Return to Video

Чудата на молекуларниот свет- анимирани

 • 0:02 - 0:04
  Живеам во Јута,
 • 0:04 - 0:07
  место познато по тоа што има
  едни од најчудесните
 • 0:07 - 0:09
  природни пејзажи на планетава.
 • 0:09 - 0:13
  Лесно е да се изненадите
  од овие прекрасни погледи,
 • 0:13 - 0:17
  и да бидете фасцинирани од овие
  формации што некогаш личат на вонземски.
 • 0:17 - 0:20
  Како научник, сакам да го
  истражувам природниот свет.
 • 0:20 - 0:22
  Но како биолог за клетки,
 • 0:22 - 0:25
  повеќе сум заинтересирана
  за сфаќање на природниот свет
 • 0:25 - 0:27
  во многу помал размер.
 • 0:28 - 0:31
  Јас сум молекуларен аниматор
  и работам со други истражувачи
 • 0:31 - 0:34
  да создадеме визуелизации
  на молекули толку мали,
 • 0:34 - 0:35
  што се речиси невидливи.
 • 0:35 - 0:38
  Овие молекули се помали
  од брановата должина на светлината,
 • 0:38 - 0:40
  што значи дека
  никогаш не ги гледаме директно,
 • 0:40 - 0:42
  дури и со најдобрите светлечки микроскопи.
 • 0:42 - 0:45
  Па како создавам
  визуелизации на работи
 • 0:45 - 0:47
  толку мали што не ги ни гледаме?
 • 0:47 - 0:49
  Научниците, како моите соработници,
 • 0:49 - 0:51
  може да ги поминат нивните
  цели кариери
 • 0:51 - 0:54
  работејќи да разберат
  еден молекуларен процес.
 • 0:54 - 0:56
  За да го направат ова, прават
  серија експерименти
 • 0:56 - 0:59
  и секој еден ни кажува
  мал дел од сложувалката.
 • 0:59 - 1:02
  Еден тип експеримент
  ни кажува за обликот на протеините
 • 1:02 - 1:03
  додека друг ни кажува
 • 1:03 - 1:06
  за тоа со кои други
  протеини може да реагира;
 • 1:06 - 1:08
  друг ни кажува
  каде се наоѓа во клетката,
 • 1:08 - 1:12
  Сите овие мали информации
  се користат за да се дојде до хипотеза,
 • 1:12 - 1:16
  приказна, всушност, за тоа
  како функционира молекулата.
 • 1:17 - 1:21
  Мојата задала е да ги претворам
  овие идеи во анимација.
 • 1:21 - 1:22
  Ова може да е незгодно,
 • 1:22 - 1:25
  затоа што изгледа како
  молекулите да прават луди нешта.
 • 1:26 - 1:29
  Но овие анимации можат да бидат
  неверојатно корисни за истражувачите
 • 1:29 - 1:32
  за да ги претстават идеите за тоа
  како овие молекули работат.
 • 1:32 - 1:35
  Исто така можат да ни дозволат
  да го видиме молекул-светот
 • 1:35 - 1:36
  низ нивните очи.
 • 1:36 - 1:38
  Сакам да ви покажам неколку анимации,
 • 1:38 - 1:42
  кратка турнеја на тоа што јас мислам
  дека се природни чуда
 • 1:42 - 1:44
  на молекуларниот свет.
 • 1:44 - 1:46
  Прво, ова е имунолошка клетка.
 • 1:46 - 1:48
  Овие типови клетки треба да се
  движат низ телото
 • 1:48 - 1:52
  за да најдат непријатели како
  патогени бактерии.
 • 1:52 - 1:55
  Движењето е засилено
  со еден од моите омилени протеини
 • 1:55 - 1:56
  што се вика актин,
 • 1:56 - 1:58
  кој е дел од она што го знаеме
  како цитоскелет.
 • 1:58 - 2:00
  За разлика од нашите скелети,
