Return to Video

Les meravelles del món molecular, animades

 • 0:02 - 0:04
  Visc a Utah,
 • 0:04 - 0:07
  un lloc famós perquè hi ha
  alguns dels paisatges naturals
 • 0:07 - 0:09
  més impressionants del planeta.
 • 0:09 - 0:13
  És fàcil sentir-se aclaparat
  per aquestes vistes tan fantàstiques
 • 0:13 - 0:17
  i sentir-se fascinat per aquestes
  formacions que semblen extraterrestres.
 • 0:17 - 0:20
  Com a científica,
  m'encanta observar el món natural.
 • 0:20 - 0:22
  Però com a biòloga cel·lular,
 • 0:22 - 0:25
  m'interessa molt més
  comprendre el món natural
 • 0:25 - 0:27
  a una escala molt, molt més petita.
 • 0:28 - 0:31
  Sóc animadora molecular,
  i treballo amb altres investigadors
 • 0:31 - 0:33
  per crear visualitzacions de molècules
  tan petites,
 • 0:34 - 0:35
  que són essencialment invisibles.
 • 0:35 - 0:38
  Són més petites que
  la longitud d'ona de la llum,
 • 0:38 - 0:40
  i això significa que
  no les podem veure directament,
 • 0:40 - 0:43
  ni tan sols
  amb els millors microscopis de llum.
 • 0:43 - 0:45
  Aleshores, com podem representar coses
 • 0:45 - 0:47
  tan petites que no podem veure?
 • 0:47 - 0:49
  Hi ha científics,
  com els meus col·laboradors,
 • 0:49 - 0:51
  que dediquen
  tota la seva vida professional
 • 0:51 - 0:54
  a treballar per entendre
  un procés molecular.
 • 0:54 - 0:56
  Per tal d'aconseguir-ho,
  fan una sèrie d'experiments
 • 0:56 - 0:59
  cadascun dels quals ens explica
  una petita part del trencaclosques.
 • 0:59 - 1:02
  Un experiment ens pot informar
  sobre la forma d'una proteïna,
 • 1:02 - 1:04
  mentre que un altre ens pot dir
 • 1:04 - 1:06
  amb quines altres proteïnes
  podria interactuar,
 • 1:06 - 1:09
  i un altre, on s'ubicaria
  aquesta proteïna dins la cèl·lula.
 • 1:09 - 1:12
  I tots aquests trossets d'informació
  s'utilitzen per elaborar una hipòtesi,
 • 1:12 - 1:15
  una història sobre el possible
  funcionament d'una molècula.
 • 1:17 - 1:20
  La meva feina és agafar totes aquestes
  idees i convertir-les en una animació.
 • 1:21 - 1:22
  I això pot ser una mica complicat,
 • 1:22 - 1:25
  perquè resulta que les molècules
  poden fer coses molt esbojarrades.
 • 1:25 - 1:29
  Aquestes animacions poden ser
  molt útils per als investigadors
 • 1:29 - 1:32
  a l'hora d'explicar com creuen que
  podrien funcionar aquestes molècules.
 • 1:32 - 1:35
  També ens permeten
  veure el món molecular
 • 1:35 - 1:36
  a través dels seus ulls.
 • 1:36 - 1:38
  M'agradaria ensenyar-vos
  algunes animacions,
 • 1:38 - 1:41
  i fer un breu recorregut
  pel que crec que són
 • 1:41 - 1:43
  meravelles naturals del món molecular.
 • 1:43 - 1:46
  Per començar, això és
  una cèl·lula del sistema immunitari.
 • 1:46 - 1:48
  Aquest tipus de cèl·lules
  repten pel nostre cos
 • 1:48 - 1:51
  buscant invasors
  com bacteris patògens.
 • 1:51 - 1:55
  Aquest moviment el fa possible
  una de les meves proteïnes preferides
 • 1:55 - 1:56
  que s'anomena actina,
 • 1:56 - 1:58
  i que forma part del que
  es coneix com a citoesquelet.
 • 1:58 - 2:00
  A diferència dels nostres esquelets,
 • 2:00 - 2:03
  els filaments d'actina es construeixen
