Return to Video

Чудесата на молекулярния свят, анимирано

 • 0:02 - 0:04
  Живея в Юта,
 • 0:04 - 0:07
  място, известно с едни от
  най-възхитителните
 • 0:07 - 0:09
  естествени пейзажи на планетата.
 • 0:09 - 0:13
  Лесно е да бъдеш завладян
  от тези изумителни гледки
 • 0:13 - 0:17
  и да бъдеш наистина очарован
  от тези неземно изглеждащи образувания.
 • 0:17 - 0:20
  Като учен аз обичам да наблюдавам
  естествения свят.
 • 0:20 - 0:22
  Но като клетъчен биолог
 • 0:22 - 0:25
  аз се интересувам
  от естествения свят
 • 0:25 - 0:27
  в много по-малък мащаб.
 • 0:28 - 0:31
  Аз съм молекулярен аниматор
  и работя с други изследователи
 • 0:31 - 0:34
  за създаване на визуализации на молекули,
  които са толкова малки,
 • 0:34 - 0:35
  че по същество са невидими.
 • 0:35 - 0:38
  Тези молекули са по-малки
  от дължината на светлинната вълна,
 • 0:38 - 0:40
  което означава, че
  не можем да ги видим директно,
 • 0:40 - 0:42
  дори и с най-добрите светлинни микроскопи.
 • 0:42 - 0:45
  Тогава как създавам визуализации на неща,
 • 0:45 - 0:47
  които са толкова малки,
  че не можем да ги видим?
 • 0:47 - 0:49
  Учени, като моите сътрудници,
 • 0:49 - 0:51
  могат да прекарат
  цялата си професионална кариера,
 • 0:51 - 0:54
  опитвайки се да разберат
  един молекулярен процес.
 • 0:54 - 0:56
  За тази цел те провеждат
  серия от експерименти,
 • 0:56 - 0:59
  като всеки един от тях може да ни разкрие
  една малка част от пъзела.
 • 0:59 - 1:02
  Един експеримент може да ни каже
  формата на протеина,
 • 1:02 - 1:03
  друг може да ни разкрие
 • 1:03 - 1:06
  с кои други протеини си взаимодейства,
 • 1:06 - 1:08
  а трети да ни каже къде е разположен
  в клетката.
 • 1:08 - 1:12
  Всички тези парчета информация
  се използват за създаване на хипотеза;
 • 1:12 - 1:16
  на история за това как
  една молекула може да работи.
 • 1:17 - 1:21
  Моята работа е да използвам тези идеи
  и да ги превърна в анимация.
 • 1:21 - 1:22
  Това може да бъде сложно,
 • 1:22 - 1:25
  защото се оказва, че молекулите
  могат да бъдат доста буйни.
 • 1:26 - 1:29
  Но тези анимации могат да бъдат
  невероятно полезни за изследователите
 • 1:29 - 1:32
  да предават своите идеи за това
  как тези молекули работят.
 • 1:32 - 1:35
  Също така те ни позволяват да видим
  молекулярния свят
 • 1:35 - 1:36
  през техните очи.
 • 1:36 - 1:38
  Бих искала да ви покажа някои анимации,
 • 1:38 - 1:42
  кратък преглед на онова, което смятам
  за природни чудеса
 • 1:42 - 1:44
  на молекулярния свят.
 • 1:44 - 1:46
  Първо, това е имунна клетка.
 • 1:46 - 1:48
  Този вид клетки обхождат
  телата ни,
 • 1:48 - 1:52
  с цел да намерят „нашественици“
  като патогенните бактерии.
 • 1:52 - 1:55
  Това движение се захранва
  от един от любимите ми протеини,
 • 1:55 - 1:56
  наречен актин,
 • 1:56 - 1:58
  който е част от цитоскелетона.
 • 1:58 - 2:00
  За разлика от нашите скелети,
 • 2:00 - 2:04
  актиновите филаменти
  непрекъснато се изграждат и разделят.
