Persian Untertitel

ولفگانگ کسلینگ: چگونگی انجام تهویه‌ی یک استادیوم

Einbettcode generieren
25 Sprachen

Untertitel aus Englisch übersetzt Zeige Revision 11 erzeugt am 02/10/2013 von b a.

 1. عصر به خیر.
 2. ما در این آمفی تئاتر رو-باز شگفت انگیز جمع شده ایم،

 3. ما در این آمفی تئاتر رو-باز شگفت انگیز جمع شده ایم،
 4. و از این هوای معتدل امشب لذت می بریم،
 5. و از این هوای معتدل امشب لذت می بریم،
 6. و از این هوای معتدل امشب لذت می بریم،
 7. اما وقتی قطر ۱۰ سال دیگر،
 8. در سال ۲۰۲۲،
 9. میزبان جام جهانی فوتبال شود،
 10. میزبان جام جهانی فوتبال شود،
 11. این مسابقات در ماه های گرم، یا بهتر است بگوییم داغ تابستان،
 12. این مسابقات در ماه های گرم، یا بهتر است بگوییم داغ تابستان،
 13. یعنی در جون و جولای برگزار می شود.
 14. و وقتی قطر به میزبانی جام جهانی انتخاب شد،
 15. بعضی ها درگوشه و کنار جهان، متعجب بوده اند
 16. بعضی ها درگوشه و کنار جهان، متعجب بوده اند
 17. که چطور ممکن است بازیکنان بازی بی نظیر خودشان را ارائه دهند،
 18. که چطور ممکن است بازیکنان بازی بی نظیر خودشان را ارائه دهند،
 19. که چطور ممکن است بازیکنان بازی بی نظیر خودشان را ارائه دهند،
 20. در حالی که در این آب و هوای کویری بازی می کنند؟
 21. چگونه ممکن است که تماشاچیان در استادیوم های رو-باز بنشینند،
 22. چگونه ممکن است که تماشاچیان در استادیوم های رو-باز بنشینند،
 23. و در این هوای گرم بتوانند دوام بیاورند و از بازی لذت ببرند؟
 24. و در این هوای گرم بتوانند دوام بیاورند و از بازی لذت ببرند؟
 25. مهندسان ما از ترنس سولار به همراه معماران شرکت آلبرت اسپیر و شرکا،

 26. مهندسان ما از ترنس سولار به همراه معماران شرکت آلبرت اسپیر و شرکا،
 27. مهندسان ما از ترنس سولار به همراه معماران شرکت آلبرت اسپیر و شرکا،
 28. روی پروژه ای مربوط به استادیوم های رو-باز،
 29. با تأمین کامل برق از انرژی خورشیدی،
 30. و سرمایش استادیوم کاملا از طریق انرژی خورشیدی کار می کردند.
 31. من درباره ی این پروژه صحبت خواهم کرد،

 32. اما اول اجازه دهید درباره ی آسایش صحبت کنم.
 33. اجازه بدهید اول درباره ی جنبه ی رفاهی قضیه صحبت کنم،
 34. چون تعداد زیادی از مردم تفاوت میان دمای محیطی،
 35. چون تعداد زیادی از مردم تفاوت میان دمای محیطی،
 36. و آسایش حرارتی را نمی دانند.
 37. و آسایش حرارتی را نمی دانند.
 38. ما شروع به بررسی نمودار هایی مانند این کردیم،

 39. و همان طورکه می بینید خط قرمز دمای هوا را در ماه های جون و جولای نشان می دهد،
 40. و همان طورکه می بینید خط قرمز دمای هوا را در ماه های جون و جولای نشان می دهد،
 41. بله، درست است،
 42. این دما تا ۴۵ درجه ی سانتیگراد هم می رسد.
 43. این هوا در حقیقت خیلی گرم است.
 44. اما دمای هوا شامل تمامی عوامل جوی که آسایش را تعریف می کنند نیست.
 45. اما دمای هوا شامل تمامی عوامل جوی که آسایش ر تعریف می کنند نیست.
 46. اما دمای هوا شامل تمامی عوامل جوی که آسایش ر تعریف می کنند نیست.
 47. اجازه بدهید تجزیه و تحلیل یکی از همکارانم را

