Return to Video

Komiksus galima naudoti pamokų metu

 • 0:01 - 0:02
  Būdamas penktoku
 • 0:02 - 0:07
  nusipirkau „DC Comics Presents“
  57-ąjį numerį,
 • 0:07 - 0:09
  radęs jį vietinėje knygų parduotuvėje,
 • 0:09 - 0:13
  ir ta knyga pakeitė mano gyvenimą.
 • 0:13 - 0:16
  Žodžių ir paveikslėlių kombinacija
  mane paveikė taip,
 • 0:17 - 0:18
  kaip dar niekas iki tol,
 • 0:18 - 0:22
  ir iš karto pamilau komiksų meną.
 • 0:22 - 0:25
  Tapau užkietėjusiu komiksų skaitytoju,
 • 0:25 - 0:27
  tačiau nesinešiau jų į mokyklą.
 • 0:27 - 0:33
  Nujaučiau, kad klasėje komiksams ne vieta.
 • 0:33 - 0:35
  Tėvams nepatiko šis mano pomėgis,
 • 0:35 - 0:38
  tad buvau įsitikinęs, jog jo
  nemėgs ir mokytojai.
 • 0:38 - 0:40
  Jie nesinaudojo komiksais pamokų metu,
 • 0:40 - 0:44
  grafiniai romanai nebuvo leidžiami
  tylaus skaitymo valandėlėse,
 • 0:44 - 0:48
  ir jais nebuvo prekiaujama
  kasmetinėje knygų mugėje.
 • 0:48 - 0:50
  Bet vis tiek skaičiau komiksus,
 • 0:50 - 0:52
  ir net pradėjau pats juos kurti.
 • 0:52 - 0:55
  Ilgainiui tapau pripažintu
  iliustratoriumi,
 • 0:55 - 0:58
  uždirbančiu iš komiksų piešimo ir rašymo.
 • 0:59 - 1:01
  Taip pat tapau mokytoju
  vidurinėje mokykloje.
 • 1:01 - 1:02
  Štai ši mokykla:
 • 1:02 - 1:05
  Bishop O'Dowd vidurinė mokykla
  Oklande, Kalifornijoje.
 • 1:05 - 1:08
  Mokiau šiek tiek matematikos ir dailės,
 • 1:08 - 1:09
  tačiau daugiausiai – informatikos.
 • 1:09 - 1:11
  Dirbau ten 17 metų.
 • 1:12 - 1:13
  Kai dar tik pradėjau dirbti,
 • 1:13 - 1:17
  mėginau pristatyti komiksus savo klasei.
 • 1:17 - 1:20
  Atsimenu, kaip visiems naujiems
  mokiniams sakydavau,
 • 1:20 - 1:22
  jog esu ir iliustratorius.
 • 1:22 - 1:25
  Sakiau ne dėl to, kad norėjau
  juos mokyti su komiksais –
 • 1:25 - 1:29
  tiesiog tikėjausi, kad tuomet
  jie manys, jog esu kietas.
 • 1:29 - 1:30
  (Juokas.)
 • 1:30 - 1:32
  Klydau.
 • 1:32 - 1:34
  Visa tai vyko 90-aisiais,
 • 1:34 - 1:38
  kai komiksai dar nebuvo gerai žinomi.
 • 1:38 - 1:42
  Mano mokiniai nemanė, kad esu kietas.
  Jiems aš atrodžiau keistuolis.
 • 1:42 - 1:45
  Dar blogiau – kai pradėdavome mokytis
  kažką sudėtingo,
 • 1:45 - 1:48
  jie blaškydavo mane
  klausimais apie komiksus.
 • 1:48 - 1:51
  Jie keldavo rankas ir klausdavo
  kažko panašaus į:
 • 1:51 - 1:53
  „Pone Yang, kaip manote,
  kas laimėtų kovoje,
 • 1:53 - 1:55
  Supermenas ar Halkas?“
 • 1:55 - 1:56
  (Juokas.)
 • 1:56 - 2:01
  Greitai supratau, kad mano mokytojo ir
  karikatūristo darbai yra nesietini.
 • 2:01 - 2:04
  Atrodė, kad ta nuojauta, kurią turėjau
  penktoje klasėje, buvo teisinga.
