Slovak Untertitel

← Utečenci chcú viac možností, nie dávky

Einbettcode generieren
31 Sprachen

Zeige Revision 15 erzeugt am 11/07/2019 von Ivana Kopisova.

 1. Momentálne väčšina utečencov
  žije v mestách
 2. a nie v utečeneckých táboroch.
 3. Predstavujeme viac ako 60 %
 4. z celkového počtu utečencov na svete.
 5. Nakoľko väčšina utečencov žije v mestách,
 6. je veľmi potrebná zmena modelu
  a nový spôsob myslenia.
 7. Lepšie, ako mrhať peniazmi
  na stavanie múrov,
 8. by bolo ich minúť na programy,
 9. ktoré by pomohli utečencom pomôcť si sami.
 10. (potlesk)

 11. My všetci musíme opustiť
  všetko, čo máme.

 12. Nie však naše zručnosti a vedomosti.
 13. Ak by mali utečenci možnosť
  viesť produktívny život,
 14. dokázali by si pomôcť sami
 15. a prispieť k rozvoju
  ich hostiteľskej krajiny.
 16. Narodil som sa v meste Bukavu,

 17. v južnom Kivu,
 18. v Demokratickej republike Kongo.
 19. Som v poradí 5. dieťa v rodine s 12 deťmi.
 20. Môj otec, profesiou mechanik,
 21. pracoval veľmi tvrdo,
  aby ma mohol poslať študovať.
 22. Rovnako ako iní mladí ľudia
 23. som mal veľa plánov a snov.
 24. Chcel som dokončiť štúdium,
 25. nájsť si dobrú prácu,
 26. oženiť sa a mať deti
 27. a postarať sa o rodinu.
 28. Ale to sa nestalo.
 29. Vojna v rodnej krajine ma prinútila
  utiecť do Ugandy v roku 2008,
 30. pred 9 rokmi.
 31. Moja rodina sa pridala k utečencom,
  ktorí nepretržite a hromadne unikali
 32. a ktorí sa usadili v hlavnom
  meste Ugandy, Kampala.
 33. V mojej krajine
 34. som už predtým býval v meste,
 35. a mali sme dojem, že v Kampale je oveľa
  lepšie ako v utečeneckom tábore.
 36. Utečencom v mestách

 37. bola vždy odopieraná medzinárodná pomoc,
 38. a to aj po ich uznaní
  úradom UNHCR v roku 1997.
 39. Okrem problému chudoby, ktorému sme čelili
 40. rovnako ako miestni chudobní obyvatelia,
 41. sme museli čeliť prekážkam vyplývajúcim
  z nášho postavenia utečencov,
 42. akou je napríklad jazyková bariéra.
 43. V Kongu je oficiálnym
  jazykom francúzština.
 44. V Ugande je to však angličtina.
 45. Nemali sme nárok na
  vzdelanie a zdravotnú starostlivosť.
 46. Boli sme vystavovaní obťažovaniu,
 47. vykorisťovaniu, zastrašovaniu
  a diskriminácii.
 48. Humanitárne organizácie sa
  zameriavali prevažne
 49. na oficiálne tábory na vidieku,
 50. kde pre nás nič nebolo.
 51. Ale my sme nechceli dávky.
 52. Chceli sme pracovať a živiť sa sami.
 53. Pripojil som sa k dvom kolegom v exile

 54. a založili sme organizáciu
  na pomoc iným utečencom.
 55. YARID, Mladí africkí utečenci
  za integrovaný rozvoj,
 56. začala len ako konverzácia
  v rámci konžskej komunity.
 57. Opýtali sme sa členov komunity,
 58. ako by sa vedeli zorganizovať
  za účelom vyriešiť tieto problémy.
 59. Programy YARIDu na pomoc
  sa vyvíjali po etapách
 60. postupujúc z futbalovej komunity
  cez anglický jazyk
 61. až k zabezpečeniu živobytia.
 62. Futbal dal silu
 63. mladým nezamestnaným
 64. a spojil členov rôznych komunít.
 65. Bezplatné hodiny angličtiny
 66. napomohli tomu,
  aby sa zapojili do ugandskej komunity,
 67. čo im umožnilo spoznať
  susedov a predať tovar.
 68. Program odbornej prípravy učí zručnostiam
  na zaobstaranie si živobytia a spolu
 69. s nimi prináša aj dôležité príležitosti
  na dosiahnutie ekonomickej sebestačnosti.
 70. Videli sme mnoho rodín,
 71. ktoré sa stali sebestačnými.
 72. Videli sme, kto už viac nepotrebuje pomoc.
 73. Ako sa programy YARIDu rozširovali,

 74. zamerali sa aj na iné národnosti:
 75. ľudí z Konga, Rwandy, Burundi,
 76. Somálska, Etiópie, Južného Sudánu.
 77. Dnes YARID pomohol už vyše 3 000
  utečencom v Kampale
 78. a pokračuje v pomoci ďalším.
 79. (potlesk)

 80. Utečenci chcú viac možností, nie dávky.

 81. My poznáme naše komunity najlepšie.
 82. Rozumieme prekážkam a príležitostiam,
  ktorým musíme čeliť,
 83. aby sme sa stali sebestačnými.
 84. Ja viem lepšie ako ktokoľvek iný,
 85. že iniciatívy utečencov fungujú.
 86. Potrebujú medzinárodné uznanie a podporu.
 87. Dajte nám podporu, ktorú si zaslúžime,
 88. a my vám ju vrátime aj s úrokmi.
 89. Ďakujem veľmi pekne.

 90. (potlesk)