Return to Video

Esperanto: avel kowser a vyghan

 • 0:00 - 0:05
  Yeth gwruthys an moyha kewsys y’n bys
  yw Esperanto.
 • 0:05 - 0:09
  Wostalleth, gwruthys veu
  rag keskomunyans keswlasek,
 • 0:09 - 0:12
  mes lemmyn yma kowsoryon a vyghan ynwedh.
 • 0:12 - 0:16
  Fatel yw an bewnans avel
  kowser a vyghan a Esperanto?
 • 0:16 - 0:20
  Esperanto: avel kowser a vyghan
 • 0:20 - 0:23
  Piw owgh?
 • 0:23 - 0:26
  Dydh da, Stela ov.
 • 0:26 - 0:28
  Ha 27 bloodh ov.
 • 0:28 - 0:32
  Trigys ov yn Brussels
 • 0:32 - 0:35
  ha my a ober rag an Senedh Ewropek.
 • 0:35 - 0:39
  Hungarek ha frynkek yw ow gwreydh.
 • 0:39 - 0:41
  Leo Sakaguchi yw ow hanow.
 • 0:41 - 0:42
  Studhyer ov
 • 0:42 - 0:45
  y’n Bennskol a Deknologieth yn Darmstadt.
 • 0:45 - 0:48
  Nihon yw ow thas ha Polakes yw ow mamm,
 • 0:48 - 0:52
  ha my a veu genys hag a devis yn Almayn.
 • 0:52 - 0:54
  Douglas Oliveira Biscotto ov.
 • 0:54 - 0:56
  14 bloodh ov.
 • 0:56 - 0:58
  Ha… Brasilan ov.
 • 0:58 - 1:01
  Lívia Oliveira Biscotto ov.
 • 1:01 - 1:03
  Y hwor ov.
 • 1:03 - 1:05
  Yn Rio de Janeira yth eson.
 • 1:05 - 1:10
  Ni a dheu rag kuntellyans brasilek a Esperanto.
 • 1:10 - 1:13
  Dydh da! Gunnar Fischer ov.
 • 1:13 - 1:15
  Trigys ov yn Münster yn Almayn.
 • 1:15 - 1:19
  Dydh da! Klára yw ow hanow. 19 bloodh ov.
 • 1:19 - 1:21
  Frynkes ha Hungarianes ov,
 • 1:21 - 1:24
  ha genys veuv yn Iseldiryow.
 • 1:24 - 1:29
  Fatel wrug aga herens erviras
  dyski dhywgh Esperanto?
 • 1:29 - 1:32
  Drefen ow herens dhe omguntel
  dre Esperanto
 • 1:32 - 1:34
  ha kewsel Esperanto war-barth pub prys
 • 1:34 - 1:37
  ha my a’s klewo a gothmans esperantek
 • 1:37 - 1:38
  Ytho, my a glewo an yeth a-dro dhymm
 • 1:38 - 1:40
  ha my a dhyski y’n vaner na.
 • 1:40 - 1:42
  Hungarianes yw ow mamm,
  ha Frynk yw ow thas.
 • 1:42 - 1:46
  I a omguntel dres kuntellyans a Esperanto,
 • 1:46 - 1:47
  keskussulyans a Esperanto.
 • 1:47 - 1:50
  Hag i a dybi…
 • 1:50 - 1:52
  “Wostalleth Esperanto,
  ha wosa henna my a’m bydh termyn
 • 1:52 - 1:55
  rag dyski ow yethow erel ynwedh.”
 • 1:55 - 1:58
  Ni a wrussa omglewes moy attes
 • 1:58 - 2:00
  gans an yeth, gans Esperanto,
 • 2:00 - 2:04
  ha wosa henna y fia esya ragon
 • 2:04 - 2:07
  pan dyskyn yethow erel.
 • 2:07 - 2:11
  Ow thas a dyskas Esperanto
  nebes bledhynnyow kyns ow bos genys
 • 2:11 - 2:14
  hag ev a erviras y hwrav tevi diwyethek,
 • 2:14 - 2:18
  hag ev a wre kewsel Esperanto orthiv –
  ny wre kewsel marnas Esperanto –
 • 2:18 - 2:21
  dres kynsa 12 bledhynnyow ow bewnans.
 • 2:21 - 2:24
  Y hwre agan vysytya lies gwestoryon
  dhyworth powyow erel
 • 2:24 - 2:27
  ha ni a wre passya agan dy’golyow
  yn ‘pow Esperanto’ yn fenowgh.
 • 2:27 - 2:32
  Fatel wra tus dasoberi pan aswon
  y hwodhowgh kewsel Esperanto?
 • 2:32 - 2:36
  Henna ny aswonnons marnas mar kewsir
  a-dro dhe Esperanto hy honan,
 • 2:36 - 2:39
  drefen bos Frynkek ow chif-yeth.
 • 2:39 - 2:42
  Ytho, my a breder bos marth
  aga hynsa dasoberyans,
 • 2:42 - 2:45
  drefen na yllons tybi mann
  y hyll den
 • 2:45 - 2:48
  kewsel an yeth ankoth
  avel kynsa yeth.
 • 2:48 - 2:51
  Yeth a wrug neb den hy gwruthyl:
  fatel yllir
 • 2:51 - 2:55
  bos fleghes a wra hy dyski a vyghan?
 • 2:55 - 2:58
  Mes dell yw usyes,
  posedhek yw an dasoberyans:
 • 2:58 - 3:00
  ‘A, dhe wir?’
  Ytho, dhe-les ragdha yw.
 • 3:00 - 3:05
  ‘Pyth yw henna?’