 48. درباره ی بازی های فوتبال، جام های جهانی،
 49. و بازی های المپیک در سراسر جهان،
 50. و بازی های المپیک در سراسر جهان،
 51. از لحاظ آسایش، و تجزیه و تحلیل میزان آسایشی
 52. از لحاظ آسایش، و تجزیه و تحلیل میزان آسایشی
 53. که مردم در این مراسم ورزشی مختلف احساس کرده اند، به شما نشان دهم،
 54. که مردم در این مراسم ورزشی مختلف احساس کرده اند، به شما نشان دهم،
 55. و اجازه دهید با مکزیک شروع کنم.
 56. دمای هوای مکزیک چیزی در حدود ۱۵، و سقف حدودا ۳۰ درجه ی سانتیگراد بود،

 57. دمای هوای مکزیک چیزی در حدود ۱۵، و سقف حدودا ۳۰ درجه ی سانتیگراد بود،
 58. و مردم از این شرایط راضی بودند.
 59. و مردم از این شرایط راضی بودند.
 60. بازی مکزیکو سیتی هوای بسیار مناسبی داشت. ببینید.
 61. بازی مکزیکو سیتی هوای بسیار مناسبی داشت. ببینید.
 62. اورلاندو، یک استادیوم مشابه، یک استادیوم رو-باز.
 63. اورلاندو، یک استادیوم مشابه، یک استادیوم رو-باز.
 64. مردم در تابش شدید خورشید،
 65. در رطوبت بسیار بالای هوا
 66. در بعد از ظهر نشسته بودند،
 67. و اصلا لذت نبردند. اصلا راحت نبود.
 68. دمای هوا خیلی زیاد نبود، اما تماشای این بازی ها اصلا راحت نبود.
 69. دمای هوا خیلی زیاد نبود، اما تماشای این بازی ها اصلا راحت نبود.
 70. اما سئول چطور؟ سئول، به دلیل حقوق پخش تلویزیونی،

 71. اما سئول چطور؟ سئول، به دلیل حقوق پخش تلویزیونی،
 72. تمامی بازی هایش را در عصر برگزار کرد.
 73. البته خورشید همچنان در آسمان بود،
 74. بنابراین بازی ها با سطح آسایش خوبی برگزار شدند.
 75. بنابراین بازی ها با سطح آسایش خوبی برگزار شدند.
 76. آتن چطور؟

 77. آب و هوای مدیترانه ای،
 78. اما آفتاب ملایمی نداشت. مردم خیلی راحت نبودند.
 79. و ما مطلع شدیم که در اسپانیا،

 80. در استادیوم "سول یه سومبرا"،
 81. اگر شما یک بلیت بخرید،
 82. اگر آن بلیت شامل سایه باشد،
 83. شما باید هزینه ی بیشتری را بپردازید،
 84. زیرا شما در شرایط راحت تری قرار دارید.
 85. وضعیت در باره پکن چین چطویه؟

 86. مجددا، روزها آفتاب
 87. و رطوبت بالا،
 88. و به هیچ عنوان راحت نبود.
 89. بنابراین اگر جمع بندی کنم،

 90. اگر تمامی این منحنی های آسایش را در کنار همدیگر قرار دهم،
 91. چیزی که در می یابیم این است،
 92. که در تمامی این محل ها،
 93. دمای هوا چیزی بین ۲۵ تا ۳۰ درجه ی سانتیگراد بوده است،
 94. دمای هوا چیزی بین ۲۵ تا ۳۰ درجه ی سانتیگراد بوده است،
 95. و اگر شما خط منطبق بر ۳۰ درجه ی سانتیگراد در محیط را بررسی کنید،
 96. و اگر شما خط منطبق بر ۳۰ درجه ی سانتیگراد در محیط را بررسی کنید،
 97. و اگر شما خط منطبق بر ۳۰ درجه ی سانتیگراد در محیط را بررسی کنید،
 98. می بینید که تمامی بازه های آسایش تا ناراحتی وجود دارند،
 99. انواع و اقسام میزان آسایش،
 100. از میزان خیلی راحت،
 101. از میزان خیلی راحت،
 102. تا خیلی ناراحت.
 103. چرا چنین چیزی مشاهده می شود؟

