Return to Video

ผู้ลี้ภัยต้องการสิทธิอำนาจ ไม่ใช่สิ่งของบริจาค

 • 0:01 - 0:06
  ปัจจุบัน ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมือง
 • 0:06 - 0:08
  แทนการอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย
 • 0:10 - 0:14
  เราเป็นตัวแทนมากกว่า 60 เปอร์เซนต์
 • 0:14 - 0:17
  ของจำนวนผู้ลี้ภัยทั่วโลก
 • 0:19 - 0:23
  จากการที่มีผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่
  อาศัยอยู่ในเขตเมือง
 • 0:25 - 0:29
  มีความจำเป็นมาก
  ในการเปลี่ยนกระบวนความคิดใหม่ ๆ
 • 0:31 - 0:36
  แทนที่จะเสียเงินไปกับการสร้างกำแพง
 • 0:38 - 0:42
  จะดีกว่าถ้าสามารถใช้เงินกับโครงการต่าง ๆ
 • 0:42 - 0:44
  ที่จะช่วยผู้ลี้ภัย
  ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 • 0:44 - 0:50
  (เสียงปรบมือ)
 • 0:51 - 0:56
  เรามักต้องทิ้งสิ่งของของเรา
  ไว้เบื้องหลังทั้งหมด
 • 0:57 - 0:59
  แต่ไม่ได้ทิ้งทักษะและความรู้
 • 1:01 - 1:05
  หากได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวิตที่มีประสิทธิผล
 • 1:06 - 1:09
  ผู้ลี้ภัยจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้
 • 1:09 - 1:12
  และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
  ประเทศเจ้าบ้านที่ลี้ภัยไปอยู่
 • 1:15 - 1:18
  ผมเกิดในเมืองที่ชื่อ "บูคาวู"
 • 1:18 - 1:20
  จังหวัดคิวูใต้
 • 1:20 - 1:22
  แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
 • 1:23 - 1:26
  ผมเป็นบุตรคนที่ 5 ในบรรดาพี่น้อง 12 คน
 • 1:29 - 1:33
  พ่อผม มีอาชีพเป็นช่างกล
 • 1:33 - 1:36
  ต้องทำงานหนักมากเพื่อส่งผมเรียนหนังสือ
 • 1:37 - 1:40
  เช่นเดียวกับคนหนุ่มสาวคนอื่น ๆ
 • 1:41 - 1:43
  ผมมีแผนการและความฝันมากมาย
 • 1:45 - 1:47
  ผมต้องการที่จะเรียนให้จบ
 • 1:48 - 1:49
  ได้งานที่ดี
 • 1:50 - 1:52
  แต่งงานและมีลูกหลานของผมเอง
 • 1:52 - 1:53
  และสนับสนุนครอบครัวของผม
 • 1:55 - 1:57
  แต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเลย
 • 2:00 - 2:07
  สงครามกลางเมืองที่บ้านเกิด ทำให้ผมลี้ภัยไป
  ประเทศยูกันดาในปี ค.ศ. 2008
 • 2:07 - 2:08
  เมื่อ 9 ปีที่ผ่านมา
 • 2:10 - 2:15
  ครอบครัวของผมได้มีส่วนกับ
  การอพยพอย่างต่อเนื่องของผู้ลี้ภัย
 • 2:15 - 2:18
  ซึ่งไปตั้งถิ่นฐานในเมืองกัมปาลา
  เมืองหลวงของประเทศยูกันดา
 • 2:20 - 2:22
  ในประเทศของผม
 • 2:23 - 2:25
  ผมได้อาศัยอยู่ในเมืองอยู่แล้ว
 • 2:26 - 2:31
  และเรารู้สึกว่าการอยู่ที่เมืองกัมปาลา
  ดีกว่าการอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย
 • 2:34 - 2:37
  ผู้ลี้ภัยในเมืองต่าง ๆ
 • 2:37 - 2:41
  ต่างถูกปฏิเสธเป็นประจำ
  จากความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
 • 2:42 - 2:48
  แม้กระทั่งหลังจากที่ได้รับการยอมรับแล้ว
  โดย UNHCR ในปี ค.ศ. 1997
 • 2:49 - 2:55
  นอกเหนือจากปัญหาความยากจน
  ที่เราต้องเผชิญหน้าแล้ว
 • 2:55 - 2:57
  ในฐานะคนในเมืองที่ยากจน
 • 2:59 - 3:02
  เราได้เผชิญกับความท้าทาย
  เนื่องมาจากสถานะผู้ลี้ภัยของเรา
 • 3:02 - 3:04
  เช่นอุปสรรคทางภาษา
 • 3:05 - 3:09
  ในประเทศคองโก ภาษาราชการคือภาษาฝรั่งเศส
 • 3:10 - 3:12
  แต่ในประเทศยูกันดา ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษ
 • 3:13 - 3:16
  เราไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุข
 • 3:17 - 3:21
  เราได้สัมผัสกับการถูกล่วงละเมิด
 • 3:21 - 3:25
  การแสวงหาประโยชน์ การข่มขู่ และการแบ่งแยก
 • 3:27 - 3:31
  องค์กรด้านมนุษยธรรมส่วนใหญ่ต่างมุ่งเน้น
 • 3:31 - 3:34
  แต่เรื่องการตั้งถิ่นฐานอย่างเป็นทางการ
  ในพื้นที่ชนบท
