Vietnamese subtítols

← Chấn thương chuyển thế hệ | Animation

Obtén el codi d'incrustació
15 llengües

Showing Revision 1 created 06/09/2021 by toilatranmai.

 1. [Âm nhạc]
 2. Câu chuyện của toàn thể nhân dân,
  dân tộc chúng ta
 3. đã bắt đầu từ lâu,
  rất lâu về trước.
 4. [Âm nhạc]
 5. Cụ thể tới hơn 60.000 năm.
 6. [Âm nhạc]
 7. Khi nền văn hóa và luật pháp của chúng ta
 8. bắt đầu phát triển mạnh.
 9. [Âm nhạc]
 10. Chúng ta đã nhận thức được mình là ai, và
  đâu là nơi chúng ta thuộc về.
 11. Chúng ta chăm sóc lẫn nhau,
 12. giữ gìn và bảo vệ đất, nước.
 13. Chúng ta được ăn những thực phẩm
  có lợi cho sức khỏe.
 14. Sống trên lãnh thổ của mình,
 15. tuân thủ luật pháp,
  và các phong tục.
 16. Các gia đình, những đứa trẻ,
  đã rất hạnh phúc,
 17. với tâm hồn mạnh mẽ,
  bởi vì
 18. đó là nơi họ thuộc về.
 19. [Âm nhạc]
 20. [Tiếng nhịp tim]
 21. Nhưng, sau đó...
 22. tất cả mọi thứ đã thay đổi.
 23. Chủ nghĩa thực dân xuất hiện,
 24. và mang tới chiến tranh, bệnh tật, nạn đói
 25. Sự bạo lực.
 26. Thậm chí là xúc phạm và phá hủy
 27. những văn hóa luật lệ của ta,
 28. những chốn linh thiêng,
 29. các gia đình,
  và toàn thể dân tộc.