и услугите
 • 1:06 - 1:11
  независимо от раса,
  религия или лични възгледи.
 • 1:11 - 1:15
  С други думи, на хората трябва да им бъде
  позволено да живеят по начина,
 • 1:15 - 1:19
  по който искат,
  без вие да им казвате какво да правят.
 • 1:19 - 1:23
  Когато се издигнете и кажете:
  "Това е правилният начин!",
 • 1:23 - 1:25
  вие говорите за вашия начин,
  отговарящ на ценностите ви.
 • 1:25 - 1:30
  Но това не го прави правилен.
  Прави го единствено подходящ за вас.
 • 1:30 - 1:33
  Бъдещето ще бъде много различно
  от днешния свят.
 • 1:33 - 1:37
  То ще е основано на това
  дали системата работи,
 • 1:37 - 1:46
  дали служи на повечето хора, дали подкрепя
  споделянето на ценности или ги разрушава.
 • 1:46 - 1:50
  Така ще решаваме
  коя система да бъде избрана -
 • 1:50 - 1:55
  колко добре работи.
  Това е окончателният критерий,
 • 1:55 - 1:57
  който се използва
  в инженерните стандарти.
 • 1:57 - 2:01
  Това е единственият логичен подход.
 • 2:01 - 2:06
  "Дали това е демокрация?",
  ме питат хората.
 • 2:06 - 2:10
  Да го кажем така: позволява ли тази демокрация
  участието на всеки индивид в решенията?
 • 2:10 - 2:12
  Аз участвам ли?
 • 2:12 - 2:16
  Понякога хората имат желание
  да участват на момента. Добре тогава!
 • 2:16 - 2:21
  Как ще предотвратите автомобилните катастрофи?
  "Не знам."
 • 2:21 - 2:26
  Как ще предпазите сградите от пожари?
  "Не знам."
 • 2:26 - 2:30
  Участвахте ли в гласуването
  за Космическата програма?
 • 2:30 - 2:35
  А за войната във Виетнам,
  изобщо за която и да е война?
 • 2:35 - 2:38
  А за "Лунния проект"?
 • 2:38 - 2:42
  В какво си мислите, че участвате?
 • 2:42 - 2:44
  Всичко е илюзия.
 • 2:44 - 2:49
  Половината от всички пълнолетни американци
  знаят, че Земята се завърта около Слънцето
 • 2:49 - 2:52
  веднъж годишно според проучване
  на тема "Основи на науката".
 • 2:52 - 2:55
  Въпреки това има ентусиазъм
  за научни изследвания в области като
 • 2:55 - 2:58
  генно инженерство, атомна енергия,
  които обикновено биват гледани с подозрение.
 • 2:58 - 3:02
  Само около 25% от американците
  биха могли да преминат изпит
 • 3:02 - 3:07
  върху "Основи на науката и икономиката" според
  проучване на Националната научна фондация.
 • 3:07 - 3:10
  Това е точно така,
  както и вие казахте.
 • 3:10 - 3:13
  Определено говоря за това в книгата си
  "Свят, населен с демони".
 • 3:13 - 3:17
  Моето усещане, Чарли, не е това,
 • 3:17 - 3:28
  че псевдонауката, суеверията, вярванията,
  фундаменталния фанатизъм са нещо ново.
 • 3:28 - 3:36
  Съществуват откакто сме на този свят, но живеем
  във времена, основани на науката и технологиите,
 • 3:36 - 3:39
  притежаващи наистина
  завидни възможности.
 • 3:39 - 3:44
  Науката и технологиите ни движат напред
  с ускоряващи се темпове.
 • 3:44 - 3:48
  Точно така. И ако ние не разбираме,
  под ние имам предвид широката публика,
 • 3:48 - 3:52
  ако всеки казва: "О, в това не съм добър.
  Не разбирам нищо."
 • 3:52 - 3:55
  Тогава кой взима всичките решения,
  отнасящи се до науката и технологиите,
 • 3:55 - 4:02
  които ще определят в какво бъдеще ще живеят
  децата ни? Някои си конгресмени?
 • 4:02 - 4:06
  Та едва шепа хора от тях имат
  каквото и да е научно образование.
 • 4:06 - 4:09
  А републиканския Конгрес наскоро закри
 • 4:09 - 4:12
  отдела по оценяване на технологиите.
 • 4:12 - 4:16
  Организацията, която се очаква да ги консултира
  компетентно по въпросите,
 • 4:16 - 4:18
  свързани с науката и технологиите.
 • 4:18 - 4:20
  Те просто казват:
  "Ние не искаме да знаем.".
