Return to Video

Nová nanotechnologie pro časné zachytávání rakoviny

 • 0:04 - 0:07
  "Máte rakovinu."
 • 0:09 - 0:13
  Za život bohužel 40 % z nás
  uslyší tato slova
 • 0:14 - 0:16
  a polovina nepřežije.
 • 0:17 - 0:21
  Znamená to, že dvěma z pěti vašich
  nejbližších přátel a příbuzných
 • 0:21 - 0:23
  bude diagnostikována rakovina
 • 0:23 - 0:25
  a jeden zemře.
 • 0:27 - 0:29
  Nad rámec fyzických obtíží
 • 0:29 - 0:32
  se zhruba třetina přeživších v USA
 • 0:32 - 0:34
  kvůli léčbě zadluží.
 • 0:34 - 0:37
  S 2,5krát větší pravděpodobností
  vyhlásí osobní bankrot
 • 0:37 - 0:39
  než ti bez rakoviny.
 • 0:40 - 0:42
  Tato nemoc je pronikavá.
 • 0:42 - 0:44
  Je emocionálně vysilující
 • 0:44 - 0:45
  a pro mnohé
 • 0:45 - 0:46
  i finanční zhoubou.
 • 0:48 - 0:51
  Ale diagnóza rakoviny nemusí
  znamenat rozsudek smrti.
 • 0:52 - 0:54
  Brzké zjištění rakoviny,
 • 0:54 - 0:55
  blízko jejímu vzniku,
 • 0:55 - 0:59
  je jedním z kritických faktorů
  zlepšujících možnosti léčby,
 • 0:59 - 1:01
  redukuje emoční důsledky
 • 1:01 - 1:03
  a minimalizuje finanční břemeno.
 • 1:04 - 1:05
  Co je ale nejdůležitější,
 • 1:05 - 1:06
  brzké objevení rakoviny -
 • 1:06 - 1:09
  jeden z hlavních cílů mého výzkumu -
 • 1:09 - 1:11
  vysoce zvyšuje šance na přežití.
 • 1:12 - 1:15
  Když se podíváme na rakovinu prsu,
 • 1:15 - 1:18
  ti, kteří jsou diagnostikováni
  a léčeni v první fázi
 • 1:18 - 1:22
  přežijí pět let v téměř 100 % případů -
 • 1:23 - 1:27
  pravděpodobnost se snižuje ke 22 %,
  pokud je léčena fáze čtyři.
 • 1:28 - 1:32
  Podobná čísla platí
  u rakovin konečníku a vaječníků.
 • 1:34 - 1:39
  Všichni víme, že včasná a přesná diagnóza
 • 1:39 - 1:42
  je klíčová pro přežití.
 • 1:44 - 1:47
  Problém je, že mnoho přístrojů
  na diagnózu rakoviny
 • 1:47 - 1:49
  je invazivních, nákladných,
 • 1:49 - 1:50
  často jsou nepřesné,
 • 1:50 - 1:54
  a trvá neuvěřitelně dlouho
  získat výsledky.
 • 1:55 - 1:57
  Ještě hůře, pro některé formy rakoviny,
 • 1:57 - 2:01
  jako rakovina vaječníků,
  jater nebo slinivky,
 • 2:01 - 2:04
  neexistují dobré screeningové metody,
 • 2:05 - 2:09
  lidé většinou čekají,
  až se objeví fyzické příznaky,
 • 2:09 - 2:12
  které jsou indikátory postupu
  dalších stádií.
 • 2:14 - 2:17
  Jako při úderu tornáda v oblasti bez
  systému včasného varování
 • 2:17 - 2:19
  jsou šance na přežití dost snížené,
 • 2:19 - 2:22
  když neexistuje hlásič,
  který by nás varoval ve chvíli,
 • 2:22 - 2:25
  kdy se objeví nebezpečí.
 • 2:27 - 2:32
  Mít k dispozici pravidelný screening,
 • 2:32 - 2:37
  dostupný, neinvazní a poskytující
  výsledky dříve,
 • 2:37 - 2:41
  by nám poskytlo mocnou zbraň
  v boji proti rakovině.