 • 2:04 - 2:07
  Pamokų metu komiksams vietos nebuvo.
 • 2:08 - 2:09
  Tačiau aš ir vėl klydau.
 • 2:10 - 2:12
  Kelis metus išdirbęs mokytoju,
 • 2:12 - 2:17
  pats pastebėjau komiksų,
  kaip mokymo priemonės, potencialą.
 • 2:17 - 2:20
  Vieną semestrą buvau paprašytas pavaduoti
  mokytoją Algebros 2 pamokai.
 • 2:20 - 2:25
  Pavaduoti reikėjo ilgam. Aš sutikau,
  tačiau buvo viena problema.
 • 2:25 - 2:28
  Tuo metu taip pat buvau ir
  mokyklos technologas.
 • 2:28 - 2:30
  Tai reiškė, kad kas 2-3 savaites
 • 2:30 - 2:34
  turėdavau praleisti vieną ar dvi
  šių Algebros 2 pamokų,
 • 2:34 - 2:37
  nes būdavau kitame kabinete
  ir padėdavau kitam mokytojui
 • 2:37 - 2:39
  įjungti ir vykdyti elektroninius pratimus.
 • 2:39 - 2:42
  Algebros 2 mokiniams tai buvo siaubinga.
 • 2:42 - 2:44
  Negana to, kad jie turėjo ilgalaikį
  pavaduojantį mokytoją,
 • 2:45 - 2:48
  jį taip pat reikėjo pavaduoti?
  To jau buvo per daug.
 • 2:48 - 2:52
  Norėdamas jiems suteikti
  bent kažką pastovaus,
 • 2:52 - 2:55
  pradėjau įrašinėti save,
  skaitantį paskaitas.
 • 2:55 - 2:59
  Perduodavau įrašus pavaduojančiam mokytojui,
  kad leistų peržiūrėti mokiniams.
 • 2:59 - 3:03
  Stengiausi, kad tie įrašai
  būtų kuo įdomesni.
 • 3:03 - 3:05
  Net panaudodavau efektus,
 • 3:05 - 3:08
  pavyzdžiui, išsprendęs uždavinį lentoje,
 • 3:08 - 3:10
  suplodavau rankomis
 • 3:10 - 3:12
  ir lenta magiškai tapdavo švaria.
 • 3:12 - 3:14
  (Juokas.)
 • 3:14 - 3:15
  Maniau, kad atrodė neblogai.
 • 3:16 - 3:19
  Buvau įsitikinęs, kad mokiniams
  tai patiks,
 • 3:19 - 3:20
  tačiau klydau.
 • 3:20 - 3:22
  (Juokas.)
 • 3:22 - 3:25
  Tos vaizdo paskaitos buvo katastrofiškos.
 • 3:25 - 3:27
  Priėję prie manęs, mokiniai sakydavo,
 • 3:27 - 3:29
  „Pone Yang, paprastai esate nuobodus,
 • 3:29 - 3:33
  tačiau vaizdo įrašuose jūs
  tiesiog nepakenčiamas.“
 • 3:33 - 3:35
  (Juokas.)
 • 3:35 - 3:40
  Beviltiškai stengdamasis vėl juos sudominti,
  pradėjau vaizduoti šias pamokas komiksuose.
 • 3:40 - 3:42
  Jie buvo greiti ir improvizuoti –
 • 3:42 - 3:45
  Su markeriu piešdavau
  vieną paveikslėlį po kito,
 • 3:45 - 3:48
  tuo pačiu metu galvodamas,
  ką noriu jais pasakyti.
 • 3:48 - 3:50
  Tokių komiksų-pamokų ilgis buvo
 • 3:50 - 3:52
  apie 4-6 puslapiai.
 • 3:52 - 3:57
  Pavaduojantis mokytojas šių komiksų
  kopijas perduodavo mokiniams.
 • 3:57 - 3:59
  Mano nuostabai,
 • 3:59 - 4:02
  šie komiksai buvo labai sėkmingi.
 • 4:02 - 4:05
  Mokiniai prašydavo, kad duočiau juos,
 • 4:05 - 4:08
  net kai būdavau pamokoje.
 • 4:08 - 4:13
  Atrodė, kad jiems labiau patikau
  kaip personažas.
 • 4:13 - 4:15
  (Juokas.)