 104. دلیل آن این است که عوامل بیشتری وجود دارند،
 105. دلیل آن این است که عوامل بیشتری وجود دارند،
 106. که بر آسایش حرارتی ما تآثیر می گذارند،
 107. که یکی از آن ها خورشید است، خورشید مستقیم،
 108. خورشیدغیرمستقیم، و باد،
 109. باد شدید، باد معتدل، و رطوبت هوا،
 110. باد شدید، باد معتدل، و رطوبت هوا،
 111. و حرارت تابیده شده از محیط اطراف می باشد.
 112. و حرارت تابیده شده از محیط اطراف می باشد.
 113. و این دمای هواست.
 114. تمامی این عوامل بر احساس آسایش یک انسان مؤثر هستند،

 115. تمامی این عوامل بر احساس آسایش یک انسان مؤثر هستند،
 116. و دانشمندان، یک عامل جدید ابداع کرده اند،
 117. و دانشمندان، یک عامل جدید ابداع کرده اند،
 118. به نام دمای احساس شده،
 119. که شامل تمامی عوامل مؤثر شده و به طراحان کمک می کند
 120. که شامل تمامی عوامل مؤثر شده و به طراحان کمک می کند
 121. تا بفهمند عامل اصلی و جامعی که باعث می شود انسان احساس راحتی کند یا نه چیست.
 122. تا بفهمند عامل اصلی و جامعی که باعث می شود انسان احساس راحتی کند یا نه چیست.
 123. تا بفهمند عامل اصلی و جامعی که باعث می شود انسان احساس راحتی کند یا نه چیست.
 124. تا بفهمند عامل اصلی و جامعی که باعث می شود انسان احساس راحتی کند یا نه چیست.
 125. تا بفهمند عواملی که دمای بدن انسان را تعیین می کنند چه هستند.
 126. تا بفهمند عواملی که دمای بدن انسان را تعیین می کنند چه هستند.
 127. و این عوامل با سوخت و ساز بدن انسان مرتبط هستند.
 128. و این عوامل با سوخت و ساز بدن انسان مرتبط هستند.
 129. و این عوامل با سوخت و ساز بدن انسان مرتبط هستند.
 130. زیرا سوخت و ساز بدن انسان،

 131. زیرا سوخت و ساز بدن انسان،
 132. منجر به تولید حرارت می شود.
 133. شاید تعجب کنید، اگر به شما بگویم،
 134. در همین لحظه در حدود ۱۵۰ وات حرارت تولید می کنم.
 135. در همین لحظه در حدود ۱۵۰ وات حرارت تولید می کنم.
 136. و اما شما که نشسته اید و این سخنرانی را تماشا می کنید،
 137. و اما شما که نشسته اید و این سخنرانی را تماشا می کنید،
 138. شما چیزی در حدود ۱۰۰ وات حرارت تولید می کنید،
 139. شما چیزی در حدود ۱۰۰ وات حرارت تولید می کنید،
 140. و ما نیاز داریم که این انرژی را آزاد کنیم.
 141. من نیاز دارم که این انرژی را آزاد کنم،
 142. من نیاز دارم که این انرژی را آزاد کنم،
 143. و هر چقدر این انرژی بیشتر باشد،
 144. آزاد کردن آن مشکل تر می شود،
 145. و کمتر احساس راحتی می کنم.
 146. بله. و اگر این انرژی را آزاد نکنم،
 147. بله. و اگر این انرژی را آزاد نکنم،
 148. خواهم مرد.
 149. اگر بخواهم اتفاقاتی را که در حین فوتبال جام جهانی رخ می دهد جمع بندی کنم،