 • 4:20 - 4:24
  Има два вида опасност. Единият е този,
  за който току-що говорих.
 • 4:24 - 4:27
  Това, че сме изградили общество,
  основано на науката и технологиите,
 • 4:27 - 4:30
  в което никой нищо
  не разбира от тях.
 • 4:30 - 4:38
  А тази експлозивна смес от невежество и власт,
  рано или късно, ще избухне в лицето ни.
 • 4:38 - 4:42
  Кой насочва науката и технологиите
  в една демокрация,
 • 4:42 - 4:44
  ако хората не разбират нищо от тях?
 • 4:44 - 4:48
  А втората причина
  да бъда притеснен е в това,
 • 4:48 - 4:54
  че науката е нещо много повече
  от натрупани знания. Тя е начин на мислене.
 • 4:54 - 4:58
  Начин за опознаване на Вселената,
  при който подлагаш всичко на съмнение,
 • 4:58 - 5:02
  съчетан с разбирането
  на човешката погрешимост.
 • 5:02 - 5:08
  Ако не сме способни да се усъмняваме,
  да разпитваме тези, които ни казват,
 • 5:08 - 5:13
  че нещо е истина,
  да бъдем скептични във властта,
 • 5:13 - 5:17
  тогава ставаме беззащитна
  плячка за следващия
 • 5:17 - 5:20
  политически или религиозен шарлатанин,
  който се появи.
 • 5:20 - 5:24
  Мисля, че вие повдигнахте
  въпроса относно това
 • 5:24 - 5:29
  кога за последен път президентът е изнесъл реч,
  посветена на науката.
 • 5:29 - 5:35
  Това обособява мнението, че науката
  не представлява особен интерес за нас,
 • 5:35 - 5:40
  че един вид не ни се
  иска да бъдем запознати.
 • 5:40 - 5:44
  Хората четат котировките на капиталовия пазар,
  финансови вестници.
 • 5:44 - 5:47
  Замислете се колко са сложни.
 • 5:47 - 5:50
  Защото осъзнават прякото им отношение
  към техния живот?
 • 5:50 - 5:53
  Имат мотивация, но те са способни,
  голям брой от тях.
 • 5:53 - 5:57
  Мнозина умеят да следят
  спортни статистики.
 • 5:57 - 6:00
  Разбирането на науката
  не е по-трудно.
 • 6:00 - 6:03
  Не изисква големи
  интелектуални способности.
 • 6:03 - 6:08
  Но най-важното за нея е,
  че дава отговор
 • 6:08 - 6:13
  какво всъщност представлява Вселената,
  а не какво ни е удобно.
 • 6:13 - 6:21
  Повечето съперничещи си доктрини са основани
  върху това, което ни е удобно, а не върху истината.
 • 6:22 - 6:26
  Не са политиците тези,
  които могат да решават проблеми.
 • 6:26 - 6:31
  Те просто нямат техническите умения
  и способност да решават проблеми.
 • 6:31 - 6:35
  Дори ако бяха искрени в желанията си,
  те просто не как знаят да решават проблеми.
 • 6:35 - 6:40
  Техниците са тези,
  които проектират морските солници.
 • 6:40 - 6:44
  Техниците са тези, които ви дават електричеството,
  моторните превозни средства,
 • 6:44 - 6:47
  отопляват дома ви,
  а лятото го охлаждат.
 • 6:47 - 6:51
  Технологиите решават проблеми,
  не политиците!
 • 6:51 - 6:56
  Политиците не могат да решават проблеми,
  защото не са обучени да го правят.
 • 6:56 - 6:59
  Да пишете на вашия
  конгресмен е фантастично.
 • 6:59 - 7:02
  Казват: "Пишете до вашия конгресмен,
  ако искате нещо да бъде направено".
 • 7:02 - 7:06
  Хората във Вашингтон би трябвало
  да са авангарда на технологиите.
 • 7:06 - 7:10
  Авангарда на човешкото познание,
  на борбата с престъпността,
 • 7:10 - 7:13
  всички фактори,
  оформящи човешкото поведение.
 • 7:13 - 7:16
  Не трябва да пишете
  на вашия конгресмен.
 • 7:16 - 7:19
  Що за хора избират за тази работа?
 • 7:19 - 7:24
  Вместо табела:
  "карайте внимателно, хлъзгав път",
 • 7:24 - 7:27
  сложете абразив на магистралата,
  за да не е хлъзгав пътя.
