Return to Video

2012 - A Message of Hope

 • 0:02 - 0:09
  2012 - Poselství naděje
 • 0:13 - 0:18
  V ZÁŘIVÉM SPEKTRU
 • 0:20 - 0:22
  NAŠEHO VESMÍRU
 • 0:24 - 0:27
  Něco opravdu úžasného
 • 0:29 - 0:33
  se objevuje na této planetě
 • 0:34 - 0:37
  Poprvé
 • 0:39 - 0:43
  za tisíce let
 • 0:46 - 0:48
  máme skutečnou možnost
 • 0:50 - 0:53
  mít na této planetě MÍR
 • 0:56 - 0:58
  Úžasný pocit svobody
 • 0:59 - 1:00
  JE ČAS
 • 1:01 - 1:03
  PROBUĎTE SE
 • 1:04 - 1:11
  Viděl jsem, že jsem větší, než to co dělám, než mé tělo.
 • 1:11 - 1:15
  Byl jsem všechno a všichni.
 • 1:15 - 1:19
  Chtějí, aby pro nás bylo jednoduché porozumět tomu, že toto tělo je jednoduše oděv.
 • 1:19 - 1:26
  Stejně jako měníme oblečení ze dne na den... tělo je prostě používáno duší.
 • 1:26 - 1:30
  Podíval jsem se tam a bylo tam čisté bílé světlo. Bylo bělejší než nejbělejší sníh
 • 1:30 - 1:35
  a jasnější než deset tisíc sluncí a odtud jsem byl stvořen.
 • 1:36 - 1:39
  PO TISÍCE LET
 • 1:41 - 1:43
  JSME VYHLEDÁVALI MÍR
 • 1:46 - 1:49
  ALE NYNÍ JSME SI UVĚDOMILI
 • 1:51 - 1:53
  ŽE NEMŮŽE BÝT MÍR
 • 1:56 - 1:59
  DOKUD NENAJDEME MÍR UVNITŘ
 • 2:08 - 2:11
  Každá myšlenka v lidské mysli
 • 2:14 - 2:16
  vysílá elektromagnetickou vlnu
 • 2:20 - 2:22
  ze srdce samotného,
 • 2:26 - 2:28
  která se dá změřit,
 • 2:31 - 2:35
  do světa, ve kterém žijeme
 • 2:36 - 2:41
  Nyní je zdokumentováno, že lidské srdce je nejsilnější generátor jak elektrických,
 • 2:41 - 2:44
  tak magnetického pole v lidském těle.
 • 2:44 - 2:47
  A tohle je důležité, protože jsme se vždy učili, že mozek je místo, kde se všechno děje.
 • 2:47 - 2:51
  Mozek má také elektrické a magnetické pole,
 • 2:51 - 2:54
  ale ty jsou poměrně slabé ve srovnání se srdcem.
 • 2:54 - 2:59
  Srdce je asi stokrát silnější elektricky a až pět tisíc krát silnější...
 • 2:59 - 3:04
  pět tisíc krát silnější magneticky, než mozek.
 • 3:04 - 3:10
  A to je důležité proto, že fyzický svět, jak ho známe, je vytvořen z těchto dvou polí.
 • 3:10 - 3:14
  Elektrické a magnetické pole energie. Elektromagnetické pole.
 • 3:14 - 3:19
  A naše vlastní knihy o fyzice nám říkají, že pokud můžeme změnit
 • 3:19 - 3:25
  buď magnetické pole atomu nebo elektrické pole atomu,
 • 3:25 - 3:30
  změníme, doslova změníme tento atom, změníme hmotu,
 • 3:30 - 3:33
  z které jsou vytvořeny naše těla v tomto světě.
 • 3:33 - 3:37
  A nyní to vypadá, že lidské srdce je navržené tak, aby zvládlo obě.
 • 3:37 - 3:44
  Změnit jak elektrické, tak magnetické pole našich těl v tomto světě
 • 3:44 - 3:51
  a dělají to v reakci na emoce, které vytváříme mezi srdcem a mozkem.
 • 3:55 - 4:00
  Veškerá podstata jsou jen vibrující zvukové vlny
 • 4:04 - 4:08
  Zvuk vytváří tvar
 • 4:13 - 4:19
  Každá myšlenka vysílá silnou vlnu informací,
 • 4:22 - 4:27
  které pomahají tvarovat svět kolem nás.
 • 4:31 - 4:36
  Různé myšlenky vysílají různé frekvence.
 • 4:40 - 4:45
  Efekt positivních myšlenek na vodu
 • 4:49 - 4:55
  Efekt negativních myšlenek na vodu
 • 4:58 - 5:02
  Studie z roku 1993 o efektech hromadné meditace na snížení násilné kriminality
 • 5:02 - 5:10