 150. اگر بخواهم اتفاقاتی را که در حین فوتبال جام جهانی رخ می دهد جمع بندی کنم،
 151. اتفاقی که در ماه های جون و جولای می افتد،
 152. این است که دمای هوا خیلی بیشتر می شود،
 153. این است که دمای هوا خیلی بیشتر می شود،
 154. ولی چون بازی ها در بعد از ظهر برگزار می شوند،
 155. ولی چون بازی ها در بعد از ظهر برگزار می شوند،
 156. احتمالا میزان آسایش مشابهی با مواردی خواهد داشت
 157. احتمالا میزان آسایش مشابهی با مواردی خواهد داشت
 158. که تحت عنوان "ناراحت" دسته بندی شده اند.
 159. که تحت عنوان "ناراحت" دسته بندی شده اند.
 160. بنابراین اعضای تیم دور همدیگر جمع شدیم،

 161. و هدفمان را مشخص کردیم،
 162. هدف ما این بود که دمای احساس شده توسط افراد را،
 163. هدف ما این بود که دمای احساس شده توسط افراد را،
 164. برای محیط هوای آزاد در این بازه،
 165. برای محیط هوای آزاد در این بازه،
 166. چیزی در حدود ۳۲ درجه قرار دهیم،
 167. چیزی در حدود ۳۲ درجه قرار دهیم،
 168. که بسیار راحت است.
 169. تا مردم در فضای باز بیرونی،
 170. احساس راحتی کاملا مناسب ییدا کنند.
 171. اما این به چه معناست ؟

 172. اگر بررسی کنیم که چه اتفاقی می افتد،
 173. می بینیم دما بسیار زیاد است.
 174. اگر ما بهترین طراحی های خود را اجرا کنیم،
 175. طراحی های مهندسی مربوط به تهویه،
 176. نمی توانیم بهتر از این عمل کنیم.
 177. بنابراین ما به یک سیستم فعال نیاز داریم.

 178. به طور مثال، ما به تکنولوژی سرمایش تابشی نیاز داریم، (گرفتن حرارت از طریق تابش)
 179. به طور مثال، ما به تکنولوژی سرمایش تابشی نیاز داریم، (گرفتن حرارت از طریق تابش)
 180. و ما نیاز داریم که این سیستم را با سیستم معروف تنظیم رطوبت ترکیب کنیم.
 181. و ما نیاز داریم که این سیستم را با سیستم معروف تنظیم رطوبت ترکیب کنیم.
 182. اما داخل استادیوم چگونه به نظر خواهد آمد؟

 183. استادیوم چندین عامل خواهد داشت که آسایش حرارتی در فضای باز را تأمین خواهد کرد.
 184. استادیوم چندین عامل خواهد داشت که آسایش حرارتی در فضای باز را تأمین خواهد کرد.
 185. استادیوم چندین عامل خواهد داشت که آسایش حرارتی در فضای باز را تأمین خواهد کرد.
 186. اول از همه، ایجاد سایه.
 187. این کار مستلزم این است که محل نشستن تماشاچیان از وزش باد گرم شدید در امان باشد.
 188. این کار مستلزم این است که محل نشستن تماشاچیان از وزش باد گرم شدید در امان باشد.
 189. این کار مستلزم این است که محل نشستن تماشاچیان از وزش باد گرم شدید در امان باشد.
 190. اما این همه ی آ ن چیزی که ما نیاز داریم نیست.

 191. ما نیاز داریم که از سیستم های فعال استفاده کنیم.
 192. ما نیاز داریم که از سیستم های فعال استفاده کنیم.
 193. به جای وزش یک باد خنک شدید در محیط استادیوم،
 194. به جای وزش یک باد خنک شدید در محیط استادیوم،
 195. ما می توانیم از سیستم های سرمایش تابشی استفاده کنیم،
 196. ما می توانیم از سیستم های سرمایش تابشی استفاده کنیم،
 197. مانند سیستم گرمایش در کف زمین که لوله های آب در زمین قرار داده شده اند (سیستم حرارت از کف).
 198. مانند سیستم گرمایش در کف زمین که لوله های آب در زمین قرار داده شده اند (سیستم حرارت از کف).
 199. تنها با استفاده از عبور آب سرد از درون لوله ها،
 200. تنها با استفاده از عبور آب سرد از درون لوله ها،
 201. شما می توانید حرارتی که درطول روز در استادیوم جذب شده است را آزاد کنید،
 202. شما می توانید حرارتی که درطول روز در استادیوم جذب شده است را آزاد کنید،
 203. شما می توانید حرارتی که درطول روز در استادیوم جذب شده است را آزاد کنید،
 204. بنابراین شما می توانید راحتی تماشاچیان را فراهم کنید،
 205. و با افزودن هوای خشک به جای هوای خنک شده،
 206. و با افزودن هوای خشک به جای هوای خنک شده،
 207. تماشاچیان و بازیکنان فوتبال می توانند با توجه به نیاز های خودشان،
 208. تماشاچیان و بازیکنان فوتبال می توانند با توجه به نیاز های خودشان،
 209. و با توجه به دمای تعادلی مورد نیازشان، سیستم را تنظیم کنند.
 210. و با توجه به دمای تعادلی مورد نیازشان، سیستم را تنظیم کنند.
 211. آن ها می توانند سیستم را تنظیم کنند تا به سطح مطلوب آسایش خود برسند.
 212. آن ها می توانند سیستم را تنظیم کنند تا به سطح مطلوب آسایش خود برسند.
 213. احتمالا ۱۲ استادیوم ساخته خواهد شد،