 • 2:43 - 2:46
  Brzké varování by nám umožnilo
  předběhnout nemoc
 • 2:46 - 2:49
  namísto následování nelítostných dopadů.
 • 2:49 - 2:51
  A to je přesně to, co dělám.
 • 2:51 - 2:54
  Poslední tři roky vyvíjím technologie,
 • 2:54 - 2:55
  které mohou pomoci lékařům
 • 2:56 - 2:58
  s rychlou, včasnou diagnózou rakoviny.
 • 2:59 - 3:03
  Jsem poháněn vědeckou zvědavostí a vášní
 • 3:03 - 3:05
  změnit ty statistiky.
 • 3:07 - 3:08
  Minulý rok, nicméně,
 • 3:09 - 3:11
  se tento boj stal mnohem osobnějším,
 • 3:12 - 3:14
  když mé ženě zjistili rakovinu prsu.
 • 3:16 - 3:20
  Je to zkušenost, která dodala silnou
  a nečekanou emoční dimenzi
 • 3:20 - 3:21
  mému úsilí.
 • 3:23 - 3:27
  Vím z první ruky, jak léčba změní život
 • 3:28 - 3:30
  a jsem si dobře vědom emočních zmatků,
 • 3:30 - 3:33
  kterými rakovina může narušit rodinu,
 • 3:33 - 3:35
  což se v našem případě týkalo
  dvou malých dcer.
 • 3:36 - 3:40
  Díky včasnému zjištění
  pomoci běžného mamogramu
 • 3:40 - 3:42
  jsme se zaměřili primárně
 • 3:42 - 3:45
  na léčebné možnosti
  lokalizovaného tumoru,
 • 3:45 - 3:49
  což mi potvrdilo důležitost
  včasné diagnózy.
 • 3:51 - 3:52
  Na rozdíl od ostatních forem rakoviny,
 • 3:53 - 3:57
  mamogramy umožňují screening
  raných stádií rakoviny prsu.
 • 3:57 - 3:59
  Přesto, ne všichni to dělají
 • 3:59 - 4:01
  nebo se rakovina prsu
  u nich vyvine před věkem,
 • 4:01 - 4:04
  kdy je mamogram doporučován.
 • 4:06 - 4:08
  Stále je zde mnoho prostoru pro zlepšení
 • 4:08 - 4:10
  i pro rakoviny, kde screening je možný,
 • 4:10 - 4:13
  a samozřejmě pro ty, kde možný není.
 • 4:14 - 4:16
  Klíčovou výzvou výzkumu rakoviny
 • 4:16 - 4:18
  je vytvoření metod,
 • 4:18 - 4:21
  které pravidelný screening umožňují
 • 4:21 - 4:23
  pro mnoho typů rakoviny.
 • 4:24 - 4:27
  Představte si scénář, kde v rámci
  pravidelné prohlídky
 • 4:27 - 4:31
  vám lékař odebere neinvazním způsobem
  vzorek moči
 • 4:31 - 4:32
  nebo jinou tělní tekutinu
 • 4:33 - 4:36
  a ukáže vám výsledky ještě
  než opustíte ordinaci.
 • 4:37 - 4:40
  Taková technologie by mohla dramaticky
  zredukovat počet lidí,
 • 4:40 - 4:44
  kteří propadnou sítem při diagnostice
  raných stádií rakoviny.
 • 4:45 - 4:48
  Můj výzkumný tým inženýrů a biochemiků
 • 4:48 - 4:50
  pracuje přesně na této výzvě.
 • 4:50 - 4:55
  Pracujeme na způsobech časté aktivace
  upozornění na raná stádia rakoviny
 • 4:55 - 5:00
  pomocí pravidelného screeningu,
  který začíná když je člověk zdravý,
 • 5:00 - 5:04
  takže je možné zareagovat ve chvíli,
  kdy se rakovina objeví
 • 5:04 - 5:07
  a předtím než se vyvine
  z počátečních fází.
