YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Dokumentarfilm maj 2012: Danmark skruer op for gassen_1

Bidrag

Add a new language!

Already have subtitles for this video?
Upload them directly.

Get Embed Code
4 Languages

On the occasion of the Danish EU Presidency 2012, Snuff Street Journal interviews human rights lawyer Claus Bonnez, who explains that the Danish courts systematically violates the human rights convention article 5, in connection with the legal proceedings undertaken by Danish psychiatric patients.

See Documentary with subtitles in: dansk, deutsch, english, français - http://bit.ly/LlkHeZ

I anledning af det danske EU formandskab 2012, interviewer Snuff Street Journal menneskerettighedsadvokat Claus Bonnez der udtaler at de danske domstole systematisk overtræder menneskerettighedskonventionens artiklel 5, i forbindelse med den juridiske sagsbehandling af danske psykiatriske patienter.

Production: www.red-tape-inc.com

Transparency international, Danmark - rapport 2012:
"Borgerne har, ifølge Grundloven, ret til en retfærdig rettergang. Danmark har en uafhængig og meget professionel juridisk institution, der sikrer en høj grad af retssikkerhed, og domstolen nyder stor tillid i befolkningen. Verdensbankens indeks viser også, at retssikkerheden i Danmark er rimelig optimal med 98% ud af 100 (100 svarende til optimal retsikkerhed), og Freedom House giver i deres seneste rapport fra 2011 Danmark maksimum point i forhold til respekten for både politiske og civile rettigheder."

Læs formandens beretning 2012. http://transparency.dk/wp-content/uploads/2010/09/FORMANDSBERETNING_2012.pdf

EU states appeal court ruling on transparency
http://euobserver.com/18/32576