  o an kynsa govyn yn fenowgh.
 • 3:05 - 3:07
  An praga yw dhe-les ragdha,
 • 3:07 - 3:10
  ha heb mar i a garsa a-dhistowgh
  klewes nebes lavarow
 • 3:10 - 3:12
  po geryow dhyworthiv yn Esperanto.
 • 3:12 - 3:15
  Rag agan godhvos kewsel diw yeth
 • 3:15 - 3:19
  ny glewen marnas gormoledhow,
 • 3:19 - 3:23
  ha ny wrussons bythkweth
  agan tebeldyghtya.
 • 3:23 - 3:25
  Gans Lufthansa,
  kowethyans-neyja a Almayn,
 • 3:25 - 3:27
  y’n asran a ynjynoryon,
 • 3:27 - 3:31
  y hwrug keswel unn jydh.
 • 3:31 - 3:33
  An den a wovynnas orthiv:
 • 3:33 - 3:37
  ‘Skrifys yw y’th paperyow
  dha vos kowser a vyghan a Esperanto.
 • 3:37 - 3:39
  Fatel yllir bos henna?’
 • 3:39 - 3:42
  Marth bras a sordyas ynno
 • 3:42 - 3:45
  ow bos kowser a vyghan a Esperanto,
 • 3:45 - 3:47
  ha tybi a wrav
 • 3:47 - 3:51
  bos dhymm neb les awos an feth na.
 • 3:51 - 3:53
  Mes my a wre metya orth lies den
 • 3:53 - 3:57
  may ma pur ankoth ragdha an tybyans
  a Esperanto avel kynsa yeth
 • 3:57 - 4:00
  ha ny vynnons mann degemeres henna.
 • 4:00 - 4:02
  Disputya orthiv a vynnens
 • 4:02 - 4:05
  na yll Esperanto bos ow hynsa yeth.
 • 4:05 - 4:08
  Fatel y’gas gweresas bos diwyethek?
 • 4:08 - 4:13
  Ty a yll gul devnydh a yeth aral yn gwerthji
  ha ty ow kewsel orth dha gerens
 • 4:13 - 4:17
  ow leverel nag yw da genes neb tra
 • 4:17 - 4:21
  drefen… Ytho, pan wre ow herens
  kewsel orthiv yn Esperanto,
 • 4:21 - 4:24
  bythkweth ny wren gorthebi yn Esperanto,
  dhe leverel an gwiryonedh.
 • 4:24 - 4:26
  Ytho, mar kwren devnydh a Esperanto,
 • 4:26 - 4:29
  henna a wre styrya
  my dhe vynnes leverel neppyth
 • 4:29 - 4:32
  na vynnen tus erel dh’y gonvedhes.
 • 4:32 - 4:34
  Ytho, peder yeth a gewsis a vyghan
 • 4:34 - 4:36
  ha wosa henna, diw yeth a dhyskis y’n skol,
 • 4:36 - 4:39
  hag ytho, hwath y’m oos,
  my a gews 6 yeth,
 • 4:39 - 4:42
  drefen my dhe dhyski lies yeth a vyghan,
  pur sempel.
 • 4:42 - 4:45
  Ytho, mar pe lies yeth
  dhe nebonan a vyghan,
 • 4:45 - 4:48
  ev a yll dyski yethow nowydh
  yn uskis ynwedh,
 • 4:48 - 4:51
  hag yma dhodho lesow hewul.
 • 4:51 - 4:54
  Rag ensampel, my a yll prena
  toknys y’n Ruvaneth Unys,
 • 4:54 - 4:57
  yn Almayn, Ostri, Frynk, Iseldiryow…
 • 4:57 - 5:00
  ha ny’m beus kudyn vyth,
  drefen my dhe wodhvos kewsel an yeth.
 • 5:00 - 5:03
  Ytho, ha my ow kewsel diw yeth a vyghan,
 • 5:03 - 5:06
  heb mar my a dyskis yethow erel
  yn maner esya.
 • 5:06 - 5:09
  Unn jydh, gelwys veuv dhe dowlen bellwolok
 • 5:09 - 5:12
  drefen my dhe gewsel Esperanto a vyghan,
 • 5:12 - 5:14
  ha pur brout ov awos henna.
 • 5:14 - 5:18
  Esya ha moy uskis yw ynwedh
  kavos kothmans nowydh.
 • 5:18 - 5:20
  Yma dhymm lies kothman
  ha my a breder
 • 5:20 - 5:21
  bos onan a’n achesonys
 • 5:21 - 5:27
  ow godhvos kewsel
  kynsa yeth an re erel orta.
 • 5:27 - 5:29
  Mar kowsav Iseldiryek orth Iseldiryas,
 • 5:29 - 5:33
  po Almaynek orth Alman,
  esya yw ragdha
 • 5:33 - 5:34
  trestya dhymm ha dos ha bos ow hothman.
 • 5:34 - 5:37
  Dre vras, da yw genev bos
  kowser a vyghan a Esperanto
 • 5:37 - 5:41
  ha da yw genev ynwedh metya orth
  kowsoryon erel a vyghan a Esperanto
 • 5:41 - 5:44
  ha kewsel orta, ha….
 • 5:44 - 5:48
  Da lowr.
  Gonn meur ras dhywgh a glewes
 • 5:48 - 5:51
  ha tereba nessa!
 • 6:00 - 6:05
  Esperanto: avel kowser a vyghan
Titel:
Esperanto: avel kowser a vyghan
Beschreibung:

Keswel gans 6 a’n ogas ha 1000 gowsoryon a vyghan a’n yeth gwruthys Esperanto yn oll an bys. Gwrys veu an fylm byghan ma rag Dydh an Mammyeth 2015.

An yeth gwruthys an moyha kewsys y’n bys yw Esperanto. Ogas ha dew vilvil a dus a’s dyskis ha’y kewsel, dell brederir. Mes nyns eus saw ogas ha 1000 gowsoryon a vyghan anedhi.

Ny vynna an den a’s devisyas Esperanto dhe dhos ha bos kynsa yeth a dhen vyth. Ev a vynna tus dh’y dyski avel kynsa *yeth estren* - yeth pur es a yll pubonan hy dyski ow kul devnydh a rynn vyghan a’n termyn may ma edhom anodho rag dyski r.e. Sowsnek po Spaynek, may hallons keskomunya yn es gans tus oll a-dro dhe’n norvys wosa le a unn vledhen a dhyski.

Den a vir orth Esperanto avel ‘yeth pons’ ha rag henna, nyns eus (ha ny vydh) lies kowser a vyghan anedhi.

Rag moy kedhlow a-dro dhe Esperanto, mirewgh orth www.tejo.org .

more » « less
Video Language:
Esperanto
Duration:
06:06

Untertitel in Cornish

Revisionen