Return to Video

Dr. Wayne Dyer & Dr. Bruce Lipton, Pt.2

 • 0:00 - 0:03
  SÍLA MYSLI
 • 0:04 - 0:11
  Co nazýváme neurolingvistické programování. NLP není nic jiného, než zjištování, co lidé v depresi...
 • 0:11 - 0:16
  Co jsme zjistili je, že lidé, kteří jsou v těžké depresi, na prozaku atd.
 • 0:16 - 0:22
  Co děláme, je, že jim nedáváme prozak a měříme mozek, chemii mozku
 • 0:22 - 0:29
  a potom dotyčné vyzveme, aby se už neidentifikovali s událostí v jejich životě, která jim způsobuje depresi,
 • 0:29 - 0:35
  ale aby místo toho vystoupili ze svého těla a stali se jeho pozorovateli.
 • 0:35 - 0:40
  Místo toho, aby říkali: "Ok, tohle je další věc, která mě přivolává depresi."
 • 0:40 - 0:42
  ať zaměří svou pozornost na něco jiného.
 • 0:42 - 0:48
  A pozornost je zaměřana: "Můj mozek opět selhává.
 • 0:48 - 0:53
  Dělá něco, co byl vycvičený dělat a ty jsi pozorovatel. Jen jej sleduješ.
 • 0:53 - 0:58
  A když jsou lidé vycvičení zaměřit pozornost na jakýkoliv moment v jejich životě,
 • 0:58 - 1:02
  kdy byli šťastní, realizovaní, kdy byli, jak jsi zmínil, zamilovaní,
 • 1:02 - 1:08
  že chemie... změřili chemii MRI skenem, změřili chemii mozku
 • 1:08 - 1:12
  a mozek se změnil úplně stejným způsobem, jako kdyby si vzali jeden z léků,
 • 1:12 - 1:14
  ale nejsou zde žádné vedlejší účinky.
 • 1:14 - 1:18
  Jeden z nejjasnějších faktů, který mě vždy rozčílí, je,
 • 1:18 - 1:25
  že prozak, jeden z nejdrodávanější léků na světě, byl laboratorně otestován výrobci,
 • 1:25 - 1:28
  že není o nic účinější, než oslazená pilulka.
 • 1:28 - 1:33
  Přesto se zde točí miliardy dolarů, protože lidé věří prozaku,
 • 1:33 - 1:34
  ale tomu se říká efekt placeba.
 • 1:34 - 1:38
  A vedlejší účinky prozaku jsou katastrofální.
 • 1:38 - 1:41
  Tvůj vlastní mozek je nejlepší lékarna.
 • 1:41 - 1:46
  Tvá hlava opraví cokoliv v tvém těle a to je vše, co opravdu potřebujeme vědět,
 • 1:46 - 1:49
  ale musíme se převychovat, abychom k tomu získali přístup.
 • 1:50 - 1:53
  VLIV PROSTŘEDÍ NA BUŇKU
 • 1:53 - 1:59
  Osud buňky není ovlivněn geny, osud buňky je ovlivněn prostředím.
 • 1:59 - 2:02
  Vidíme se jako samostatné individuální bytosti.
 • 2:02 - 2:04
  Tohle je špatné pochopení.
 • 2:04 - 2:07
  Nejste samostané bytosti. Jste komunita.
 • 2:07 - 2:13
  Ty živé věci se nazývají buňky a vy jste vytvoření z 50 biliónů buněk, takže vaše tělo je komunita.
 • 2:13 - 2:16
  A to je důležité proto, že když jsem pracoval s buňkami
 • 2:16 - 2:20
  a vzal jsem misku a dal ji do špatného prostředí,
 • 2:20 - 2:24
  buňky fyzicky onemocní, což můžete vidět - přestanou růst a začnou umírat
 • 2:24 - 2:28
  a když vezmu tu stejnou misku, přesunu ji ze špatného prostředí,
 • 2:28 - 2:34
  dám do dobrého prostředí, buňky se okamžitě zotaví. Začnou růst, množit se a daří se jim.
 • 2:34 - 2:38
  A proč je to důležité? Zamyslete se nad tím, kdo jste.
 • 2:38 - 2:41
  Jste kůží potažená miska na pěstování buňek.
 • 2:41 - 2:44
  Máte 50 biliónů buňek ve své misce, pod kůží.
 • 2:44 - 2:50