 • 7:27 - 7:33
  Когато някой кара пиян и колата криволичи по пътя,
  съществува малко махало,
 • 7:33 - 7:37
  което се люлее напред-назад
  и дърпа колата обратно.
 • 7:37 - 7:39
  Не закон. Решение.
 • 7:39 - 7:44
  Сложете сонар и радар на автомобилите,
  за да не могат да се сблъскват.
 • 7:44 - 7:48
  Законите, направени от човека,
  са опити да се справим с проблемите.
 • 7:48 - 7:52
  Когато не знаем решението,
  създаваме закон.
 • 7:54 - 7:58
  Живеете в контролиран свят
  и в бъдеще децата ви ще ви попитат:
 • 7:58 - 8:03
  "Не беше ли очевидно, че подкупвате сенаторите,
  губернаторите,
 • 8:03 - 8:07
  различни хора,
  за да бъде вашата воля?"
 • 8:07 - 8:11
  Не е ли очевадно?
  Предполагам, че не е.
 • 8:11 - 8:17
  Ако премахнем паричната система,
  няма да има продажба на наркотици,
 • 8:17 - 8:22
  няма как да подкупите сенаторите,
  няма как да купувате хората.
 • 8:22 - 8:26
  Докато са замесени парите, независимо
  кого ще изберете... може да кажете:
 • 8:26 - 8:29
  "Ами ако изберем почтени хора
  в правителството?" Няма начин.
 • 8:29 - 8:35
  Дори и да изберете най-почтените хора на света,
  от най-добрите култури,
 • 8:35 - 8:40
  ако има недостиг на ресурси,
  ще има лъжи, измами, убийства, кражби.
 • 8:40 - 8:44
  Защото хората се нуждаят от ресурси,
  а не от пари.
 • 8:44 - 8:46
  Достъп до ресурси.
 • 8:46 - 8:49
  Имаме повече от достатъчно ресурси.
 • 8:49 - 8:53
  Само с парите, изхарчени по време
  на Втората световна война,
 • 8:53 - 8:56
  можехме да премахнем бедняшките квартали
  по целия свят,
 • 8:56 - 9:00
  да образоваме хората, да построим най-добрите
  университети, в които обучението е безплатно.
 • 9:00 - 9:02
  Защо да ги правим безплатни?
 • 9:02 - 9:05
  Защото колкото по-умни са децата ни,
  толкова всички ние сме по-богати.
 • 9:05 - 9:09
  Всички деца взимат наркотици
  и се разхождат в моловете.
 • 9:09 - 9:11
  Защо?
  Защото нямат къде другаде да отидат.
 • 9:11 - 9:15
  Трябва да има галерии, музикални и културни
  центрове, театрални групи,
 • 9:15 - 9:17
  където хората могат да отидат.
 • 9:17 - 9:22
  Разхождат се в моловете и между закачалките
  за дрехи, защото няма къде да отидат.
 • 9:22 - 9:28
  И нека кажа така - на правителството и индустрията
  не им пука за хората.
 • 9:28 - 9:34
  Веднага давам пример. Нямам износ на производство.
  Ако съм собственик на голяма фабрика
 • 9:34 - 9:39
  и плащам на персонала си над
  минималната заплата, не мога да остана в бизнеса,
 • 9:39 - 9:42
  ако друг има износ на производство
  към Китай.
 • 9:42 - 9:45
  Няма да инвестирате в компания,
  която строи детски площадки за децата,
 • 9:45 - 9:50
  чиито майки работят във фабриката.
  Искате парите да бъдат похарчени
 • 9:50 - 9:54
  за реклама на продуктите, за да бъдат
  приходите по-големи - затова инвестирате в нея.
 • 9:54 - 9:59
  Всички сме кучи синове в монетарната система.
  Тя ни принуждава да бъдем такива.
 • 9:59 - 10:06
  Ако смятате че не сте такъв, направете справка
  на банковата си сметка и преценете какъв сте.
 • 10:10 - 10:15
  Има си причина за това.
  Има причина образованието да е зле
 • 10:15 - 10:19
  и поради същата причина
  никога няма да се оправи.
 • 10:19 - 10:23
  Няма да стане по-добре. Не го чакайте.
  Радвайте се на това, което имате.
 • 10:23 - 10:26
  Защото собствениците на тази страна
  не искат това.
 • 10:26 - 10:31
  Говоря за истинските собственици.
  Големите, богати бизнес интереси,
 • 10:31 - 10:34
  които контролират всичко
  и взимат важните решения.
 • 10:34 - 10:38
  Забравете за политиците. Те са поставени там,
  за да ви пробутат идеята,
 • 10:38 - 10:40
  че имате свобода на избора.
