Dutch Untertitel

← Stripboeken horen thuis in de klas

Einbettcode generieren
30 Sprachen

Zeige Revision 20 erzeugt am 07/04/2018 von Peter van de Ven.

 1. Toen ik in groep zeven zat,
 2. kocht ik een exemplaar
  van "DC Comics Presents #57"
 3. uit een boekstandaard
  in mijn plaatselijke boekwinkel
 4. en dat stripboek heeft
  mijn leven veranderd.
 5. De combinatie van woorden en plaatjes
  deed iets in mijn hoofd
 6. wat nog nooit gebeurd was.
 7. Ik raakte op slag verliefd
  op het medium stripboek.
 8. Ik begon stripboeken te verslinden,
 9. maar bracht ze nooit mee naar school.
 10. Instinctief wist ik dat stripboeken
  niet in het klaslokaal thuishoorden.

 11. Mijn ouders waren beslist geen fan
 12. en ik wist zeker dat mijn leraren
  dat ook niet zouden zijn.
 13. Ze gebruikten ze tenslotte nooit.
 14. Stripboeken en beeldromans waren
  verboden tijdens de uurtjes stillezen
 15. en ze werden nooit verkocht
  bij onze jaarlijkse boekenbeurs.
 16. Toch bleef ik stripboeken lezen
 17. en begon ze zelfs te maken.
 18. Tenslotte werd ik publicerend cartoonist
 19. die stripboeken schreef en tekende
  en dat als broodwinning.
 20. Ik werd ook leraar voortgezet onderwijs.
 21. Hier heb ik les gegeven:
 22. Bishop O'Dowd High School
  in Oakland, California.
 23. Ik gaf wat les in wiskunde en kunst,
 24. maar gaf vooral computerles
 25. en deed dat daar 17 jaar.
 26. Toen ik nog maar pas was begonnen,
 27. probeerde ik stripboeken
  de klas in te krijgen.
 28. Ik weet nog dat ik mijn leerlingen
  op de eerste dag vertelde
 29. dat ik ook cartoonist was.
 30. Ik plande het niet zo dat ik ze
  met stripboeken iets wilde leren;
 31. eerder hoopte ik dat stripboeken
  ze lieten beseffen dat ik cool was.
 32. (Gelach)
 33. Fout.
 34. Dit waren de jaren negentig
 35. en stripboeken hadden niet
  het culturele cachet van nu.
 36. Leerlingen vonden niet dat ik cool was.
  Ze vonden me een sukkel.
 37. En nog erger, als de lessen
  stroever liepen,
 38. gebruikten ze stripboeken
  als middel om me af te leiden.
 39. Ze staken hun vinger op
  en stelden me vragen
 40. zoals: "Meneer Yang,
  wie wint het in een gevecht, denkt u?
 41. Superman of de Hulk?"
 42. (Gelach)
 43. Al snel besefte ik dat ik mijn lesgeven
  en cartoonwerk apart moest houden.
 44. Alsof mijn instincten in groep zeven
  juist waren geweest.
 45. Stripboeken hoorden
  niet thuis in het klaslokaal.
 46. Maar weer had ik het fout.
 47. Na een paar jaar lesgeven,
 48. leerde ik uit de eerste hand
  het onderwijspotentieel van strips.
 49. In een semester vroeg men mij
  in te vallen voor een Algebra 2-klas.
 50. Ze vroegen me voor een lange periode
  en ik zei ja, maar er was een probleem.
 51. In die tijd was ik ook de onderwijskundig
  technisch assistent van de school,
 52. wat betekende dat ik elke paar weken
 53. een of twee perioden
  in deze algebraklas zou uitvallen,
 54. omdat ik in een ander lokaal
  een andere leraar hielp
 55. met een computergerelateerde activiteit.
 56. Voor deze Algebra 2-leerlingen
  was dat verschrikkelijk.
 57. Ik bedoel, een permanente
  invaller hebben is niet best,
 58. maar een invaller voor een invaller?
  Dat is wel heel erg.
 59. In een poging mijn leerlingen
  een zekere consistentie te geven,
 60. begon ik video's te maken
  van mijn eigen lessen.
 61. Die video’s gaf ik dan aan mijn invaller
  die ze aan mijn leerlingen liet zien.
 62. Ik probeerde deze video's
  zo leuk mogelijk te maken.
 63. Ik voegde zelfs speciale effecten toe.
 64. Zoals, als ik klaar was
  met een probleem op het bord,
 65. klapte ik in mijn handen
 66. en het magische bord veegde zichzelf uit.
 67. (Gelach)
 68. Ik dacht dat het te gek was.