  Vemte tuto misku a dejte ji do špatného prostředí a ujišťuji vás, že vím, co se stane.
 • 2:50 - 2:54
  Způsobíte buňkám nemoc. Ne, že by tyto buňky byly organicky nemocné,
 • 2:54 - 3:00
  ale jen se přizpůsobují prostředí. Takže vemte tuto kůži potaženou misku,
 • 3:00 - 3:04
  přesuňte ji do lepšího prostředí a buňky se okamžitě začnou uzdravovat.
 • 3:04 - 3:11
  A důležitost je v tom, že nejste oběť, jste mistr, tohle řídíte.
 • 3:11 - 3:18
  A my tohle neučíme ve školách. Vše, co se učí je, že oběti se samy nevyléčí, někdo jiný to udělá.
 • 3:18 - 3:20
  A to je zcela nemorální.
 • 3:20 - 3:23
  VĚDOMÍ versus PODVĚDOMÍ
 • 3:23 - 3:29
  Chrisi, ty jsi říkal, že jsi změnil své myšlení a to je to, co v podstatě vymaže nemoc,
 • 3:29 - 3:35
  ale jak.. ale jak sám sobě ze své mysli řekneš, běž a teď to prosím udělej.
 • 3:35 - 3:38
  Chci tím říct... je to tak jednoduché?
 • 3:38 - 3:40
  No, je to jednoduché, ale je tu malá záhada.
 • 3:40 - 3:42
  Takže pojďme tu záhadu vysvětlit.
 • 3:42 - 3:47
  Mysl má dvě části. Vědomou část a podvědomou část.
 • 3:47 - 3:50
  A ty jsou nesmírně odlišné, nejsou vůbec stejné.
 • 3:50 - 3:56
  Vědomá část jako váš zdroj, vaše duchovní spojení. Je to vaše myslící mysl,
 • 3:56 - 3:57
  ale je zde něco důležitého.
 • 3:57 - 4:04
  Vědomá část je část, která obsahuje vaše přání, touhy, co od života chcete.
 • 4:04 - 4:09
  Podvědomá mysl je stroj. Je to "nahrej a přehrej" zařízení.
 • 4:09 - 4:14
  Zvyknete si na program, zopakujete něco dostatečně krát a ono se to nahraje do podvědomé mysli.
 • 4:14 - 4:18
  Zmáčnete tlačítko "přehrej" a tohle se přehrává do konce vašeho života,
 • 4:18 - 4:19
  pokud tento program nepřehrajete.
 • 4:19 - 4:24
  Je zde trend myslet si, že řídíme svůj život naší vědomou myslí.
 • 4:24 - 4:27
  Tohle chci v mém životě, to je má touha, to jsou věci, které chci.
 • 4:27 - 4:31
  Takže máme dojem, že naše vědomá mysl vše řídí.
 • 4:31 - 4:35
  Neurologové nyní uznávají, že tohle je zcela chybné.
 • 4:35 - 4:42
  Že vědomá mysl funguje nanejvýš pět procent dne a většinou jen jedno procento.
 • 4:42 - 4:45
  Což znamená, že váš život je řízen podvědomím.
 • 4:45 - 4:47
  A zde je ten rozpor:
 • 4:48 - 4:54
  Hlavní programy ve vaší podvědomé mysli jste si osvojili od druhých lidí.
 • 4:55 -
  STAHOVÁNÍ PROGRAMU
 • Nesynchronizováno
  Nyní už velmi jasně víme, že stahujeme programy už v lůně.
 • Nesynchronizováno
  Když jsme ve stádiu zárodku, už stahujeme chování, které získáváme od rodičů.
 • Nesynchronizováno
  A když jsme narození - bylo určeno, že polovina osobnosti je už stanovená při porodu.
 • Nesynchronizováno
  Tyto věci, o kterých nemáme žádné ponětí, povědomí,
 • Nesynchronizováno
  protože se staly tak brzy v našem životě, jsou ty, které denně programují naše životy.
 • Nesynchronizováno
  Což znamená, že je zde trend nás oslabovat. A to je, co programy v podvědomí dělají.
 • Nesynchronizováno
  Slyšeli jste rodiče mluvit k dětem jako: "Kdo si myslíš, že jsi?" "Tohle si nezasloužíš."
