Czech Untertitel

← Nová nanotechnologie pro časné zachytávání rakoviny

Einbettcode generieren
30 Sprachen

Zeige Revision 27 erzeugt am 04/24/2017 von Jan Kadlec.

 1. "Máte rakovinu."
 2. Za život bohužel 40 % z nás
  uslyší tato slova
 3. a polovina nepřežije.
 4. Znamená to, že dvěma z pěti vašich
  nejbližších přátel a příbuzných
 5. bude diagnostikována rakovina
 6. a jeden zemře.
 7. Nad rámec fyzických obtíží
 8. se zhruba třetina přeživších v USA
 9. kvůli léčbě zadluží.
 10. S 2,5krát větší pravděpodobností
  vyhlásí osobní bankrot
 11. než ti bez rakoviny.
 12. Tato nemoc je pronikavá.
 13. Je emocionálně vysilující
 14. a pro mnohé
 15. i finanční zhoubou.
 16. Ale diagnóza rakoviny nemusí
  znamenat rozsudek smrti.

 17. Brzké zjištění rakoviny,
 18. blízko jejímu vzniku,
 19. je jedním z kritických faktorů
  zlepšujících možnosti léčby,
 20. redukuje emoční důsledky
 21. a minimalizuje finanční břemeno.
 22. Co je ale nejdůležitější,
 23. brzké objevení rakoviny -
 24. jeden z hlavních cílů mého výzkumu -
 25. vysoce zvyšuje šance na přežití.
 26. Když se podíváme na rakovinu prsu,
 27. ti, kteří jsou diagnostikováni
  a léčeni v první fázi
 28. přežijí pět let v téměř 100 % případů -
 29. pravděpodobnost se snižuje ke 22 %,
  pokud je léčena fáze čtyři.
 30. Podobná čísla platí
  u rakovin konečníku a vaječníků.
 31. Všichni víme, že včasná a přesná diagnóza

 32. je klíčová pro přežití.
 33. Problém je, že mnoho přístrojů
  na diagnózu rakoviny
 34. je invazivních, nákladných,
 35. často jsou nepřesné,
 36. a trvá neuvěřitelně dlouho
  získat výsledky.
 37. Ještě hůře, pro některé formy rakoviny,
 38. jako rakovina vaječníků,
  jater nebo slinivky,
 39. neexistují dobré screeningové metody,
 40. lidé většinou čekají,
  až se objeví fyzické příznaky,
 41. které jsou indikátory postupu
  dalších stádií.
 42. Jako při úderu tornáda v oblasti bez
  systému včasného varování
 43. jsou šance na přežití dost snížené,
 44. když neexistuje hlásič,
  který by nás varoval ve chvíli,
 45. kdy se objeví nebezpečí.
 46. Mít k dispozici pravidelný screening,
 47. dostupný, neinvazní a poskytující
  výsledky dříve,
 48. by nám poskytlo mocnou zbraň
  v boji proti rakovině.
 49. Brzké varování by nám umožnilo
  předběhnout nemoc

 50. namísto následování nelítostných dopadů.
 51. A to je přesně to, co dělám.
 52. Poslední tři roky vyvíjím technologie,
 53. které mohou pomoci lékařům
 54. s rychlou, včasnou diagnózou rakoviny.
 55. Jsem poháněn vědeckou zvědavostí a vášní
 56. změnit ty statistiky.
 57. Minulý rok, nicméně,

 58. se tento boj stal mnohem osobnějším,
 59. když mé ženě zjistili rakovinu prsu.
 60. Je to zkušenost, která dodala silnou
  a nečekanou emoční dimenzi
 61. mému úsilí.
 62. Vím z první ruky, jak léčba změní život
 63. a jsem si dobře vědom emočních zmatků,
 64. kterými rakovina může narušit rodinu,
 65. což se v našem případě týkalo
  dvou malých dcer.
 66. Díky včasnému zjištění
  pomoci běžného mamogramu
 67. jsme se zaměřili primárně
 68. na léčebné možnosti
  lokalizovaného tumoru,
 69. což mi potvrdilo důležitost
  včasné diagnózy.
 70. Na rozdíl od ostatních forem rakoviny,
 71. mamogramy umožňují screening
  raných stádií rakoviny prsu.
 72. Přesto, ne všichni to dělají
 73. nebo se rakovina prsu
  u nich vyvine před věkem,
 74. kdy je mamogram doporučován.
 75. Stále je zde mnoho prostoru pro zlepšení
 76. i pro rakoviny, kde screening je možný,
 77. a samozřejmě pro ty, kde možný není.
 78. Klíčovou výzvou výzkumu rakoviny