 69. Ik was er zeker van dat
  mijn leerlingen het leuk vonden,
 70. maar ik had het mis.
 71. (Gelach)
 72. Deze videolessen waren een ramp.
 73. Studenten kwamen naar me toe
  en zeiden zoiets als:
 74. "Meneer Yang, we dachten dat u saai was,
 75. maar op video bent u onuitstaanbaar."
 76. (Gelach)
 77. Als tweede wanhoopspoging begon ik
  deze lessen als strips te tekenen.
 78. Ik deed dat heel snel,
  zonder veel planning.
 79. Ik nam een scherp potlood,
  tekende een plaatje en nog een,
 80. om zo gaandeweg duidelijk te maken
  wat ik wilde zeggen.
 81. Deze stripboeklessen werden ongeveer
 82. tussen de vier en zes pagina's lang.
 83. Ik kopieerde ze, gaf ze aan mijn invaller,
  die ze weer aan mijn leerlingen gaf.
 84. En tot mijn grote verbazing
 85. werden deze stripboeklessen een hit.
 86. Mijn leerlingen vroegen me
  om ze te maken
 87. zelfs als ik er wel kon zijn.
 88. Alsof ze mijn cartoons
  liever wilden hebben dan mijzelf.
 89. (Gelach)
 90. Dit verbaasde me omdat mijn leerlingen
  deel zijn van een generatie
 91. die opgegroeid is met computerschermen,
 92. dus wist ik haast wel zeker
  dat ze het leren vanaf een scherm
 93. leuker vonden dan vanaf een pagina.
 94. Maar toen ik hen vroeg
 95. waarom ze deze stripboeklessen
  zo leuk vonden,
 96. begon ik te begrijpen wat
  het onderwijspotentieel van strips is.
 97. Anders dan hun wiskundeboeken
 98. zijn deze stripboeklessen visueel.
 99. Leerlingen groeien op
  in een visuele wereld
 100. en zijn er dus aan gewend
  zo informatie op te doen.
 101. Maar in tegenstelling tot andere verhalen
 102. via film, televisie, animatie of video,
 103. zijn strips wat ik permanent noem.
 104. In een stripverhaal liggen verleden, heden
  en toekomst naast elkaar op één pagina.
 105. Dat houdt in dat de snelheid
  van informatieoverdracht
 106. helemaal in handen is van de lezer.
 107. Als mijn leerlingen iets niet snapten
  in mijn stripboeklessen,
 108. konden ze die passage gewoon herlezen,
  zo snel of langzaam als nodig was.
 109. Alsof ik ze een afstandsbediening gaf
  ten behoeve van die informatie.
 110. Dit ging niet op voor mijn videolessen.
 111. En helemaal niet
  voor mijn lessen in persoon.
 112. Als ik spreek, geef ik de informatie
  zo snel of langzaam als ik wil.
 113. Voor bepaalde leerlingen en
  voor een bepaald soort informatie
 114. zijn deze twee aspecten
  van stripverhalen --
 115. visueel karakter en permanentie --
 116. een ongelooflijk krachtig
  onderwijskundig hulpmiddel.
 117. Toen ik les gaf aan de Algebra 2-klas,
 118. werkte ik ook aan mijn master
  onderwijskunde aan Cal State East Bay.
 119. Ik was zo gefascineerd
 120. door deze ervaring met stripboeklessen
 121. dat ik besloot mijn afsluitende
  masterproject op strips te richten.
 122. Ik probeerde erachter te komen
  waarom Amerikaanse leraren
 123. historisch gezien zo hebben geaarzeld
  om stripboeken in de klas te gebruiken.
 124. Dit is wat ik ontdekte.
 125. Stripboeken werden
  een massamedium in de jaren 40,
 126. toen er per maand
  miljoenen van werden verkocht,
 127. en dat bleef onder leraren
  niet onopgemerkt.
 128. Veel innovatieve leraren brachten
  stripboeken de klas in
 129. om te experimenteren.
 130. In 1944 wijdde het
  "Journal of Educational Sociology"
 131. een heel nummer aan dit onderwerp.
 132. Het leek vooruit te gaan.
 133. Leraren begonnen dingen uit te proberen.
 134. En dan komt deze mijnheer langs:
 135. de kinderpsycholoog Dr. Fredric Wertham,
 136. die in 1954 een boek schreef:
  "De Verleiding van het Onschuldige".
 137. Daarin beweert hij dat stripboeken
  jeugddelinquentie veroorzaken.
 138. (Gelach)
 139. Hij had het mis.
 140. Dr. Wertham was best