  i es destrueixen constantment.
 • 2:03 - 2:08
  El citoesquelet d'actina té unes funcions
  importantíssimes a les nostres cèl·lules.
 • 2:08 - 2:09
  Els permet canviar de forma,
 • 2:09 - 2:11
  moure's, adherir-se a superfícies
 • 2:12 - 2:14
  i empassar-se bacteris.
 • 2:14 - 2:17
  L'actina també participa
  en un altre tipus de moviment.
 • 2:17 - 2:20
  A les nostres cèl·lules musculars,
  hi forma uns filaments homogenis
 • 2:20 - 2:22
  que semblen una mena de teixit.
 • 2:22 - 2:25
  Quan els nostres músculs es contreuen,
  aquests filaments s'ajunten
 • 2:25 - 2:28
  i tornen a la seva posició original
  quan els músculs es relaxen.
 • 2:28 - 2:31
  Altres parts del citoesquelet,
  en aquest cas els microtúbuls,
 • 2:31 - 2:34
  s'encarreguen del transport
  de llarga distància.
 • 2:34 - 2:36
  Serien com autopistes cel·lulars
 • 2:36 - 2:40
  que s'utilitzen per moure coses
  d'un cantó a l'altre de la cèl·lula.
 • 2:40 - 2:44
  A diferència de les nostres carreteres,
  els microtúbuls s'estiren i s'encongeixen,
 • 2:44 - 2:47
  apareixen quan es necessiten
  i desapareixen quan han fet la feina.
 • 2:47 - 2:49
  La versió molecular dels camions remolc
 • 2:49 - 2:52
  són unes proteïnes encertadament
  anomenades proteïnes motores,
 • 2:52 - 2:54
  que poden caminar
  al costat dels microtúbuls,
 • 2:54 - 2:57
  arrossegant càrregues que
  de vegades són enormes,
 • 2:57 - 2:59
  tals com orgànuls, darrere seu.
 • 2:59 - 3:01
  Aquesta proteïna motora s'anomena dineïna,
 • 3:01 - 3:05
  i se sap que és capaç de treballar
  conjuntament, en grups que recorden,
 • 3:05 - 3:07
  almenys a mi me'ls recorden,
  el carros de cavalls.
 • 3:07 - 3:11
  Com veieu, la cèl·lula és un indret
  increïblement canviant i dinàmic,
 • 3:11 - 3:15
  on les coses es construeixen
  i es destrueixen constantment.
 • 3:15 - 3:18
  Però algunes d'aquestes estructures
  costen més de desmuntar que d'altres.
 • 3:18 - 3:20
  I s'han d'utilitzar unes forces especials
 • 3:20 - 3:24
  per garantir que aquestes estructures
  es desmuntin de manera ordenada.
 • 3:24 - 3:26
  I aquesta feina la fan, en part,
  proteïnes com aquestes.
 • 3:26 - 3:28
  Aquestes proteïnes amb forma de donut,
 • 3:28 - 3:31
  de les quals n'hi ha molts tipus
  a l'interior d'una cèl·lula,
 • 3:31 - 3:33
  sembla que tenen la funció
  de destruir estructures
 • 3:33 - 3:36
  estirant proteïnes una a una
  a través d'un forat central.
 • 3:36 - 3:38
  Quan aquestes proteïnes
  no funcionen correctament,
 • 3:38 - 3:41
  els tipus de proteïnes
  que s'haurien de desmuntar
 • 3:41 - 3:44
  de vegades es poden enganxar
  entre elles i formar agregats
 • 3:44 - 3:47
  i això pot donar lloc a
  malalties tan terribles com l'Alzheimer.
 • 3:47 - 3:49
  Fem un cop d'ull al nucli,
 • 3:49 - 3:52
  que acull el nostre genoma en forma d'ADN.
 • 3:52 - 3:54
  A totes les nostres cèl·lules,
 • 3:54 - 3:58
  un conjunt divers de proteïnes té cura
  i fa el manteniment del nostre ADN.
 • 3:58 - 4:01
  L'ADN està cargolat al voltant
  d'unes proteïnes anomenades histones,
 • 4:01 - 4:05
  que permeten a les cèl·lules emmagatzemar