  vytvořila tak ohromující výsledky, že upoutala pozornost vědců z celého světa
 • 5:15 - 5:19
  4000 meditujících všech možných původů se shromáždilo ve Washingtonu, USA
 • 5:19 - 5:26
  a jakmile začali meditovat, snížení kriminality bylo neuvěřitelné!
 • 5:32 - 5:36
  Žlutá čára představuje snížení násilné kriminality v %
 • 5:37 - 5:41
  Zelená čára představuje počet meditujících
 • 5:52 - 5:56
  4000 meditujících - přes 20% snížení kriminality
 • 6:00 - 6:08
  Od té doby byla tato studie mnohokrát zopakována s ještě užasnějšími výsledky.
 • 6:12 - 6:17
  Existuje tři sta tisíc rukopisů a knih o míru.
 • 6:18 - 6:25
  Každá byla přečtena v průměru třemi lidmi, včetně autora a vydavatele.
 • 6:26 - 6:31
  Kdo chce číst další knihu, no, o míru... my chceme vytvořit mír.
 • 6:31 - 6:38
  Skutečnou vědu míru, protože pole vědomí je pole jednoty.
 • 6:38 - 6:45
  Pole dokonalého štěstí, míru na hmatatelné, mocné, fyzické úrovni.
 • 6:45 - 6:47
  Milionkrát silnější než jaderná síla,
 • 6:47 - 6:50
  pokud ji jen můžeme zpřístupnit.
 • 6:50 - 6:52
  Vědomí ji může zpřístupnit.
 • 6:52 - 6:56
  Potřebujeme více mírotvůrců, kteří vyvinou svůj nervový systém do bodu,
 • 6:56 - 7:01
  kdy se stanou majáky míru, vyzařující mír.
 • 7:09 - 7:11
  Kolektivní negativita
 • 7:16 - 7:20
  našeho kolektivního vědomí
 • 7:24 - 7:28
  může dokonce vytvořit přirodní katastrofy
 • 7:31 - 7:38
  Ok. Když jde řeč o tsunami nebo pohyb tektonických desek...
 • 7:40 - 7:47
  Pokud opravdu věříte ve vědomí, dokonce (jméno?) by řekl, že je zde spojitost
 • 7:47 - 7:51
  s neklidností kolektivního myšlení, protože
 • 7:51 - 7:57
  jsme součástí přírody, ne? Jsi součástí přírody. Nejsi mimo přírodu.
 • 7:57 - 8:02
  Takže když je kolektivní myšlení neklidné, příroda je neklidná.
 • 8:02 - 8:06
  Máme sklon se od přírody oddělovat, ale nejsme od ní odděleni.
 • 8:06 - 8:10
  ... ??? ... :)
 • 8:15 - 8:18
  Mnohé krize, kterým čelíme,
 • 8:23 - 8:26
  mohou být o dost zmírněny
 • 8:31 - 8:35
  velkolepou silou
 • 8:40 - 8:43
  našich sjednocených srdcí
 • 9:08 - 9:13
  Vše, co potřebujume udělat,
 • 9:17 - 9:21
  je meditovat.
 • 9:25 - 9:28
  každý den
 • 9:33 - 9:36
  je to tak jednoduché
 • 9:54 - 9:59
  Za poslední 18 let se naše výzkumné střediska zabývaly interakcí mezi srdcem a mozkem.
 • 9:59 - 10:04
  Jak srdce a mozek vzájemně komunikují a jak to ovlivňuje vědomí a vnímání.
 • 10:04 - 10:08
  Jednou z věcí, kterou jsme identifikovali při našem výzkumu, byl stav, který nazýváme soudržnost.
 • 10:08 - 10:12
  A co jsme objevili je to, že když cítíme positivní emoce.
 • 10:12 - 10:17
  Jako když opravdu oceňujeme západ slunce nebo cítíme lásku, soucit, péči vůči někomu,
 • 10:17 - 10:21
  že srdce vysílá úplně jinou zprávu.
 • 10:21 - 10:26
  Srdce generuje jasně nějvětší rytmické elektromagnetické pole, které tělo produkuje.
 • 10:26 - 10:32
  A co jsme nyní objevili - když se podíváme na rozbor rozsahu magnetického pole srdce,
 • 10:32 - 10:39
  že emoční informace jsou ve skutečnosti zakódované a modulované do těchto polí.
 • 10:39 - 10:44
  Takže když se naučíme změnit své emoce, změníme informace, které jsou zakódovány do