 • 4:15 - 4:18
  Nustebau, nes mano mokiniai
  buvo tos kartos,
 • 4:18 - 4:20
  kuri užaugo, žiūrėdama į ekranus,
 • 4:20 - 4:23
  todėl maniau, kad jiems bus lengviau
  mokytis žiūrint į ekraną,
 • 4:24 - 4:26
  o ne į popieriaus lapą.
 • 4:26 - 4:28
  Tačiau išgirdęs jų nuomonę,
 • 4:28 - 4:31
  kodėl jiems šie komiksai taip patiko,
 • 4:31 - 4:35
  pradėjau suprasti edukacinį
  komiksų potencialą.
 • 4:35 - 4:38
  Pirmiausia: kitaip nei matematikos
  vadovėliai,
 • 4:38 - 4:41
  komiksai moko vizualiai.
 • 4:41 - 4:43
  Jaunoji karta auga vaizdo kultūroje,
 • 4:43 - 4:46
  todėl jie lengviau įsisavina
  taip pateiktą informaciją.
 • 4:46 - 4:49
  Tačiau kitaip, nei kitas
  vaizdines priemones,
 • 4:49 - 4:54
  tokias, kaip filmai, televizija,
  animacija ar vaizdo įrašai,
 • 4:54 - 4:57
  komiksus aš laikau pastoviais.
 • 4:57 - 5:02
  Komikse praeitis, dabartis ir ateitis yra
  šalia viena kitos tame pačiame lape.
 • 5:02 - 5:06
  Tai reiškia, kad perduodamos
  informacijos kiekis
 • 5:06 - 5:09
  yra valdomas paties skaitytojo.
 • 5:10 - 5:14
  Kai mokinys kažko nesupranta,
 • 5:14 - 5:18
  jis gali perskaityti tą vietą iš naujo
  jam tinkamu greičiu.
 • 5:18 - 5:22
  Atrodė, kad daviau jiems pultelį
  informacijai valdyti.
 • 5:22 - 5:25
  To negalima pasakyti apie paskaitas
  vaizdo įrašuose,
 • 5:25 - 5:28
  taip pat ir paskaitas, kurias skaitau
  būdamas kabinete.
 • 5:28 - 5:32
  Kalbėdamas, informaciją perteikiu
  tokiu greičiu, kokiu pats noriu.
 • 5:32 - 5:36
  Todėl kai kuriems mokiniams
  ir tam tikrai informacijai pateikti,
 • 5:36 - 5:41
  dėl savo vizualios prigimties
  ir pastovumo,
 • 5:41 - 5:44
  komiksai yra nepamainomas
  mokymosi įrankis.
 • 5:44 - 5:46
  Tuo metu, kai mokiau šią Algebros 2 klasę,
 • 5:46 - 5:51
  taip pat studijavau edukologijos magistro
  studijose Cal State East Bay.
 • 5:51 - 5:55
  Mano patirtis su šiomis komiksų pamokomis
  buvo tokia įdomi,
 • 5:55 - 6:00
  kad nusprendžiau, jog mano
  baigiamasis darbas bus apie komiksus.
 • 6:00 - 6:03
  Norėjau suprasti, kodėl per visą
  šalies istoriją
 • 6:03 - 6:08
  amerikiečiai mokytojai taip nenorėjo
  naudoti komiksų pamokų metu.
 • 6:08 - 6:10
  Ir štai, ką atradau.
 • 6:10 - 6:13
  Komiksai plačiai paplitusia medija
  tapo 1940-aisiais:
 • 6:13 - 6:15
  kas mėnesį buvo parduodamos
  milijonai kopijų,
 • 6:15 - 6:18
  todėl jie atkreipė tuometinių
  švietėjų dėmesį.
 • 6:18 - 6:21
  Dauguma pažangių mokytojų ėmė
  naudoti komiksus pamokose,
 • 6:21 - 6:23
  stebėdami šių naudą.
 • 6:23 - 6:27
  1944-aisiais
  „Journal of Educational Sociology“
 • 6:27 - 6:30
  šiai temai skyrė visą žurnalo numerį.
 • 6:30 - 6:33
  Požiūris į komiksus atrodė
  vis palankesnis.
 • 6:33 - 6:35
  Mokytojai ėmė prisitaikyti
  prie šių naujovių.
