Return to Video

โลกมหัศจรรย์ระดับโมเลกุลในแบบภาพเคลื่อนไหว

 • 0:02 - 0:04
  ฉันอาศัยอยู่ที่ยูท่าห์
 • 0:04 - 0:07
  สถานที่ที่เป็นที่รู้จักกันดีว่า
  มีทัศนียภาพทางธรรมชาติ
 • 0:07 - 0:09
  ที่น่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • 0:09 - 0:13
  ทัศนียภาพอันน่าทึ่งเหล่านี้
  ทำให้คุณรู้สึกตื้นตันได้ไม่ยาก
 • 0:13 - 0:17
  และรู้สึกอัศจรรย์ใจไปกับรูปทรงประหลาด
  ราวกับมาจากต่างดาวเหล่านี้
 • 0:17 - 0:20
  ในฐานะนักวิทยาศาสตร์
  ฉันชอบสังเกตความเป็นไปของธรรมชาติ
 • 0:20 - 0:22
  แต่ในฐานะนักชีววิทยาด้านเซลล์
 • 0:22 - 0:25
  ฉันกลับสนใจที่จะทำความเข้าใจโลกธรรมชาติ
 • 0:25 - 0:27
  ที่มีขนาดเล็กกว่านั้นมากมาก
 • 0:28 - 0:31
  ฉันเป็นนักสร้างภาพแอนิเมชั่นโมเลกุล
  ทำงานกับนักวิจัยอื่น ๆ
 • 0:31 - 0:34
  เพื่อสร้างให้เห็นภาพของโมเลกุลที่แสนจะเล็ก
 • 0:34 - 0:35
  เรียกได้ว่ามองไม่เห็นเลย
 • 0:35 - 0:38
  โมเลกุลเหล่านี้เล็กเสียยิ่งกว่าคลื่นของแสง
 • 0:38 - 0:40
  ซึ่งหมายความว่า
  เราจะไม่สามารถมองเห็นมันได้ตรง ๆ
 • 0:40 - 0:42
  แม้จะใช้กล้องจุลทรรศน์แสง
  ที่ดีที่สุดแล้วก็ตาม
 • 0:42 - 0:45
  แล้วฉันสร้างภาพของมัน
  ออกมาให้เห็นได้อย่างไร
 • 0:45 - 0:47
  หากมันเล็กจนเราไม่สามารถมองเห็นมันได้
 • 0:47 - 0:49
  นักวิทยาศาสตร์ อย่างเพื่อนร่วมงานของฉัน
 • 0:49 - 0:51
  สามารถใช้เวลาทั้งชีวิตการทำงานของเขา
 • 0:51 - 0:54
  ในการทำความเข้าใจกระบวนการของโมเลกุลหนึ่ง
 • 0:54 - 0:56
  เขาทำได้โดยการทำการทดลองชุดหนึ่ง
 • 0:56 - 0:59
  ที่แต่ละการทดลองนั้น
  จะให้คำตอบปริศนาตัวต่อทีละตัว
 • 0:59 - 1:02
  การทดลองชนิดหนึ่ง
  ทำให้เรารู้ว่าโปรตีนมีรูปร่างอย่างไร
 • 1:02 - 1:03
  อีกการทดลองทำให้เรารู้ว่า
 • 1:03 - 1:06
  โปรตีนอื่นใดบ้างที่มันจะมีปฏิกิริยาด้วย
 • 1:06 - 1:08
  อีกการทดลองหนึ่งทำให้เรารู้ว่า
  จะพบโปรตีนนี้ได้ตรงไหนของเซลล์
 • 1:08 - 1:12
  ส่วนต่าง ๆ ของข้อมูลเหล่านี้
  ถูกนำมาปะติดปะต่อเพื่อสร้างสมมติฐาน
 • 1:12 - 1:16
  หรือเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวว่า
  โมเลกุลนี้อาจมีการทำงานอย่างนี้
 • 1:17 - 1:21
  งานของฉันคือการนำเอาไอเดียเหล่านี้
  มาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว
 • 1:21 - 1:22
  ซึ่งมันค่อนข้างยาก
 • 1:22 - 1:25
  เพราะมันกลายเป็นว่าโมเลกุลพวกนั้น
  สามารถทำอะไรประหลาด ๆ ได้
 • 1:26 - 1:29
  แต่ภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นประโยชน์
  ต่อนักวิจัยมากอย่างไม่น่าเชื่อ
 • 1:29 - 1:32
