Return to Video

Esperanto: som en infödd

 • 0:00 - 0:05
  Esperanto är världens mest talade konstruerade språk.
 • 0:05 - 0:09
  Det skapades ursprungligen för internationell kommunikation,
 • 0:09 - 0:12
  men nu finns det även modersmålstalare.
 • 0:12 - 0:16
  Hur är det att leva med esperanto som modersmål?
 • 0:16 - 0:20
  Esperanto: som en infödd
 • 0:20 - 0:23
  Vem är du?
 • 0:23 - 0:26
  Hej, jag heter Stela,
 • 0:26 - 0:28
  och jag är 27 år.
 • 0:28 - 0:32
  Jag bor för tillfället i Bryssel
 • 0:32 - 0:35
  och arbetar för Europaparlamentet.
 • 0:35 - 0:39
  Jag är ursprungligen ungersk-fransk.
 • 0:39 - 0:41
  Jag heter Leo Sakaguchi.
 • 0:41 - 0:42
  Jag är student
 • 0:42 - 0:45
  på Darmstadts tekniska universitet.
 • 0:45 - 0:48
  Mi far är japan, min mor är polska
 • 0:48 - 0:52
  och jag är född och uppväxt i Tyskland.
 • 0:52 - 0:54
  Jag heter Douglas Oliveira Biscotto.
 • 0:54 - 0:56
  Jag är 14 år
 • 0:56 - 0:58
  och... jag är brasilianare.
 • 0:58 - 1:01
  Jag heter Lívia Oliveira Biscotto.
 • 1:01 - 1:03
  Jag är hans syster.
 • 1:03 - 1:05
  Vi är i Rio de Janeiro.
 • 1:05 - 1:10
  Vi har kommit hit för en brasiliansk esperantokongress.
 • 1:10 - 1:13
  Hej! Jag heter Gunnar Fischer.
 • 1:13 - 1:15
  Jag bor i Münster i Tyskland.
 • 1:15 - 1:19
  Hej! Jag heter Klára, jag är 19 år.
 • 1:19 - 1:21
  Jag är fransk-ungersk
 • 1:21 - 1:24
  och jag är född i Nederländerna.
 • 1:24 - 1:29
  Varför beslöt dina föräldrar att lära dig esperanto?
 • 1:29 - 1:32
  För att mina föräldrar träffades genom esperanto
 • 1:32 - 1:34
  och alltid har talat esperanto med varandra
 • 1:34 - 1:37
  och jag har hört esperantotalande vänner osv.
 • 1:37 - 1:38
  Så jag hörde språket omkring mig
 • 1:38 - 1:40
  och därigenom lärde jag mig.
 • 1:40 - 1:42
  Min mor är ungersk, min far fransk.
 • 1:42 - 1:46
  De träffades på en esperanto-sammankomst,
 • 1:46 - 1:48
  på en esperantokongress.
 • 1:48 - 1:50
  Och de tyckte att...
 • 1:50 - 1:52
  "Först esperanto, och sedan hinner jag
 • 1:52 - 1:55
  lära mig mina andra språk också."
 • 1:55 - 1:58
  Vi skulle känna oss bekvämare
 • 1:58 - 2:00
  med språket, med esperanto,
 • 2:00 - 2:04
  och sedan skulle det bli lättare för oss
 • 2:04 - 2:07
  när vi studerade andra språk.
 • 2:07 - 2:11
  Min far lärde sig esperanto några år innan jag föddes
 • 2:11 - 2:14
  och han bestämde att jag skulle växa upp som tvåspråkig,
 • 2:14 - 2:18
  och han talade esperanto, bara esperanto med mig
 • 2:18 - 2:21
  under de första 12 åren av mitt liv.
 • 2:21 - 2:24
  Och vi hade många internationella gäster från utlandet
 • 2:24 - 2:27
  och vi åkte ofta på semester i "Esperanto-land".
 • 2:27 - 2:32
  Hur reagerar folk när de får veta att du talar esperanto?
 • 2:32 - 2:36
  Det hör de bara om man talar särskilt om esperanto
 • 2:36 - 2:39
  för mitt främsta språk är franska.
 • 2:39 - 2:42
  Så jag tror att den första reaktionen är förvåning,
 • 2:42 - 2:45
  för de kan inte alls föreställa sig att någon kan
 • 2:45 - 2:48
  ha det där konstiga språket som modersmål.
 • 2:48 - 2:51
  Ett språk som någon människa har uppfunnit, hur är det möjligt
 • 2:51 - 2:55
  att det finns barn som talar det som modersmål?!
 • 2:55 - 2:58
  Men i allmänhet är reaktionen positiv:
 • 2:58 - 3:00
  "Åh, verkligen?" Så de blir intresserade av det.
 • 3:00 - 3:05
  Första frågan var ofta "Vad är det?"
 • 3:05 - 3:07
  Man undrar varför,
 • 3:07 - 3:10
  och självklart vill man genast höra några meningar
 • 3:10 - 3:12
  eller ord på esperanto från mig.
 • 3:12 - 3:15
  Eftersom vi talar två språk
 • 3:15 - 3:19
  får vi bara beröm
 • 3:19 - 3:23
  och blir inte illa behandlade.
 • 3:23 - 3:25
  På Lufthansa, det tyska flygbolaget,
 • 3:25 - 3:27
  på ingenjörsavdelningen
 • 3:27 - 3:31
  hade jag ett djupgående samtal.