 • 2:04 - 2:07
  Актиновият цитоскелетон играе
  изключително важна роля в нашите клетки.
 • 2:07 - 2:09
  Той им позволява да променят формата си,
 • 2:09 - 2:11
  да се движат, да залепват по повърхности
 • 2:12 - 2:14
  и да поглъщат бактерии.
 • 2:14 - 2:17
  Актинът също участва
  в различни видове движения.
 • 2:17 - 2:20
  В мускулните ни клетки актинът образува
  тези обикновени нишки,
 • 2:20 - 2:21
  които изглеждат като тъкани.
 • 2:21 - 2:24
  Когато мускулите ни се съкращават,
  тези нишки се доближават,
 • 2:24 - 2:26
  и се връщат към първоначалната си позиция,
 • 2:26 - 2:28
  когато мускулите са отпуснати.
 • 2:28 - 2:31
  Други части на цитоскелета,
  в този случай микротубулите,
 • 2:31 - 2:34
  са отговорни за транспортирането
  на далечни разстояния.
 • 2:34 - 2:36
  Те могат да бъдат разгледани
  като клетъчни пътища,
 • 2:36 - 2:40
  използвани за преместване на неща
  от единия край на клетката до другия.
 • 2:40 - 2:43
  За разлика от нашите пътища,
  микротубилите растат и се свиват;
 • 2:43 - 2:44
  те се появяват, когато са необходими,
 • 2:44 - 2:46
  и изчезват, когато вече не са.
 • 2:46 - 2:49
  Молекулярната версия на полуремаркетата са
 • 2:49 - 2:51
  протеини, съвсем уместно наречени
  моторни протеини,
 • 2:52 - 2:54
  които могат да се придвижват
  по микротубулите
 • 2:54 - 2:57
  и понякога влачат огромни товари,
 • 2:57 - 2:59
  като органели, зад себе си.
 • 2:59 - 3:01
  Този конкретен моторен протеин
  се казва динеин
 • 3:01 - 3:04
  и е известно, че може да работи в групи,
 • 3:04 - 3:07
  което на мен ми изглежда
  като колесница с коне.
 • 3:07 - 3:11
  Както виждате, клетката е
  невероятно променящо се динамично място,
 • 3:11 - 3:15
  където нещата
  се изграждат и разделят непрекъснато.
 • 3:15 - 3:16
  Но някои от тези структури са
 • 3:16 - 3:18
  по-трудни за разделяне от други.
 • 3:18 - 3:20
  Нужни са специални сили,
 • 3:20 - 3:24
  които да осигурят своевременното разделяне
  на тези структури.
 • 3:24 - 3:26
  Тази работа отчасти се извършва
  от протеини като тези.
 • 3:26 - 3:28
  Тези протеини във формата на понички,
 • 3:28 - 3:30
  от които има много видове в клетката,
 • 3:30 - 3:32
  изглежда, че работят,
  за да разкъсат структурите
 • 3:32 - 3:35
  чрез издърпване на отделни протеини
  през централен отвор.
 • 3:35 - 3:38
  Когато тези видове протеини
  не работят правилно,
 • 3:38 - 3:41
  протеините, които трябва да се разделят,
 • 3:41 - 3:43
  понякога могат да се слеят
 • 3:43 - 3:47
  и това може да породи
  страшни болести като Алцхаймер.
 • 3:47 - 3:49
  Сега, нека погледнем ядрото,
 • 3:49 - 3:52
  който съхранява нашия геном
  във формата на ДНК.
 • 3:52 - 3:54
  Във всички наши клетки
 • 3:54 - 3:58
  ДНК е поддържана и обгрижвана
  от разнообразен набор от протеини.
 • 3:58 - 4:01
  ДНК е навита около протеини,
  наречени хистони,
 • 4:01 - 4:05
  което позволява на клетките да натрупат
  огромни количества ДНК в нашето ядро.