 79. je vytvoření metod,
 80. které pravidelný screening umožňují
 81. pro mnoho typů rakoviny.
 82. Představte si scénář, kde v rámci
  pravidelné prohlídky
 83. vám lékař odebere neinvazním způsobem
  vzorek moči
 84. nebo jinou tělní tekutinu
 85. a ukáže vám výsledky ještě
  než opustíte ordinaci.
 86. Taková technologie by mohla dramaticky
  zredukovat počet lidí,
 87. kteří propadnou sítem při diagnostice
  raných stádií rakoviny.
 88. Můj výzkumný tým inženýrů a biochemiků

 89. pracuje přesně na této výzvě.
 90. Pracujeme na způsobech časté aktivace
  upozornění na raná stádia rakoviny
 91. pomocí pravidelného screeningu,
  který začíná když je člověk zdravý,
 92. takže je možné zareagovat ve chvíli,
  kdy se rakovina objeví
 93. a předtím než se vyvine
  z počátečních fází.
 94. Stříbrnou kulkou jsou v tomto případě
  malé váčky,
 95. malé únikové čluny pravidelně
  rozšiřované buňkami, exozomy.
 96. Exozomy jsou důležité biomarkery,
 97. poskytující systém časného varování
  při vývoji rakoviny.
 98. A protože se hojně vyskytují
  téměř v každé tělesné tekutině,
 99. včetně krve, moči a slin,
 100. jsou extrémně zajímavé
  pro neinvazní tekuté biopsie.
 101. Je zde ale jeden problém.

 102. V současnosti není k dispozici
  systém rychlého třídění
 103. těchto významných biomarkerů.
 104. Vyvinuli jsme technologii,
  kterou nazýváme nano-DLD,
 105. schopnou přesně tohoto:
 106. automatizovaná izolace exozomů
 107. pomáhající v rychlém zjištění rakoviny.
 108. Exozomy jsou nejnovější zbraní
  včasného varování,
 109. objevených v oblasti tekutých biopsií.
 110. A jsou opravdu velmi malé.
 111. Měří od 30 do 150 nanometrů v průměru.
 112. Jsou tak malé,
 113. že by se jich vešlo milion
  do jedné červené krvinky.
 114. Je to přibližně rozdíl
  mezi golfovým míčkem
 115. a zrnkem písku.
 116. Kdysi byly považovány za odpadkové koše
  nežádoucího buněčného odpadu.

 117. Bylo ale zjištěno,
  že buňky spolu komunikují
 118. produkcí a absorpcí těchto exozomů,
 119. které obsahují povrchové receptory,
 120. proteiny a další genetický materiál,
  posbíraný z původních buněk.
 121. Když jsou pohlceny sousední buňkou,
 122. exozomy vypustí svůj obsah
  do přijímající buňky
 123. a uvedou do pohybu základní změny
  genové exprese --
 124. některé dobré,
 125. některé špatné
 126. a zde se objevuje rakovina.
 127. Protože jsou zahaleny v materiálu
  mateřské buňky
 128. a obsahují vzorky svého okolí,
 129. poskytují genetickou momentku
  zdraví a původu buňky.
 130. Všechny tyto kvality činí z exozomů
  neocenitelné poslíčky,
 131. kteří potenciálně dovolují lékařům
 132. sledovat vaše zdraví na buněčné úrovni.
 133. Abychom zachytili rakovinu včas
  a určili původce,

 134. způsobující v těle rakovinu,
 135. kteří se chystají vyvolat převrat,
 136. musíme tyto zprávy zachycovat často,
 137. což je důvod, proč je
  pravidelný screening kritický,
 138. a důvod, proč vytváříme technologie,
  které toto umožňují.
 139. První diagnostika založená na exozomech
  se na trhu objevila tento rok,
 140. nejsou ještě běžnou součástí
  lékařské praxe.
 141. Kromě jejich nedávného objevení,
 142. existuje ještě další faktor
  limitující jejich široké přijetí,
 143. a to že neexistuje v současnosti
  automatický systém isolace exozomů,
 144. který by učinil pravidelný screening
  finančně dostupným.
 145. Současný zlatý standard isolace exozomů
 146. zahrnuje ultracentrifugaci,
 147. proces vyžadující nákladné
  laboratorní vybavení,
 148. vyškoleného laboratorního technika
 149. a asi 30 hodin na zpracování vzorku.
 150. Přišli jsme s jiným přístupem
  k dosažení automatické izolace exozomů
 151. ze vzorku například moči.
 152. Využíváme na čipech založenou separační
  techniku nepřetržitého toku zvanou
 153. deterministická laterální dislokace.
 154. A udělali jsme s ní to,
 155. co polovodičový průmysl dělal tak úspěšně
  uplynulých 50 let.
 156. Zmenšili jsme tuto technologii
 157. z mikronové velikosti na nano velikost.
 158. Takže jak to funguje?

