Turkish Untertitel

← Kanseri Erken Teşhis için Yeni Nanoteknoloji

Einbettcode generieren
30 Sprachen

Zeige Revision 50 erzeugt am 01/10/2018 von Eren Gokce.

 1. "Kansersiniz."
 2. Ne yazık ki, yaklaşık yüzde 40'ımız
  yaşamının bir yerinde bu kelimeyi duyacak
 3. ve yarısı hayatta kalmayacak.
 4. Bu demek oluyor ki, yakın arkadaşlarınızın
  ve akrabalarınızın 5'te 2'sine
 5. bir çeşit kanser teşhisi konulacaktır
 6. ve onlardan birisi ölecektir.
 7. Fiziksel zorluklardan öte,
 8. burada, ABD'de kanserden
  hayatta kalanların üçte biri
 9. tedavi için borca girecektir.
 10. Onların iflaslarını açıklama ihtimali
  kanserli olmayanlardan
 11. en az 2,5 kat daha fazla.
 12. Bu hastalık yaygın.
 13. Duygusal olarak çok yorucu
 14. ve çoğu kişi için
 15. finansal olarak yıkıcı.
 16. Fakat kanser teşhisi ölüm cezası
  olmak zorunda değildir.

 17. Kanseri erken, başlangıcına daha yakın,
 18. teşhis etmek,
 19. tedavi opsiyonlarını geliştirmek,
  duygusal etkilerini azaltmak
 20. ve finansal yükü azaltmak için
 21. en önemli faktörlerden biridir.
 22. En önemlisi,
 23. erken teşhis --
 24. ki araştırmamın öncelikli
  amaçlarından biridir,
 25. hayatta kalma ihtimalinizi
 26. önemli ölçüde arttırır, örneğin
  sadece meme kanseri
 27. vakalarına bakacak olursak
  safha 1'de tespit ve tedavi edilenlerin
 28. 5 yıl hayatta kalma oranını yaklaşık
  %100 olduğunu bulduk--
 29. eğer 4. safhada tedavi edilirse
  bu ihtimal %22'ye düşüyor.
 30. Benzer trendler kalın bağırsak ve
  yumurtalık kanserleri için de geçerli.
 31. Şimdi, tam olarak doğru olan erken
  teşhisin hayatta kalmak için

 32. kritik olduğunun hepimiz farkındayız.
 33. Sorun birçok kanser teşhis aracının
  vücuda müdahale etmesi,
 34. yüksek maliyetli,
 35. sıklıkla yanlış olması
 36. ve sonuç almak için acı veren
  uzun bir sürece neden olmasıdır.
 37. Daha da kötüsü, yumurtalık, akciğer veya
 38. pankreas kanseri gibi bazı kanser
  türlerine gelince
 39. iyi bir tarama metodu basitçe yoktur,
 40. bunun anlamı; insanlar genellikle
  fiziksel semptomlar su yüzüne çıkana kadar
 41. bekler ki, bu semptomlar da
  ilerlemenin son safhasının işaretidir.
 42. Aynı kasırganın erken uyarı olmadan
  vurması gibi,
 43. uyarı için alarm yok,
 44. çünkü yaşama ihtimaliniz büyük
  ölçüde azaldığında
 45. tehlike kapınızdadır.
 46. Uygun fiyatlı, vücuda müdahaleyi
  gerektirmeyen ve daha erken sonuç veren
 47. düzenli tarama seçeneklerinin uygunluğu
  ve ulaşılabilirliğine sahip olmak
 48. bize kansere karşı savaşta çok önemli
  bir silah sağlayacaktır.
 49. Erken teşhis bize, sadece acımasız
  uyanışını takip etmek yerine

 50. hastalığı daha başlangıcında
  def etme imkanı verecektir.
 51. İşte bu tam olarak benim yaptığım şey.
 52. Geçen üç yıl süresince,
  hızlı, erken safha kanser teşhisiyle
 53. uzmanlara son derece iyi biçimde
 54. yardımcı olabilecek teknolojileri
  geliştiriyorum.
 55. Derin bilimsel merak ve
  bu istatistikleri değiştirmek için
 56. büyük bir arzu ile doluyum.
 57. Geçen yıl buna rağmen,