 • 6:35 - 6:37
  Tačiau staiga atsiranda šis vyrukas.
 • 6:37 - 6:41
  Tai – vaikų psichologas
  dr. Fredric Wertham.
 • 6:41 - 6:45
  1954-aisiais jis išleido knygą
  „Seduction of the Innocent“,
 • 6:45 - 6:50
  kurioje jis teigia, kad komiksai skatina
  nepilnamečių nusikalstamumą.
 • 6:50 - 6:51
  (Juokas.)
 • 6:51 - 6:53
  Jis buvo neteisus.
 • 6:53 - 6:55
  Iš tiesų dr. Wertham buvo visai
  neblogas žmogus.
 • 6:55 - 6:58
  Jis ilgą laiką dirbo su
  nepilnamečiais nusikaltėliais
 • 6:58 - 7:03
  ir pastebėjo, kad dauguma jų
  skaitė komiksus.
 • 7:03 - 7:07
  Tačiau jis pamiršo tai, jog
  1940-aisiais ir 50-aisiais
 • 7:07 - 7:11
  beveik visi vaikai Amerikoje
  skaitė komiksus.
 • 7:11 - 7:15
  Dr. Wertham argumentai buvo abejotini,
 • 7:15 - 7:18
  tačiau jo knyga paskatino
  Jungtinių Valstijų Senatą
 • 7:18 - 7:20
  detaliau panagrinėti,
 • 7:20 - 7:24
  ar komiksai iš tiesų skatina
  vaikų nusikalstamumą.
 • 7:25 - 7:27
  Šie tyrimai tęsėsi beveik du mėnesius.
 • 7:27 - 7:32
  Jie nedavė aiškių rezultatų, tačiau
  padarė didžiulę žalą
 • 7:32 - 7:36
  komiksų reputacijai Amerikoje.
 • 7:36 - 7:40
  Įtakingi Amerikos švietėjai atsitraukė,
 • 7:40 - 7:43
  ir ši situacija nesikeitė
  kelis dešimtmečius.
 • 7:43 - 7:44
  Tik 1970-aisiais
 • 7:44 - 7:47
  keli drąsūs mokytojai pamėgino
  vėl naudoti komiksus.
 • 7:47 - 7:49
  Ir tik visai neseniai –
 • 7:49 - 7:51
  galbūt pastarąjį dešimtmetį –
 • 7:51 - 7:54
  komiksai vėl buvo pripažinti
 • 7:54 - 7:56
  amerikiečių mokytojų.
 • 7:56 - 8:00
  Komiksai ir grafinės novelės
  pagaliau grįžta
 • 8:00 - 8:02
  atgal į Amerikos mokyklas –
 • 8:02 - 8:06
  net ir į Bishop O' Dowd, kurioje
  aš anksčiau dėsčiau.
 • 8:06 - 8:08
  Vienas iš mano buvusių
  bendradarbių, ponas Smith,
 • 8:08 - 8:11
  naudoja Scott McCloud'o
  „Understanding Comics“
 • 8:11 - 8:15
  savo literatūros ir kino pamokose, nes
  ši knyga jo mokiniams suteikia
 • 8:15 - 8:20
  kalbą, kuria yra nagrinėjamas
  ryšys tarp teksto ir vaizdo.
 • 8:20 - 8:24
  Mokytojas Burns kasmet savo mokiniams
  skiria komikso-esė užduotį.
 • 8:24 - 8:28
  Jis prašo, kad šie prozos kūrinį
  atpasakotų paveikslėliais,
 • 8:28 - 8:30
  taip skatindamas nagrinėti
 • 8:30 - 8:32
  ne tik pasakojimą,
 • 8:32 - 8:35
  bet ir tai, kaip jis pasakojamas.
 • 8:35 - 8:38
  O mokytoja Murrock naudoja mano komiksą
  „American Born Chinese“
 • 8:38 - 8:40
  savo Anglų kalbos 1 pamokose.
 • 8:40 - 8:42
  Jai grafiniai romanai
 • 8:42 - 8:46
  padeda įvykdyti Bendrojo mokymo standarto
  reikalavimus.
 • 8:46 - 8:49
  Šiame standarte teigiama, jog
  mokiniai turi gebėti analizuoti,
 • 8:49 - 8:54
  kaip vaizdinės priemonės padeda suprasti
  teksto prasmę, nuotaiką ir grožį.