 • 3:31 - 3:33
  Personen frågade mig:
 • 3:33 - 3:37
  "I dina papper står det att du talar esperanto som modersmål,
 • 3:37 - 3:39
  hur kan det komma sig?"
 • 3:39 - 3:42
  Och det gjorde starkt intryck på den personen,
 • 3:42 - 3:45
  det faktum att jag har esperanto som modersmål,
 • 3:45 - 3:47
  och jag tror att
 • 3:47 - 3:51
  jag också hade en viss fördel av det.
 • 3:51 - 3:53
  Men jag har mött många människor
 • 3:53 - 3:57
  som ser tanken på esperanto som ett modersmål
 • 3:57 - 4:00
  som främmande och oacceptabel,
 • 4:00 - 4:02
  och de har velat argumentera mot mig,
 • 4:02 - 4:06
  att esperanto inte kan vara mitt modersmål.
 • 4:06 - 4:09
  Hur har tvåspråkigheten hjälpt dig?
 • 4:09 - 4:13
  Man kan använda det i en affär när man pratar med föräldrarna
 • 4:13 - 4:14
  och säger att man inte gillar något
 • 4:14 - 4:17
  eller att något inte verkar bra,
 • 4:17 - 4:21
  för... Alltså, när mina föräldrar talade esperanto med mig
 • 4:21 - 4:24
  svarade jag faktiskt aldrig på esperanto.
 • 4:24 - 4:26
  Så, om jag verkligen använde esperanto,
 • 4:26 - 4:29
  betydde det att jag ville säga något
 • 4:29 - 4:32
  som jag absolut inte ville att andra skulle förstå.
 • 4:32 - 4:34
  Jag talar fyra språk som modersmål
 • 4:34 - 4:36
  och sedan har jag lärt mig två i skolan,
 • 4:36 - 4:39
  så i min ålder talar jag sex språk,
 • 4:39 - 4:42
  helt enkelt för att jag har lärt mig många från början.
 • 4:42 - 4:45
  Så om man har flera språk som modersmål
 • 4:45 - 4:48
  kan man snabbt lära sig nya språk också,
 • 4:48 - 4:51
  och man får praktiska fördelar,
 • 4:51 - 4:54
  till exempel kan jag köpa tågbiljett i England,
 • 4:54 - 4:57
  i Tyskland, Österrike, Frankrike, Nederländerna...
 • 4:57 - 5:00
  utan några problem alls, eftersom jag talar språket.
 • 5:00 - 5:03
  Med två modersmål
 • 5:03 - 5:06
  har jag förstås haft lättare att lära mig andra språk.
 • 5:06 - 5:09
  Och en gång blev jag inbjuden till teve
 • 5:09 - 5:12
  för att jag talade esperanto som modersmål,
 • 5:12 - 5:14
  och det blev jag väldigt stolt över.
 • 5:14 - 5:18
  Och det går också lättare och snabbare att få vänner,
 • 5:18 - 5:20
  jag har massor av vänner, och jag tror att
 • 5:20 - 5:23
  en av orsakerna är att jag kan
 • 5:23 - 5:27
  tala folks modersmål direkt med dem.
 • 5:27 - 5:29
  Om jag talar holländska med en holländare,
 • 5:29 - 5:33
  eller tyska med en tysk, är det lättare för dem
 • 5:33 - 5:35
  att lita på mig och bli vänner med mig.
 • 5:35 - 5:37
  I allmänhet är jag mycket glad att ha esperanto som modersmål
 • 5:37 - 5:41
  och jag är också glad tillsammans med andra som har det,
 • 5:41 - 5:44
  att träffas, prata och...
 • 5:44 - 5:48
  Tack ska du ha för att du lyssnade,
 • 5:48 - 5:52
  och hej då så länge!
 • 6:00 - 6:04
  Esperanto: som en infödd
Titel:
Esperanto: som en infödd
Beschreibung:

Intervjuer med sex av cirka 1000 personer i världen som talar planspråket esperanto som modersmål. En liten film i anslutning till Internationella Modersmålsdagen 2015.

Esperanto är det mest talade planspråket i världen, talat av upp till två miljoner icke-modermålstalande. Uppfinnaren avsåg inte att esperanto skulle bli ett modersmål. Han avsåg att människor skulle lära sig det som sitt första främmande språk – ett mycket lätt språk som vem som helst skulle kunna lära sig på bara en bråkdel av den tid som man behöver för att till exempel lära sig engelska eller spanska, och kommunicera fritt med människor i hela världen efter mindre än ett års studier. Detta fokus på esperanto som brospråk är orsak till att personer som talar esperanto som modersmål är och förblir sällsynta.

För mer information om esperanto, besök www.tejo.org.

more » « less
Video Language:
Esperanto
Duration:
06:06

Untertitel in Swedish

Revisionen