 58. karıma meme kanseri
  teşhisi konulunca,
 59. bu savaş daha fazla şahsi bir mesele oldu.
 60. Bu çabalarıma güçlü ve beklenmeyen
  duygusal bir boyut katan
 61. bir tecrübe oldu.
 62. Tedavinin nasıl hayat değiştirebileceğini
  ilk elden biliyorum
 63. ve kanserin ailede yaratabileceği
  duygusal çöküntünün
 64. oldukça farkındayım ki bizim
  durumumuzda
 65. iki genç kızım da bu duruma dahildi.
 66. Kanseri rutin bir mamogram sırasında
  erken fark ettiğimiz için,
 67. öncelikli olarak lokal tümör için
  tedavi opsiyonlarına
 68. odaklanabildik.
 69. Bu durum erken teşhisin ne kadar
  önemli olduğunu bana teyit etti.
 70. Diğer türdeki kanserlerden
 71. farklı olarak mamogram meme kanseri için
  erken tarama seçeneği sağlamaktadır.
 72. Fakat, herkes bunu yatırmıyor,
 73. veya meme kanseri orta yaşta
 74. tavsiye edilen mamogramdan
  önce gelişebilir.
 75. Hâlâ geliştirilmesi
  gereken birçok alan var,
 76. hatta tarama seçeneği olan
  kanserler için bile
 77. ve tabii ki olmayanlar
  için önemli birçok fayda.
 78. Kanser araştırmacıları için
  en büyük zorluk

 79. birçok kanser tipi için
 80. düzenli taramayı daha ulaşılabilir yapan
 81. metotları geliştirmektir.
 82. Düzenli check-up yaptırdığınız
  bir senaryo düşünün;
 83. doktorunuz basit iyi huylu idrar örneği
  veya başka bir sıvı biyopsisi
 84. alabilir
 85. ve hatta siz doktordan ayrılmadan önce
  sonuçları size sunabilir.
 86. Bu tarz teknoloji erken teşhis olanağını
  kaçıran insan sayısını
 87. önemli ölçüde azaltacaktır.
 88. Mühendis ve biyokimyacılardan oluşan
  araştırma takımım

 89. tam da bunun üzerinde çalışmaktadırlar.
 90. İnsanlar, sağlıklı olduklarında başlayacak
  düzenli tarama imkânının sağlanmasıyla
 91. sıklıkla erken safha kanser alarmını
  etkin kılacak sistem üzerine çalışıyoruz.
 92. Bu sayede, kanseri durdurmak için
  başlangıç evresinde
 93. ve bu evrenin ötesine ilerlemeden
  önce önlem alınabilir.
 94. Bu durumda gümüş mermi
  küçük vizüküllerdir, küçük kaçış
 95. boşlukları düzenli olarak eksozomlar
  olarak adlandırılan hücrelerle doldurulur.
 96. Eksozomlar, kanserin gelişiminde
  erken uyarı sistemi
 97. sağlayan önemli biyobelirteçlerdir
 98. ve hemen hemen kan,
  idrar ve salya gibi
 99. hemen hemen tüm vücut
  sıvılarında bulundukları için
 100. vücuda müdahaleyi gerektirmeyen
  biyopsiler için oldukça etkilidirler.
 101. Sadece bir problem var.

 102. Bu önemli biyomarkerları
  sayan otonom sistem
 103. şu an için mevcut değil.
 104. Nano-DLD olarak tanımladığımız
  yeni teknoloji geliştiriyoruz,
 105. bu teknoloji tam olarak şu imkâna
  sahip;
 106. hızlı kanser teşhisine yardım için
 107. eksozom izolasyonunu otomatikleştirilmesi.
 108. Eğer istersen, sıvı biopsi önünde
  ortaya çıkması için
 109. ekzozom en yeni erken uyarı silahıdır.
 110. Ve gerçekten çok küçüklerdir.
 111. 30 ile 150 nanometre çapındadırlar.
 112. O kadar küçükler ki
 113. bunların bir milyonunu bir kırmızı
  kan hücresine yerleştirebilirsin.
 114. Bu kabaca golf topu ile
 115. kum tanesi arasındaki fark gibidir.
 116. İstenmeyen hücresel atıklar için
  küçük kutular olduğu düşünüldüğünde