 • 8:55 - 8:58
  Bibliotekininkė Counts
  yra surinkusi įspūdingą
 • 8:58 - 9:00
  grafinių romanų kolekciją mokyklai.
 • 9:00 - 9:04
  Counts ir jos kolegos bibliotekininkai
 • 9:04 - 9:07
  tikrai ištikimai gina ir skatina
  komiksų skaitymą
 • 9:07 - 9:10
  jau nuo ankstyvųjų 80-ųjų, kai mokyklos
  bibliotekos žurnalo straipsnyje
 • 9:10 - 9:14
  buvo teigiama, kad vien dėl komiksų
  buvimo bibliotekoje
 • 9:14 - 9:17
  jos lankytojų srautas padidėjo 80%,
 • 9:17 - 9:21
  o kitokio žanro knygų
  cirkuliacija padidėjo
 • 9:21 - 9:23
  maždaug 30%.
 • 9:23 - 9:26
  Įkvėpti šio atgimusio amerikiečių
  švietėjų susidomėjimo,
 • 9:27 - 9:32
  Amerikos iliustratoriai dabar išleidžia daugiau
  išskirtinai mokomojo pobūdžio kūrinių
 • 9:32 - 9:34
  mokiniams, nei bet kada anksčiau.
 • 9:34 - 9:38
  Daugelyje jų aptariami
  kalbotyros klausimai,
 • 9:38 - 9:40
  tačiau vis daugiau grafinių novelių
 • 9:40 - 9:43
  yra skiriama matematikai ir mokslui.
 • 9:43 - 9:48
  Mokomieji komiksai yra
  lyg nežinoma teritorija,
 • 9:48 - 9:50
  kuri laukia, kada bus atrasta.
 • 9:50 - 9:52
  Amerika pagaliau pradeda suvokti,
 • 9:52 - 9:56
  kad komiksai neskatina
  vaikų nusikalstamumo.
 • 9:56 - 9:57
  (Juokas.)
 • 9:57 - 10:02
  Jiems tikrai yra vietos ant kiekvieno
  mokytojo darbo stalo.
 • 10:02 - 10:05
  Nėra jokios priežasties neleisti
  komiksams ir grafinėms novelėms
 • 10:05 - 10:07
  mokyti jaunimo.
 • 10:07 - 10:09
  Jie moko vizualiai
 • 10:09 - 10:12
  ir leidžia mokiniams valdyti informaciją.
 • 10:12 - 10:15
  Jų edukacinis potencialas laukia,
 • 10:15 - 10:17
  kol bus panaudotas
 • 10:17 - 10:19
  tokių kūrybingų žmonių, kaip jūs.
 • 10:19 - 10:21
  Ačiū.
 • 10:21 - 10:22
  (Plojimai.)
Titel:
Komiksus galima naudoti pamokų metu
Sprecher:
Gene Yang
Beschreibung:

Iliustratorius ir mokytojas Gene Luen Yang teigia, kad kiekvieno mokytojo darbo inventoriuje turi atsirasti vietos komiksams ir grafiniams romanams. Spalvingų, sąmojingų paties kurtų piešinių fone Yang apžvelgia komiksų Amerikos švietimo sistemoje istoriją ir pateikia netikėtų įžvalgų apie tai, kaip grafiniai romanai gali padėti vaikams mokytis.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Projekt:
TEDTalks
Duration:
10:36
Andrius Družinis-Vitkus approved Litauisch subtitles for Comics belong in the classroom
Andrius Družinis-Vitkus accepted Litauisch subtitles for Comics belong in the classroom
Andrius Družinis-Vitkus edited Litauisch subtitles for Comics belong in the classroom
Birutė Beresnevičiūtė edited Litauisch subtitles for Comics belong in the classroom
Birutė Beresnevičiūtė edited Litauisch subtitles for Comics belong in the classroom
Birutė Beresnevičiūtė edited Litauisch subtitles for Comics belong in the classroom
Birutė Beresnevičiūtė edited Litauisch subtitles for Comics belong in the classroom
Birutė Beresnevičiūtė edited Litauisch subtitles for Comics belong in the classroom
Alle Anzeigen

Untertitel in Lithuanian

Revisionen