 • 2:00 - 2:04
  филаментите на актин постојано се
  градат и рушат.
 • 2:04 - 2:07
  Цитоскелетот актин игра
  неверојатно важни улоги во нашите клетки.
 • 2:07 - 2:09
  Им дозволуваат да сменат облик,
 • 2:09 - 2:11
  да се движат, да се спојат на површини,
 • 2:12 - 2:14
  и да јадат бактерии.
 • 2:14 - 2:17
  Актинот е вклучен и во
  различен тип на движење.
 • 2:17 - 2:20
  Во мускулните клетки, негови
  структури создаваат регуларни филаменти
 • 2:20 - 2:21
  што наликуваат на материјал.
 • 2:21 - 2:24
  Кога мускулите се згрчуваат,
  овие филаменти се спојуваат
 • 2:24 - 2:26
  и тие се враќаат
  во првобитната позиција
 • 2:26 - 2:28
  кога мускулите
  се релаксираат.
 • 2:28 - 2:31
  Други делови на цитоскелетот,
  како микротубулите,
 • 2:31 - 2:34
  се одговорни за пренос
  на големи далечини.
 • 2:34 - 2:36
  Може да се гледаат како
  клеточни патишта
 • 2:36 - 2:40
  што движат работи од
  еден дел на клетката до друг.
 • 2:40 - 2:43
  За разлика од патиштата,
  микротубулите растат и се собираат
 • 2:43 - 2:44
  појавувајќи се кога се треба
 • 2:44 - 2:46
  и исчезнувајќи кога ја завршиле работата.
 • 2:46 - 2:49
  Молекуларната верзија на полу-камиони
 • 2:49 - 2:51
  се протеини наречени мотор-протеини,
 • 2:52 - 2:54
  што се движат низ микротубулите,
 • 2:54 - 2:57
  носејќи некогаш голем товар,
 • 2:57 - 2:59
  како органели, зад нив.
 • 2:59 - 3:01
  Овој мотор-протеин
  е познат како динеин,
 • 3:01 - 3:04
  познат по тоа што
  работи во група
 • 3:04 - 3:07
  и речиси изгледа, барем за мене
  како кочија со коњи.
 • 3:07 - 3:11
  Гледате, клетката е ова неверојатно
  менувачко, динамично место
 • 3:11 - 3:15
  каде работите константно
  се градат и рушат.
 • 3:15 - 3:16
  Но, некои од овие структури
 • 3:16 - 3:18
  се потешки да се одвојат
  од други.
 • 3:18 - 3:20
  И посебни сили треба да се внесат
 • 3:20 - 3:24
  за да се осигура дека структурите
  се одвоени навремено.
 • 3:24 - 3:26
  Таа работа ја завршуваат
  протеини како овие.
 • 3:26 - 3:28
  Овие протеини како крофна,
 • 3:28 - 3:30
  од кои многу ги има во клетката,
 • 3:30 - 3:32
  одвојуваат структури
 • 3:32 - 3:35
  влечејќи индивидуални протеини
  низ централна дупка.
 • 3:35 - 3:38
  Кога овие типови протеини не работат
  правилно,
 • 3:38 - 3:41
  типовите на протеини
  што треба да се одвојат
 • 3:41 - 3:43
  може да се залепат и соберат
 • 3:43 - 3:47
  и тоа може да предизвика
  лоши болести, како Алцхајмер.
 • 3:47 - 3:49
  Ајде сега да го видиме нуклеусот,
 • 3:49 - 3:52
  што го вдомува нашиот геном
  во форма на ДНК.
 • 3:52 - 3:54
  Во сите наши клетки,
 • 3:54 - 3:58
  за нашата ДНК се грижат
  различен состав на протеини.
 • 3:58 - 4:01
  ДНК е собрана околу протеини
  наречени хистони,
 • 4:01 - 4:05
  кои овозможуваат клетките да пакуваат
  големи количини ДНК во нуклеусот.
 • 4:05 - 4:08
