Return to Video

SAVE THE INTERNET! / savetheinternet.eu

 • 0:00 - 0:03
  Này các tập toàn, đừng kiểm soát Internet
 • 0:03 - 0:04
  vội.
 • 0:04 - 0:06
  Bạn có thể duyệt thăm Google hoặc Facebook
 • 0:06 - 0:07
  nhưng họ không phải là Internet
 • 0:08 - 0:10
  Thật thú vị, là [website của] những tập đoàn lớn này
 • 0:10 - 0:11
  tồn tại lâu dài bên cạnh
 • 0:11 - 0:13
  các website độc lập với quy mô nhỏ hơn.
 • 0:13 - 0:16
  Các nhà khởi nghiệp và các nhà hoạt động đang hành động để hạn chế bớt sức mạnh của các tập đoàn này
 • 0:16 - 0:18
  và tạo ra điều gì đó độc lập
 • 0:18 - 0:20
  nhằm cho phép tự do hơn
 • 0:20 - 0:23
  và giảm bớt sự thâm nhập của các tập đoàn lớn [vào sự tư do Internet].
 • 0:23 - 0:25
  Như bây giờ, điều ấy đang thay đổi!
 • 0:25 - 0:28
  Các công ty viễn thông mà chúng ta sử dụng [dịch vụ] để truy cập Internet
 • 0:28 - 0:31
  đang đem đến cho các tập đoàn không lồ như Facebook giải pháp đặc biệt.
 • 0:31 - 0:33
  Đôi khi chỉ như một thủ thuật tiếp thị.
 • 0:34 - 0:35
  Lúc khác lại nhằm mục đích lợi nhuận,
 • 0:35 - 0:37
  nên họ bán giải pháp đặc biệt.
 • 0:37 - 0:40
  Dù là cách nào, thì kết quả đều một:
 • 0:40 - 0:41
  một tương lai kinh khủng
 • 0:41 - 0:45
  nơi mọi công ty viễn thông và tập đoàn internet khổng lồ mới kết hợp lại
 • 0:45 - 0:47
  để giữ sự kiểm soát [Internet].
 • 0:47 - 0:47
  Mãi mãi.
 • 0:48 - 0:51
  Một tương lai nơi mà video trên trang của các tập đoàn thì xem được
 • 0:51 - 0:52
  nhưng ở các trang nhỏ hơn
 • 0:52 - 0:53
  lại bị lỗi.
 • 0:54 - 0:57
  Một tương lai nơi mà các cuộc gọi đắt đỏ thì hoạt động được
 • 0:57 - 0:59
  nhưng những cuộc gọi miễn phí qua internet lại không.
 • 0:59 - 1:04
  Một tương lai nơi mà các trang của tập đoàn khổng lồ được trợ cấp để xuất hiện miễn phí
 • 1:04 - 1:08
  nhưng các trang độc lập khác thì lại quá đắt đỏ để có thể truy cập, và không ai ghé thăm chúng.
 • 1:08 - 1:10
  Tương lai ấy có thể sẽ đến với Châu Âu.
 • 1:11 - 1:12
  Vào tháng 8 này,
 • 1:12 - 1:14
  Các nhà quản lý của EU sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng.
 • 1:14 - 1:18
  Nghiêm cấm đối xử đặc biệt [của các telecom] với các nguyên tắc trung lập [hoạt động] mạng mạnh mẽ
 • 1:18 - 1:23
  hay trao tay tương lai của internet cho các tập toàn viễn thông và công nghệ khổng lồ.
 • 1:23 - 1:26
  Tại Hoa Kỳ, Brazil, và Ấn Độ,
 • 1:26 - 1:29
  các nhà hoạt động kêu gọi bình đẳng internet và các nhà khởi nghiệp đã thắng
 • 1:29 - 1:31
  bằng hàng triệu thông điệp gửi đến các nhà quản lý
 • 1:31 - 1:33
  trong các cuộc biểu tình trên đường phố.
 • 1:33 - 1:35
  Mùa hè này, đến lượt của Châu Âu.
 • 1:35 - 1:37
  Và: điều ấy phụ thuộc ở bạn!
 • 1:37 - 1:40
  Bấm vào đây để gửi thông điệp của bạn đến các nhà quản lý của Châu Âu.
 • 1:40 - 1:41
  Chia sẻ video này
 • 1:41 - 1:43
  để tìm một người cùng phản kháng gần nơi bạn!
 • 1:44 - 1:46
  Nếu bạn đang xem trên điện thoại, bấm vào đường dẫn dưới phần mô tả.
 • 1:46 - 1:49
  Hoặc đi tới trang savetheinternet.eu.
 • 1:49 - 1:50
  Bạn là một Youtuber?
 • 1:50 - 1:53
  Hãy làm một phiên bản mới của lời kêu gọi này để truyền đạt cho khán giả của mình.
 • 1:54 - 1:55
  Hoặc bằng bản ngữ của mình.
 • 1:56 - 1:57
  Bạn là một nhà khởi nghiệp?
 • 1:57 - 1:59
  Hãy ký vào bức thư khởi nghiệp.
 • 2:04 - 2:06
  Không, nghiêm túc đấy, bấm vào đây!
 • 2:07 - 2:09
  Điều ấy không quá khó đâu...
 • 2:10 - 2:13
  Rất nghiêm túc đấy, hãy bấm vào đường dẫn ở phần mô tả.
 • 2:13 - 2:17
  Toàn bộ tương lai internet của Châu Âu phục thuộc vào điều này!
Titel:
SAVE THE INTERNET! / savetheinternet.eu
Beschreibung:

European Regulators are about to decide whether to give big telecoms corporations the power to influence what we can (and can’t) do online. Europe urgently needs clear net neutrality guidelines to protect our freedoms and rights online. We have until July to help Europe protect the open Internet.

Join the movement, take action now!

http://www.savetheinternet.eu

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:23

Untertitel in Vietnamese

Revisionen