 214. احتمالا ۱۲ استادیوم ساخته خواهد شد،
 215. اما ۳۲ زمین ورزشی وجود دارند،
 216. که بازیکنان از تمامی کشور ها در آن ها بازی می کنند.
 217. که بازیکنان از تمامی کشور ها در آن ها بازی می کنند.
 218. ما یک اصل مشترک را برای همه اعمال کردیم:
 219. ایجاد سایه در زمین ورزشی،
 220. استفاده از یک مانع در برابر باد،
 221. و استفاده از چمن.
 222. محیط سبز با آبیاری طبیعی،
 223. یک منبع خیلی خوب سرمایش برای متعادل کردن دماست،
 224. یک منبع خیلی خوب سرمایش برای متعادل کردن دماست،
 225. و استفاده از هوای خشک شده برای تأمین آسایش حرارتی.
 226. و استفاده از هوای خشک شده برای تأمین آسایش حرارتی.
 227. ولی حتی بهترین طراحی ها نیز نمی تواند کمک کند.

 228. ولی حتی بهترین طراحی ها نیز نمی تواند کمک کند.
 229. ما به سیستم های فعال نیاز داریم.
 230. ما چگونه این کار را انجام می دهیم؟
 231. ایده ی ما برای شرکت در مناقصه

 232. خنک سازی تنها به وسیله ی خورشید بود،
 233. که بر اساس ایده ای بود که ما برای سقف استادیوم ها ارائه دادیم،
 234. که بر اساس ایده ای بود که ما برای سقف استادیوم ها ارائه دادیم،
 235. یعنی ما سقف استادیوم را با صفحه های PV (خورشیدی) می پوشانیم.
 236. یعنی ما سقف استادیوم را با صفحه های PV (خورشیدی) می پوشانیم.
 237. ما هیچ انرژی از تاریخ قرض نمی گیریم.
 238. ما هیچ انرژی از تاریخ قرض نمی گیریم.
 239. ما از انرژی های فسیلی استفاده نمی کنیم.
 240. ما از همسایه های خود انرژی قرض نمی گیریم.
 241. ما از همسایه های خود انرژی قرض نمی گیریم.
 242. ما انرژی که می توانیم از طریق سقف هایمان جمع آوری کنیم استفاده می کنیم.
 243. ما انرژی که می توانیم از طریق سقف هایمان جمع آوری کنیم استفاده می کنیم.
 244. و همین طور بر روی زمین های بازی،
 245. با پوسته های بزرگ، و انعطاف پذیر پوشیده خواهند شد،
 246. با پوسته های بزرگ، و انعطاف پذیر پوشیده خواهند شد،
 247. و ما در سال های آینده خواهیم دید که صنعتی به بازار خواهد آمد،
 248. و ما در سال های آینده خواهیم دید که صنعتی به بازار خواهد آمد،
 249. برای تولید صفحات خورشیدی منعطف،
 250. که این امکان را به شما می دهد که هم در برابر نور تند خورشید سایه ایجاد کنید
 251. که این امکان را به شما می دهد که هم در برابر نور تند خورشید سایه ایجاد کنید
 252. و هم زمان انرژی الکتریسیته تولید کنید.
 253. و این انرژی در طول سال جمع آوری می شود،