 117. hücrelerin aslında,
  yüzey reseptörleri,
 118. proteinleri ve hücrenin
  orijininden toplanan
 119. diğer genetik materyalleri içeren
  eksozomları üreterek ve emerek
 120. haberleştiği
 121. bulundu.
 122. Komşu hücre tarafından emildiğinde,
 123. eksozomlar alıcı hücreye kendi
  kendi içeriklerini bırakır
 124. ve gen ifadesinde köklü değişiklileri
  hareket geçirebilir--
 125. kısmen iyi
 126. ve bu kanserin içeri girdiği
  yer
 127. kısmen kötü.
 128. Ana hücrenin materyallerinin
  içine giydirildiği
 129. ve kendi çevresinin örneğini
  içerdiği için
 130. bunlar o hücrenin sağlığının ve
  kendi orijinin genetik snapshotını sağlar.
 131. Tüm bu nitelikler eksozomları paha
  biçilmez haberciler yapar ki
 132. potansiyel olarak fizikçilerin
 133. sağlığınızı hücresel seviyede
  dinlemesine izin verir.

 134. Buna rağmen, kanseri erkenden
  fark etmek için

 135. vücudunuzdaki kansere sebep olan
  belanın ne zaman
 136. darbe hazırlamaya başlayacağına
  karar verdiğini belirlemek için
 137. sık sık bu mesajların yolunu
  kesmek zorundasınız,
 138. ki bu düzenli kontrolün
  niçin kritik olduğunu
 139. ve bizim neden bunu mümkün kılacak
  teknolojileri geliştirdiğimizi açıklar.
 140. İlk eksozom tabanlı teşhis henüz bu yıl
  piyasada görünmesine rağmen,
 141. bunlar hala sağlık seçeneğinin
  ana akımının parçası değildir.
 142. Son zamanlarda ortaya çıkışlarına
  ilave olarak
 143. yaygın olarak benimsemeyi kısıtlayan
  diğer bir faktör de şudur;
 144. şu anda düzenli kontrolü ekonomik
  olarak mümkün kılmak için
 145. otomatik eksozom izalasyon
  sistemi yoktur.
 146. Eksozom izalasyonu için
  mevcut altın standart,
 147. eğitimli laboratuvar teknisyeni
 148. ve pahalı laboratuvar malzemesi
 149. gerektiren ultrasantrifügasyonu ve
 150. numuneyi işlemden geçirmek için
  yaklaşık 30 saatlik bir zamanı içerir.
 151. İdrar gibi numunelerden otomatik
  izalasyonu başarmak için
 152. değişik bir yaklaşım ortaya atıyoruz.
 153. "Deterministik Yanal Yer Değiştirme"
  olarak adlandırılan
 154. çip tabanlı, sürekli akışkan ayırma
  tekniğini kullanıyoruz.
 155. Ve yarı iletken endüstrinin son 50 yılda
  başarıyla yaptığı
 156. şeyle yapıyoruz.
 157. Biz teknolojinin boyutlarını
  makro ölçekten
 158. mikro ölçeğe küçültüyoruz.
 159. Peki, bu nasıl çalışıyor?