  grans quantitats d'ADN dins del seu nucli.
 • 4:05 - 4:08
  Aquestes màquines s'anomenen
  remodeladors de cromatina,
 • 4:09 - 4:12
  i cargolen l'ADN
  al voltant de les histones
 • 4:12 - 4:16
  i permeten que noves peces d'ADN
  quedin exposades.
 • 4:16 - 4:19
  Així, aquest ADN pot ser reconegut
  per una altra maquinària.
 • 4:19 - 4:22
  En aquest cas,
  una gran màquina molecular
 • 4:22 - 4:24
  està buscant un segment d'ADN
 • 4:24 - 4:26
  que li indica que es troba
  al principi d'un gen.
 • 4:26 - 4:28
  Quan ja ha trobat el segment,
 • 4:28 - 4:30
  experimenta una sèrie de canvis de forma
 • 4:30 - 4:33
  que li permeten incorporar
  una altra maquinària,
 • 4:33 - 4:36
  que a la seva vegada permetrà
  que un gen s'activi o sigui transcrit.
 • 4:37 - 4:40
  Aquest procés ha d'estar regulat
  d'una forma molt precisa
 • 4:40 - 4:43
  perquè activar el gen equivocat
  en el moment equivocat
 • 4:43 - 4:45
  pot tenir conseqüències desastroses.
 • 4:45 - 4:48
  Avui dia els científics poden utilitzar
  màquines de proteïnes
 • 4:48 - 4:49
  per editar els genomes.
 • 4:49 - 4:52
  Segurament tots vosaltres
  haureu sentit a parlar del CRISPR
 • 4:52 - 4:55
  El CRISPR aprofita una proteïna
  anomenada Cas9
 • 4:55 - 4:58
  que pot ser modificada
  per reconèixer i tallar
 • 4:58 - 5:00
  una seqüència molt específica d'ADN.
 • 5:00 - 5:02
  En aquest exemple,
 • 5:02 - 5:06
  s'utilitzen dues proteïnes Cas9
  per tallar un tros d'ADN problemàtic.
 • 5:06 - 5:09
  Per exemple, la part d'un gen
  que podria produir una malaltia.
 • 5:09 - 5:11
  Després, la maquinària
  cel·lular s'utilitza
 • 5:11 - 5:14
  per tornar a unir
  els dos extrems d'ADN.
 • 5:14 - 5:15
  Com a animadora
  molecular,
 • 5:15 - 5:19
  un dels meus grans reptes
  és visualitzar la incertesa.
 • 5:19 - 5:22
  Totes les animacions que us he mostrat
  representen hipòtesis,
 • 5:22 - 5:25
  com creuen els meus col·laboradors
  que un procés determinat funciona,
 • 5:25 - 5:27
  basant-se en la millor informació
  que tenen.
 • 5:27 - 5:29
  Però per a molts processos moleculars,
 • 5:29 - 5:32
  encara ens trobem
  a les primeres fases de comprensió,
 • 5:32 - 5:34
  i tenim molt per aprendre.
 • 5:34 - 5:35
  La veritat és que
 • 5:35 - 5:38
  aquests mons moleculars invisibles
  són molt grans i estan molt poc explorats.
 • 5:39 - 5:42
  Per mi, aquests paisatges moleculars
 • 5:42 - 5:45
  són tan emocionants d'explorar
  com el món natural
 • 5:45 - 5:47
  que és visible al nostre voltant.
 • 5:47 - 5:49
  Gràcies
 • 5:49 - 5:52
  (Aplaudiments)
Títol:
Les meravelles del món molecular, animades
Speaker:
Janet Iwasa
Descripció:

Algunes estructures biològiques són tan petites que els científics no les poden veure ni amb els microscopis més potents. I en aquestes circumstàncies, la Janet Iwasa, animadora molecular i Fellow de TED, es torna creativa. En aquesta xerrada, explorareu immensos mons moleculars mai vistos, a través d'animacions fascinants que imaginen com podrien funcionar.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Projecte:
TEDTalks
Duration:
06:05

Catalan subtitles

Revisions