 • Nesynchronizováno
  "Nejsi si dost chytrý." "Jsi choré dítě."
 • Nesynchronizováno
  A zde je jednoduchý detail:
 • Nesynchronizováno
  Když vám ještě není šest let a slyšíte tyto prohlášení, jdou přímo do podvědomé mysli
 • Nesynchronizováno
  a vytváří tam program.
 • Nesynchronizováno
  Nyní se ptáte: "Proč je můj život obtížný?" A odpověď je tato:
 • Nesynchronizováno
  Protože jen pět procent života pochází z toho, co chcete
 • Nesynchronizováno
  a 95 procent je program z podvědomé mysli, který byl naprogramován ostatními
 • Nesynchronizováno
  a skoro všechno limituje vaše schopnosti.
 • Nesynchronizováno
  Takže 95 procent dne nenásledujete to, co chceme, ale následujete programy jiných lidí.
 • Nesynchronizováno
  DYEROVA MOUDROST
 • Nesynchronizováno
  Nemluvím zde o smrtelné nemoci, mluvím o tom, jak se můžu cítit lépe
 • Nesynchronizováno
  v dalších třiceti minutách,
 • Nesynchronizováno
  zatímco se posadím, abych zvládl tuhle uzávěrku atd.
 • Nesynchronizováno
  A věci jako... o kterých mluvíš ve své knize, věci jako meditace, věci jako uklidňování se,
 • Nesynchronizováno
  ale i další - o tom jsme mluvili o přestávce - v jakém typu energetického pole se nacházíme.
 • Nesynchronizováno
  Takže tohle není jen dobré věci, o kterých číst a psát.
 • Nesynchronizováno
  Tohle je něco, do čeho opravdu můžete ponořit, kdokoliv jste vy, co posloucháte.
 • Nesynchronizováno
  Jakákoliv je vaše životní situace. Musíte dělat rozhodnutí.
 • Nesynchronizováno
  Já neberu hmotné. Nechci, aby se na mě někdo díval a říkal:
 • Nesynchronizováno
  "Tenhle test je zvýšený, tento je snížený. Tohle je známka toho, že...
 • Nesynchronizováno
  Máte 17% šanci, že budete žít další tři roky. Máte 18%..." Nic z toho nechci slyšet.
 • Nesynchronizováno
  Zjistil jsem, že čím méně vím o tom, co je špatně, tím více věřím, že mám sílu s tím něco udělat.
 • Nesynchronizováno
  Není tohle změna vnímání? Není tohle vstup do světa podvědomí
 • Nesynchronizováno
  a zaměření pozornosti na něco, co chceme, než na to, co nechceme?
 • Nesynchronizováno
  Albert Einstein jednou řekl, že nejdůležitější rozhodnutí, jaké v životě uděláte,
 • Nesynchronizováno
  je, se jednou provždy rozhodnout,
 • Nesynchronizováno
  zda budeme žít světě, který je podporující, který nás podporuje a je příjemný
 • Nesynchronizováno
  nebo žít ve světě, který je nepřátelský a nepodporuje nás.
 • Nesynchronizováno
  získejte odpovědi
 • Nesynchronizováno
  Dr. Wayne Dyer - Změňte své myšlenky, změňte svůj život a Konec výmluvám
 • Nesynchronizováno
  Dr. Bruce Lipton - Biologie přesvědčení
 • Nesynchronizováno
  v češtině tyto knihy bohužel nejsou...
Název
Dr. Wayne Dyer & Dr. Bruce Lipton, Pt.2
Popisek:

http://www.hayhouse.com/authorbio.php?id=452&utm_id=3198

Part 2 of Dr. Wayne Dyer and Dr. Bruce Lipton have a discussion about "The Biology Of Belief" on the Hay House Radio Stage at the I Can Do It! Las Vegas.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:03

Czech subtitles

Revize Compare revisions