Return to Video

(h) TROM - 2.6 Politicians, voting and democracy

 • Mh συγχρονισμένα
  Политици, гласуване и демокрация
 • Mh συγχρονισμένα
  Политиците са човешки същества и като всички нас се влияят от средата.
 • Mh συγχρονισμένα
  Когато политиците достигнат парламентарната среда, те ще се държат подобаващо.
 • Mh συγχρονισμένα
  Правителствата съществуват от хилядолетия и винаги са се биели и избивали помежду си.
 • Mh συγχρονισμένα
  Всички правителства, съставени от хора, са по същество корумпирани.
 • Mh συγχρονισμένα
  Те обслужват интересите на затворен кръг от хора.
 • Mh συγχρονισμένα
  Това им се налага, защото в противен случай няма да бъдат избрани.
 • Mh συγχρονισμένα
  И стоим с излюзията, че оправяме обществото, правим го по-добро,
 • Mh συγχρονισμένα
  избираме почтени хора в правителсвото.
 • Mh συγχρονισμένα
  Всичко това е заблуда. Трябва да имаме правителство, което не е базирано на парите.
 • Mh συγχρονισμένα
  Трябва да имаме правителство от машини, които разпределят стоки и услуги
 • Mh συγχρονισμένα
  независимо от раса, религия или лични възгледи.
 • Mh συγχρονισμένα
  С други думи хората трябва да им бъде позволено да живеят по начина,
 • Mh συγχρονισμένα
  по който искат, без вие да им казвате какво да правят.
 • Mh συγχρονισμένα
  Когато дойдете и кажете "Това е правилният начин!",
 • Mh συγχρονισμένα
  вие говорите за вашия начин, по който сте възпитани.
 • Mh συγχρονισμένα
  Но това не го прави правилен. Прави го единствено подходящ за вас.
 • Mh συγχρονισμένα
  Бъдещето ще бъде много различно от днешния свят.
 • Mh συγχρονισμένα
  Бъдещето ще е основано на това дали системата работи,
 • Mh συγχρονισμένα
  дали служи на повечето хора, дали подкрепя споделянето на ценности или ги разрушава.
 • Mh συγχρονισμένα
  Така ще решаваме коя система да бъде избрана.
 • Mh συγχρονισμένα
  Колко добре работи системата. Това е окончателния критерий,
 • Mh συγχρονισμένα
  който се използва в инжинерните стандарти.
 • Mh συγχρονισμένα
  Това е единственият подход, който работи.
 • Mh συγχρονισμένα
  Дали това е демокрация?
 • Mh συγχρονισμένα
  Да го кажем така: позволява ли тази демокрация участието на всеки индивид в решенята?
 • Mh συγχρονισμένα
  Аз участвам ли?
 • Mh συγχρονισμένα
  Идват понякога тук и искат да участват на момента като добри хора.
 • Mh συγχρονισμένα
  Как ще предотвратите автомобилите от катастрофи? Не знам.
 • Mh συγχρονισμένα
  Как ще предпазите сградите от пожари? Не знам.
 • Mh συγχρονισμένα
  Участвахте ли в гласуването за космическата програма?
 • Mh συγχρονισμένα
  А за война във Виетнам, изобщо за която и да е война?
 • Mh συγχρονισμένα
  А за "Лунния проект"?
 • Mh συγχρονισμένα
  В какво си мислите, че участвате?
 • Mh συγχρονισμένα
  Всичко е илюзия.
 • Mh συγχρονισμένα
  Половината от всички пълнолетни американци знаят, че Земята се завърта около Слънцето
 • Mh συγχρονισμένα
  веднъж годишно според проучване на тема "Основи на науката".
 • Mh συγχρονισμένα
  Въпреки това има ентусиазъм за научни изследвания в области като
 • Mh συγχρονισμένα
  генно инжинерство, атомна ел.енергия, които биват виждани с подозрение.
 • Mh συγχρονισμένα
  Само около 25% от американците биха могли да преминат изпит
 • Mh συγχρονισμένα
  върху "Основи на науката и икономиката" според национално научно проучване.
 • Mh συγχρονισμένα
  Това е точно така, както и вие казвате.
 • Mh συγχρονισμένα
  Определено говоря за това. Моето усещане, Чарли, не е това,
 • Mh συγχρονισμένα
  че псевдо науката, суеверието, вярванията, фундаменталния фанатизъм са нещо ново.
 • Mh συγχρονισμένα
  Има ги от както сме на този свят, но живеем във времена, основани на науката и технологиите,
 • Mh συγχρονισμένα
  притежаващи наистина завидни възможности.
 • Mh συγχρονισμένα
  Науката и технологиите ни движат напред с ускоряващи се темпове.
 • Mh συγχρονισμένα
  Точно така. И ако ние не разбираме, под ние имам предвид широката публика,
 • Mh συγχρονισμένα
  ако всеки казва "О в това не ме бива", "Не зная нищо за това."
 • Mh συγχρονισμένα
  тогава кой взима всичките решения, отнасящи се до науката и технологиите,
 • Mh συγχρονισμένα
  които ще определят в какво бъдеще ще живеят? Някой си конгресмен?
 • Mh συγχρονισμένα
  Та едва шепа хора от тях имат каквото и да е научно образование.
 • Mh συγχρονισμένα
  А контролираният от републиканците Конгрес наскоро закри
 • Mh συγχρονισμένα
  комисията по анализ и оценяване на технологии.
 • Mh συγχρονισμένα
  Комисията, която се очаква да ги консултира компетенто по въпросите,
 • Mh συγχρονισμένα
  свързани с науката и технологиите.
 • Mh συγχρονισμένα
  Те просто казват "Ние не искаме да знаем!".
 • Mh συγχρονισμένα
  Има два вида опасност. Единият е този, за който току що говорих.
 • Mh συγχρονισμένα
  Това че сме изградили общество на основата на науката и технологиите,
 • Mh συγχρονισμένα
  в което никой нищо не разбира от наука и технологии.
 • Mh συγχρονισμένα
  А тази експлозивна смес от невежество и власт, рано или късно, ще ни избухне в лицето.
 • Mh συγχρονισμένα
  Имам предвид, кой насочва науката и технологиите в една демокрация,
 • Mh συγχρονισμένα
  ако хората не разбират нищо от тях?
 • Mh συγχρονισμένα
  А втората причина да бъда притеснен е това,
 • Mh συγχρονισμένα
  че науката е нещо много повече от натрупани знания. Тя е начин на мислене!
 • Mh συγχρονισμένα
  Начин на опознаване на Вселената, при който подлагаш всичко на съмнение,
 • Mh συγχρονισμένα
  комбинирано с точно разбиране на човешката способност за допускане на грешки.
 • Mh συγχρονισμένα
  Ако не сме способни да се усъмняваме, да разпитваме тези, които ни казват,
 • Mh συγχρονισμένα
  че нещо е истина, да бъдем скептични във властта.
 • Mh συγχρονισμένα
  Тогава ставаме беззащитна плячка за следващия
 • Mh συγχρονισμένα
  политическиили религиозен шарлатанин, който се появи.
 • Mh συγχρονισμένα
  Мисля, че вие повдигнахте въпроса, относно това,
 • Mh συγχρονισμένα
  кога за последно президента е изнесъл реч, посветена на науката.
 • Mh συγχρονισμένα
  Има едно негласно разбиране, че науката
 • Mh συγχρονισμένα
  не е от кой знае каква полза или значение за нас,
 • Mh συγχρονισμένα
  че един вид не ни се иска да знаем.
 • Mh συγχρονισμένα
  Вижте, хората четат котировките на борсовия пазар, финансови документи.
 • Mh συγχρονισμένα
  Помислете си колко са сложни.
 • Mh συγχρονισμένα
  Защото осъзнават прякото отношение на това към техния живот?
 • Mh συγχρονισμένα
  Имат мотивация, но те са способни, голям брой от тях.
 • Mh συγχρονισμένα
  Хората са способни да гледат спортни статистики.
 • Mh συγχρονισμένα
  Вижте колко много хора го умеят това.
 • Mh συγχρονισμένα
  Разбирането на науката не е нищо по-трудно!
 • Mh συγχρονισμένα
  Не изисква големи интелектуални способности.
 • Mh συγχρονισμένα
  Но най-важното за науката е, че се занимава с това,
 • Mh συγχρονισμένα
  какво всъщност представлява Вселената, а не с това какво ни е най-изгодно.
 • Mh συγχρονισμένα
  А повечето съперничещи си доктрини са основани на това, какво ни е изгодно, а не кое е истина.
 • Mh συγχρονισμένα
  Не са политиците тези, които могат да решават проблеми.
 • Mh συγχρονισμένα
  Те просто нямат техническите умения и способност да решават проблеми.
 • Mh συγχρονισμένα
  Дори ако бяха искрени в желанията си, те просто не знаят да решават проблеми.
 • Mh συγχρονισμένα
  Инжинерите са тези, които проектират морските солници.
 • Mh συγχρονισμένα
  Инжинерите са тези, които ви дават електричеството, моторните превозни средтва,
 • Mh συγχρονισμένα
  отопляват дома ви, а лятото го охлаждат.
 • Mh συγχρονισμένα
  Технологиите са това, което решава проблеми, не политиците!
 • Mh συγχρονισμένα
  Политиците не могат да решават проблеми, защото не са обучени да го правят.
 • Mh συγχρονισμένα
  Да пишете на вашия конгресмен е фантастично.
 • Mh συγχρονισμένα
  Казват: "Пишете до вашия конгресмен, ако искате нещо да бъде направено".
 • Mh συγχρονισμένα
  Хората във Вашингтон би трябвало да са авангарда на технологиите.
 • Mh συγχρονισμένα
  Авангарда на човешкото познание, на борбата с престъпността.
 • Mh συγχρονισμένα
  Всички фактори, оформящи човешкото поведение.
 • Mh συγχρονισμένα
  Не трябва да пишете на вашия конгресмен.
 • Mh συγχρονισμένα
  Що за хора избират за тази работа?
 • Mh συγχρονισμένα
  Вместо табела "карайте внимателно, хлъзгав път"
 • Mh συγχρονισμένα
  сложете абразив на магистралата, за да не е хлъзгав пътя.
 • Mh συγχρονισμένα
  Когато някой кара пиян и колата криволичи по пътя има едно малко махало,
 • Mh συγχρονισμένα
  което се люлее напред-назад и дърпа колата обратно.
 • Mh συγχρονισμένα
  Не закон. Решение.
 • Mh συγχρονισμένα
  Сложете сонар и радар на автомобилите, за да не могат да се сблъскват.
 • Mh συγχρονισμένα
  Законите, направени от човека, са опити да се справим с проблеми
 • Mh συγχρονισμένα
  без да знаем решението - създаваме закон.
 • Mh συγχρονισμένα
  Живеете в контролиран свят и в бъдеще децата ви ще ви попитат:
 • Mh συγχρονισμένα
  "Не беше ли очевидно, че плащате на сенаторите, на губернаторите,
 • Mh συγχρονισμένα
  на различни хора, за да бъде вашата воля?"
 • Mh συγχρονισμένα
  Не е ли очевадно? Предполагам, че не е.
 • Mh συγχρονισμένα
  Ако премахнем паричната система, няма да има продажба на наркотици,
 • Mh συγχρονισμένα
  няма как да платите на вашия сенатор, няма как да купувате хората. Разбирате ли?
 • Mh συγχρονισμένα
  Докато са замесени парите, независимо кого ще изберете, може да кажете:
 • Mh συγχρονισμένα
  "Ами ако изберем почтени хора в правителството?" Няма начин.
 • Mh συγχρονισμένα
  Дори и да изберете най-почтените хора на света, от най-добрите религии, които харесвате,
 • Mh συγχρονισμένα
  ако има недостиг на ресурси, ще има лъжи, измами, убийства, кражби.
 • Mh συγχρονισμένα
  Защото ресурсите са това, от което имат нужда хората, а не от пари.
 • Mh συγχρονισμένα
  Достъп до ресурси.
 • Mh συγχρονισμένα
  Имаме повече от достатъчно ресурси.
 • Mh συγχρονισμένα
  Само с парите, изхарчени по време на Втората световна война,
 • Mh συγχρονισμένα
  можехме да премахнем бедняшките квартали п целия свят,
 • Mh συγχρονισμένα
  да образоваме хората, да построим най-добрите университети, в които обучението е безплатно.
 • Mh συγχρονισμένα
  Защо да ги правим безплатни?
 • Mh συγχρονισμένα
  Защото колкото по-умни са децата ни, толкова всички ние сме по-богати.
 • Mh συγχρονισμένα
  Всяко дете взима наркотици и се разхожда в моловете.
 • Mh συγχρονισμένα
  Защо? Защото нямат къде другаде да отидат.
 • Mh συγχρονισμένα
  Трябва да има центрове на изкуството, музикални центрове, културни центрове, театрални групи,
 • Mh συγχρονισμένα
  където хората могат да отидат.
 • Mh συγχρονισμένα
  Разхождат се в моловете и между закачалките за дрехи, защото няма къде да отидат.
 • Mh συγχρονισμένα
  И нека да кажа така - на правителството и индустрията не им пука за хората.
 • Mh συγχρονισμένα
  Веднага давам пример. Няма аутсорсинг. Ако имам голяма фабрика
 • Mh συγχρονισμένα
  и плащам на персонала над минималната заплата, не мога да остана в бизнеса,
 • Mh συγχρονισμένα
  ако той има аутсорсинг към Китай. Разбирате ли?
 • Mh συγχρονισμένα
  Няма да инвестирате в компания, която строи детски полщадки за децата,
 • Mh συγχρονισμένα
  чиито майки работят във фабриката. Искате парите да бъдат похарчени
 • Mh συγχρονισμένα
  за реклама на продуктите, за да бъдат приходите по-големи - за това инвестирате в нея.
 • Mh συγχρονισμένα
  Всички ние сме кучи синове в монетарната система. Тя ни принуждава да бъдем такива.
 • Mh συγχρονισμένα
  Ако смятате че не сте, направете справка на банковата си сметка и преценете какъв сте.
Τίτλος:
(h) TROM - 2.6 Politicians, voting and democracy
Περιγραφή:

http://tromsite.com - Full documentary, very well organized (download, youtube stream, subtitles, credits, share, get involved, and many more)

Documentary´s description :
-------------------------------------------------------------------------
TROM (The Reality of Me) represents the biggest documentary ever created, it is also the only one that tries to analyse everything : from science to the monetary system as well as real solutions to improve everyone's life.

A new and ´real´ way to see the world.

"Before the Big-Bang, till present, and beyond."
-------------------------------------------------------------------------

more » « less
Video Language:
English
Duration:
17:17

Bulgarian subtitles

Αναθεωρήσεις