 • 4:05 - 4:08
  Тези механизми се наричат
  хроматин-ремоделиращи комплекси
 • 4:08 - 4:11
  и начинът, по който работят,
  е чрез извличане на ДНК
 • 4:11 - 4:12
  около тези хистони
 • 4:12 - 4:16
  и позволяват да се появят
  нови парчета ДНК.
 • 4:16 - 4:19
  Тази ДНК по-късно може да бъде
  разпозната от други механизми.
 • 4:19 - 4:22
  В този случай, този голям
  молекулярен механизъм
 • 4:22 - 4:24
  търси сегмент от ДНК,
 • 4:24 - 4:26
  който му казва, че е в началото на ген.
 • 4:26 - 4:28
  След като намери сегмента,
 • 4:28 - 4:30
  той претърпява серия от промени
  във формата,
 • 4:30 - 4:33
  което му позволява да въвежда
  други механизми,
 • 4:33 - 4:37
  и това от своя страна позволява на гена
  да се включи или да се транскрибира.
 • 4:37 - 4:40
  Този процес трябва бъде
  много строго регулиран,
 • 4:40 - 4:43
  защото включването на грешен ген
  в неправилен момент,
 • 4:43 - 4:45
  може да причини катастрофални последствия.
 • 4:45 - 4:48
  В момента учените могат да използват
  протеинови механизми
 • 4:48 - 4:50
  за редактиране на геноми.
 • 4:50 - 4:52
  Сигурна съм,
  че всички сте чували за CRISPR.
 • 4:52 - 4:55
  CRISPR използва протеин,
  познат като Cas9,
 • 4:55 - 4:58
  който може да бъде настроен да разпознава
  и да отрязва
 • 4:58 - 5:00
  много специфична секвенция от ДНК.
 • 5:00 - 5:02
  В този пример
 • 5:02 - 5:06
  са използвани два Cas9 протеина,
  за отрязване на проблемно парче от ДНК.
 • 5:06 - 5:09
  Например, парче от ген,
  което може да породи някое заболяване.
 • 5:09 - 5:11
  След това се използва
  клетъчен механизъм,
 • 5:11 - 5:14
  който да залепи отново двата края на ДНК.
 • 5:14 - 5:15
  Като молекулярен аниматор,
 • 5:15 - 5:19
  едно от най-големите ми предизвикателства
  е да визуализирам несигурността.
 • 5:19 - 5:22
  Всичките анимации, които ви показах,
  представляват хипотеза
 • 5:22 - 5:24
  как моите сътрудници смятат,
  че протича един процес,
 • 5:24 - 5:27
  базирано на най-добрата информация,
  която имат.
 • 5:27 - 5:29
  За много молекулярни процеси
 • 5:29 - 5:32
  ние все още сме в ранните етапи
  на разбиране на нещата
 • 5:32 - 5:33
  и има още много за учене.
 • 5:33 - 5:34
  Истината е,
 • 5:34 - 5:38
  че тези невидими молекулярни светове са
  огромни и до голяма степен неизледвани.
 • 5:39 - 5:42
  За мен тези молекулярни пейзажи
 • 5:42 - 5:45
  са точно толкова вълнуващи за изследване,
  колкото естествения свят,
 • 5:45 - 5:47
  който е видим около нас.
 • 5:47 - 5:49
  Благодаря!
 • 5:49 - 5:52
  (Аплодисменти)
Títol:
Чудесата на молекулярния свят, анимирано
Speaker:
Джанет Иваса
Descripció:

Някои биологични структури са толкова малки, че учените не могат да ги видят дори и с най-мощните микроскопи. Именно това стимулира креативността на Джанет Иваса, молекулярен аниматор и TED стипендиант. Изследвайте необятните и невиждани молекулярни светове с хипнотизиращите анимации, споделени от нея, които представят как те работят.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Projecte:
TEDTalks
Duration:
06:05

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions