Thai Untertitel

← ผู้ลี้ภัยต้องการสิทธิอำนาจ ไม่ใช่สิ่งของบริจาค

Einbettcode generieren
31 Sprachen

Zeige Revision 5 erzeugt am 05/18/2020 von Unnawut Leepaisalsuwanna.

 1. ปัจจุบัน ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมือง
 2. แทนการอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย
 3. เราเป็นตัวแทนมากกว่า 60 เปอร์เซนต์
 4. ของจำนวนผู้ลี้ภัยทั่วโลก
 5. จากการที่มีผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่
  อาศัยอยู่ในเขตเมือง
 6. มีความจำเป็นมาก
  ในการเปลี่ยนกระบวนความคิดใหม่ ๆ
 7. แทนที่จะเสียเงินไปกับการสร้างกำแพง
 8. จะดีกว่าถ้าสามารถใช้เงินกับโครงการต่าง ๆ
 9. ที่จะช่วยผู้ลี้ภัย
  ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 10. (เสียงปรบมือ)

 11. เรามักต้องทิ้งสิ่งของของเรา
  ไว้เบื้องหลังทั้งหมด

 12. แต่ไม่ได้ทิ้งทักษะและความรู้
 13. หากได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวิตที่มีประสิทธิผล
 14. ผู้ลี้ภัยจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้
 15. และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
  ประเทศเจ้าบ้านที่ลี้ภัยไปอยู่
 16. ผมเกิดในเมืองที่ชื่อ "บูคาวู"

 17. จังหวัดคิวูใต้
 18. แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
 19. ผมเป็นบุตรคนที่ 5 ในบรรดาพี่น้อง 12 คน
 20. พ่อผม มีอาชีพเป็นช่างกล
 21. ต้องทำงานหนักมากเพื่อส่งผมเรียนหนังสือ
 22. เช่นเดียวกับคนหนุ่มสาวคนอื่น ๆ
 23. ผมมีแผนการและความฝันมากมาย
 24. ผมต้องการที่จะเรียนให้จบ
 25. ได้งานที่ดี
 26. แต่งงานและมีลูกหลานของผมเอง
 27. และสนับสนุนครอบครัวของผม
 28. แต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเลย

 29. สงครามกลางเมืองที่บ้านเกิด ทำให้ผมลี้ภัยไป
  ประเทศยูกันดาในปี ค.ศ. 2008
 30. เมื่อ 9 ปีที่ผ่านมา
 31. ครอบครัวของผมได้มีส่วนกับ
  การอพยพอย่างต่อเนื่องของผู้ลี้ภัย
 32. ซึ่งไปตั้งถิ่นฐานในเมืองกัมปาลา
  เมืองหลวงของประเทศยูกันดา
 33. ในประเทศของผม
 34. ผมได้อาศัยอยู่ในเมืองอยู่แล้ว
 35. และเรารู้สึกว่าการอยู่ที่เมืองกัมปาลา
  ดีกว่าการอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย
 36. ผู้ลี้ภัยในเมืองต่าง ๆ

 37. ต่างถูกปฏิเสธเป็นประจำ
  จากความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
 38. แม้กระทั่งหลังจากที่ได้รับการยอมรับแล้ว
  โดย UNHCR ในปี ค.ศ. 1997
 39. นอกเหนือจากปัญหาความยากจน
  ที่เราต้องเผชิญหน้าแล้ว
 40. ในฐานะคนในเมืองที่ยากจน
 41. เราได้เผชิญกับความท้าทาย
  เนื่องมาจากสถานะผู้ลี้ภัยของเรา
 42. เช่นอุปสรรคทางภาษา
 43. ในประเทศคองโก ภาษาราชการคือภาษาฝรั่งเศส
 44. แต่ในประเทศยูกันดา ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษ
 45. เราไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุข
 46. เราได้สัมผัสกับการถูกล่วงละเมิด
 47. การแสวงหาประโยชน์ การข่มขู่ และการแบ่งแยก
 48. องค์กรด้านมนุษยธรรมส่วนใหญ่ต่างมุ่งเน้น
 49. แต่เรื่องการตั้งถิ่นฐานอย่างเป็นทางการ
  ในพื้นที่ชนบท
 50. และไม่มีอะไรที่มุ่งเน้นสำหรับเราเลย
 51. แต่เราไม่ได้ต้องการสิ่งของบริจาค
 52. เราต้องการที่จะทำงานและสนับสนุนตนเอง
 53. ผมได้พลัดถิ่นร่วมกับเพื่อนร่วมงานอีก 2 คน