 160. Özetle,
 161. nanoskopik boşluk vasıtasıyla ayrılmış
  bir takım sütunlar
 162. şu şekilde düzenleniyor.
 163. Sistem, daha fazla kanserle ilişkili,
  akış yönünde zikzak tipi
 164. bir hareketle sütunların
  etrafında hareket edebilen
 165. daha küçük ve sağlıklı
  olanından yeniden yönlendirilme
 166. yoluyla ayrılan
 167. nanoparçalıklar ile
 168. sıvıyı akış yoluna bölebilir.
 169. Kesin sonuç bu iki parçacığın
  tamamen ayrılmasıdır.
 170. Bu ayırma işlemini, biri dağın altındaki
  dar açıklıklı tünele giden,
 171. diğeri ise tünelin çevresinden geçeni
  iki ana yolun
 172. yol ayrımındaki trafiğe benzer
 173. bir şekilde gözümüzde
  canlandırabiliriz.
 174. Burada, potansiyel tehlikeli madde
  taşıyan daha büyük kamyonlar
 175. uzun yoldan gitmek zorunda iken
 176. daha küçük arabalar tünelden
  gidebilirler.
 177. Trafik, akışı engellenmeksizin,
  efektif olarak
 178. büyüklük ve içeriğe göre ayrılır.
 179. Ve işte bu bizim sistemimizin çok çok
  küçük ölçekte nasıl çalıştığıdır.
 180. Burada ki fikir kontrol için
  ayırma işlemi

 181. idrar, kan veya salya işlemi kadar
  basit olabilir,
 182. ki bu önümüzdeki birkaç yıllık
  sürede gerçekleşecek ihtimaldir.
 183. Eninde sonunda, bu belirli tipteki
  kanserle ilişkili hedef eksozomları
 184. tespit ve izole etmek, onların varlığını
  algılamak ve rapor etmek
 185. için kullanılabilecektir.
 186. Bu nerdeyse ağrısız bir hızlı
  teşhis sağlayacaktır.
 187. Genel olarak konuşursak,
 188. otomatik olarak nano ölçekte
  hassaslıkla ile
 189. biyomarkerları zenginleştirme ve
  ayırma kabiliyeti
 190. numune hazırlığından teşhise
 191. ve ilaç direncinin izlenmesinden
  terapiye kadar olan
 192. uygulama süreciyle hastalığı daha iyi
  anlamak için kapı açılıyor.
 193. Hatta eşimin kanserler olan nöbetinden
  önce,

 194. Henry Ford'un montaj bandının gelişimiyle
  otomobili insanlar için ulaşılabilir
 195. yaptığı gibi,
 196. bu işlem sürecinin otomatikleştirilmesinin
 197. kolaylaştırılması
 198. benim hayalimdi.
 199. Otomatikleştirme ulaşılabilirlik için
  anahtardır.
 200. Ve Hoover'ın hayalinin özünde
 201. "her tencerede piliç,
  her evde araba,"
 202. her evde erken uyarı kanser tespit
  sistemi
 203. eninde sonunda
 204. yerini alacaktır.
 205. Bu, tüm erkek, kadın ve çocuklara
 206. hala sağlıklı iken düzenli olarak
  test olma
 207. ve kanseri ilk belirdiği anda fark etme
  imkanı verecektir.
 208. Benim umudum ve hayalim

 209. dünyadaki insanlara
 210. günümüzde kanser hastalarının
  karşılaştığı yüksek maliyet,
 211. -- fiziksel, finansal ve duygusal-
 212. ve benim için bilindik olan zorluklardan
  kaçınacak şekilde yardım etmek.
 213. Şunu söylemekten dolayı çok mutluyum,
  çünkü eşimin kanserin erken fark ettik,
 214. tedavisi çok başarılıydı
 215. ve çok şükür şimdi kanser değil.
 216. (Alkış)

 217. Bu kanser teşhisi konulmuş herkes
  için görmeyi istediğim bir sonuç.

 218. Benim takımımın hızlı ve erken evre
  kanser teşhisi için nano ölçek
 219. biyobelirteçlerin ayrılması üzerine
 220. henüz tamamladığı çalışmayla
 221. önümüzdeki yıllar içresinde bu tür
  bir teknolojinin mümkün olacağı,
 222. bizim arkadaşlarımızın, bizim ailemizin
  ve gelecek nesillerin korunmasına
 223. yardım edeceği konusunda iyimserim.
 224. Kanser teşhisi açısından
  şanssız olsak bile
 225. erken evre alarmı kuvvetli umut
  ışığı sağlayacaktır.
 226. Teşekkür ederim.

 227. (Alkış)