  een fatsoenlijk iemand.
 141. Hij besteedde zijn carrière grotendeels
  aan jeugddelinquenten
 142. en tijdens zijn werk merkte hij
  dat de meeste cliënten stripboeken lezen.
 143. Wat Dr. Wertham niet besefte,
  was dat in de jaren 40 en 50
 144. bijna elk kind in Amerika stripboeken las.
 145. Dr. Wertham heeft op dubieuze wijze
  zijn zaak proberen te bewijzen,
 146. maar zijn boek inspireert
  de Amerikaanse Senaat
 147. tot een serie hoorzittingen
 148. om te zien of stripboeken inderdaad
  jeugddelinquentie veroorzaken.
 149. Deze hoorzittingen duurden
  bijna twee maanden.
 150. Ze eindigden zonder conclusie,
  maar met enorme schade tot gevolg
 151. aan de goede naam van stripboeken
  in de ogen van het Amerikaanse publiek.
 152. Hierna deinsden alle respectabele
  Amerikaanse leraren terug
 153. en bleven tientallen jaren weg.
 154. Pas in de jaren 70
 155. keerden een paar moedige zielen terug.
 156. Pas kort geleden,
 157. de laatste tien jaar ongeveer,
 158. krijgen stripboeken weer
  een meer wijdverspreide acceptatie
 159. bij Amerikaanse leraren.
 160. Stripboeken en beeldromans zijn
  nu eindelijk weer terug te vinden
 161. in de Amerikaanse klaslokalen.
 162. Dit gebeurt zelfs op Bishop O'Dowd,
  waar ik heb les gegeven.
 163. Mr. Smith, een van mijn ex-collega's,
 164. gebruikt Scott McCloud's
  "Stripboeken Begrijpen"
 165. in zijn letterkunde- en filmlessen,
  omdat dat boek zijn leerlingen
 166. de taal aanreikt om de relatie
  tussen woord en beeld te bespreken.
 167. Mr. Burns geeft zijn leerlingen elk jaar
  een opstel over strips op.
 168. Hij vraagt zijn leerlingen een roman
  in proza te maken met behulp van beelden
 169. en vraagt hen zo goed na te denken,
 170. niet alleen over het verhaal zelf,
 171. maar ook over hoe
  het verhaal verteld wordt.
 172. En Mw. Murrock gebruikt mijn eigen
  "American Born Chinese"
 173. voor haar Engels 1-leerlingen.
 174. Voor haar zijn beeldromans ideaal
 175. voor een gemiddelde-score-standaard.
 176. Deze laat zien dat leerlingen
  in staat zijn om te analyseren
 177. hoe visuele elementen bijdragen tot
  betekenis, toon en schoonheid van teksten.
 178. In de bibliotheek heeft
  Mw. Counts een indrukwekkende
 179. beeldromancollectie opgebouwd
  voor Bishop O'Dowd.
 180. Mw. Counts en al haar collega's
  van de bibliotheek
 181. hebben in feite voorop gestaan
  bij het bevorderen van strips,
 182. eigenlijk sinds begin 80'er jaren,
  toen een artikel over schoolbibliotheken
 183. vermeldde dat alleen al de aanwezigheid
  van beeldromans in een bibliotheek
 184. het gebruik ervan met 80% verhoogde
 185. en de circulatie van niet-strip materiaal
 186. met 30% toenam.
 187. Geïnspireerd door de hernieuwde
  interesse van Amerikaanse leraren
 188. maken Amerikaanse cartoonisten nu
  meer puur onderwijskundige boeken
 189. voor basis- en middelbare school dan ooit.
 190. Veel hiervan is gericht op taalvakken
 191. maar steeds meer stripboeken
  en beeldromans
 192. pakken wiskundige
  en natuurkundige onderwerpen aan.
 193. STEM-stripboeken en -beeldverhalen
  behoren tot dit onontgonnen gebied
 194. dat ontdekt moet worden.
 195. Amerika begint eindelijk in te zien
 196. dat stripboeken geen
  jeugddelinquentie veroorzaken.
 197. (Gelach)
 198. Dat ze echt thuishoren
 199. in de gereedschapskist van elke leraar.
 200. Er is geen reden om stripboeken
  en beeldverhalen
 201. uit het onderwijs te houden.
 202. Ze onderwijzen ons visueel
 203. en geven onze leerlingen
  de afstandsbediening in handen.
 204. Het onderwijspotentieel is er.
 205. Het wacht om aangeboord te worden
 206. door creatieve mensen als jullie.
 207. Dank je wel.
 208. (Applaus)