 • 10:40 - 10:44
  Нямате такава. Нямате избор.
  Имате собственици.
 • 10:44 - 10:47
  Те ви притежават.
  Те притежават всичко.
 • 10:47 - 10:51
  Те притежават ценните площи.
  Те притежават и контролират корпорациите.
 • 10:51 - 10:53
  Те много отдавна са купили
  и платили за Сената, Конгреса,
 • 10:53 - 10:55
  законодателните органи, кметствата.
 • 10:55 - 10:58
  Държат съдиите в малкия си джоб
  и притежават големите медии,
 • 10:58 - 11:01
  съответно контролират всички
  новини и информацията, която чувате.
 • 11:01 - 11:05
  Държат ви за топките. Те харчат милиарди долари
  всяка година за лобиране,
 • 11:05 - 11:10
  за да получат това, което искат.
 • 11:10 - 11:14
  Ние знаем какво искат те. Те искат повече
  за себе си и по-малко за всички останали,
 • 11:14 - 11:20
  но нека ви кажа какво не искат -
  те не искат граждани, които са способни да мислят.
 • 11:20 - 11:24
  Те не искат добре информирани, добре
  образовани хора, които имат критично мислене.
 • 11:24 - 11:30
  Това не ги интересува и не им помага.
  Това е против техните интереси.
 • 11:30 - 11:33
  Те не искат хора, достатъчно умни,
  които седейки на кухненската маса,
 • 11:33 - 11:36
  да се сетят колко лошо
  са прецакани от системата,
 • 11:36 - 11:38
  която ги е изхвърлила зад борда
  преди 30 години.
 • 11:38 - 11:42
  Те не искат това. Знаете ли какво искат?
  Те искат послушни работници.
 • 11:42 - 11:46
  Послушни работници - хора, които са
  достатъчно умни да боравят с машините
 • 11:46 - 11:49
  и да се справят с документацията,
  но в същото време достатъчно глупави,
 • 11:49 - 11:52
  за да приемат безучастно все по-скапаните
  работи, с все по-ниско заплащане,
 • 11:52 - 11:54
  все по-дългото работно време, все по-малкото
  допълнителни облаги,
 • 11:54 - 11:57
  края на извънредните часове и пенсия,
  която се изпарява в момента, в който я вземете.
 • 11:57 - 12:01
  А сега идват да вземат и парите
  от социалните ви осигуровки.
 • 12:01 - 12:05
  Искат парите ви, заделени за старини.
  Искат си ги обратно,
 • 12:05 - 12:08
  за да ги дадат на престъпните си приятели
  в Уол Стрийт.
 • 12:08 - 12:11
  Да ви кажа ли нещо? Ще ви ги вземат.
  Ще ви ги вземат всичките, рано или късно.
 • 12:11 - 12:17
  Защото притежават това място.
  То е един голям клуб, но вие не сте в него!
 • 12:17 - 12:20
  Вие и аз не сме в големия клуб.
 • 12:20 - 12:26
  Между другото това е същият клуб, който по
  цял ден ви набива в главата в какво да вярвате.
 • 12:26 - 12:30
  С техните медии ви казват в какво да вярвате,
  какво да мислите и какво да купувате.
 • 12:30 - 12:35
  Масата е наклонена, приятели. Играта е нагласена
  и сякаш никой не забелязва.
 • 12:35 - 12:37
  Сякаш никой не го е грижа.
 • 12:37 - 12:41
  Добри, почтени, работещи хора - бели или сини,
  няма значение какъв цвят носите.
 • 12:41 - 12:46
  Това са хора, водещи скромно съществуване
  и продължават да избират
 • 12:46 - 12:50
  тези богати шибаняци,
  на които изобщо не им пука за вас.
 • 12:50 - 12:53
  На тях не им пука за вас!
  Изобщо не им пука за вас!
 • 12:53 - 12:55
  Тях не ги е грижа за вас!
 • 12:55 - 12:58
  Изобщо! Изобщо! Изобщо!
 • 13:01 - 13:06
  И сякаш никой не забелязва, сякаш никой не го е
  грижа. Точно на това разчитат собствениците.
 • 13:06 - 13:10
  Факт е, че американците вероятно
  ще останат умишлено слепи
 • 13:10 - 13:14
  за големия червено-бяло-син кол,
  който им се набива в задниците всеки ден.
 • 13:14 - 13:17
  Защото собствениците
  на тази държава знаят истината!