 • 5:09 - 5:12
  Stříbrnou kulkou jsou v tomto případě
  malé váčky,
 • 5:12 - 5:16
  malé únikové čluny pravidelně
  rozšiřované buňkami, exozomy.
 • 5:17 - 5:19
  Exozomy jsou důležité biomarkery,
 • 5:19 - 5:23
  poskytující systém časného varování
  při vývoji rakoviny.
 • 5:24 - 5:27
  A protože se hojně vyskytují
  téměř v každé tělesné tekutině,
 • 5:27 - 5:30
  včetně krve, moči a slin,
 • 5:30 - 5:34
  jsou extrémně zajímavé
  pro neinvazní tekuté biopsie.
 • 5:35 - 5:37
  Je zde ale jeden problém.
 • 5:37 - 5:41
  V současnosti není k dispozici
  systém rychlého třídění
 • 5:41 - 5:43
  těchto významných biomarkerů.
 • 5:44 - 5:47
  Vyvinuli jsme technologii,
  kterou nazýváme nano-DLD,
 • 5:47 - 5:49
  schopnou přesně tohoto:
 • 5:50 - 5:53
  automatizovaná izolace exozomů
 • 5:53 - 5:55
  pomáhající v rychlém zjištění rakoviny.
 • 5:56 - 6:00
  Exozomy jsou nejnovější zbraní
  včasného varování,
 • 6:00 - 6:02
  objevených v oblasti tekutých biopsií.
 • 6:02 - 6:04
  A jsou opravdu velmi malé.
 • 6:04 - 6:08
  Měří od 30 do 150 nanometrů v průměru.
 • 6:08 - 6:10
  Jsou tak malé,
 • 6:10 - 6:13
  že by se jich vešlo milion
  do jedné červené krvinky.
 • 6:14 - 6:16
  Je to přibližně rozdíl
  mezi golfovým míčkem
 • 6:16 - 6:18
  a zrnkem písku.
 • 6:19 - 6:23
  Kdysi byly považovány za odpadkové koše
  nežádoucího buněčného odpadu.
 • 6:23 - 6:26
  Bylo ale zjištěno,
  že buňky spolu komunikují
 • 6:26 - 6:29
  produkcí a absorpcí těchto exozomů,
 • 6:29 - 6:31
  které obsahují povrchové receptory,
 • 6:31 - 6:35
  proteiny a další genetický materiál,
  posbíraný z původních buněk.
 • 6:37 - 6:39
  Když jsou pohlceny sousední buňkou,
 • 6:39 - 6:43
  exozomy vypustí svůj obsah
  do přijímající buňky
 • 6:43 - 6:46
  a uvedou do pohybu základní změny
  genové exprese --
 • 6:46 - 6:47
  některé dobré,
 • 6:48 - 6:49
  některé špatné
 • 6:49 - 6:51
  a zde se objevuje rakovina.
 • 6:51 - 6:55
  Protože jsou zahaleny v materiálu
  mateřské buňky
 • 6:55 - 6:57
  a obsahují vzorky svého okolí,
 • 6:57 - 7:02
  poskytují genetickou momentku
  zdraví a původu buňky.
 • 7:03 - 7:06
  Všechny tyto kvality činí z exozomů
  neocenitelné poslíčky,
 • 7:06 - 7:08
  kteří potenciálně dovolují lékařům
 • 7:08 - 7:11
  sledovat vaše zdraví na buněčné úrovni.
 • 7:11 - 7:14
  Abychom zachytili rakovinu včas
  a určili původce,
 • 7:14 - 7:17
  způsobující v těle rakovinu,
 • 7:17 - 7:20
  kteří se chystají vyvolat převrat,
 • 7:20 - 7:22
  musíme tyto zprávy zachycovat často,
 • 7:22 - 7:25
  což je důvod, proč je
  pravidelný screening kritický,
 • 7:25 - 7:28
  a důvod, proč vytváříme technologie,
  které toto umožňují.
 • 7:29 - 7:35
  První diagnostika založená na exozomech
  se na trhu objevila tento rok,
 • 7:35 - 7:38
  nejsou ještě běžnou součástí
  lékařské praxe.
