YouTube

Got a YouTube account?

Νέο: ενεργοποιείστε μεταφράσεις και λεζάντες που δημιουργήθηκαν από θεατές στο κανάλι σας στο YouTube!

Russian υπότιτλους

← Экономические расчеты с учетом законов природы / Ресурсоориентированная экономика, Питер Джозеф, Движение Дух времени, Берлин

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
8 Γλώσσες

Αφήστε ένα σχόλιο

0 Σχόλια