 159. Zjednodušeně,
 160. sada malinkatých pilířů oddělených
  nanoskopickými mezerami
 161. uspořádaný způsobem,
 162. který rozděluje tekutinu na proudnice,
 163. a odděluje větší,
  s rakovinou spojené nanočástice
 164. pomocí procesu přesměrovávání
  malých, zdravějších,
 165. které se naopak mohou pohybovat
 166. cik-cak okolo pilířů
 167. ve směru toku tekutiny.
 168. Výsledkem je úplné oddělení
  těchto dvou populací částic.
 169. Tento separační proces
  si můžete představit
 170. jako rozdělení provozu na dálnici
  do dvou cest,
 171. s jednou cestou vedoucí do tunelu
  se sníženým stropem pod horou
 172. a druhou, vedoucí okolo.
 173. Zde menší auta jedou tunelem,
 174. zatímco větší kamiony,
  vezoucí potenciálně nebezpečný materiál,
 175. jsou převedeny na okružní trasu.
 176. Provoz je účinně oddělen
  podle velikosti a obsahu
 177. bez ovlivnění jeho toku.
 178. A přesně tak v menším měřítku
  funguje náš systém.
 179. Separační proces pro screening

 180. by měl být tak jednoduchý jako
  odběr moči, krve nebo slin,
 181. což je možné v krátkodobém horizontu
  několika příštích let.
 182. Nakonec může být použit pro izolaci
  a detekci exozomů
 183. spojených s určitým typem rakoviny,
 184. pro vyhledání a detekci
  jejich přítomnosti v minutách.
 185. Což by rychlou diagnostiku
  udělalo virtuálně bezbolestnou.
 186. Obecně řešeno
 187. schopnost oddělení a obohacení biomarkerů
 188. zautomatizovaným způsobem
  s přesností v nanoměřítku
 189. otevírá dveře lepšímu pochopení
  nemocí jako rakovina,
 190. s aplikacemi v rozsahu
  od přípravy vzorků až po diagnostiku
 191. a od monitorování rezistence léků
  k léčebným terapiím.
 192. Ještě před rakovinou mé ženy

 193. bylo mým snem vést
  tento proces automatizace -
 194. dosáhnout zpřístupnění
  pravidelného screeningu podobně
 195. jako Henry Ford zpřístupnil auto
 196. běžným lidem
 197. díky vyvinutí montážní linky.
 198. Automatizace je klíčem k dostupnosti.
 199. A v duchu Hooverova snu
 200. "slepice v každém hrnci
  a auto v každé garáži,"
 201. vyvíjíme technologii,
 202. která může nakonec zpřístupnit
  systém včasné detekce rakoviny
 203. každé rodině.
 204. Poskytlo by to každému muži,
  ženě i dítěti
 205. možnost pravidelného testování,
  zda jsou stále zdraví,
 206. podchycení rakoviny,
  když se poprvé objeví.
 207. Je to má naděje a sen

 208. pomoci lidem vyhnout se vysokým nákladům -
 209. fyzickým, finančním a emocionálním -
 210. kterým čelí pacienti s rakovinou,
 211. obtíže, se kterými jsem dobře seznámen.
 212. Jsem také rád, že mohu říci, že díky
  brzkému podchycení rakoviny mé ženy,
 213. byla její léčba úspěšná
 214. a nyní je, díky bohu, bez rakoviny.
 215. (potlesk)

 216. Je to výsledek, který bych chtěl vidět
  u každého s diagnózou rakoviny.

 217. S prací, kterou již můj tým vykonal
 218. na separaci nanočásticových biomarkerů
 219. pro rychlou, brzkou diagnostiku rakoviny,
 220. vidím nadějně, že v příští dekádě
 221. bude tento typ technologie k dispozici,
 222. pomáhat nám ochránit naše přátele,
  rodiny a příští generace.
 223. I když budeme mít tu smůlu,
  že budeme diagnostikování s rakovinou,
 224. upozornění v brzkých stádiích
  bude svítit silným světlem naděje.
 225. Děkuji vám.

 226. (potlesk)