 54. และจัดตั้งองค์กร
  เพื่อสนับสนุนผู้ลี้ภัยคนอื่น ๆ
 55. YARID หรือ "Young African Refugees
  for Integral Development"
 56. เริ่มต้นจากการพูดคุยกันภายในชุมชนคองโก
 57. เราได้ถามชุมชน
 58. เกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาสามารถ
  จัดระเบียบตัวเองเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้
 59. โครงการต่าง ๆ ของ YARID ที่ให้การสนับสนุน
  ได้วิวัฒนาการเป็นขั้นตอน
 60. โดยคืบหน้าจากชุมชนฟุตบอล ไปจนถึงภาษาอังกฤษ
 61. ไปจนถึงการมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
 62. ฟุตบอลได้สร้างพลังใหม่
 63. ให้กับเยาวชนที่ตกงาน
 64. และเชื่อมคนเข้าด้วยกันจากหลาย ๆ ชุมชน
 65. ชั้นเรียนภาษาอังกฤษฟรีต่าง ๆ
 66. ช่วยให้ผู้คนมีส่วนร่วมกับชุมชนยูกันดา
 67. ซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขาได้รู้จักเพื่อนบ้าน
  และทำการค้าขาย
 68. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
  ได้ให้ทักษะของการหาเลี้ยงชีพ
 69. และสำหรับพวกเขา โอกาสสำคัญสำหรับ
  การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ
 70. เราได้เห็นหลาย ๆ ครอบครัว
 71. กลายเป็นครอบครัวที่ช่วยเหลือตนเองได้
  อย่างยั่งยืน
 72. เราได้เห็น ผู้ที่ไม่จำเป็น
  ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเราอีกต่อไป
 73. จากการที่หลาย ๆโครงการของ YARID ได้ขยายตัว

 74. ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของคนสัญชาติต่าง ๆ
 75. คองโก รวันดา บุรุนดี
 76. โซมาเลีย เอธิโอเปีย ซูดานใต้
 77. ถึงวันนี้ YARID ได้สนับสนุน
  ผู้ลี้ภัยกว่า 3,000 คนทั่วกัมปาลา
 78. และยังคงสนับสนุนเพิ่มเติมต่อเนื่อง
 79. (เสียงปรบมือ)

 80. ผู้ลี้ภัยต้องการสิทธิอำนาจ
  ไม่ใช่สิ่งของบริจาค

 81. เรารู้จักชุมชนของเราดีกว่าคนอื่น ๆ
 82. เราเข้าใจถึงความท้าทาย
  และโอกาสที่เราจะต้องเผชิญ
 83. ในการที่จะพึ่งตนเอง
 84. ผมรู้ดีกว่าทุกคน
 85. ว่าการริเริ่ม ที่ถูกคิดค้นโดยผู้ลี้ภัย
  สามารถทำได้
 86. การริเริ่มเหล่านี้ ต้องได้รับการยอมรับ
  และสนับสนุนอย่างเป็นสากล
 87. ให้การสนับสนุนเรา อย่างที่เราสมควรได้รับ
 88. และเราจะตอบแทนคุณพร้อมผลประโยชน์
 89. ขอบคุณมากครับ

 90. (เสียงปรบมือ)