  Овие машини се викаат
  ремоделатори на хроматин,
 • 4:08 - 4:11
  и кога работат, всушност
  ја собираат ДНК
 • 4:11 - 4:12
  околу овие хистони
 • 4:12 - 4:16
  и овозможуваат нови делови на ДНК
  да се експонираат.
 • 4:16 - 4:19
  Оваа ДНК потоа ја препознаваат
  други машини.
 • 4:19 - 4:22
  Во овој случај, оваа голема молекуларна
  машина
 • 4:22 - 4:24
  бара сегменти на ДНК
 • 4:24 - 4:26
  што кажува дека е
  на почетокот на генот.
 • 4:26 - 4:28
  Кога ќе најде сегмент,
 • 4:28 - 4:30
  поминува низ серија на
  промени на обликот
 • 4:30 - 4:33
  што овозможува да внесува
  нова машинерија
 • 4:33 - 4:37
  која наизменично го прави генот
  да се вклучи или транскрибира.
 • 4:37 - 4:40
  Ова треба да е строго
  регулиран процес,
 • 4:40 - 4:43
  затоа што вклучување на погрешен
  ген во погрешно време
 • 4:43 - 4:45
  може да има катастрофални последици.
 • 4:45 - 4:48
  Научниците сега можат
  да користат протеински машини
 • 4:48 - 4:50
  за да уредуваат геноми.
 • 4:50 - 4:52
  Сигурна сум дека сите сте чуле за CRISPR.
 • 4:52 - 4:55
  CRISPR го искористува
  протеинот познат како Кас9,
 • 4:55 - 4:58
  што може да се конструира
  да препознае и сече
 • 4:58 - 5:00
  специфична секвенца на ДНК.
 • 5:00 - 5:02
  Во овој пример,
 • 5:02 - 5:06
  два Кас9 протеини се користат
  за да се извади проблематичен дел на ДНК,
 • 5:06 - 5:09
  Пример, дел на ген што може
  да развие болест.
 • 5:09 - 5:11
  Тогаш се користи клеточна
  машинерија
 • 5:11 - 5:14
  за да спои два краја на
  ДНК заедно.
 • 5:14 - 5:15
  Како молекуларен аниматор,
 • 5:15 - 5:19
  еден од најголемите предизвици ми е
  визуелизирање на несигурноста.
 • 5:19 - 5:22
  Сите анимации што ви ги покажав
  претставуваат хипотези,
 • 5:22 - 5:24
  за фунционирањето на процесот
 • 5:24 - 5:27
  базирани на најдобрите
  информации кои ги имаме.
 • 5:27 - 5:29
  Но за многу молекуларни процеси,
 • 5:29 - 5:32
  сѐ уште сме во рани фази
  на разбирање на работите,
 • 5:32 - 5:33
  и има многу да се учи.
 • 5:33 - 5:34
  Вистината е
 • 5:34 - 5:38
  дека овие невидливи молекуларни светови
  се огромни и нецелосно истражени.
 • 5:39 - 5:42
  За мене, овие молекуларни пејзажи
 • 5:42 - 5:45
  се исто толку интересни за истражување
  како природниот свет
 • 5:45 - 5:47
  видлив за сите нас.
 • 5:47 - 5:49
  Ви благодарам.
 • 5:49 - 5:52
  (аплауз)
Títol:
Чудата на молекуларниот свет- анимирани
Speaker:
Џенет Иваса
Descripció:

Некои биолошки структури се толку мали што научниците не можат да ги видат ни со најмоќните микроскопи. Токму тогаш молекуларниот аниматор и ТЕД колешка Џенет Иваса станува креативна. Истражете огромни, невидени молекуларни светови додека таа споделува неверојатни анимации кои замислуваат како тие светови функционираат.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Projecte:
TEDTalks
Duration:
06:05

Macedonian subtitles

Revisions