 • 13:17 - 13:21
  Тя се нарича "Американската мечта (сън)", защото
  трябва да сте заспали, за да повярвате в нея!
 • 13:29 - 13:32
  Алтернативни решения
 • 13:38 - 13:42
  Решенията не трябва да представляват
  продукт на лично мнение,
 • 13:42 - 13:46
  а действие в резултат
  на научно изследване.
 • 13:46 - 13:50
  Политиците нямат
  техническо разбиране
 • 13:50 - 13:53
  и няма как да са от полза
  при достигането до решения.
 • 13:53 - 13:56
  Най-добрият вариант,
  който ми е познат,
 • 13:56 - 14:00
  е достигането до решения,
  вместо вземането на решения.
 • 14:00 - 14:05
  Достигането до решение означава
  да поставите всичките си решения на проверка.
 • 14:05 - 14:10
  Да видите дали работят. Да използвате научно
  издържани измерители за отчитане на резултата.
 • 14:10 - 14:16
  И по този начин бихме могли да достигнем
  до много по-тясно разбирателство между нациите.
 • 14:16 - 14:21
  Вярвам, че всички народи имат нужда
  от еднакви потребности:
 • 14:21 - 14:26
  чист въздух, чиста вода,
  обработваеми площи,
 • 14:26 - 14:33
  медицинско и здравно обслужване, достъп
  до храна и всички жизнени необходимости.
 • 14:33 - 14:39
  Ако не успеем да работим заедно
  в опита ни да решим тези проблеми,
 • 14:39 - 14:45
  мисля, че проблемите ще продължат
  и ще стават все по-тежки.
 • 14:45 - 14:52
  Защото нямаме досег
  с истинската проява на начина,
 • 14:52 - 14:56
  по който се реализират тези ценности.
 • 14:56 - 15:01
  Като казвам, че до решенията
  трябва да се достига,
 • 15:01 - 15:07
  първо трябва да изследваме капацитета
  на планетата, какво е способна да поддържа.
 • 15:07 - 15:12
  Тогава ще проектираме градовете
  и плътността на населението така,
 • 15:12 - 15:16
  че да съответстват
  на носещия капацитет на средата.
 • 15:16 - 15:21
  Това имам предвид като казвам,
  че хората не трябва да вземат решенията,
 • 15:21 - 15:24
  а да достигат до тях.
 • 15:24 - 15:28
  А как решавате колко кислород
  да носите на една подводница?
 • 15:28 - 15:35
  Зависи от броя на хората, периода,
  за който ще остане под водата.
 • 15:35 - 15:44
  А как решавате колко вода и храна да носите?
  Колко електричество ви е нужно?
 • 15:44 - 15:48
  Зависи от възможностите,
  които има тази подводница.
 • 15:48 - 15:55
  Тогава слагате подходящо за нуждите
  на подводницата електрическо захранване,
 • 15:55 - 16:00
  слагате достатъчно храна, хладилни камери,
  за да нахраните екипажа.
 • 16:00 - 16:06
  Ако не подсигурите всичко това, технологиите
  може и да работят, но не и екипажа.
 • 16:06 - 16:12
  Затова не трябва да взимате решения,
  а да достигате до тях.
 • 16:12 - 16:16
  Исканията са неуместни. Човешките нужди
  са от изключителна важност
 • 16:16 - 16:20
  и трябва да бъдат съотнесени
  към ресурсите на планетата.
 • 16:20 - 16:26
  Но цялата идея е в разрез с монетарната система.
  Съответно ни е нужна друга система.
 • 16:52 - 16:56
  Реалността си е реалност.
  Тя може да бъде само една
 • 16:56 - 17:00
  и се определя най-добре
  чрез научни изследвания.
 • 17:00 - 17:04
  Хората могат единствено да изследват.
  Действията или решенията трябва да се вземат
 • 17:04 - 17:08
  в резултат на наблюдения,
  а не на някакво произволно мнение.
Τίτλος:
(h) TROM - 2.6 Politicians, voting and democracy
Περιγραφή:

http://tromsite.com - Full documentary, very well organized (download, youtube stream, subtitles, credits, share, get involved, and many more)

Documentary´s description :
-------------------------------------------------------------------------
TROM (The Reality of Me) represents the biggest documentary ever created, it is also the only one that tries to analyse everything : from science to the monetary system as well as real solutions to improve everyone's life.

A new and ´real´ way to see the world.

"Before the Big-Bang, till present, and beyond."
-------------------------------------------------------------------------

more » « less
Video Language:
English
Duration:
17:17

Bulgarian subtitles

Αναθεωρήσεις