 254. و این انرژی در طول سال جمع آوری می شود،
 255. و به شبکه ی برق فرستاده می شود،
 256. این جایگزین خوبی برای سوخت های فسیلی است،
 257. این جایگزین خوبی برای سوخت های فسیلی است،
 258. و وقتی برای سرمایش به آن نیاز دارم،
 259. آن را از شبکه ی برق می گیرم و انرژی خورشیدی به دست آمده را که به شبکه داده ام،
 260. آن را از شبکه ی برق می گیرم و انرژی خورشیدی به دست آمده را که به شبکه داده ام،
 261. آن را از شبکه ی برق می گیرم و انرژی خورشیدی به دست آمده را که به شبکه داده ام،
 262. وقتی برای سرمایش خورشیدی نیاز دارم دوباره پس می گیرم.
 263. وقتی برای سرمایش خورشیدی نیاز دارم دوباره پس می گیرم.
 264. و من می توانم این کار را در اولین سال انجام دهم و به مدت ۱۰ سال، و حتی ۲۰ سال بعدی ادامه دهم،
 265. و من می توانم این کار را در اولین سال انجام دهم و به مدت ۱۰ سال، و حتی ۲۰ سال بعدی ادامه دهم،
 266. و من می توانم این کار را در اولین سال انجام دهم و به مدت ۱۰ سال، و حتی ۲۰ سال بعدی ادامه دهم،
 267. و من می توانم این کار را در اولین سال انجام دهم و به مدت ۱۰ سال، و حتی ۲۰ سال بعدی ادامه دهم،
 268. این انرژی، که برای تهویه ی جام جهانی قطر مورد نیاز است،
 269. این انرژی، که برای تهویه ی جام جهانی قطر مورد نیاز است،
 270. در ۲۰ سال آینده، وارد شبکه ی برق قطر خواهد شد.
 271. در ۲۰ سال آینده، وارد شبکه ی برق قطر خواهد شد.
 272. بنابراین -- (تشویق حاضرین)

 273. خیلی متشکرم. (تشویق حاضرین)

 274. کاربرد این ایده تنها به استادیوم ها محدود نمی شود.

 275. کاربرد این ایده تنها به استادیوم ها محدود نمی شود.
 276. ما می توانیم این ایده را برای مکان ها و خیابان های رو-باز نیز استفاده کنیم،
 277. و در ضمن، ما بر روی پروژه ی "شهر آینده" در شهر "ماسدار"، در ابوذبی، در امارات متحده کار می کنیم.
 278. و در ضمن، ما بر روی پروژه ی "شهر آینده" در شهر "ماسدار"، در ابوذبی، در امارات متحده کار می کنیم.
 279. و در ضمن، ما بر روی پروژه ی "شهر آینده" در شهر "ماسدار"، در ابوذبی، در امارات متحده کار می کنیم.
 280. و در ضمن، ما بر روی پروژه ی "شهر آینده" در شهر "ماسدار"، در ابوذبی، در امارات متحده کار می کنیم.
 281. و من افتخار کار کردن بر روی مرکز خرید مرکزی را نیز داشته ام.
 282. و من افتخار کار کردن بر روی مرکز خرید مرکزی را نیز داشته ام.
 283. و همین ایده برای ایجاد تهویه ی فضای باز روی آن جا نیز پیاده شد،
 284. و همین ایده برای ایجاد تهویه ی فضای باز روی آن جا نیز پیاده شد،
 285. تا مردم احساس آسایش کنند.
 286. مردم دوست دارند به جای رفتن به یک مرکز خرید معمولی، به مرکز خرید مرکزی بروند،
 287. مردم دوست دارند به جای رفتن به یک مرکز خرید معمولی، به مرکز خرید مرکزی بروند،
 288. مردم دوست دارند به جای رفتن به یک مرکز خرید معمولی، به مرکز خرید مرکزی بروند،
 289. چون خنک تر از آن مراکز خرید است.
 290. ما می خواستیم یک فضای بیرونی به وجود بیاوریم
 291. ما می خواستیم یک فضای بیرونی به وجود بیاوریم
 292. که آن قدر راحت و خنک است
 293. که مردم می توانند حتی در بعد از ظهر این ماه های خورشیدی و گرم به آن جا بروند،
 294. که مردم می توانند حتی در بعد از ظهر این ماه های خورشیدی و گرم به آن جا بروند،
 295. که مردم می توانند حتی در بعد از ظهر این ماه های خورشیدی و گرم به آن جا بروند،
 296. و لذت ببرند و از آن جا با خانواده هایشان بازدید کنند. (تشویق حاضرین)
 297. و لذت ببرند و از آن جا با خانواده هایشان بازدید کنند. (تشویق حاضرین)
 298. و پروژه ای که اجرا شد همان ایده بود:

 299. سایه در برابر نور خورشید،
 300. مانع در برابر باد،
 301. و بهره وری از نور خورشیدی که شما می توانید در حد فضایی که اشغال می کنید از آن برداشت کنید.
 302. و بهره وری از نور خورشیدی که شما می توانید در حد فضایی که اشغال می کنید از آن برداشت کنید.
 303. و بهره وری از نور خورشیدی که شما می توانید در حد فضایی که اشغال می کنید از آن برداشت کنید.
 304. و این چتر های زیبا.
 305. من می خواهم امشب و در آینده شما را به توجه به آسایش حرارتی خود دعوت کنم،

 306. من می خواهم امشب و در آینده شما را به توجه به آسایش حرارتی خود دعوت کنم،
 307. من می خواهم امشب و در آینده شما را به توجه به آسایش حرارتی خود دعوت کنم،
 308. و به محیط حرارتی خود،
 309. و به محیط حرارتی خود،
 310. و اگر شما علاقمندید که در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنید،
 311. و اگر شما علاقمندید که در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنید،
 312. از شما دعوت می کنم از سایت ما بازدید کنید
 313. ما یک محاسبه گر دمای دریافتی خیلی ساده بر روی سایت قرار داده ایم
 314. ما یک محاسبه گر دمای دریافتی خیلی ساده بر روی سایت قرار داده ایم
 315. که شما می توانید آسایش حرارتی خود را در آن چک کنید.
 316. که شما می توانید آسایش حرارتی خود را در آن چک کنید.
 317. و همین طور امیدوارم که شما این ایده را با بقیه در میان بگذارید،
 318. و همین طور امیدوارم که شما این ایده را با بقیه در میان بگذارید،
 319. که اگر مهندسین و طراحان بتوانند از تمامی این عوامل جوی متنوع استفاده کنند،
 320. که اگر مهندسین و طراحان بتوانند از تمامی این عوامل جوی متنوع استفاده کنند،
 321. که اگر مهندسین و طراحان بتوانند از تمامی این عوامل جوی متنوع استفاده کنند،
 322. آیا فراهم کردن شرایط هوایی مناسب در فضاهای بیرونی ممکن خواهد بود؟
 323. آیا فراهم کردن شرایط هوایی مناسب در فضاهای بیرونی ممکن خواهد بود؟
 324. آیا فراهم کردن شرایط هوایی مناسب در فضاهای بیرونی ممکن خواهد بود؟
 325. این کار ممکن است درک ما از هوایی در فضای بسته که ما در آن احساس آسایش می کنیم تغییر دهد،
 326. این کار ممکن است درک ما از هوایی در فضای بسته که ما در آن احساس آسایش می کنیم تغییر دهد،
 327. این کار ممکن است درک ما از هوایی در فضای بسته که ما در آن احساس آسایش می کنیم تغییر دهد،
 328. و ما می توانیم این کار را با بهترین طراحی ها انجام دهیم،
 329. و ما می توانیم این کار را با بهترین طراحی ها انجام دهیم،
 330. اما با استفاده از منبع انرژی قطر، که خورشید است.
 331. اما با استفاده از منبع انرژی قطر، که خورشید است.
 332. اما با استفاده از منبع انرژی قطر، که خورشید است.
 333. (تشویق حاضرین)

 334. خیلی متشکرم. (تشویق حاضرین)

 335. شکراً. (تشویق حاضرین)