Vietnamese Untertitel

← Measuring Starquakes

Einbettcode generieren
23 Sprachen

Zeige Revision 4 erzeugt am 05/08/2020 von Hà Nguyễn.

 1. Phép đo các vụ động sao
 2. Bạn chỉ biết có một hành tinh
  và bạn biết ngôi sao mà nó quay quanh
 3. Nhờ Kepler, chúng ta có hơn 5000
  phát hiện ngoài hành tinh
 4. Trên hết, nó thúc đẩy
  sự hiểu biết của chúng ta về các vì sao
 5. tiến xa hơn so với 6 năm trước
 6. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi các thuộc tính
  bạn lấy được từ tàu vũ trụ
 7. có thể giúp ích cho tìm kiếm các hành tinh
 8. và cũng chính là những thuộc tính bạn cần
 9. để hỗ trợ nghiên cứu về các vì sao
  một cách chắc chắn
 10. Và đặc trưng của Kepler
 11. giúp nó trở nên lý tưởng cho thiên viên học
  về các vì sao
 12. là nó có thể đo chuẩn xác độ sáng
  của các vì sao
 13. Đó là cách
  bạn tìm thấy các hành tinh
 14. Cũng chính là cách bạn có thể
  nhìn thấy các vụ động sao đang diễn ra
 15. trên bề mặt các vì sao.
 16. Và những vụ động đó cho chúng ta biết
  về khối lượng của các ngôi sao.
 17. chúng ta thường biết tới động đất
 18. bị gây ra bởi
  sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo,
 19. nhưng Trái Đất còn thật sự rung chuyển
  theo một cách khác.
 20. Nó liên tục rung động
  và dao động
 21. tương tự như một quả chuông
 22. Trái Đất dao động theo chính tần số cộng hưởng của nó
  và đó là động đất.
 23. Các ngôi sao cũng tương tự như các hành tinh
  nhưng chúng hiếm hơn,
 24. Chúng được tạo nên từ chất lỏng
  nhiều hơn là chất rắn
 25. nhưng chúng vẫn dao động
  giống như Trái Đất dao động.
 26. Chuông rung liên tục
  qua các phần tử không khí
 27. và kích thích tần số cộng hưởng.
 28. Các ngôi sao cũng giống hệt như vậy,
  chúng dao động liên tục.
 29. Và giống như một chiếc chuông lớn có tiếng ngân trầm
 30. hay một chiếc chuông nhỏ có tiếng ngân bổng,
 31. các ngôi sao cũng tương tự
 32. Nên nếu một ngôi sao có tiếng trầm,
  nó là một ngôi sao lớn,
 33. nếu nó có tiếng bổng thì nó bé hơn
 34. Vì vậy, Kepler thực sự giỏi về
  đo khối lượng sao
 35. bởi vì nó có thể nhìn thấy những ngôi sao đang dao động.
 36. Và cũng bởi vì nó có thể đo
  rất chính xác sự thay đổi về độ sáng
 37. Cả về các hành tinh và các ngôi sao,
 38. Kepler đã thay đổi hoàn toàn lĩnh vực này,
 39. và cách mạng hóa nền thiên văn học.