Vietnamese Untertitel

← Làm thế nào để chuẩn bị tham dự trước một sự kiện TEDx

Einbettcode generieren
23 Sprachen

Untertitel aus Englisch übersetzt Zeige Revision 2 erzeugt am 11/04/2013 von Nhu PHAM.

 1. Làm thế nào để chuẩn bị tham dự trước một sự kiện TEDx
 2. Thái độ
 3. Tâm trí
 4. Sự cộng tác
 5. Khép kín
 6. Cởi mở
 7. Cởi mở ...của bạn
 8. Hãy cởi mở thái độ của bạn
 9. Hãy cởi mở tâm trí của bạn
 10. Hãy cởi mở rộng sự cộng tác của bạn
 11. Hãy chia sẻ kho tàng của bạn
 12. Hãy cởi mở chính bản thân mình
 13. Hãy mở rộng sự kiện TED
 14. Hội thảo cho Ban tổ chứcTEDx tại Bán đảo Iberia