  มันช่วยสื่อสารความคิดของพวกเขาว่า
  โมเลกุลทำงานอย่างไร
 • 1:32 - 1:35
  มันยังช่วยทำให้เราเห็นโลกในระดับโมเลกุล
 • 1:35 - 1:36
  ผ่านสายตาของนักวิจัยเหล่านั้น
 • 1:36 - 1:38
  ฉันอยากจะแสดงให้คุณเห็นภาพเคลื่อนไหว
 • 1:38 - 1:42
  ที่ฉันถือว่าเป็นการท่องไป
  ในความอัศจรรย์ของโลกแห่งธรรมชาติ
 • 1:42 - 1:44
  ในระดับโมเลกุลอย่างย่อ ๆ
 • 1:44 - 1:46
  ภาพแรกเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกัน
 • 1:46 - 1:48
  เซลล์ประเภทนี้ต้องคลานไปทั่วร่างกายของเรา
 • 1:48 - 1:52
  เพื่อตามล่าผู้บุกรุกอย่างพวกแบคทีเรีย
  ที่ทำให้เกิดโรค
 • 1:52 - 1:55
  การเคลื่อนไหวที่ว่ามีโปรตีนตัวโปรดของฉัน
  เป็นพลังขับเคลื่อน
 • 1:55 - 1:56
  มันคือแอคติน
 • 1:56 - 1:58
  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่า
  โครงร่างของเซลล์
 • 1:58 - 2:00
  แต่ไม่เหมือนโครงของร่างกายเรา
 • 2:00 - 2:04
  เส้นใยแอคตินถูกสร้างขึ้น
  และถูกแกะออกอยู่ตลอดเวลา
 • 2:04 - 2:07
  เส้นใยโครงร่างแอคตินนี้มีบทบาทสำคัญมาก
  ในการทำงานของเซลล์ของเรา
 • 2:07 - 2:09
  มันทำให้เซลล์เปลี่ยนรูปร่างได้
 • 2:09 - 2:11
  เคลื่อนที่ได้ ไปติดกับพื้นผิวต่าง ๆ ได้
 • 2:12 - 2:14
  และยังทำให้เซลล์เขมือบแบคทีเรียได้อีก
 • 2:14 - 2:17
  แอคตินยังมีส่วนในการเคลื่อนไหวใน
  แบบต่าง ๆ อีกด้วย
 • 2:17 - 2:20
  ภายในเซลล์กล้ามเนื้อของเรา โครงสร้างแอคติน
  ประกอบกันเป็นเส้นใยปกติ
 • 2:20 - 2:21
  ที่ดูคล้ายสิ่งทอ
 • 2:21 - 2:24
  เมื่อกล้ามเนื้อของเราหดตัว
  เส้นใยเหล่านี้ดึงเข้าหากัน
 • 2:24 - 2:26
  และกลับคืนสู่สภาพเดิมในตำแหน่งเดิม
 • 2:26 - 2:28
  เมื่อกล้ามเนื้อเราคลายตัว
 • 2:28 - 2:31
  ส่วนอื่น ๆ ของโครงสร้างเซลล์
  ในที่นี้ คือ ไมโครทูบูล
 • 2:31 - 2:34
  ที่มีหน้าที่ขนส่งระยะไกล
 • 2:34 - 2:36
  อาจกล่าวง่าย ๆ ได้ว่าเป็นทางด่วนระดับเซลล์
 • 2:36 - 2:40
  ที่ใช้เคลื่อนที่สิ่งต่าง ๆ
  จากฟากหนึ่งของเซลล์ไปยังอีกฟากหนึ่ง
 • 2:40 - 2:43
  แต่ไม่เหมือนกับถนนตรงที่
  ไมโครทูบูลขยายได้หดได้
 • 2:43 - 2:44
  ปรากฏตัวขึ้นเมื่อถูกเรียกใช้
 • 2:44 - 2:46
  และหายตัวไปเมื่องานเสร็จ
 • 2:46 - 2:49
  รถกึ่งกระบะในระดับโมเลกุล
 • 2:49 - 2:51
  คือโปรตีนที่มีชื่อสมตัวว่ามอเตอร์โปรตีน
 • 2:52 - 2:54
  ที่สามารถเดินไปตามไมโครทูบูล
 • 2:54 - 2:57
  โดยบางทีต้องบรรทุก
  สิ่งของขนาดใหญ่
 • 2:57 - 2:59
  อย่างเช่น ออร์แกเนลล์ ตามหลังไปด้วย
 • 2:59 - 3:01
  มอเตอร์โปรตีนตัวที่ว่านี้เรียกว่า ไดนีน
 • 3:01 - 3:04
  และเป็นที่รู้กันว่า
  มันทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้
 • 3:04 - 3:07
  ที่สำหรับฉันแล้ว มันดูเหมือนรถม้าศึก
 • 3:07 - 3:11
  อย่างที่คุณเห็น เซลล์นี้เป็นที่
  ที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่อยู่นิ่ง
 • 3:11 - 3:15
  เป็นที่ที่มีการสร้าง
  และการถอดออกตลอดเวลา
 • 3:15 - 3:16
  แต่โครงสร้างเหล่านี้บางส่วน
 • 3:16 - 3:18
  ก็ยากที่จะแกะออกจากกัน
 • 3:18 - 3:20
  ต้องอาศัยแรงจากภายนอกเข้ามาช่วย
 • 3:20 - 3:24
  แยกโครงสร้างเหล่านั้นออกให้ทันเวลา
 • 3:24 - 3:26
  งานดังกล่าวบางส่วนต้องใช้โปรตีนอย่างพวกนี้
 • 3:26 - 3:28
  โปรตีนรูปร่างโดนัทเหล่านี้
 • 3:28 - 3:30
  ที่มีอยู่หลากหลายประเภทในเซลล์
 • 3:30 - 3:32
  ต่างดูเหมือนทำการฉีกโครงสร้างออกจากกัน
 • 3:32 - 3:35
  โดยการดึงโปรตีนแต่ละตัวผ่านรูตรงกลาง
 • 3:35 - 3:38
  เมื่อโปรตีนชนิดเหล่านี้ทำงานได้ไม่สมบูรณ์
 • 3:38 - 3:41
  โปรตีนเหล่านี้ที่จริง ๆ แล้ว
  ต้องถูกแกะออกมา
 • 3:41 - 3:43
  บางครั้งกลับเกาะรวมกันเป็นก้อน
 • 3:43 - 3:47
  และทำให้เกิดโรคร้าย
  อย่างเช่นอัลไซเมอร์ส
 • 3:47 - 3:49
  และตอนนี้มาดูนิวเคลียส
 • 3:49 - 3:52
  ที่หุ้มเป็นที่เก็บจีโนมของเรา
  ที่อยู่ในรูปของดีเอ็นเอกันเถอะ
 • 3:52 - 3:54
  ในเซลล์ของเราทั้งหมด
 • 3:54 - 3:58
  ดีเอ็นเอของเราได้รับการปกป้องดูแล
  ด้วยชุดโปรตีนที่หลากหลาย
 • 3:58 - 4:01
  ดีเอ็นเอพันรอบโปรตีนที่เรียกว่าฮีสโทน
 • 4:01 - 4:05
  ที่ทำให้เซลล์สามารถบรรจุดีเอ็นเอ
  จำนวนมากลงในนิวเคลียสได้
 • 4:05 - 4:08
  เครื่องจักรเหล่านี้เรียกว่า
  โครมาตินรีโมเดลเลอร์
 • 4:08 - 4:11
  และวิธีการทำงานของพวกมันก็คือ
  การถีบดีเอ็นเอ
 • 4:11 - 4:12
  ไปรอบ ๆ ฮีสโทนเหล่านี้
 • 4:12 - 4:16
  และมันทำให้ดีเอ็นเอใหม่ ๆ เผยตัวออก
 • 4:16 - 4:19
  พอเครื่องจักรอื่นเห็นดีเอ็นเอนี้
 • 4:19 - 4:22
  ในกรณีนี้เครื่องจักรระดับโมเลกุล
  เครื่องใหญ่นี้
 • 4:22 - 4:24
  กำลังมองหาส่วนของดีเอ็นเอ
 • 4:24 - 4:26
  ที่บอกมันได้ว่า
  มันได้มาถึงส่วนต้นของยีนหนึ่งแล้ว
 • 4:26 - 4:28
  เมื่อมันหาส่วนหนึ่งได้แล้ว
 • 4:28 - 4:30
  มันก็เริ่มจัดการเปลี่ยนรูปร่าง
 • 4:30 - 4:33
  ที่ทำให้มันสามารถนำเอา
  เครื่องจักรอื่นเข้ามา
 • 4:33 - 4:37
  ซึ่งจะทำให้ยีนตัวหนึ่งถูกเปิดให้ทำงาน
  หรือถูกถอดรหัสได้
 • 4:37 - 4:40
  กระบวนการนี้จะต้องถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด
 • 4:40 - 4:43
  เพราะการเปิดการทำงานยีนผิดตัวผิดเวลา
 • 4:43 - 4:45
  อาจทำให้เกิดความหายนะได้
 • 4:45 - 4:48
  นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสามารถใช้
  เครื่องโปรตีน
 • 4:48 - 4:50
  ในการแก้ไขจีโนมได้
 • 4:50 - 4:52
  ฉันมั่นใจว่าพวกคุณต้องเคย
  ได้ยินชื่อคริสเปอร์ (CRISPR) มาแล้ว
 • 4:52 - 4:55
  คริสเปอร์ใช้ประโยชน์จากโปรตีน
  ที่เรียกว่า Cas9
 • 4:55 - 4:58
  ที่สามารถนำมาปรับเปลี่ยนให้รู้จักและตัด
 • 4:58 - 5:00
  ชุดลำดับของดีเอ็นเอที่จำเพาะมาก ๆ
 • 5:00 - 5:02
  ในตัวอย่างนี้
 • 5:02 - 5:06
  โปรตีน Cas9 สองตัว
  กำลังตัดชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่มีปัญหาออก
 • 5:06 - 5:09
  อย่างเช่น ส่วนหนึ่งของยีน
  ที่อาจทำให้เกิดโรคร้าย
 • 5:09 - 5:11
  ต่อมาเครื่องจักรระดับเซลล์ก็จะ
 • 5:11 - 5:14
  เข้ามาต่อปลายสองข้างของดีเอ็นเอเข้าด้วยกัน
 • 5:14 - 5:15
  ในฐานะนักทำภาพเคลื่อนไหว
 • 5:15 - 5:19
  ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉัน
  คือการสร้างภาพของความไม่แน่นอน
 • 5:19 - 5:22
  ภาพเคลื่อนไหวที่ฉันได้แสดงให้คุณดูไปนั้น
  นำเสนอสมมติฐานที่ว่า
 • 5:22 - 5:24
  ผู้ร่วมงานของฉันคิดว่า
  กระบวนการทำงานอย่างไร
 • 5:24 - 5:27
  โดยมีพื้นฐานมาจาก
  ข้อมูลที่ดีที่สุดที่พวกเขามีอยู่
 • 5:27 - 5:29
  แต่สำหรับหลาย ๆ กระบวนการระดับโมเลกุล
 • 5:29 - 5:32
  เรายังอยู่ในขั้นต้นของการทำความเข้าใจมัน
 • 5:32 - 5:33
  ยังมีอีกมากที่ต้องเรียนรู้
 • 5:33 - 5:34
  ความจริงก็คือ
 • 5:34 - 5:38
  โลกระดับโมเลกุลนี้ช่างกว้างใหญ่
  และมีอีกมากที่ยังไม่มีใครสำรวจ
 • 5:39 - 5:42
  สำหรับฉัน ภูมิทัศน์ในระดับโมเลกุลเหล่านี้
 • 5:42 - 5:45
  ช่างน่าตื่นเต้นน่าสำรวจ
  ไม่ต่างไปจากโลกธรรมชาติ
 • 5:45 - 5:47
  ที่ตาเรามองเห็นได้รอบตัวเราเลย
 • 5:47 - 5:49
  ขอบคุณ
 • 5:49 - 5:52
  (เสียงปรบมือ)
Títol:
โลกมหัศจรรย์ระดับโมเลกุลในแบบภาพเคลื่อนไหว
Speaker:
แจเน็ต อิวาซา
Descripció:

โครงสร้างทางชีวภาพบางโครงสร้างนั้นเล็กมากเสียจนนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถมองเห็นได้แม้ว่าจะใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงสุดแล้วก็ตาม และนี่เองที่ แจเน็ต อิวาซา นักสร้างภาพโมเลกุลแบบเคลื่อนไหวและภาคี TED รังสรรค์ผลงานด้วยการสำรวจโลกระดับโมเลกุลอันกว้างใหญ่ ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน เธอเล่าเรื่องราวที่น่าทึ่งผ่านภาพเคลื่อนไหวให้เห็นกระบวนการที่มันอาจเกิดขึ้นในระดับโมเลกุล

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Projecte:
TEDTalks
Duration:
06:05

Thai subtitles

Revisions