Vietnamese Untertitel

← TEDx - Một năm và Cùng đếm tiếp - Được trình bày tại TEDGlobal 2010

Einbettcode generieren
16 Sprachen

Zeige Revision 2 erzeugt am 05/24/2017 von Ai Van Tran.

 1. (Âm nhạc)
 2. Mỗi tuần...
 3. Ở rất nhiều thành phố...
 4. Nhiều người đang gặp gỡ nhau...
 5. (Âm nhạc)
 6. TEDx
 7. (Âm nhạc)
 8. 25 ngôn ngữ
 9. 98 quốc gia
 10. 618 sự kiện trên toàn thế giới
 11. (Âm nhạc)
 12. Họ chạm đến cảm xúc của bạn
  và dạy bạn nhiều điều.
 13. Mà sẽ thay đổi cả bạn và tôi.
 14. (Âm nhạc)
 15. TEDx x=sự kiện được tổ chức độc lập