 • 7:39 - 7:41
  Kromě jejich nedávného objevení,
 • 7:41 - 7:45
  existuje ještě další faktor
  limitující jejich široké přijetí,
 • 7:45 - 7:49
  a to že neexistuje v současnosti
  automatický systém isolace exozomů,
 • 7:49 - 7:52
  který by učinil pravidelný screening
  finančně dostupným.
 • 7:53 - 7:56
  Současný zlatý standard isolace exozomů
 • 7:56 - 7:57
  zahrnuje ultracentrifugaci,
 • 7:58 - 8:01
  proces vyžadující nákladné
  laboratorní vybavení,
 • 8:01 - 8:02
  vyškoleného laboratorního technika
 • 8:02 - 8:05
  a asi 30 hodin na zpracování vzorku.
 • 8:07 - 8:11
  Přišli jsme s jiným přístupem
  k dosažení automatické izolace exozomů
 • 8:11 - 8:13
  ze vzorku například moči.
 • 8:14 - 8:18
  Využíváme na čipech založenou separační
  techniku nepřetržitého toku zvanou
 • 8:18 - 8:21
  deterministická laterální dislokace.
 • 8:21 - 8:22
  A udělali jsme s ní to,
 • 8:22 - 8:27
  co polovodičový průmysl dělal tak úspěšně
  uplynulých 50 let.
 • 8:27 - 8:29
  Zmenšili jsme tuto technologii
 • 8:29 - 8:31
  z mikronové velikosti na nano velikost.
 • 8:33 - 8:34
  Takže jak to funguje?
 • 8:34 - 8:35
  Zjednodušeně,
 • 8:35 - 8:39
  sada malinkatých pilířů oddělených
  nanoskopickými mezerami
 • 8:39 - 8:41
  uspořádaný způsobem,
 • 8:41 - 8:44
  který rozděluje tekutinu na proudnice,
 • 8:44 - 8:47
  a odděluje větší,
  s rakovinou spojené nanočástice
 • 8:47 - 8:51
  pomocí procesu přesměrovávání
  malých, zdravějších,
 • 8:51 - 8:53
  které se naopak mohou pohybovat
 • 8:53 - 8:55
  cik-cak okolo pilířů
 • 8:55 - 8:57
  ve směru toku tekutiny.
 • 8:58 - 9:02
  Výsledkem je úplné oddělení
  těchto dvou populací částic.
 • 9:03 - 9:07
  Tento separační proces
  si můžete představit
 • 9:07 - 9:11
  jako rozdělení provozu na dálnici
  do dvou cest,
 • 9:11 - 9:14
  s jednou cestou vedoucí do tunelu
  se sníženým stropem pod horou
 • 9:15 - 9:17
  a druhou, vedoucí okolo.
 • 9:17 - 9:19
  Zde menší auta jedou tunelem,
 • 9:19 - 9:23
  zatímco větší kamiony,
  vezoucí potenciálně nebezpečný materiál,
 • 9:23 - 9:24
  jsou převedeny na okružní trasu.
 • 9:26 - 9:30
  Provoz je účinně oddělen
  podle velikosti a obsahu
 • 9:30 - 9:32
  bez ovlivnění jeho toku.
 • 9:32 - 9:36
  A přesně tak v menším měřítku
  funguje náš systém.
 • 9:38 - 9:41
  Separační proces pro screening
 • 9:41 - 9:46
  by měl být tak jednoduchý jako
  odběr moči, krve nebo slin,
 • 9:46 - 9:49
  což je možné v krátkodobém horizontu
  několika příštích let.
 • 9:49 - 9:54
  Nakonec může být použit pro izolaci
  a detekci exozomů
 • 9:54 - 9:57
  spojených s určitým typem rakoviny,
 • 9:57 - 10:00
  pro vyhledání a detekci
  jejich přítomnosti v minutách.
 • 10:01 - 10:04
  Což by rychlou diagnostiku
  udělalo virtuálně bezbolestnou.