 • 3:35 - 3:38
  และไม่มีอะไรที่มุ่งเน้นสำหรับเราเลย
 • 3:41 - 3:43
  แต่เราไม่ได้ต้องการสิ่งของบริจาค
 • 3:44 - 3:47
  เราต้องการที่จะทำงานและสนับสนุนตนเอง
 • 3:49 - 3:52
  ผมได้พลัดถิ่นร่วมกับเพื่อนร่วมงานอีก 2 คน
 • 3:52 - 3:55
  และจัดตั้งองค์กร
  เพื่อสนับสนุนผู้ลี้ภัยคนอื่น ๆ
 • 3:57 - 4:01
  YARID หรือ "Young African Refugees
  for Integral Development"
 • 4:02 - 4:06
  เริ่มต้นจากการพูดคุยกันภายในชุมชนคองโก
 • 4:08 - 4:10
  เราได้ถามชุมชน
 • 4:10 - 4:14
  เกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาสามารถ
  จัดระเบียบตัวเองเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้
 • 4:16 - 4:20
  โครงการต่าง ๆ ของ YARID ที่ให้การสนับสนุน
  ได้วิวัฒนาการเป็นขั้นตอน
 • 4:21 - 4:26
  โดยคืบหน้าจากชุมชนฟุตบอล ไปจนถึงภาษาอังกฤษ
 • 4:26 - 4:28
  ไปจนถึงการมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
 • 4:30 - 4:34
  ฟุตบอลได้สร้างพลังใหม่
 • 4:34 - 4:37
  ให้กับเยาวชนที่ตกงาน
 • 4:37 - 4:40
  และเชื่อมคนเข้าด้วยกันจากหลาย ๆ ชุมชน
 • 4:41 - 4:43
  ชั้นเรียนภาษาอังกฤษฟรีต่าง ๆ
 • 4:43 - 4:48
  ช่วยให้ผู้คนมีส่วนร่วมกับชุมชนยูกันดา
 • 4:48 - 4:52
  ซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขาได้รู้จักเพื่อนบ้าน
  และทำการค้าขาย
 • 4:54 - 4:59
  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
  ได้ให้ทักษะของการหาเลี้ยงชีพ
 • 4:59 - 5:03
  และสำหรับพวกเขา โอกาสสำคัญสำหรับ
  การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ
 • 5:04 - 5:08
  เราได้เห็นหลาย ๆ ครอบครัว
 • 5:08 - 5:11
  กลายเป็นครอบครัวที่ช่วยเหลือตนเองได้
  อย่างยั่งยืน
 • 5:12 - 5:15
  เราได้เห็น ผู้ที่ไม่จำเป็น
  ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเราอีกต่อไป
 • 5:17 - 5:21
  จากการที่หลาย ๆโครงการของ YARID ได้ขยายตัว
 • 5:22 - 5:26
  ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของคนสัญชาติต่าง ๆ
 • 5:27 - 5:31
  คองโก รวันดา บุรุนดี
 • 5:32 - 5:34
  โซมาเลีย เอธิโอเปีย ซูดานใต้
 • 5:35 - 5:41
  ถึงวันนี้ YARID ได้สนับสนุน
  ผู้ลี้ภัยกว่า 3,000 คนทั่วกัมปาลา
 • 5:42 - 5:43
  และยังคงสนับสนุนเพิ่มเติมต่อเนื่อง
 • 5:43 - 5:48
  (เสียงปรบมือ)
 • 5:48 - 5:53
  ผู้ลี้ภัยต้องการสิทธิอำนาจ
  ไม่ใช่สิ่งของบริจาค
 • 5:54 - 5:57
  เรารู้จักชุมชนของเราดีกว่าคนอื่น ๆ
 • 5:58 - 6:03
  เราเข้าใจถึงความท้าทาย
  และโอกาสที่เราจะต้องเผชิญ
 • 6:03 - 6:05
  ในการที่จะพึ่งตนเอง
 • 6:06 - 6:09
  ผมรู้ดีกว่าทุกคน
 • 6:09 - 6:12
  ว่าการริเริ่ม ที่ถูกคิดค้นโดยผู้ลี้ภัย
  สามารถทำได้
 • 6:13 - 6:17
  การริเริ่มเหล่านี้ ต้องได้รับการยอมรับ
  และสนับสนุนอย่างเป็นสากล
 • 6:18 - 6:20
  ให้การสนับสนุนเรา อย่างที่เราสมควรได้รับ
 • 6:20 - 6:23
  และเราจะตอบแทนคุณพร้อมผลประโยชน์
 • 6:23 - 6:24
  ขอบคุณมากครับ
 • 6:24 - 6:31
  (เสียงปรบมือ)
Titel:
ผู้ลี้ภัยต้องการสิทธิอำนาจ ไม่ใช่สิ่งของบริจาค
Sprecher:
โรเบิร์ต ฮาคีซา
Beschreibung:

ภาพรวมของที่อยู่อาศัยของผู้ลี้ภัยนั้นคือค่ายพักชั่วคราวในพื้นที่ห่างไกล แต่ในความเป็นจริงแล้วเกือบ 60 เปอร์เซนต์ของผู้ลี้ภัยทั่วโลกเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตเมือง โรเบิร์ต ฮาคีซา จะนำเราเข้าสู่ชีวิตของผู้ลี้ภัยในเมือง - และแสดงให้เราเห็นว่าองค์กรต่าง ๆ เช่นองค์กรที่เขาเริ่มต้น สามารถให้ทักษะที่พวกเขาจำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Projekt:
TEDTalks
Duration:
06:45

Untertitel in Thai

Revisionen