 • 10:44 - 10:49
  magnetického pole vyzařovaného srdcem a to může ovlivnit ty kolem nás.
 • 10:49 - 10:54
  Jsme podstatně a hluboce vzájemně spojení nejen mezi sebou, ale taky s planetou samotnou.
 • 10:54 - 10:58
  A co děláme jako jednotlivci se opravdu počítá a záleží na tom.
 • 11:01 - 11:04
  Vaše oči byly zahaleny závojem
 • 11:08 - 11:11
  Před mnoha tisícy lety
 • 11:17 - 11:21
  Naši předkové žili jako jeden,
 • 11:25 - 11:29
  ale díky jejich samolibosti (sobectví, egoismu)
 • 11:33 - 11:36
  byla skoro celá civilizace
 • 11:41 - 11:45
  zničena během mrknutí oka.
 • 11:48 - 11:53
  Ale svým způsobem oživená jedním mužem, který říká, že objevil - zde za mnou,
 • 11:53 - 12:01
  nejen první pyramidu na evropském kontinentu, ale nejrozsáhlejší, největší údolí pyramid
 • 12:01 - 12:03
  na celém světě.
 • 12:03 - 12:08
  Za pouhým pár měsíců vykopávek bylo objeveno spoustu kamenných prací.
 • 12:09 - 12:15
  (jméno?) použil satelitní, termální a typografické analýzy na desetitisících kopců
 • 12:15 - 12:17
  v jeho hledání pyramid.
 • 12:17 - 12:25
  Prozkoumali jsme tisíce kopců a našli jsme devět. Pět z nich se nachází v tomto údolí.
 • 12:25 - 12:32
  Mají perfektní geometrii a poznávací body. Jakmile jsem to uviděl před rokem a půl,
 • 12:32 - 12:38
  hned mi bylo jasné, že tohle není přírodní kopec,
 • 12:38 - 12:41
  ale člověkem vytvořený.
 • 12:43 - 12:46
  Uhlíkové datování prokazuje stáří pyramid
 • 12:51 - 12:55
  mezi 30 až 40 tisícy lety
 • 12:59 - 13:02
  Některé z bloků jsou tak velké,
 • 13:07 - 13:09
  že žádný z nynějších jeřábů
 • 13:14 - 13:18
  by je ani nevyzvedl
 • 13:22 - 13:26
  Uvnitř je mnoho místností
 • 13:31 - 13:34
  A kilometry tunelů
 • 13:42 - 13:45
  Nové pyramidy se objevují po celém světě
 • 13:45 - 13:48
  Guatemálští archeologové mají fascinující objev.
 • 13:48 - 13:52
  Pojďme se podívat za (jméno reportérky), která byla v Miradoru a vrátila se
 • 13:52 - 13:55
  s úžasným příběhem. Řekni divákům, co se děje.
 • 13:55 - 14:02
  Myslím, že jsem archeologický expert. Naše CNN natačecí skupina je v podstatě první na světě,
 • 14:02 - 14:06
  která natočila povrch, co by mohlo být objemově, největší pyramidy na světě.
 • 14:06 - 14:13
  Tato pyramida je pokryta džunglí a nyní čelí několika hrobám.
 • 14:14 - 14:20
  Ze vzduchu to vypadá jen jako džungle, ale tyto lesy v Guatamale skrývají starověké tajemství.
 • 14:20 - 14:25
  Město Mirador, některými považováno za kolébku Majské civilizace,
 • 14:25 - 14:28
  velikosti dnešní metropole.
 • 14:29 - 14:34
  Tohle je (název?). Je to pyramida. A podle projektu Mirador Basin by to mohla být
 • 14:34 - 14:38
  objemově největší pyramida na světě.
 • 14:40 - 14:43
  Obří pyramidy potopeny velkou potopou
 • 14:45 - 14:51
  Úplný konec Japonska (název?) zahalen v mlze a tajemství.
 • 14:52 - 14:57
  Několik metrů pod povrchem leží jedno z nějvětších světových tajemství.
 • 14:57 - 15:00
  Místo, které by doslova mohlo přepsat lidskou historii.
 • 15:00 - 15:05
  Nikdo si nemůže být úplně jistý, co tam dole je, ale mnoho expertů je přesvědčeno,
 • 15:05 - 15:09
  že se jedná o pozůstatky rozsáhlého, starověkého podmořského města.
 • 15:09 - 15:13
  Ztracená civilizace. Japonský Atlantis.
 • 15:36 - 15:39
  Má charakteristickou vlastnost - směřující k jihu,
 • 15:39 - 15:44
  různé sekce jsou ve správných úhlech
 • 15:44 - 15:46
  a celá skupina ruin
 • 15:46 - 15:49
  má sklon asi dva stupně na jih.
 • 15:49 - 15:54
  Nikdy takové úhly a všechno směřující k jihu nevidíte.
 • 15:57 - 16:00
  Přišel čas si zapamatovat
 • 16:05 - 16:09
  kdo opravdu jsme
 • 16:14 - 16:18
  Nebojte se velkých změn, kterým nyní čelíme
 • 16:30 - 16:34
  Prostě si připusťe, že tohle je velkolepý proces
 • 16:40 - 16:43
  smytí způsobů starého světa.
 • 16:51 - 16:56
  Uvědomte si, že už nemáme čas být samolibí (egoističtí, sobečtí)
 • 17:04 - 17:07
  Meditujte každý den
 • 17:17 - 17:21
  a jak kolem vás začnou padat zdi,
 • 17:26 - 17:29
  uvidíte, že tyto zdi
 • 17:34 - 17:38
  jsou ty zdi, které nás udržovaly v zajetí po tak dlouhou dobu.
 • 17:41 - 17:43
  Je to začátek...
 • 17:44 - 17:49
  a těšíme se na nádherné uvěmovění,
 • 17:50 - 17:53
  kdy objevíme,
 • 17:54 - 17:55
  že jsme v podstatě
 • 17:56 - 17:57
  členové
 • 17:58 - 18:01
  jedné rodiny.
 • 18:02 - 18:12
  Pomozte přestavit naši planetu ve více mírumilovné, zdravé a spravedlívé místo pro život.
 • 18:12 - 18:20
  Cesta odpuštění, místo pomsty. Cesta usmíření, místo odplaty.
 • 18:20 - 18:29
  Věřím, že na zemi, dobrosrdečnost a velkorysé provázení jsou to,
 • 18:29 - 18:35
  co naše děti potřebují.
 • 18:42 - 18:45
  Vyber si Lásku
 • 20:01 - 20:03
  Stojíme Sjednocení
 • 20:07 - 20:11
  Nesmíme mít nenávist pro ty, kteří nás utlačují.
 • 20:14 - 20:18
  objevuje se zloba a ta je založena na strachu
 • 20:23 - 20:28
  Namísto toho se musíme ponořit hluboko do našich srdcí a zkusit najít odpuštění.
 • 20:31 - 20:35
  V každé bytosti, jakkoliv může vypadat temná, je světlo.
 • 20:37 - 20:43
  To, čemu dáváš svou energie a svou emoci, se stává tvou realitou.
 • 20:43 - 20:50
  Je to schopnost (dar) každého člověka. Čemu dáváš emoci, to se stává tvojí realitou.
 • 20:51 - 21:19
  Vyber si lásku.
 • 21:21 - 21:33
  Vznešené duše měly vždy násilnou opozici od průměrných myslí. - Albert Einstein
 • 21:36 - 21:42
  Člověk je součástí celku, který nazýváme "Vesmír", část limitovanou časem a prostorem. - Albert Einstein
 • 21:43 - 21:48
  Prožívá sám sebe, své myšlenky a pocity jako něco odděleného od zbytku -
 • 21:48 - 21:51
  takový optický klam jeho vědomí - Albert Einstein
 • 21:53 - 21:56
  Jsi jednota.
 • 22:18 - 22:22
  Jsme jednota.
 • 22:36 - 22:40
  Život je vzácný
 • 22:44 - 22:48
  Tak svým nemrhej
 • 22:53 - 22:56
  Není nad přítomnost
 • 23:01 - 23:05
  PROBUĎ SE
 • 23:11 - 23:14
  PODÍVEJ SE KOLEM SEBE
 • 23:18 - 23:20
  OTEVŘI SVÉ OČI
 • 23:25 - 23:27
  OTEVŘI SVÉ SRDCE
 • 23:30 - 23:33
  VĚŘ V LÁSKU
 • 23:37 - 23:39
  POZNEJ LÁSKU
 • 23:43 - 23:46
  SKUTEČNOU LÁSKU
 • 24:03 - 24:09
  VYBER SI LÁSKU
 • 24:53 - 24:57
  SJEDNOCENÍ VYDRŽÍME
 • 24:57 - 25:01
  ROZDĚLENÍ PADNEME
 • 25:03 - 25:08
  JE TO NYNÍ
Název
2012 - A Message of Hope
Popisek:

BE THE CHANGE - Join the Choice Point facebook community

https://www.facebook.com/choicepointbethechange

WORLD MEDITATION DAY : GET INVOLVED :-)

DATE: First sunday of every month.

TIME: Anytime during the sunday will be fine, but the core time is 7 -- 8 in the evening, your time.

http://www.worldmeditationday.com/

There is no time left to be complacent. The world is changing now. Not tomorrow. Be part of the change for good. The love. Not the fear. Let go your attachment to the old world and embrace the new.

Music Tracks I used -

- there are three songs used in this which I have spliced up some what - they are called -
James Newton Howard - blood diamond soundtrack :-)
http://www.youtube.com/watch?v=96SxKk0zeek

James Newton Howard - The Road

Nara - Posthumus

1 giant leap - ma' africa

Learn to meditate for free for two weeks: www.dhamma.org/

Pay a fee for a longer six month course : www.tm.org/
http://www.t-m.org.uk/

Sorry about the spelling :-)

If anyone wishes to download this vid feel free - just go to keep vid.

Awakening:
http://www.youtube.com/watch?v=QfxkFMKVAz8

The science of 2012 - http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=c29550a872814c2a9e7ba28ac0c7d1e61d

Another little song i made with a video :
http://www.youtube.com/watch?v=FDfp2D5ditI

May all beings be happy :-)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
25:13

Czech subtitles

Revize Compare revisions