 • 10:05 - 10:06
  Obecně řešeno
 • 10:06 - 10:09
  schopnost oddělení a obohacení biomarkerů
 • 10:09 - 10:11
  zautomatizovaným způsobem
  s přesností v nanoměřítku
 • 10:12 - 10:16
  otevírá dveře lepšímu pochopení
  nemocí jako rakovina,
 • 10:16 - 10:20
  s aplikacemi v rozsahu
  od přípravy vzorků až po diagnostiku
 • 10:20 - 10:22
  a od monitorování rezistence léků
  k léčebným terapiím.
 • 10:23 - 10:25
  Ještě před rakovinou mé ženy
 • 10:25 - 10:29
  bylo mým snem vést
  tento proces automatizace -
 • 10:30 - 10:33
  dosáhnout zpřístupnění
  pravidelného screeningu podobně
 • 10:33 - 10:36
  jako Henry Ford zpřístupnil auto
 • 10:36 - 10:37
  běžným lidem
 • 10:37 - 10:40
  díky vyvinutí montážní linky.
 • 10:40 - 10:42
  Automatizace je klíčem k dostupnosti.
 • 10:44 - 10:46
  A v duchu Hooverova snu
 • 10:46 - 10:49
  "slepice v každém hrnci
  a auto v každé garáži,"
 • 10:49 - 10:50
  vyvíjíme technologii,
 • 10:51 - 10:54
  která může nakonec zpřístupnit
  systém včasné detekce rakoviny
 • 10:54 - 10:56
  každé rodině.
 • 10:56 - 10:58
  Poskytlo by to každému muži,
  ženě i dítěti
 • 10:58 - 11:02
  možnost pravidelného testování,
  zda jsou stále zdraví,
 • 11:02 - 11:05
  podchycení rakoviny,
  když se poprvé objeví.
 • 11:05 - 11:07
  Je to má naděje a sen
 • 11:07 - 11:11
  pomoci lidem vyhnout se vysokým nákladům -
 • 11:11 - 11:13
  fyzickým, finančním a emocionálním -
 • 11:13 - 11:15
  kterým čelí pacienti s rakovinou,
 • 11:16 - 11:18
  obtíže, se kterými jsem dobře seznámen.
 • 11:19 - 11:24
  Jsem také rád, že mohu říci, že díky
  brzkému podchycení rakoviny mé ženy,
 • 11:24 - 11:25
  byla její léčba úspěšná
 • 11:25 - 11:28
  a nyní je, díky bohu, bez rakoviny.
 • 11:28 - 11:30
  (potlesk)
 • 11:36 - 11:41
  Je to výsledek, který bych chtěl vidět
  u každého s diagnózou rakoviny.
 • 11:41 - 11:43
  S prací, kterou již můj tým vykonal
 • 11:43 - 11:46
  na separaci nanočásticových biomarkerů
 • 11:46 - 11:49
  pro rychlou, brzkou diagnostiku rakoviny,
 • 11:49 - 11:52
  vidím nadějně, že v příští dekádě
 • 11:52 - 11:54
  bude tento typ technologie k dispozici,
 • 11:54 - 11:58
  pomáhat nám ochránit naše přátele,
  rodiny a příští generace.
 • 11:59 - 12:03
  I když budeme mít tu smůlu,
  že budeme diagnostikování s rakovinou,
 • 12:03 - 12:06
  upozornění v brzkých stádiích
  bude svítit silným světlem naděje.
 • 12:06 - 12:07
  Děkuji vám.
 • 12:08 - 12:13
  (potlesk)
Titel:
Nová nanotechnologie pro časné zachytávání rakoviny
Sprecher:
Joshua Smith
Beschreibung:

Co kdybychom měli doma systém včasného varování pro detekci výskytu rakoviny? Výzkumník Joshua Smith vyvíjí nanobiotechnologii nazvanou "rakovinový poplach", který hledá stopy nemoci ve formě speciálních biomarkerů zvaných exozomy. V této vizionářské přednášce s námi sdílí svůj sen o tom, jak můžeme zrevolucionalizovat detekci rakoviny a nakonec i zachraňovat životy.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Projekt:
TEDTalks
Duration:
12:26

Untertitel in Czech

Revisionen